Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Rozdělení podpory mezi zapojené subjekty a jejich změny v průběhu realizace.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Rozdělení podpory mezi zapojené subjekty a jejich změny v průběhu realizace."— Transkript prezentace:

1 Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Rozdělení podpory mezi zapojené subjekty a jejich změny v průběhu realizace

2 Obsah semináře 1.Nezbytnost formální úpravy při výměně subjektu 2.Specifika projektů se zapojenými subjekty 3.Změny projektu ve spojitosti se zapojenými subjekty 4.Změny RoD z důvodu změny zapojených subjektů – mix dokumentů 5.Rozpočtení VP mezi zap. subjekty 6.Prostor pro Vaše dotazy

3 1. Nezbytnost formální úpravy při výměně subjektu Požadavky práva Evropské unie 1.Poskytovatelem VP je orgán veřejné správy nikoli příjemce 2.Blokové výjimky (nař. č. 800/2008) – dodržení požadavků na oblast působnosti (čl. 1); poskytovaná VP musí obsahovat výslovný odkaz na nařízení, jeho název a na zveřejnění v ÚV EU (čl. 3); prokázání motivačního účinku před poskytnutím podpory (čl. 8) atd. 3.Dočasný rámec podle bodu 4.2.2. (sdělení EK o dočasném rámci) – dodržení požadavků na oblast působnosti; poskytovatel je povinen před poskytnutím VP zajistit aby nedošlo k překročení limitu podpory 4.Podpora de minimis (nař. č. 1998/2006) – dodržení požadavků na oblast působnosti (čl. 1); povinnost poskytovatele zajistit (před poskytnutím podpory), aby nedošlo k překročení limitu podpory (čl. 2); informační povinnost poskytovatele před poskytnutím podpory (čl. 3) 5.Potřeba přesně vyčíslit podporu vyčerpanou odcházejícím subjektem – nelze navýšit podporu.

4 1. Nezbytnost formální úpravy při výměně subjektu Požadavky národního práva 1.Rozhodnutí o poskytnutí dotace (§ 14 zákona č. 218/2000) – rozhodnutí o dotaci obsahuje závazné a taxativní vymezení podmínek pro realizaci dotovaného projektu; o změně podmínek realizovaného projektu rozhoduje na základě žádosti příjemce pouze poskytovatel 2.Zákon o finanční kontrole (zákon č. 320/2001) – ex ante resp. průběžná kontrola podmínek projektu

5 1. Nezbytnost formální úpravy při výměně subjektu Požadavky ŘO OP LZZ jako poskytovatele 1.Dodržení oprávněnosti cílové skupiny projektu 2.Potřeba přesně vyčíslit podporu vyčerpanou odcházejícím subjektem – po zániku nároku na podporu upraví poskytovatel podniku částku poskytnuté podpory dle skutečně vyčerpané podpory (započítá do ní i „neoprávněně“ nevyčerpanou podporu např. podnik zruší svou závaznou účast na školení) – tzn. podnik čerpá VP, i když se rozhodne nedoškolit či neproškolit vůbec.

6 2. Specifika projektů se zapoj. subjekty POSKYTOVATEL (MPSV) PŘÍJEMCE DOTACE (asociace, svaz, sdružení apod.) PŘÍJEMCI PODPORY (členské firmy) Odpovědnost za správné čerpání z ESF vůči Evropské komisi => nutné vědět předem, kolik který zapojený subjekt čerpá, výše je uvedena v RoD Odpovědnost za čerpání dotace a za realizaci projektu vůči poskytovateli (MPSV) Odpovědnost za účast v projektu vůči příjemci dotace

7 Příjemce dotace = realizátor projektu - sám se nevzdělává a zajišťuje vzdělávání třetím osobám (členům svazu, asociace, sdružení apod.). Zodpovídá za zdárný průběh projektu poskytovateli. Příjemce veřejné podpory = vzdělávaný subjekt - čerpá podporu prostřednictvím své účasti na kurzech uspořádaných příjemcem dotace. Zodpovídá sám za sebe a současně je před vstupem do projektu informován o výši VP, kterou na základě své budoucí účasti v projektu vyčerpá (Prohlášení o zapojení CS do projektu). příjemce dotace ≠ příjemce veřejné podpory 2. Specifika projektů se zapoj. subjekty

