Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Základní škola Ústí nad Labem, Anežky České 702/17, příspěvková organizace Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2887 Název projektu: „Učíme lépe a moderněji“

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Základní škola Ústí nad Labem, Anežky České 702/17, příspěvková organizace Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2887 Název projektu: „Učíme lépe a moderněji“"— Transkript prezentace:

1 Základní škola Ústí nad Labem, Anežky České 702/17, příspěvková organizace Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2887 Název projektu: „Učíme lépe a moderněji“ OP VK 1.4 Výukový materiál Název DUMu: VY_52_INOVACE_28_14_EVROPA – JEDEN ZE SVĚTADILŮ 1 Číslo skupiny: 3 Autor: Mgr. Kateřina Suchá Vzdělávací oblast/Předmět/Téma: ČLOVĚK A JEHO SVĚT/VLASTIVĚDA/EVROPA – JEDEN ZE SVĚTA DÍLÚ 1 Druh učebního materiálu: PREZENTACE Metodický list:NE Anotace: Žáci se prostřednictvím prezentace seznamují se světadílem Evropa. Ověřeno ve třídě: V. C Datum ověření: 3. 6. 2013 Prohlášení: Prohlašuji, že při tvorbě výukového materiálu jsem respektoval(a) všeobecně užívané právní a morální zvyklosti, autorská a jiná práva třetích osob, zejména práva duševního vlastnictví (např. práva k obchodní firmě, autorská práva k software, k filmovým, hudebníma fotografickým dílům nebo práva k ochranným známkám) dle zákona 121/2000 Sb. (autorský zákon). Nesu veškerou právní odpovědnost za obsah a původ svého díla. Prohlašuji dále, že výše uvedený materiál jsem ověřil(a) ve výuce a provedl(a) o tom zápis do TK. Dávám souhlas, aby moje dílo bylo dáno k dispozici veřejnosti k účelům volného užití (§30 odst. 1 zákona 121/2000 Sb.), tj. že k uvedeným účelům může být kýmkoliv zveřejňováno, používáno, upravováno a uchováváno. Datum:3. 6. 2013Podpis:

2 EVROPA – JEDEN ZE SVĚTADÍLŮ POLOHA, POVRCH, VODSTVO

3 POLOHA EVROPY Druhý největší světadíl, obklopený Atlantským a Severním ledovým oceánem Na východě sousedí s Asií Hranice mezi oběma státy byla vytvořena uměle – dohodou mezi lidi a prochází převážně po pevnině Území Evropy a Asie bývá nazýváno Euroasie

4 POLOOSTROVY, OSTROVY Poloostrovy = části pevniny vybíhající do moří nebo oceánů Evropské poloostrovy – Skandinávský, Pyrenejský, Apeninský, Balkánský Ostrovy = kousky pevniny obklopené ze všech stran vodou moří nebo oceánů Evropské ostrovy – Britské ostrovy, Island

5 POVRCH EVROPY Nížiny – východní část Evropy – Východoevropská rovina, střed Evropy – Středopolská nížina, Severoněmecká nížina, západ Evropy – Francouzská nížina Vysočiny – nejvyšší evropské pohoří – Alpy s nejvyšší horou Mont Blanc (4 807 m n. m.), na ně navazují Karpaty – člení se na Vysoké Tatry, Nízké Tatry, Velkou Fatru, Malou Fatru Evropa má členité pobřeží s mnoha poloostrovy, většinu z nich pokrývají pohoří – např. Skandinávský poloostrov – Skandinávské pohoří, Pyrenejský poloostrov – Pyreneje, Apeninský poloostrov – Apeniny, Balkánský poloostrov - Balkán

6 NEJVYŠŠÍ POHOŘÍ S NEJVYŠŠÍMI HORAMI ALPY – Mont Blanc 4 807 m n. m. PYRENEJE – Pico de Aneto 3 404 m n. m. BALKÁN – Musala 2 925 m n. m. APENINY – Corno Grande 2 914 m n. m. KARPATY – Gerlachovský štít 2 655 m n. m. SKANDINÁVSKÉ POHOŘÍ – Galdhopiggen 2 469 m n. m.  URAL – Narodnaja 1 894 m n. m. Mont Blanccc Gerlachovský štít

7 VODSTVO SLANÉ VODY – Evropu oblévají vnitřní a okrajová moře a) Vnitřní – pronikají do vnitrozemí a jsou ze všech stran téměř obklopena pevninou – např. Jaderské moře b) Okrajová – oblévají pevninu kontinentu a volně přecházejí ve vody oceánů – např. Barentsovo moře  Tato moře jsou součástí oceánů – Evropu oblévají vody Atlantského a Severního ledového oceánu Družicový snímek Jaderského moře Letecký snímek ostrova Rab

