Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

„Kvalita a inovace pro lepší uplatnění absolventů na trhu práce“

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "„Kvalita a inovace pro lepší uplatnění absolventů na trhu práce“"— Transkript prezentace:

1 „Kvalita a inovace pro lepší uplatnění absolventů na trhu práce“

2 PŘÍJEMCE PODPORY CARITAS – Vyšší odborná škola sociální Olomouc PARTNEŘI PROJEKTU Cyrilometodějská teologická fakulta UP v Olomouci Arcidiecézní charita Olomouc DÉLKA TRVÁNÍ PROJEKTU- 31.12.2012 21.1.2010 – 31.12.2012 HLAVNÍ CÍL PROJEKTU zkvalitnění teoretické a praktické přípravy studentů za účelem jejich lepšího uplatnění na trhu práce 21.1.2010 - 31.12.201221.1.2010 - 31.12.2012

3 DÍLČÍ CÍLE PROJEKTU 1)Vytvoření technického prostředí pro zavádění distanční formy vzdělávání 2)Rozšíření funkcí informačního systému školy (programování nových aplikací) 3)Vytvoření kvalitních studijních materiálů pro studenty školy, a to jak tištěných odborných publikací, tak distančních studijních opor 4)Zkvalitnění praktické přípravy studentů prostřednictvím podpory osobnostního rozvoje a růstu profesních kompetencí všech cílových skupin 5)Vytvoření kvalitního technického zázemí pro pedagogy i studenty

4 CÍLOVÉ SKUPINY Studenti denní i dálkové formy studia Pedagogičtí pracovníci CARITAS-VOŠs/tutoři odborných praxí Odborníci z praxe/mentoři odborných praxí ze spolupracujících pracovišť

5 PROJEKTOVÉ AKTIVITY 01 – Inovace vzdělávacích programů 02 – Inovace studijních opor a stáže pedagogů 03 – Inovace praktického vzdělávání

6 01 – Inovace vzdělávacích programů příprava technického prostředí pro výuku některých předmětů v rámci distančního studia prostřednictvím nasazení CMS Moodle nové aplikace IS školy: „Knihovna“, „Profil studenta“, „Profil učitele“ Nákup technického vybavení (server pro systém Moodle, pro nové aplikace informačního systému: tiskárna pro tisk štítků, čtečky, software pro tvorbu tiskových sestav, zařízení pro zálohování dat) V rámci této aktivity probíhalo také individuální vzdělávání programátorů.

7 02 – Inovace studijních opor a stáže pedagogů tvorba odborných publikací (8 tištěných, 1 on-line) tvorba distančních studijních opor (3) realizace odborných stáží pedagogů - tutorů na pracovištích, kde probíhají odborné praxe studentů (10) zástupy pedagogů-autorů a pedagogů-stážistů ve výuce odborníky z praxe

8 VYTVOŘENÉ ODBORNÉ PUBLIKACE TIŠTĚNÉ Květa Princová: „Úvod do zahraniční pomoci s důrazem na etiku jejího poskytování“ Eva Dohnalová: „Úvod do sociální práce s migranty“ Ivo Šelner: „Fenomén člověk s postižením“ Tomáš Svozil: „Tvorba elektronické prezentace a zpracování digitální fotografie“ Walerian Bugel, Hana Šlechtová: „Tvorba kvalifikačních prací pro studenty oborů sociální práce. Principy a postupy“ Lenka Tkadlčíková: „English for Social Work Purposes“ (1,2,3)

9 ON-LINE PUBLIKACE Dita Palaščáková a kol.: „Průvodce praktickým vzděláváním na CARITAS-VOŠ sociální Olomouc“, k dispozici na webových stránkách školy Zkrácená anglická verze slouží jako propagační materiál pro mentory odborných praxí na zahraničních pracovištích

10 TVORBA DISTANČNÍCH STUDIJNÍCH OPOR Miloslava Šotolová – pro předmět Teorie a metody sociální práce Miroslava Petřeková – pro předmět Zdravotní nauky Dita Palaščáková – pro předmět Personální management Důležitá role metodika distančního vzdělávání metodicky vedl autory při tvorbě distančních studijních opor školil ostatní pedagogy – budoucí autory školil studenty v práci s LMS Moodle vytvářel metodiku a podpůrné školící materiály vzdělával se na několika odborných konferencích Zakoupen byl software ProAuthor pro offline tvorbu a tisk DSO.

11 03 - Inovace praktického vzdělávání Semináře pro mentory, tutory a studenty Vzdělávací semináře pro tutory Inovace metodiky praktického vzdělávání Individuální vzdělávání pedagogů/tutorů Kazuistické semináře pro studenty Supervize studentů i tutorů Nákup techniky Nákup odborné literatury včetně cizojazyčné

12 SEMINÁŘE PRO MENTORY, TUTORY A STUDENTY Etická témata související s odbornými praxemi Identita sociální práce – jak ji vnímáme a zprostředkováváme studentům v rámci odborných praxí Co a jak učíme studenty o kvalitě prostřednictvím odborné praxe a jak se pozná dobrý sociální pracovník Chcete je? Aneb odpovídá profil absolventa požadavkům zaměstnavatelů? Společenská zakázka pro sociální práci a odpovědnost vzdělavatelů Spolupráce školy a pracovišť odb.praxí – analýza souč.stavu a výhledy do budoucna Hodnocení studentů na praxi Seminář pro zahraniční mentory „Týden dobré praxe“

13 VZDĚLÁVÁNÍ TUTORŮ ODBORNÝCH PRAXÍ/PEDAGOGŮ Filozofie a výklad standardů kvality sociálních služeb Zákon o sociálních službách - úvod do problematiky, pohled poskytovatele – změny, výzvy a překážky na cestě Kazuistický seminář pro tutory Spirituální kompetence Prezentační a argumentační dovednosti Jak učit sociální práci Didaktické roviny procesu učení při tutoringu Etické problémy a dilemata studentů na praxích Supervize pro tutory Individuálně zvolené vzdělávací aktivity

14 ODEZVA ZE STRANY CÍLOVÝCH SKUPIN Neformální - pozitivní zpětná vazba napříč všemi cílovými skupinami, spokojenost a přínos realizovaných aktivit Formální – pouze od pedagogů po absolvování individuálního vzdělávání a od mentorů ze zahraničí – účastníků „Týdne dobré praxe“, pozitivní ohlasy Příprava dalších navazujících aktivit v rámci udržitelnosti projektu


Stáhnout ppt "„Kvalita a inovace pro lepší uplatnění absolventů na trhu práce“"

Podobné prezentace


Reklamy Google