Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vytvoření jistějšího a komfortnějšího prostředí pro daňového poplatníka Ing. Dana Trezziová Náměstkyně ministra financí.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vytvoření jistějšího a komfortnějšího prostředí pro daňového poplatníka Ing. Dana Trezziová Náměstkyně ministra financí."— Transkript prezentace:

1 Vytvoření jistějšího a komfortnějšího prostředí pro daňového poplatníka Ing. Dana Trezziová Náměstkyně ministra financí

2 Vytvoření jistějšího a komfortnějšího prostředí pro daňového poplatníka Agenda 1. 1. Reforma daňové správy 2. 2. Snížení zatížení a zvýšení komfortu daňového subjektu při plnění jeho povinností 3. 3. Editační povinnost 4. 4. Žhavá témata 5. 5. Vylepšení image daňové správy

3 Modernizace a zvýšení efektivity daňové správy 1. Reforma daňové správy: Modernizace a zvýšení efektivity daňové správy

4 Cíle reformy moderní daňová správa s vysokou efektivitou a produktivitou důraz na dobrovolné plnění daňových povinností vysoká kvalita služeb kompetentních a motivovaných daňových úředníků vzájemná důvěra a rovný vztah daňových subjektů a úředníků daňové správy

5 Modernizace a zvýšení efektivity daňové správy A. A. Organizační struktura a zefektivnění vnitřních procesů B. B. Služby daňovým poplatníkům a komunikace s veřejností C. C. Posílení prosazování a uplatňování daňových zákonů D. D. Efektivní management zdrojů v daňové správě

6 Modernizace a zvýšení efektivity daňové správy koncepce reformy daňové správy by měla vyústit v nový zákon o daňové správě, který by měl vstoupit v platnost k 1.1.2007 Národní program reforem priorita MF

7 Snížení zatížení a zvýšení komfortu daňového subjektu při plnění jeho povinností 2. Snížení zatížení a zvýšení komfortu daňového subjektu při plnění jeho povinností

8 zvýšení výdajových paušálů jeden formulář přiznání pro poplatníky DPFO legislativní úprava správy daní (5. jednání RRPP) rozšíření e-komunikace rozvoj WWW aplikací

9 ROZHRANÍ PRO TŘETÍ STRANY SPIS - nahlížení do spisu vedeného správcem daně - přehled všech písemností o subjektu OSOBNÍ DAŇOVÝ ÚČET - přehled finančních toků - předpisy, platby, zůstatky - s vazbou na písemnosti (poplatníka i FÚ) DAŇOVÁ SCHRÁNKA SUBJEKTU - písemnosti k vyzvednutí (doručování) - rozpracované a neodeslané písemnosti - notifikace (e-mail, SMS) - další personalizované informační zprávy - nástěnka a obecné informace REGISTR DAŇOVÝCH SUBJEKTŮ - elektronická registrace k daním - hlášení změn a správa registračních údajů DAŇOVÝ PORTÁL Daňový subjekt (osoba, která jej zastupuje) Osoba používající SW třetí strany Účetní, daňový či jiný SW Registr daňových subjektů Jednotlivé daně Evidence písemností Evidence daní ADIS OSOBNÍ DAŇOVÝ KALENDÁŘ - personalizovaný přehled daňových povinností - notifikace přes daňovou schránku ELEKTRONICKÁ PODATELNA - tvorba podání s pomůckami - podpora elektronického podpisu - společné technické zařízení správců daně

10 Rozšíření systému editační povinnosti 3. Rozšíření systému editační povinnosti

11 Důvody a základní příčiny rozšiřování EP daňové zákony: složité, nepřehledné, často novelizovány rozdílné náhledy jednotlivých finančních úřadů rozdílná rozhodnutí soudů zvýšení právních jistot daňových subjektů zvýšení atraktivnosti ČR pro zahraniční investory

