Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Podpořené projekty cestovního ruchu ve Zlínském kraji Luhačovice, 24. 1. 2012 Ing. Jana Koldová Odbor strategického rozvoje Krajský úřad Zlínského kraje.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Podpořené projekty cestovního ruchu ve Zlínském kraji Luhačovice, 24. 1. 2012 Ing. Jana Koldová Odbor strategického rozvoje Krajský úřad Zlínského kraje."— Transkript prezentace:

1 Podpořené projekty cestovního ruchu ve Zlínském kraji Luhačovice, 24. 1. 2012 Ing. Jana Koldová Odbor strategického rozvoje Krajský úřad Zlínského kraje

2 1. Dotační programy na podporu cestovního ruchu 2. ROP NUTS II SM ve Zlínském kraji 3. Integrovaný operační program a CR 4. OP Přeshraniční spolupráce SR-ČR 2007-2013 5. OP Nadnárodní spolupráce 6. OP Meziregionální spolupráce 7. Program rozvoje venkova ČR 2007-2013 8. Projekty Zlínského kraje v oblasti cestovního ruchu OBSAH PREZENTACE

3 1.Dotační programy na podporu cestovního ruchu  ROP NUTS II Střední Morava  Integrovaný operační program  OP Přeshraniční spolupráce SR – ČR 2007-2013  OP Nadnárodní spolupráce  OP Meziregionální spolupráce  Program rozvoje venkova ČR 2007-2013

4 2. ROP NUTS II SM ve Zlínském kraji Celková alokace finančních prostředků na realizaci projektů v rámci Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Morava 657,39 mil. € = 2,46 % veškerých prostředků určených z fondů EU pro Českou republiku Z českých veřejných zdrojů je financování programu navýšeno o dalších 116,01 mil. €. Od konce roku 2007 doposud bylo vyhlášeno celkem 29 výzev k předkládání projektů, z toho pro cestovní ruch 21.

5 2.1Čerpání dotací ROP NUTS II SM ve Zlínském kraji

6 2.2 Prioritní osa 3 Cestovní ruch v ZK (a) Graf: Podíly oblastí podpory v prioritní ose 3 Cestovní ruch 2007 - 2013 v %

7 Globální cíl Zlepšeni atraktivnosti regionu soudržnosti Střední Morava pro účely CR zlepšením jeho infrastruktury, služeb, informovanosti a propagace. Důraz je kladen na zvýšeni atraktivnosti regionu zkvalitněním infrastruktury pro rozvoj cestovního ruchu na území s vysokou koncentraci infrastruktury a služeb, na území mimo vysokou koncentraci infrastruktury a služeb, na rozvoj služeb v cestovním ruchu zajišťovaný podnikatelskými subjekty a na zvýšeni zajmu turistů o region podporované koordinovaným rozvojem a propagaci produktů cestovního ruchu. 2.2 Prioritní osa 3 Cestovní ruch v ZK (b)

8 2.3 Prioritní osa 3 Cestovní ruch Podoblast podpory 3.1.1 Integrovaný rozvoj cestovního ruchu Globální cíl zvýšení atraktivnosti území s vysokou koncentrací infrastruktury a služeb (Horní Vsacko, Luhačovicko, Rožnovsko) prostřednictvím zkvalitnění infrastruktury pro rozvoj cestovního ruchu ÚzemíPočet výzev Počet podpořených projektů Výše přidělených dotací (Kč) Horní Vsacko38103 347 798 Luhačovicko44125 474 617 Rožnovsko41371 617 015 celkem1125300 439 430

9 2.4 Prioritní osa 3 Cestovní ruch Podoblast podpory 3.1.2 Integrovaný rozvoj cestovního ruchu pilotními aktivitami Globální cíl obnova a využití významných památek nebo projektů vytvářejících moderní infrastrukturu pro kulturní služby a průmysl, synergické projekty k projektům podpořeným z Integrovaného operačního programu v rámci oblasti podpory 5.1 Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví (Kroměříž, Velehrad) 28. Výzva (16.11.2011-17.1.2012) specifická Výzva pro území obce Velehrad alokace 25,5mil. Kč XX. Výzvaspecifická Výzva pro území města Kroměříž alokace 12 mil. Kč