8 MOŘE – součástí oceánů, oblévají pevniny, nebo do nich pronikají OCEÁNY – velké vodní plochy, které oddělují světadíly PRŮLIV – mořská úžina mezi dvěma výběžky pevniny, spojující oceán s mořem nebo dvě různá moře PRŮPLAV – uměle vytvořené spojení dvou vodních ploch (moří, řek nebo jezer) ZÁLIV – výběžek moře do pevniny Gibraltarský průliv

9 SLADKÉ VODY – potoky, řeky,vodní nádrže (jezera, rybníky), přehradní nádrže ŘEKA – pramen, potok – přítoky z levé i pravé strany, řeka – ústí do moře Evropské řeky ústí do Atlantského a Severního ledového oceánu Největší řeky = veletoky – evropské veletoky – VOLHA, DUNAJ, RÝN POVODÍ – území, odkud všechny vody odtékají do jedné řeky ÚMOŘÍ – území, odkud tečou všechny vody do jednoho moře Česká republika patří do úmoří Severního, Černého a Baltského moře Většina území ČR patří k povodí řeky Labe

10 Velké řeky jsou využívány k říční dopravě – nejvíce rozvinuta v přímořských průmyslových zemích – budování průplavů = prodloužení cesty i do oblastí, kterými řeky neprotékají – nejvíce průplavů bylo vybudováno v Německu Přehradní nádrže – přehrady, vznikají přehrazením vodního toku, při přehradách se budují vodní elektrárny - výroba elektrického proudu Jezera – pozůstatky rozpuštěného ledovce – nejvíce jezer v severní Evropě – největší evropské jezero = LADOŽSKÉ JEZERO v Rusku Průplav Odra – Dunaj Ladožské jezero

11 VODNÍ NÁDRŽE A JEJICH DĚLENÍ VODNÍ NÁDRŽE a) přirozené - jezero = přirozeně vzniklá vodní nádrž b) uměle vytvořené - rybník = uměle vytvořená vodní nádrž - přehrada = uměle vytvořená vodní nádrž většinou v údolí řeky

12 NEJ … NEJDELŠÍ ŘEKY V EVROPĚ  Volha 3 688 km  Dunaj2 850 km  Ural2 534 km  Dněpr2 201 km NEJVĚTŠÍ VODNÍ NÁDRŽE V EVROPĚ  Ladožské jezero – Rusko  Oněžské jezero – Rusko  Vänern – Švédsko NEJVĚTŠÍ VODNÍ NÁDRŽE ČR  Lipenská přehrada  Rožmberský rybník  Černé jezero

13 EVROPSKÉ GEOGRAFICKÉ REKORDY Nejvyšší hory Elbrus (Эльбрус) 5642 m n. m., Kavkaz (viz spor o geografické vymezení Evropy) ElbrusKavkazspor o geografické vymezení Evropy Mont Blanc (Monte Bianco) 4807 m n. m., Savojské Alpy Mont BlancSavojské Alpy Monte Rosa (Pic Dufour) 4634 m n. m., Penninské Alpy Monte RosaPenninské Alpy Dom 4545 m n. m., Valaiské Alpy DomValaiské Alpy Weisshorn 4505 m n. m., Valaiské Alpy WeisshornValaiské Alpy Matterhorn (Monte Cervino) 4478 m n. m., Penninské Alpy MatterhornPenninské Alpy Dent Blanche 4357 m n. m., Valaiské Alpy Dent BlancheValaiské Alpy Grand Combin 4314 m n. m., Valaiské Alpy Grand Combin Finsteraarhorn 4274 m n. m., Bernské Alpy FinsteraarhornBernské Alpy Aletschhorn 4195 m n. m., Bernské Alpy AletschhornBernské Alpy Nejvyšší činné sopky Etna 3329 m n. m., Sicílie EtnaSicílie Beerenberg 2277 m n. m., Jan Mayen BeerenbergJan Mayen Askja 1510 m n. m., Island AskjaIsland Hekla 1491 m n. m., Island HeklaIsland Vesuv 1277 m n.m., Itálie VesuvItálie Stromboli 926 m n. m., Liparské ostrovy StromboliLiparské ostrovy Théra 584 m n. m., Řecko ThéraŘecko

14 Nejdelší řeky VolhaVolha (Rusko) 3534 kmRusko DunajDunaj (Německo, Rakousko, Slovensko, Maďarsko, Chorvatsko, Srbsko, Rumunsko, Bulharsko, Moldavsko, Ukrajina) 2857 kmNěmeckoRakouskoSlovenskoMaďarskoChorvatskoSrbskoRumunsko BulharskoMoldavskoUkrajina UralUral (Rusko, Kazachstán) 2428 kmRuskoKazachstán DněprDněpr (Rusko, Bělorusko, Ukrajina) 2200 kmRuskoBěloruskoUkrajina DonDon (Rusko) 1950 kmRusko KamaKama (Rusko) 1805 kmRusko Největší jezera Ladožské jezeroLadožské jezero (Rusko) 18 130 km²Rusko Oněžské jezeroOněžské jezero (Rusko) 9616 km²Rusko VänernVänern (Švédsko) 5650 km²Švédsko SaimaaSaimaa (Finsko) 4377 km²Finsko Další rekordy největší ostrov – Velká BritánieVelká Británie největší ledovec – JostedalsbreenJostedalsbreen největší stát podle rozlohy – RuskoRusko nejhustší železniční síť – ČeskoČesko nejhustší silniční síť – BelgieBelgie nejdelší silniční tunel – LærdalstunnelenLærdalstunnelen nejdelší železniční tunel – Gotthardský tunelGotthardský tunel nejrychlejší vlak – TGVTGV