8 3. Změny projektu ve spojitosti se zapojenými subjekty Původní předpoklad Realizátor projektu si před začátkem detailně zjistil potřeby zap. subjektů a zajistil si jejich účast (motivaci) na pořádaných seminářích. Ke změnám zap. subjektů resp. míře jejich zapojení by tedy nedocházelo – příjemce by využil „polštáře“ v MI a nedočerpanou dotaci vrátil. Původní TVVP nebyla natolik návodná, aby bylo možné ji použít pro rozpočtení podpory mezi zapojené subjekty jednoduchým způsobem, který by odrážel realitu. Řešení Poskytovatel na základě zkušeností s již realizovanými projekty umožní výměnu zap. subjektů – řadu projektů by bez těchto změn nebylo možné dokončit. Byla vytvořena nová TVVP, v níž je jasně specifikováno, jak podporu správně rozpočítat.

9 3. Změny projektu ve spojitosti se zapojenými subjekty POZOR!!! Změna zapojeného subjektu je vždy změnou podstatnou podléhající schválení poskytovatele a vydání změnového rozhodnutí. Před schválením takové změny NELZE subjekty jakkoliv MĚNIT!!! PŘÍJEMCE DOTACE není oprávněn svévolně měnit zapojené subjekty, aniž by předem nezažádal o podstatnou změnu projektu a nebylo mu vydáno změnové rozhodnutí. PŘÍJEMCE PODPORY Musí být předem seznámen s výší čerpané podpory a bere na vědomí, že část podpory čerpá vždy, a to i v případě, že se nakonec rozhodne nikoho ze zaměstnanců neproškolit. Tato skutečnost je doložena podepsaným Prohlášením o zapojení CS do projektu.

10 4. Změny RoD z důvodu změny zapojených subjektů – mix dokumentů Projekt s již novou TVVP Příjemce dotace je nucen změnit strukturu zap. sub., volí tedy řešení následovně: Formulář pro změnu zapojených subjektů (či intenzity zapojení) Prohlášení o zapojení CS do projektu (za každý subjekt, kterému se jakkoliv mění VP) žádost o podstatnou změnu VŽDY POUZE S MZ!!! + +

11 5. Rozpočtení VP mezi zap. subjekty Tabulka pro výpočet veřejné podpory (TVVP) je technickou pomůckou (kalkulačka) pro rozpočtení VP mezi zapojené subjekty je součástí rozhodnutí o poskytnutí dotace naleznete ji na www.esfcr.czwww.esfcr.cz Vstupní data pro vyplnění 1.ceny kurzů 2.sdílené náklady kurzů (SNK) 3.procento nepřímých nákladů 4.počty účastníků jednotlivých firem v kurzech

12 Sdílené náklady kurzů - SNK SNK = veškeré přímé náklady, které nelze přímo spojit pouze s jedním kurzem. Např. kapitoly: 1.osobní náklady 2.zařízení a vybavení 3.nákup služeb Podíl na SNK = podíl počtu účastníků kurzů daného subjektu na celkovém počtu účastníků za všechny firmy podíl subjektu na = počet účastníků kurzů daného subjektu. celkových SNK v % celkový počet účastníků kurzů za všechny subjekty 5. Rozpočtení VP mezi zap. subjekty

13 Specifika SNK Procentuální podíl na SNK se při vydání rozhodnutí každému zapojenému subjektu fixuje, jinak by nebylo technicky možné umožnit výměny subjektů. Po celou dobu projektu se nemění, a to ani na základě žádosti o podstatnou změnu RoD. Bude-li odcházející subjekt nahrazen nově příchozím subjektem (-ty), zbývající SNK v Kč budou mezi nově příchozí přerozděleny pomocí stejného principu. Podíl na SNK čerpá každý zapojený subjekt stále, a to od svého zapojení do projektu do konce resp. do nahrazení jiným subjektem. 5. Rozpočtení VP mezi zap. subjekty

14 Prostor pro Vaše dotazy

15 Děkujeme Vám za pozornost! Další informace: www.esfcr.cz


Stáhnout ppt "Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Rozdělení podpory mezi zapojené subjekty a jejich změny v průběhu realizace."

Podobné prezentace


Reklamy Google