Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Komplexní hodnocení stavebních detailů Dvourozměrné vedení tepla a vodní páry Ing. Petr Kapička ČVUT v Praze, fakulta stavební Katedra konstrukcí pozemních.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Komplexní hodnocení stavebních detailů Dvourozměrné vedení tepla a vodní páry Ing. Petr Kapička ČVUT v Praze, fakulta stavební Katedra konstrukcí pozemních."— Transkript prezentace:

1 Komplexní hodnocení stavebních detailů Dvourozměrné vedení tepla a vodní páry Ing. Petr Kapička ČVUT v Praze, fakulta stavební Katedra konstrukcí pozemních staveb petr.kapicka@fsv.cvut.cz

2 Komplexní hodnocení stavebních detailů  Programem Area lze hodnotit:  Minimální vnitřní povrchovou teplotu  Riziko povrchové kondenzace  Tepelnou ztrátu a lineárního činitele prostupu tepla  Výpočet součinitelů prostupu tepla okenních konstrukcí  Stanovení oblasti kondenzace vodní páry v detailu  Výpočet roční bilance zkondenzované a vypařené vodní páry po měsících

3 Komplexní hodnocení stavebních detailů  Související normy:  ČSN 730540  ČSN EN ISO 10211 (tepelné mosty-výpočet)  ČSN EN ISO 14683 (tepelné mosty-katalog)  EN ISO 6946 (součinitel prostupu tepla)  ČSN EN ISO 10077 (tepelné chování oken)  ČSN EN 673 (sklo ve stavebnictví)  ČSN EN ISO 13788 (bilance kondenzace)

4 Komplexní hodnocení stavebních detailů  Tepelný most:  Místo v konstrukci, kde vlivem jiné geometrie nebo užitím jiných stavebních materiálů dochází ke zvýšenému tepelnému toku  Důsledky tepelného mostu:  Změnu hustoty tepelného toku  Změnu povrchové teploty

5 Komplexní hodnocení stavebních detailů  Dělení teplených mostů:  Dle četnosti  Tepelné mosty nahodilé  Teplené mosty systematické  Dle geometrie  Tepelné mosty lineární – analýza 2D pole teplot  Tepelné mosty bodové – analýza 3D pole teplot

6 Komplexní hodnocení stavebních detailů  S rostoucí kvalitou obvodových konstrukcí se vliv tepelných mostů zvyšuje

7 Komplexní hodnocení stavebních detailů  Započítání teplených mostů do energetické bilance budovy: Liniový tepelný most Bodový tepelný most Tepelný tok plošnými prvky

8 Styk stropu a stěny Styk sloupu a stěny Komplexní hodnocení stavebních detailů  Výpočet hodnoty lineárního činitele prostupu tepla  k : Styk střechy a stěny

9 Komplexní hodnocení stavebních detailů  Požadavky na lineárního činitele prostupu tepla  k :   k ≤  k,N

10 Komplexní hodnocení stavebních detailů  Riziko kondenzace vodních par na konstrukci  Nově se hodnotí pomocí parametru TEPLOTNÍ FAKTOR VNITŘNÍHO POVRCHU f Rsi.  Teplotní faktor je bezrozměrné číslo, které udává poměrnou teplotu vnitřního povrchu.

11 Komplexní hodnocení stavebních detailů  Požadavky na teplotní faktor vnitřního povrchu pro prostory s relativní vlhkostí vnitřního vzduchu do 60%:  f Rsi ≥ f Rsi,N  f Rsi,N = f Rsi,cr +  f Rsi

12 Komplexní hodnocení stavebních detailů  Požadavky na teplotní faktor vnitřního povrchu pro prostory s relativní vlhkostí vnitřního vzduchu do 60%:  f Rsi ≥ f Rsi,N  f Rsi,N = f Rsi,cr +  f Rsi

13 Komplexní hodnocení stavebních detailů  Požadavky na teplotní faktor vnitřního povrchu pro prostory s relativní vlhkostí vnitřního vzduchu do 60%:  f Rsi ≥ f Rsi,N  f Rsi,N = f Rsi,cr +  f Rsi

14 Komplexní hodnocení stavebních detailů  Umístění roviny řezů:  Ve vzdálenosti alespoň 1 m od centrálního prvku

15 Komplexní hodnocení stavebních detailů  Umístění roviny řezů:  V rovině symetrie, je li vzdálena méně než 1 m

16 Komplexní hodnocení stavebních detailů  Umístění roviny řezů:  V přilehlé zemině závisí na parametru výpočtu  Povrchová teplota (teplotní faktor vnitřního povrchu)  Tepelný tok (stanovení hodnoty lineárního činitele  )

17 Komplexní hodnocení stavebních detailů  Umístění roviny řezů:  V přilehlé zemině závisí na parametru výpočtu  Povrchová teplota (teplotní faktor vnitřního povrchu)  Tepelný tok (stanovení hodnoty lineárního činitele  )

18 Komplexní hodnocení stavebních detailů  Okrajové podmínky pro interiér:  Teplota  Vnitřní návrhová teplota  i – dle tab. z ČSN 730540-3 (pro obytnou místnost 20° C)  Návrhová teplota vnitřního vzduchu  ai =  i +  ai

19 Komplexní hodnocení stavebních detailů  Okrajové podmínky pro interiér:  Odpor při přestupu tepla  Pro výpočet povrchové teploty  Výplně otvorů R si = 0,13 m 2 K/W  Ostatní konstrukce R si = 0,25 m 2 K/W  Pro výpočet tepelného toku  Svislé konstrukce R si = 0,13 m 2 K/W  Vodorovné kce-tok nahoru R si = 0,10 m 2 K/W  Vodorovné kce-tok dolu R si = 0,17 m 2 K/W

20 Komplexní hodnocení stavebních detailů  Okrajové podmínky pro interiér:  Odpor při přestupu tepla  Úprava odporů v koutech okenních konstrukcí  Rsi = 0,13 m 2 K/W – na plošných částech  Rsi = 0,20 m 2 K/W – v koutech

21 Komplexní hodnocení stavebních detailů  Okrajové podmínky pro exteriér:  Teplota  Návrhová teplota vnějšího vzduchu: Základní návrhová teplota ve výšce 100 m. n. m. Teplotní gradient dané teplotní oblasti

22 Komplexní hodnocení stavebních detailů  Okrajové podmínky pro exteriér:  Odpor při přestupu tepla  Pro výpočet povrchové teploty i tepelného toku  R se = 0,04 m 2 K/W  Okrajové podmínky v zemině: Pouze pro výpočet povrchové teploty!!!  Teplota  Předpokládaná teplota v zemině, odpovídající průměrné roční teplotě venkovního vzduchu. Obvykle se udává 5°C  Odpor při přestupu tepla: R se = 0 m 2 K/W

23 Komplexní hodnocení stavebních detailů  Postup výpočtu tepelného toku detailu v kontaktu se zeminou:  Výpočet tep.toku celého detailu [L]  Výpočet tep.toku zeminou [L g ]  = L - U∙b - L g


Stáhnout ppt "Komplexní hodnocení stavebních detailů Dvourozměrné vedení tepla a vodní páry Ing. Petr Kapička ČVUT v Praze, fakulta stavební Katedra konstrukcí pozemních."

Podobné prezentace


Reklamy Google