10 2.5 Prioritní osa 3 Cestovní ruch Podoblast podpory 3.2 Veřejná infrastruktura a služby Globální cíl zvýšení atraktivnosti území prostřednictvím zkvalitnění infrastruktury pro rozvoj cestovního ruchu na území mimo vysokou koncentrací infrastruktury a služeb Podoblast podporyPočet výzev Počet podpořených projektů v ZK Výše přidělených dotací v ZK (Kč) 3.2 Veřejná infrastruktura a služby215184 292 030

11 Rekonstrukce nekomerční části Zámku Nový Světlov Bojkovice pro cestovní ruch Příjemce: Zámek Nový Světlov Bojkovice, o.p.s. Celkové náklady: 71,02 mil. Kč vč. DPH Dotace z ROP NUTS II SM: 49,95 mil. Kč Popis projektu: Hlavním cílem je zvýšení atrak- xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tivnosti území prostřednictvím zkvalitnění infra- x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx struktury pro rozvoj cestovního ruchu (dále i CR) x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx mimo vysokou koncentraci cestovního ruchu. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Stavebními úpravami byly zajištěny prostory muzea, obřadní síně, zámecké kaple a kulturních a společenských aktivit, výstavních sálů a kulturní sály pro koncerty. Vzniklé prostory sálů jsou multifunkční, jak pro výstavní expozice, tak i pro inscenace a produkce. Zámek Nový Světlov v Bojkovicích je schopen na jedno představení pojmout až 500 osob. S objektem zámku souvisí také další projekt Rekonstrukce komerční části Zámku Nový Světlov Bojkovice pro cestovní ruch, který zajišťuje ubytování a restaurační prostory. Začátek a ukončení projektu: 1. 8. 2008 - 17. 5. 2011 2.5.1Příklady projektů (a) z podoblasti 3.2

12 Dobudování africké části ZOO I - Etiopie I. etapa Příjemce: ZOO a zámek Zlín - Lešná, příspěvková organizace Celkové náklady: 34,5 mil. Kč vč. DPH Dotace z ROP NUTS II SM: 29,33 mil. Kč Popis projektu: Cílem projektu je podpora návštěvnosti zoologické zahrady Zlín prostřednictvím dobudování bezbariérových expozic africké oblasti a vytvoření podmínek pro umístění zvířat z Etiopie. Došlo k vybudování dvou nových expozic (výběh pro primáty, dále voliéra pro africké ptactvo). Součástí řešení prostoru jsou vybudované ubikace, velké výběhy, vodní prvky, vyhlídky pro návštěvníky, chodníky, potřebné inženýrské sítě. Došlo rovněž k vybudování bezbariérových veřejných WC. Součástí projektu je i konání kulturně - společenských akcí v nově vybudovaném prostoru zoologické zahrady. Začátek a ukončení projektu: 5. 4.2009 - 31. 7. 2010 2.5.1Příklady projektů (b) z podoblasti 3.2

13 2.6 Prioritní osa 3 Cestovní ruch Podoblast podpory 3.3 Podnikatelská infrastruktura a služby Globální cíl zvýšení atraktivnosti území pro rozvoj cestovního ruchu prostřednictvím investic do rozvoje podnikatelských aktivit Podoblast podporyPočet výzev Počet podpořených projektů v ZK Výše přidělených dotací V ZK (Kč) 3.3.1 PIS na území definovaném oblastí podpory 3.1 - ZK celkem 935544 416 798 - 3.3.1 H. Vsacko37150 326 486 - 3.3.1 Luhačovicko312244 158 155 - 3.3.1 Rožnovsko316149 932 157 3.3.2 - PIS na území definovaném oblastí podpory 3.2 224308 538 877 3.3.3 Aquaparky, golf. hřiště, výstaviště, kongresová a informační centra 24112 362 593 3.3 CELKEM1363965 318 268