15 Citace: Snímek – titulní strana – Evropa - In wikipedia: the free encyklopeddia [online]. St.Petersburg (Florida): [cit.1.6. 2013].Dostupné z WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Europe_orthographic_Caucasus_Urals_boundary.svg http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Europe_orthographic_Caucasus_Urals_boundary.svg Snímek č. 1 – Mapa Evropy – In wikipedia: the free encyklopeddia [online]. St.Petersburg (Florida): [cit.1.6. 2013]. Dostupné z WWW: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/b7/Europe_topography_map.png/737px-Europe_topography_map.png Snímek č. 2 – Mont Blanc - In wikipedia: the free encyklopeddia [online]. St.Petersburg (Florida): [cit.1.6. 2013]. Dostupné z WWW: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/58/MountBlanc04.jpg/250px-MountBlanc04.jpg http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/58/MountBlanc04.jpg/250px-MountBlanc04.jpg Snímek č. 3 – Gerlachovský štít – In wikipedia: the free encyklopeddia [online]. St.Petersburg (Florida): [cit.1.6. 2013]. Dostupné z WWW: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/7b/Gerlach1.JPG/250px-Gerlach1.JPG Snímek č. 4 – Družicový snímek Jaderského moře - In wikipedia: the free encyklopeddia [online]. St.Petersburg (Florida): [cit.1.6. 2013]. Dostupné z WWW: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/be/Adriatic_Sea.jpg/780px-Adriatic_Sea.jpg http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/be/Adriatic_Sea.jpg/780px-Adriatic_Sea.jpg Snímek č. 5 – Letecký snímek ostrova Rab - In wikipedia: the free encyklopeddia [online]. St.Petersburg (Florida): [cit.1.6. 2013]. Dostupné z WWW: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a8/Leteck%C3%A9_z%C3%A1bery_ostrova_Rab.jpg http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a8/Leteck%C3%A9_z%C3%A1bery_ostrova_Rab.jpg Snímek č. 6, 7 – Gibraltarský průliv - In wikipedia: the free encyklopeddia [online]. St.Petersburg (Florida): [cit.1.6. 2013]. Dostupné z WWW: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/cf/Strait_of_gibraltar.jpg, http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/ec/Gib-uzina3.jpg/800px-Gib-uzina3.jpg http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/cf/Strait_of_gibraltar.jpg http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/ec/Gib-uzina3.jpg/800px-Gib-uzina3.jpg Snímek č. 8 – povodí Volhy - In wikipedia: the free encyklopeddia [online]. St.Petersburg (Florida): [cit.1.6. 2013]. Dostupné z WWW: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/76/Volgarivermap.png Snímek č. 9 – povodí Dunaje - In wikipedia: the free encyklopeddia [online]. St.Petersburg (Florida): [cit.1.6. 2013]. Dostupné z WWW: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/2e/Bassin-du-Danube.png/800px-Bassin-du-Danube.png Snímek č. 10 – povodí Rýnu - In wikipedia: the free encyklopeddia [online]. St.Petersburg (Florida): [cit.1.6. 2013]. Dostupné z WWW: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c3/Flusssystemkarte_Rhein_03.jpg Snímek č. 11 – průplav Odra – Dunaj - In wikipedia: the free encyklopeddia [online]. St.Petersburg (Florida): [cit.1.6. 2013]. Dostupné z WWW: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/ce/DOE_Crossroad.jpg/800px-DOE_Crossroad.jpg http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/ce/DOE_Crossroad.jpg/800px-DOE_Crossroad.jpg Snímek č. 12 – Ladožské jezero - In wikipedia: the free encyklopeddia [online]. St.Petersburg (Florida): [cit.1.6. 2013]. Dostupné z WWW: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/80/La2-demis-ladoga.png/200px-La2-demis-ladoga.png CHALUPA, Petr; ŠTIKOVÁ, Věra. Vlastivěda 5 Česká republika jako součást Evropy. Brno: NOVÁ ŠKOLA, 2004, SBN 80-7289-059-X. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Kateřina Suchá.


Stáhnout ppt "Základní škola Ústí nad Labem, Anežky České 702/17, příspěvková organizace Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2887 Název projektu: „Učíme lépe a moderněji“"

Podobné prezentace


Reklamy Google