Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Erasmus+ Certifikát mobility v odborném vzdělávání a přípravě (OVP) – VET Charter Erasmus+ Certifikát mobility v odborném vzdělávání a přípravě (OVP) –

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Erasmus+ Certifikát mobility v odborném vzdělávání a přípravě (OVP) – VET Charter Erasmus+ Certifikát mobility v odborném vzdělávání a přípravě (OVP) –"— Transkript prezentace:

1 Erasmus+ Certifikát mobility v odborném vzdělávání a přípravě (OVP) – VET Charter Erasmus+ Certifikát mobility v odborném vzdělávání a přípravě (OVP) – VET Charter žádostí o grant

2 Co je cílem Certifikátu mobility v OVP? Podpořit instituce aktivní v odborném vzdělávání a přípravě, které v minulosti (v rámci Programu celoživotního učení: Leonardo da Vinci (2007-2013) nebo programu Erasmus+: odborné vzdělávání a příprava) kvalitně organizovaly zahraniční stáže pro vlastní studenty a pracovníky. Pomoci výše uvedeným institucím při dalším rozvoji mezinárodní spolupráce prostřednictvím jednoduššího způsobu podávání žádostí KA1 mobility osob v rámci Erasmus+: odborné vzdělávání a příprava ve výzvách 2016-2020.

3 Podmínky pro předložení žádosti o Certifikát mobility v OVP (1) Zapojit se může instituce (resp. vysílající organizace), která dokončila alespoň 3 projekty mobility v odborném vzdělávání a přípravě v předchozím Programu celoživotního učení a/nebo v programu Erasmus+. Zapojit se může také národní konsorcium: žadatelem musí být koordinátor národního konsorcia; jakýkoli člen národního konsorcia může být koordinátorem; konsorcium musí mít nejméně 3 členy; všichni členové konsorcia musí být ze stejné programové země a musí být identifikováni v době podání žádosti; v rámci konsorcia musí být vysílající organizace aktivní na poli OVP a posílat do zahraničí vlastní studenty a pracovníky.

4 Podmínky pro předložení žádosti o Certifikát mobility v OVP (2) U konsorcií – buď konsorcium jako celek nebo každý člen konsorcia zvlášť musí mít ukončené alespoň 3 projekty mobility v odborném vzdělávání a přípravě v předchozím Programu celoživotního učení a/nebo v programu Erasmus+. V každém ze 3 posledních dokončených projektů musí být míra čerpání rozpočtu minimálně 80%.

5 Podmínky pro předložení žádosti o Certifikát mobility v OVP (3) Účastnit se mohou buď dosavadní konsorcia (která už byla zřízena) nebo to mohou být nová konsorcia. Každá vysílající organizace aktivní na poli OVP zůstává zodpovědná za kvalitu, obsah a uznávání výsledků učení zahraničních odborných stáží. Každý člen konsorcia musí podepsat smlouvu s koordinátorem konsorcia, ve které budou definovány role, odpovědnosti a administrativní a finanční ujednání. U konsorcií musí být mandáty předloženy společně se žádostí o certifikát.

6 Podmínky pro předložení žádosti o Certifikát mobility v OVP (4) Žádost se předkládá Národní agentuře té země, ve které jsou organizace žadatele/členové konsorcia zřízeny. Žádost musí být kompletně vyplněna včetně příloh. Žádost se podává elektronicky na oficiálním formuláři. Formulář žádosti bude k dispozici v českém jazyce. Žádost musí být vyplněna jedním z oficiálních jazyků EU.

7 Udělení Certifikátu mobility v OVP  Certifikát mobility v OVP se uděluje na celou délku trvání programu Erasmus+ a bude předmětem monitoringu ze strany Národní agentury.  Žádosti o grant z Výzvy 2016 (KA1 mobility osob) nebudou u držitelů certifikátu hodnoceny z hlediska kvality; žádost bude posuzována pouze z hlediska formálních kritérií.  Neudělení certifikátu institucím nebrání v podání standardní žádosti o KA1 projekty mobility osob v OVP.  Certifikát mobility v OVP není povinný pro ty, kteří chtějí podat žádost obvyklým způsobem.

8 Kvalitativní hodnotící kritéria žádosti (1)  Relevance zkušeností s mezinárodní mobilitou v OVP  max. 30 bodů  Relevance evropské internacionalizační strategie  max. 40 bodů  Organizační otázky a řízení kvality  max. 30 bodů

9 Kde se informovat? http://www.naerasmusplus.cz/cz/mobilita-osob-odborne- vzdelavani/certifikat-mobility/ Kontaktní osoby: Mgr. Hana Svobodová: tel. 221 850 402 hana.svobodova@dzs.cz Ing. Kateřina Langerová: tel. 221 850 401 katerina.langerova@dzs.cz Mgr. Kristýna Jozífová: tel. 221 850 406 kristyna.jozifova@dzs.cz


Stáhnout ppt "Erasmus+ Certifikát mobility v odborném vzdělávání a přípravě (OVP) – VET Charter Erasmus+ Certifikát mobility v odborném vzdělávání a přípravě (OVP) –"

Podobné prezentace


Reklamy Google