Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Národní centrála S I R E N E Úřad služby kriminální policie a vyšetřování PP ČR.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Národní centrála S I R E N E Úřad služby kriminální policie a vyšetřování PP ČR."— Transkript prezentace:

1 Národní centrála S I R E N E Úřad služby kriminální policie a vyšetřování PP ČR

2 Součást schengenské spolupráce zcela volný pohyb osob,zrušení kontrol na pozemní hranici a vnitro-schengenských letech = zcela volný pohyb osob, nové nástroje spolupráce SIS a centrály SIRENE –společná pátrací databáze SIS a centrály SIRENE –zintenzivnění policejní spolupráce (přeshraniční operace, výměna informací, společná centra, Europol)  EU – prostor bezpečnosti, svobody a práva Po připojení ČR k od 01.09.2007 se úspěšnost mezinárodního pátrání mnohonásobně zvýšila NC SIRENE dosud řešila více jak 25 tisíc vypátraných osob a věcí (např. cca 1500 osob na které byl vydán tzv. eurozatykač,stovky pohřešovaných dospělých i nezletilých osob, tisíce osob nežádoucích v schengenském prostoru, tisíce osob hledaných za účelem zjištění místa pobytu pro potřeby justičních orgánů, tisíce ukradených vozidel a dokladů atd.

3 Schengen/EU BE DE FR LU NL AT GR IT DK NO SE FI EE LV LT PL CZ SK HU SI MT CH ES PT IS IEGB CY RO BG LI SIS – EU stát SIS – stát mimo EU SIS – EU stát – v SIS od listopadu 2010 stát EU mimo SIS Schengenský prostor se stále rozrůstá, aktuálně o Bulharsko a Rumunsko

4 SIS – Schengenský informační systém = společná pátrací databáze 27 členských států - systém je povinně v členských státech používán každým policistou jako národní systém SIRENE - poskytuje základní informace v národním jazyce  doplňující informace cestou SIRENE, (tj. nemůže být SIS bez SIRENE) nejefektivnější mezinárodní policejní databáze každodenní - dosud nejefektivnější mezinárodní policejní databáze pro každodenní policejní činnost - výhody: - výhody: rychlost tj. v řádu minut ví celý Schengen, že ČR někoho hledá, široká dostupnost (v národních jazycích) tj. používá ho každý policista, četník, celník…, právní závaznost opatření stačí záznam v SIS, aby policie a justice konala, odpovědnost vkládajícího státu, on- line aktualizace tj. data jsou spolehlivá - nemá žádné společné organizační ústředí, má minimální náklady tj. dosavadní provoz a vývoj za téměř 15 let stál méně, než dílčí úkon v aktuálním projektu EK na novou databázi,

5 Národní centrála SIRENE JEDINÝ komunikační a informační bod pro ostatní členské státy – vše k SIS musí cestou SIRENE   stálá služba, krátké časové lhůty (časový limit 12 hodin),  dohled nad záznamy v SIS - doplňující informace, kontrola kvality, střety záznamů, koordinace zásahů  centrální kontaktní místo pro EZR, řešení i mimo SIS – úzký vztah k justici, koordinace a realizace předání, průvozů a extradic osob  ústřední místo přeshraničních operací atd.  mimo-případová agenda: fungování SIS, jednání v rámci orgánů EU (předsednictví EU), mimoresortní spolupráce, školení, legislativa Supplementary Information Request at the National Entry Doplňující informace k národnímu záznamu (v SIS) © M. Weiss

6 Národní centrála SIRENE Co to znamená?  podpora mezinárodní spolupráce nepřetržitě k dispozici policistům, státním zástupcům i soudcům  koordinace pátraní po osobách nebo věcech v ČR i v schengenském prostoru  koordinace spolupráce při zadržení zločince na evropský zatýkací rozkaz  koordinace některých přeshraničních operací  nové evropské postupy pro pátrání po pohřešovaných dětech, nové postupy pro centrály SIRENE, evropská školení pro operátory SIRENE, návod na používání EZR pro soudy … Supplementary Information Request at the National Entry Doplňující informace k národnímu záznamu (v SIS) © M. Weiss

7 Finanční mechanismus Norska Vybudování kanceláře SIRENE a příprava expertů MV ČR a Policie ČR na využívání SIS

8 Stručná historie projektu  15.8.2005předložena žádost o grant  14.7.2006 schválení žádosti o grant  9-10/2006 podepsání Smlouvy o přidělení grantu  1. 1.2007 začátek realizace aktivit projektu  22.10.2010 ukončení realizace aktivit projektu  28.2.2011 oficiální ukončení projektu Příjemce grantu: Policejní prezidium ČR

9 Účel projektu Posílení kapacity Policejního prezidia ČR (zejména Národní centrály SIRENE) pro školení příslušníků Policie ČR k problematice schengenské spolupráce Podpora plnohodnotné integrace České republiky do schengenského prostoru bez kontrol na vnitřních hranicích

10 Cíle projektu  Vyškolení příslušníků Národní centrály SIRENE a dalších příslušníků Policie ČŘ a expertů MV ČR v oblasti schengenské spolupráce  Vytvoření vhodných podmínky pro školení  vybudování školící místnosti  pořízení vybavení pro školení na jednotlivých útvarech Policie ČR (tj. vybavení pro školení v terénu)  pořízení školících a informačních materiálů  Přispění k vybudování pracoviště Národní centrály SIRENE  pořízení části vybavení komunikačního centra  úpravy workflow systému potřebám Národní centrály SIRENE