14 Wellness hotel A lexandria Příjemce: Lázně Luhačovice, a.s. Celkové náklady: 335,53 mil. Kč vč. DPH Dotace z ROP NUTS II SM: 84,96 mil. Kč Popis projektu: Cílem projektu byla roz- xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx sáhlá rekonstrukce historicky cenného xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx objektu Alexandria I a novostavba objektu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Alexandria II. Svým hostům poskytuje xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx prvotřídní služby 4* wellness hotelu, kom- xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx fortní ubytování, stravování, gastronomické zážitky v luxusní restauraci francouzského stylu a zábavu v nočním klubu. Ke zvýšení kvality na úroveň srovnatelnou s evropskou úrovní přispívá wellness centrum s bazénem, saunovým světem a širokou nabídkou relaxačních procedur a balneoterapeutických služeb v novostavbě Alexandria II. Do plného provozu byl hotel uveden 1. ledna 2011. Kapacita je 58 pokojů se 106 lůžky. Začátek a ukončení projektu: 1. 8. 2008 - 17. 5. 2011 2.6.1Příklady projektů (a) z podoblasti 3.2

15 Modernizace lyžařského areálu Kohútka – Javorníky Příjemce: SKI Centrum Kohútka, a.s. Celkové náklady: 110 mil. Kč vč. DPH Dotace z ROP NUTS II SM: 55,6 mil. Kč Popis projektu: Cílem projektu byl rozvoj a obnova infrastruktury pro aktivní formy cestovního ruchu budováním a rozvojem vybavenosti v oblasti sportu a rekreace. Projekt usiluje o zvýšení počtu návštěv- níků předmětné turistické destinace a posílení místní ekonomiky. Specifickým cí- lem projektu bylo vybudování čtyřsedačkové lanovky a kvalitního zasněžovacího systému pro všechny sjezdovky lyžařského areálu s potřebnou podpůrnou infrastrukturou. Plný provoz byl spuštěn od 6. ledna 2010. Začátek a ukončení projektu: 5.2.2007 a 31.11.2009 2.6.1Příklady projektů (b) z podoblasti 3.2

16 2.7 Prioritní osa 3 Cestovní ruch Podoblast podpory 3.4 Propagace a řízení Globální cíl zvýšení návštěvnosti regionu koordinovaným rozvojem a propagací produktů cestovního ruchu Podoblast podporyPočet výzev Počet podpořených projektů v ZK Výše přidělených dotací v ZK (Kč) 3.4 Propagace a řízení3694 024 137

17 3. Integrovaný operační program a CR Cestovní ruch je v IOPu podporován v rámci: Podoblast podporyPočet výzev Počet podpořených projektů v ZK Výše přidělených dotací v ZK (Kč) 4.1.a Nár. podpora CR, cíl Konvergence518,82 mil. 4.1.b. Nár. podpora CR, cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost 210,68 mil. 5.1 Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví 32679,89 mil. Celková alokace programu: 47 398,7 mil. Kč Alokace na cestovní ruch: 15 727,1 mil. Kč

18 Prioritní osa Oblast podporyNázev projektuPříjemce Celkový rozpočet proj. (Kč) Dotace příjemce (Kč) 4 Národní podpora (NP) CR 4.1.a NP CR, cíl Konvergence Významné turistické akce a cíle východní části České republiky Centrála CR Východní Moravy 9,998 mil. 9,5 mil. Kč 4.1.b. NP CR, cíl Reg. konkurenceschopno st a zaměstnanost Významné turistické akce a cíle východní části České republiky Centrála CR Východní Moravy 5 NP využití potenciálu kulturního dědictví 5.1 NP využití potenciálu kulturního dědictví Velehrad-Centrum kulturního dialogu z. a V. Evropy Římskokatolická farnost Velehrad 345. 84 mil.343,42 mil. Národní centrum zahradní kultury v Kroměříži Národní památkový ústav 337,1 mil.336,47 mil. CELKEM 689,39 mil. 3.1 Přehled projektů z IOP

19 4.OP Přeshraniční spolupráce SR-ČR Přehled projektů z OP Přeshraniční spolupráce SR-ČR Celková alokace programu: 92 740 141 EUR Alokace na cestovní ruch: 9 419 211 EUR Podoblast podporyPočet výzev Počet podpořených projektů v ZK Výše přidělených dotací v ZK (EUR) I.5 Rozvoj cezhraničného turizmu2182 766 031

20 5.OP Nadnárodní spolupráce Přehled projektů z OP Nadnárodní spolupráce Celková alokace programu: 298 mil. EUR (7,450 mld. Kč) Alokace na cestovní ruch: 65 mil. EUR (1,625 mld. Kč)

