Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Seminář pro žadatele OP LZZ - Mezinárodní spolupráce: Shrnutí, doporučení, diskuse 29. červenec 2008 Praha.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Seminář pro žadatele OP LZZ - Mezinárodní spolupráce: Shrnutí, doporučení, diskuse 29. červenec 2008 Praha."— Transkript prezentace:

1 Seminář pro žadatele OP LZZ - Mezinárodní spolupráce: Shrnutí, doporučení, diskuse 29. červenec 2008 Praha

2 Specifika mezinárodního projektu Min. jeden zahraniční partner z členské země EU, doporučení: max. 4 Role a způsob zapojení zahraničního partnera musí být náležitě popsány – přidaná hodnota mezinárodní spolupráce Projekt musí být inovativní Benefit projektu pro ČR Vazba na cíle OP LZZ - každá z věcných prioritních os OP LZZ může mít mezinárodní rozměr POZOR na veřejnou podporu

3 Příklady aktivit vzdělávacích institucí: Vhodné aktivity – např.: –Rekvalifikační kurzy –Vzdělávání poskytovatelů sociálních služeb Nelze podpořit následující aktivity – např.: –Vzdělávací moduly pro studenty, doktorandy –Vzdělávání zaměstnanců škol a školských zařízení (vědecko-výzkumní pracovníci, akademici, učitelé) –Zahraniční stáže pro studenty

4 Příklady mezinárodních aktivit stáž u zahraničního partnera společný seminář s partnery, mezinárodní konference, workshop porovnání výsledků, vzájemná výměna zkušeností, tvorba společného výstupu, např.: –školení cílové skupiny, změna koncepce práce s cílovou skupinou apod. ve spolupráci se zahraničním partnerem –vytvoření koncepce kurzu pro ČR na základě přenosu zkušeností ze zahraničí –vydání publikace, metodiky, sborníku –tvorba webové stránky Projekt nemusí být tvořen ze 100 % mezinárodními aktivitami, minimum je 25 %.

5 Problémy partnerství Nesynchronizované výzvy v členských státech EU/Problém zahr. partnera zajistit si zdroje financování –možnost oddálit začátek realizace projektu Odstoupení jednoho z partnerů –podstatná změna projektu, musí být schválena –zvážit další smysluplnost a realizovatelnost projektu Problémy ve smluvních vztazích –Nutno dobře ošetřit financování, postup při odstoupení jednoho z partnerů, postup při neplnění závazků vyplývajících ze smlouvy –Doporučení – vyžádat si od zahraničních partnerů Doklad o právní subjektivitě, příp. prohlášení o bezdlužnosti vůči veřejné správě a zdravotním pojišťovnám v ČR Partner nesmí být skrytým dodavatelem!

6 Způsoby financování zahraničního „experta“ (1) Zahraniční „expert“ na straně zahraničního partnera –Obecně: zahraniční partner si musí zajistit financování svých aktivit sám –Výjimka: financování výdajů na cestovné, ubytování a stravu v případě, že zahraniční expert např. prezentuje na mezinárodní konferenci v ČR nebo jiným způsobem předává zkušenosti partnerům v ČR. Externí, nezávislý expert –Nákup služeb (limit 49% způsobilých výdajů projektu) – dle Metodického pokynu pro zadávání zakázek

7 Způsoby zapojení zahraničního „experta“ (2) Zahraniční „expert“ jako zaměstnanec českého žadatele –Český žadatel může zaměstnávat zahraniční osoby (dle zákoníku práce) –Zaměstnání zahraniční osoby není mezinárodním partnerstvím

8 Financování aktivit zahraničního partnera Zahraniční partner se ve Smlouvě o mezinárodní spolupráci zavazuje k zajištění určitých aktivit a uvádí zdroj jejich financování Zdroje financování zahraniční partner už dále nedokládá Účast zahraničního partnera na aktivitách projektu nemusí být finančního charakteru

9 Přílohy žádosti (1) Povinné přílohy žádosti: –Doklad o právní subjektivitě –Potvrzení záměru o spolupráci se zahraničním partnerem (Letter of Intent) Úspěšní žadatelé doloží: –Prohlášení o bezdlužnosti vůči veřejné správě a zdravotním pojišťovnám –Prohlášení o partnerství –Smlouva o mezinárodní spolupráci –Prohlášení velikosti podniku –Přehled ekonomické a finanční situace žadatele, který je podnikatelským subjektem

10 Přílohy žádosti (2) Potvrzení záměru o spolupráci se zahraničním partnerem: –potvrzení podepíše žadatel s každým zahraničním partnerem zvlášť (počet potvrzení odpovídá počtu zahraničních partnerů) –všechna potvrzení potřeba dodat v tištěné podobě v originále Možnost podat i více žádostí v rámci jedné výzvy

11 Děkuji za pozornost. Další informace: www.esfcr.cz transnationality@mpsv.cz Ministerstvo práce a sociálních věcí v ČR


Stáhnout ppt "Seminář pro žadatele OP LZZ - Mezinárodní spolupráce: Shrnutí, doporučení, diskuse 29. červenec 2008 Praha."

Podobné prezentace


Reklamy Google