12 Rozšíření systému editační povinnosti Cíle MF jednotný postup ÚFO právní jistoty a předvídatelnost názorů správců daní podpora dobrovolného a samostatného plnění daňových povinností subjektů transparentnost daňových rozhodnutí vyšší předvídatelnost příjmů státního rozpočtu ČR snížení počtu soudních sporů

13 Rozšíření systému editační povinnosti Současná praxe editační řada pokynů D a DS individuální závazná posouzení ostatní individuální stanoviska spolupráce Ministerstva financí s Komorou daňových poradců ČR stanovení základu daně nebo daně dohodou

14 Rozšíření systému editační povinnosti Mezinárodní zkušenosti systém všeobecné editační povinnosti: Mexiko, Turecko, Polsko rozsah poskytování EP omezen na druh daní nebo speciální okruhy: Belgie, Dánsko, Španělsko, Nizozemí, Francie, Island, Nový Zéland, USA… vysoké poplatky za vydané posouzení: USA, Kanada, Maďarsko, Nový Zéland

15 Rozšíření systému editační povinnosti Belgie Všeobecné závazné posouzení, Úřad pro předběžné posouzení (30 zaměstnanců). Posouzení se týkají daně z příjmů, platí max. 5 let. Jednoročně anonymně publikována. Velká Británie Neexistuje všeobecné závazné posouzení, odpověď ze strany daňové správy není závazná, pokud však soud uzná, posouzení závazné pro daňovou správu. Závazné posouzení jen pro účely DPH. SRN Velmi omezené okruhy, posouzení závazné. Nelze požádat o posouzení po realizaci transakce. Nizozemí Velmi omezený okruh transakcí. Doba závaznosti až 4 roky. Výsledky posouzení mohou být každoročně anonymně publikovány. Slovensko Nemá zavedeno individuální závazné posouzení. Všeobecné výklady závazné pro FÚ.

16 Rozšíření systému editační povinnosti Příklad problematického zavedení EP Polsko – od 1.1.2005 nepřipravený krok vedený politickým rozhodnutím narušení právního systému upevnění interpretační nejednotnosti zhroucení efektivního výkonu polské daňové správy

17 Rozšíření systému editační povinnosti Navržený model rozšíření EP v ČR (1/2) zákonné vymezení struktura navrhované typy EP specifické požadavky k žádosti o individuální závazné posouzení

18 Rozšíření systému editační povinnosti Navržený model rozšíření EP v ČR (2/2) poplatky dodatečné změny nároky na kapacitu publikace stanoviska

19 Rozšíření systému editační povinnosti Okruhy k diskusi pro jaké typy daní či okruhy závaznost vydaného posouzení kdo bude vydávat posouzení možnost odvolání zrušení nebo změna posouzení publikace posouzení poplatky odmítnutí vydat posouzení

20 Rozšíření systému editační povinnosti Časový harmonogram Červen - srpenIntenzivní příprava diskusního materiálu k rozšíření systému EP. Do 31. října 2005Obdržení připomínek k předloženému záměru. Listopad 2005 a rok 2006 Detailní stanovení modelu EP v ČR. 1. ledna 2006Novela ZDP, která rozšiřuje EP. Do 31. prosince 2006 Přijetí legislativních a nelegislativních změn nutných k implementaci odsouhlaseného modelu EP v dohodnutém rozsahu.

21 Vytvoření jistějšího a komfortnějšího prostředí pro daňového poplatníka 4. Žhavá témata věda a výzkum elektroodpady novela ZDP obchody se zlatem vracení DPH subjektům v konkurzu implementace komunitárního práva závazné posouzení v oblasti Transfer pricing

22 Vytvoření jistějšího a komfortnějšího prostředí pro daňového poplatníka 5. Vylepšení image daňové správy průzkum na www.idnes.czwww.idnes.cz zobecněné úspěchy daňové správy indikátory výkonnosti peníze pro ÚFO (2005 + 2006)


Stáhnout ppt "Vytvoření jistějšího a komfortnějšího prostředí pro daňového poplatníka Ing. Dana Trezziová Náměstkyně ministra financí."

Podobné prezentace


Reklamy Google