Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Program rozvoje venkova aktuální stav implementace Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Program rozvoje venkova aktuální stav implementace Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí."— Transkript prezentace:

1 Program rozvoje venkova aktuální stav implementace Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

2 Obecný úvod Program rozvoje venkova 2007-2013  nástroj pro čerpání prostředků pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV)  návaznost na OP Zemědělství a HRDP  doplněk podpor poskytovaných ROPy, OP Životní prostředí a OPPI Rozpočet na období 2007-2013 3,6 mld € (cca 94 mld Kč)

3 Program rozvoje venkova - cíle Osa I Zlepšení konkurence- schopnosti zemědělství a lesnictví Osa II Zlepšování životního prostředí a krajiny Osa III Kvalita života ve venkovských oblastech a diverzifikace hospodářství venkova Osa IV Leader

4 Opatření osy I Opatření osy II Opatření osy III I.1.1 Modernizace zemědělských podniků I.1.2 Investice do lesů I.1.3 Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům I.1.4 Pozemkové úpravy I.2.1 Seskupení producentů I.3.1 Další odborné vzdělávání a informační činnost I.3.2 Zahájení činnosti mladých zemědělců I.3.3 Předčasné ukončení zemědělské činnosti I.3.4 Využívání poradenských služeb II.1.1 Platby za přírodní znevýhodnění poskytované v horských oblastech a platby poskytované v jiných znevýhodněných oblastech II.1.2 Platby v rámci oblastí Natura 2000 na zemědělské půdě a Rámcové směrnice pro vodní politiku 2000/60/ES II.1.3 Agroenvironmentální opatření II.1.4 Platby na podporu dobrých životních podmínek zvířat II.2.1 Zalesňování zemědělské půdy II.2.2 Platby v rámci Natury 2000 v lesích II.2.3 Lesnicko-environmentální platby II.2.4 Obnova lesního potenciálu po kalamitách a podpora společenských funkcí lesů III.1.1 Diverzifikace činností nezemědělské povahy III.1.2 Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje III.1.3 Podpora cestovního ruchu III.2.1 Obnova a rozvoj vesnic, občanské vybavení a služby III.2.2 Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova III.3.1 Vzdělávání a informace

5 Aktuální stav PRV Souhrnný stav pro projektová opatření os I, II, III a IV k 31.7.2009 Počet zaregistrovaných projektů celkem 16 649 v celkové částce 37,09 mld. Kč Počet schválených projektů celkem 10 325 v celkové částce 20,4 mld Kč Počet realizovaných a proplacených projektů celkem 4322 v celkové částce 4,7 mld. Kč

6 Porovnání počtu zaregistrovaných žádostí pro projektová opatření

7 Porovnání počtu schválených žádostí pro projektová opatření

8 Porovnání čerpání financí projektových opatření osy I a III

9 Priority PRV pro další implementaci  Aktuální reakce na ekonomickou situaci na venkově  Zjednodušení administrace

10 Aktuální reakce na ekonomickou situaci na venkově Programové změny  Evropský plán hospodářské obnovy - dodatečné finanční zdroje EU (pro ČR 56mil EUR) k financování „nových výzev“ a internetu ve venkovských oblastech  Pro opatření v režimu de-minimis možnost využití „Českého přechodného rámce“ – možnost čerpání podpory až do výše 500 000 € Administrativní změny  Pomoc žadatelům – prodloužení lhůty pro realizaci projektů z 18 na 24 měsíců

11 Zjednodušení administrace  Zavedení elektronické žádosti  Pořizování výpisů z registrů zemědělského podnikatele, a obchodního rejstříku platební agenturou  Zjednodušení administrace hlášení o změnách  Zmírnění sankčního systému  Snižování počtu příloh k žádosti o dotaci  Systém přechodných ustanovení v Pravidlech


Stáhnout ppt "Program rozvoje venkova aktuální stav implementace Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí."

Podobné prezentace


Reklamy Google