Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Téma: GRANTOVÝ FOND LIBERECKÉHO KRAJE KURZ FINANČNÍ ŘÍZENÍ ŠKOLY v rámci projektu ZVYŠOVÁNÍ KOMPETENCÍ VEDOUCÍCH PRACOVNÍKŮ ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ LIBERECKÉHO.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Téma: GRANTOVÝ FOND LIBERECKÉHO KRAJE KURZ FINANČNÍ ŘÍZENÍ ŠKOLY v rámci projektu ZVYŠOVÁNÍ KOMPETENCÍ VEDOUCÍCH PRACOVNÍKŮ ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ LIBERECKÉHO."— Transkript prezentace:

1 Téma: GRANTOVÝ FOND LIBERECKÉHO KRAJE KURZ FINANČNÍ ŘÍZENÍ ŠKOLY v rámci projektu ZVYŠOVÁNÍ KOMPETENCÍ VEDOUCÍCH PRACOVNÍKŮ ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ LIBERECKÉHO KRAJE V OBLASTI ŘÍZENÍ A PERSONÁLNÍ POLITIKY 15. srpna 2012 - KÚLK

2 Možnosti čerpání finančních prostředků z rozpočtu Libereckého kraje: OŠMTS Grantový fond Libereckého kraje Program č. 10 – Podpora projektů v resortu školství Program č. 14 – Podpora tělovýchovy a sportu Podpora z vybraných kapitol rozpočtu OŠMTS Program podpory školního sportu a tělovýchovy

3 GRANTOVÝ FOND:  Základní podmínky účasti na grantovém řízení upravují:  STATUT Grantového fondu Libereckého kraje  ZÁSADY Grantového fondu Libereckého kraje  OŠMTS je správcem 2 grantových programů: G 10 – Podpora projektů v resortu školství G 14 – Podpora tělovýchovy a sportu

4 GRANTOVÝ FOND – Výzva k předkládání žádostí  Konkrétní podmínky obou grantových programů jsou upraveny:  Výzvou k předkládání žádostí o poskytnutí dotace z Grantového fondu Libereckého kraje  VÝZVA = PRAVIDLA  VÝZVA = SPECIFIKACE PODPROGRAMŮ  Podprogramy specifikují oblasti a cílové skupiny, na jejichž rozvoj je možné zpracovat projekt v podobě vyplněné žádosti

5 GRANTOVÝ FOND – Podprogramy G 10G 14 Volnočasové aktivityÚdržba, provoz a nájmy tělovýchovných a sportovních zařízení Společné aktivity dětí, rodičů, škol a školských zařízení a komunitní funkce škol a školských zařízení Pravidelná činnost sportovních oddílů pracujících s dětmi a mládeží Sportovní akce místního nebo regionálního charakteru Činnost handicapovaných sportovců Vzdělávání pracovníků a dobrovolníků v oblasti tělovýchovy a sportu

6 GRANTOVÝ FOND – Co je důležité a na co určitě nezapomenout?  Spolufinancování projektu: minimální spoluúčast činí 30 % z celkových nákladů  Minimální výše dotace a maximální výše dotace  Omezení počtu předložených žádostí v rámci jedné výzvy  Finanční prostředky na úhradu spoluúčasti na projektu nesmí být hrazeny z jiných programů GFLK  Na poskytnutí finančních prostředků z GFLK není právní nárok  Odevzdejte žádost na správném formuláři

7 GRANTOVÝ FOND – Kdy a kde najdu výzvu a formulář žádosti?  VÝZVA  Kdy: začátek února 2013  Kde: „aktuality“ – www.kraj-lbc.czwww.kraj-lbc.cz Měsíčník Libereckého kraje e-mail – žadatelé z předchozích let „Grantový fond“ – www.kraj-lbc.czwww.kraj-lbc.cz  FORMULÁŘ  Kde:„Formuláře“ – www.kraj-lbc.czwww.kraj-lbc.cz  Co:Grantový fond – Žádost o dotaci z GF  Jak:602xml filler

8 GRANTOVÝ FOND – FORMULÁŘ  Formulář:  „Žádost o dotaci z Grantového fondu“

9 GRANTOVÝ FOND – Harmonogram výzvy  Vyhlášení – OŠMTS – začátek února  Zveřejnění – OŠMTS – únor – minimálně 25 dní  Kontrola a hodnocení – OMSZ – přelom únor/březen – 14 dní  Návrh na přidělení podpory – VVVZS LK - březen  Projednání návrhu – Rada Libereckého kraje - duben  Schválení návrhu – Zastupitelstvo Libereckého kraje – duben  Oznámení o podpoře/nepodpoře projektů – ½ května

10 Program podpory školního sportu a tělovýchovy  Předmětem podpory tohoto programu je nákup sportovních pomůcek, potřebných k výuce tělesné výchovy a k organizaci sportovních aktivit pro žáky středních a základních škol  Stejné základní principy jako u GFLK, ale se třemi zásadními rozdíly:  Projekt nemusí být spolufinancován žadatelem  Jiný formulář žádosti – „Žádost o dotaci z rozpočtu Libereckého kraje“  Předložení jedné žádosti v rámci výzvy

11 Program podpory školního sportu a tv – Kdy a kde najdu výzvu a formulář žádosti?  VÝZVA  Kdy: ½ roku 2013  Kde: „aktuality“ – www.kraj-lbc.czwww.kraj-lbc.cz „Příspěvky – Sport – Granty a dotace“ – www.edulk.czwww.edulk.cz e-mail – žadatelé z předchozích let  FORMULÁŘ  Kde:„Formuláře“ – www.kraj-lbc.czwww.kraj-lbc.cz  Co:Žádost o dotaci z rozpočtu Libereckého kraje  Jak:602xml filler

12 Program podpory školního sportu a tv - Formulář  Formulář:  „Žádost o dotaci z rozpočtu Libereckého kraje“

13 Program podpory školního sportu a tv – Harmonogram výzvy  Vyhlášení – OŠMTS – ½ roku 2013  Zveřejnění – OŠMTS – minimálně 25 dní  Kontrola a hodnocení – OMSZ – přelom únor/březen – 14 dní  Konzultace a návrh na přidělení podpory – Zástupci KR AŠSK LK  Schválení návrhu – Rada Libereckého kraje

14 Nevíte si rady? Kontaktujte nás!  G10 – Podpora projektů v resortu školství  Martina Meierová Oddělení mládeže, sportu a zaměstnanosti Tel.: 485 226 634 E-mail: martina.meierova@kraj-lbc.czmartina.meierova@kraj-lbc.cz  G14 – Podpora tělovýchovy a sportu  Program podpory školního sportu a tělovýchovy  Martin Hanoušek Oddělení mládeže, sportu a zaměstnanosti Tel.: 485 226 674 E-mail: martin.hanousek@kraj-lbc.czmartin.hanousek@kraj-lbc.cz

15 Otázky a nejasnosti

16 Závěr Děkuji Vám za pozornost a přeji mnoho úspěchů v nadcházejícím školním roce. Martin Hanoušek


Stáhnout ppt "Téma: GRANTOVÝ FOND LIBERECKÉHO KRAJE KURZ FINANČNÍ ŘÍZENÍ ŠKOLY v rámci projektu ZVYŠOVÁNÍ KOMPETENCÍ VEDOUCÍCH PRACOVNÍKŮ ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ LIBERECKÉHO."

Podobné prezentace


Reklamy Google