11 Rozpočet projektu  Celkové plánované náklady 552 000 EUR  Oprávněné náklady projektu 515 000 EUR  Neuznatelné náklady projektu 37 000 EUR (vozidlo) Výše grantu 437 000 EUR Výše grantu v % z celkových uznatelných nákladů85%  Projekt negeneruje žádné příjmy  Spolufinancování projektu zajištěno ze státního rozpočtu

12 Struktura rozpočtu

13 Realizace projektu (Leden 2007–Listopad 2010)

14 Aktivity projektu  Aktivita č. 1 - Vyškolení příslušníků Národní centrály SIRENE a expertů Ministerstva vnitra ČR a Policie ČR pro práci s SIS  Aktivita č. 2 - Vytvoření vhodných podmínek pro školení  Aktivita č. 3 – Vybudování pracoviště Národní centrály SIRENE

15 Aktivita č.1- Vyškolení příslušníků Národní centrály SIRENE a dalších expertů MV ČR a P ČR  Školení příslušníků Národní centrály SIRENE v ČR a v zahraničí  Studijní stáže příslušníků Národní centrály SIRENE k přípravě evaluací v zahraničí  Poradenství zahraničního experta při přípravě schengenských evaluací  Poradenství zahraničního IT experta při připojování k SIS  Jazykové školení příslušníků Národní centrály SIRENE a dalších policistů k schengenské terminologii v AJ  Stáž IT expertů z Policie ČR v zahraničí / školení IT expertů v ČR  Studijní pobyt expertů z rezortu MV na regionálním letišti se zaměřením na odbavování cestujících ze zemí mimo Schengenského prostoru  Semináře pro policisty služby kriminální policie a vyšetřování v doprovodu pracovníků Národní centrály SIRENE v zahraničí  Semináře pro policisty krajských ředitelství Policie ČR (odborů mezinárodních vztahů a kontaktních center) v zahraničí

16 Aktivita č. 1- Školení příslušníků Národní centrály SIRENE ke každodenní činnosti v zahraničí

17 Aktivita č. 1- Školení policistů příslušníky Národní centrály SIRENE na jednotlivých pracovištích Policie ČR  Jihomoravský kraj 17.05.2007 České Budějovice (75 osob)  Středočeský kraj 21.,22.,23.05.2007 Praha – Zbraslav (122 osob)  Východočeský kraj 29.05.2007 Hradec Králové (94 osob)  Západočeský kraj 05.06.2007 Plzeň (99 osob)  Severočeský kraj 06.06.2007 Ústí nad Labem (103 osob)  Praha 13.06.2007 Praha (162 osob)  Jihomoravský kraj 14.06.2007 Brno (60 osob)  Severomoravský kraj 20.06.2007 Frýdek-Místek (139 osob)  Operační střediska 14.06.2007 Praha (54 osob)  Cizinecká policie 19.06.2007 Praha (35 osob)  Služba kriminální policie a vyšetřování 18.07.2007 Brno (63 osob) ═ celkový počet vyškolených policistů = 1 006 osob

18 Aktivita č. 1 – Zahraniční stáže policistů služby kriminální policie a vyšetřování a krajských ředitelství  Služba kriminální policie a vyšetřování  Krajská ředitelství Policie ČR

19 Aktivita č.1- Školení příslušníků Národní centrály SIRENE v ČR zahraničními experty

20 Aktivita č. 2 - Vytvoření vhodných podmínek pro školení v České republice  Vybudování školící místnosti  Pořízení vybavení pro školení na jednotlivých útvarech Policie ČR (tzv. školení v terénu)  Pořízení školících a informačních materiálů

21 Aktivita č.3 – Vybudování pracoviště Národní centrály SIRENE  Pořízení části vybavení komunikačního centra  Přizpůsobení workflow systému (EVIN) aktuálním potřebám Národní centrály SIRENE

22 Prodloužení projektu  Původně plánované ukončení projektu 30.9.2009  Výrazné úspory v čerpání nákladů v průběhu realizace projektu (cca 176 000 EUR, tj.34 % rozpočtu projektu)  Prodloužení realizace projektu do 28.2.2011  Rozšíření již realizovaných aktivit i zcela nové aktivity (např. zahraniční stáže pro policisty krajských ředitelství, školení IT expertů Policie ČR v ČR)

23 Přínos projektu  Vyškolení více než 1000 policistů (školitelů) k schengenské problematice  Úspěšné absolvování schengenských evaluací (mj. ČR byla jedinou z 9 nově připojovaných zemí k SIS bez připomínek k problematice školení policistů)  Plynulé a bezproblémové vkládaní záznamů do SIS (veškeré nejdůležitější české záznamy byly do SIS odeslány v průběhu prvních 3 týdnů po připojení)  Vysoký počet zásahů na záznamy v SIS – ČR se ve srovnání s ostatními (i daleko většími) členskými státy schengenského prostoru drží na 7. místě v úspěšnosti mezinárodního pátrání cestou SIS  Vytvoření vhodného pracovního prostředí a školícího zázemí v rámci Národní centrály SIRENE


Stáhnout ppt "Národní centrála S I R E N E Úřad služby kriminální policie a vyšetřování PP ČR."

Podobné prezentace


Reklamy Google