21 6.OP Meziregionální spolupráce CR Přehled projektů z OP Meziregionální spolupráce Celková alokace programu: 321 mil. EUR (8,025 mld. Kč) Alokace na cestovní ruch: 125 mil EUR (3,125 mld. Kč - prioritní osa 2)

22 7.Program rozvoje venkova ČR 2007-2013 Přehled projektů z Programu rozvoje venkova ČR 2007-2013 Celková alokace programu: 92.076.432.817 Kč Alokace na opatření III.1.3 Podpora rozvoje cestovního ruchu: 2.023.046.655 Kč Podoblast podporyPočet výzev Počet podpořených projektů v ZK Výše přidělených dotací v ZK(Kč) III.1.3 Podpora rozvoje cestovního ruchu51434 808 686

23 Program : Operační program meziregionální spolupráce (INTERREG IV C) Prioritní osa : 2 Životní prostředí a ochrana před riziky Oblast podpory : 2.6 Kulturní dědictví a krajina Výzva : č. 4 Období realizace projektu : leden 2012 – září 2014 (33 měsíců) Stav projektu: schváleno PARTNEŘI PROJEKTU (12) LUCEMBURSKO: Evropský institut kulturních stezekŠPANĚLSKO: Balearské ostrovy ITÁLIE: Region LázioLITVA: Region Klaipeda MALTA: Oddělení místní správyNĚMECKO: Ministerstvo cestovního ruchu POLSKO: Region GorrlicePORTUGALSKO: Ministerstvo cestovního ruchu RAKOUSKO: Region SalzburgČESKÁ REPUBLIKA: Zlínský kraj RUMUNSKO: Region SibiuŠPANĚLSKO: Region Andalusia 8.1Projekt „CERTESS“ (a) 8. Projekty Zlínského kraje v oblasti CR

24 CÍLE PROJEKTU: Hlavním cílem projektu je zvýšení atraktivnosti území v zájmu podpory socio- ekonomického rozvoje a udržitelného cestovního ruchu prostřednictvím ochrany kulturního dědictví a krajiny podporující rozvoj cestovního ruchu se zvláštním zaměřením na integrovaný udržitelný a konkurenceschopný aspekt cestovního ruchu v Evropě. Specifické cíle projektu  Podpora rozvoje udržitelné a konkurenceschopné kulturní turistiky, kde aktéři sdílí a šíří společné metodiky a kulturní obsah  Podpora hospodářského rozvoje a zaměstnanosti v oblastech podél historických kulturních stezek pomocí obnovy stávajícího dědictví a hodnot a pomocí přidružených operátorů výroby a služeb zavést integrované řízení kvality s důrazem na eko-udržitelné postupy  Proaktivní podpora projektu za účelem udržení dlouhodobé a udržitelné povahy 8.1 Projekt „CERTESS“ (b)

25 AKTIVITY PROJEKTU:  Identifikace stávajících osvědčených postupů vyvinutých partnery projektu a z jiných zdrojů  Formulace inovačních modelů osvědčené praxe, a to i při použití stávajících směrnic EU, včetně převodu metodik (doučování, peer-to-peer review a výměna)  Formulace doporučení k přijetí inovačních nástrojů politiky na evropské, národní nebo regionální úrovni. Popis Implementačního plánu (jeden pro každý partnerský region) VÝSTUPY PROJEKTU:  Metodika mezinárodního srovnání praxe a politiky cestovního ruchu v jednotlivých regionech  Soubor nástrojů nejlepších praktik v oblasti výuky cestovního ruchu  Doporučení ke zlepšení regionálních politik v oblasti cestovního ruchu  Webové stránky včetně videozáznamu, kde budou informace o projektu  Informační letáky o projektu, medializace projektu v jednotlivých regionech 8.1 Projekt „CERTESS“ (c)

26 Děkuji za pozornost Ing. Jana Koldová Odbor strategického rozvoje kraje Krajský úřad Zlínského kraje tel.: +420 577 043 412 Email: jana.koldova@kr-zlinsky.cz


Stáhnout ppt "Podpořené projekty cestovního ruchu ve Zlínském kraji Luhačovice, 24. 1. 2012 Ing. Jana Koldová Odbor strategického rozvoje Krajský úřad Zlínského kraje."

Podobné prezentace


Reklamy Google