Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vedení týmů a týmová práce Vedení týmu. Efektivní vedení  Teorie rysů  Zvláštní způsob chování (GRID)  Situacionalistický přístup  Nové vedení (charisma)

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vedení týmů a týmová práce Vedení týmu. Efektivní vedení  Teorie rysů  Zvláštní způsob chování (GRID)  Situacionalistický přístup  Nové vedení (charisma)"— Transkript prezentace:

1 Vedení týmů a týmová práce Vedení týmu

2 Efektivní vedení  Teorie rysů  Zvláštní způsob chování (GRID)  Situacionalistický přístup  Nové vedení (charisma)

3 Teorie rysů Úspěšný vedoucí se vyznačuje určitými rysy osobnosti Schopnosti  Koncepční (strategické) myšlení  Operativní myšlení  Pružnost myšlení

4 Teorie rysů Znalosti  Odborné znalosti  Znalost managementu Dovednosti  Organizace práce a řízení času  Vedení lidí, motivování a delegování  Komunikační dovednosti a vyjednávání  Komunikování v cizích jazycích  Práce s PC

5 Teorie rysů Vlastnosti osobnosti  Asertivita  Citová stabilita  Komunikativnost a schopnost ovlivňovat ostatní  Vcítění do jiných lidí  Odpovědnost, vytrvalost a důslednost  Pružnost

6 Teorie rysů Postoje  Orientace na výkon  Orientace na zákazníka  Orientace na tým  Oddanost vůči firmě  Čestnost, oddanost vůči morálním hodnotám

7 Test čtyř typů jednání vedoucího

8 Zvláštní způsob chování (GRID)  Úspěšnost vedoucího určují určité způsoby jednání nebo styl řízení.  Základním kritériem pro rozlišení stylů řízení je: orientace na lidi, snaha o uspokojení všech potřeb pracovníků, o vytvoření a udržení přátelské atmosféry na pracovišti, orientace na úkol, úsilí splnit uložené úkoly a dosáhnout co nejvyššího pracovního výkonu.

9 Systém Grid Orientace na úkoly Orientace na lidi

10 Styly řízení dle GRID  Vedoucí spolku zahrádkářů (1,9) zaměřuje se na potřeby lidí, aby uspokojil vztahy, které vedou k příjemné, přátelské organizační atmosféře a snesitelnému pracovnímu tempu. Často na úkor pracovních výsledků.  Týmový vedoucí (9,9) dosahuje pracovních výsledků prostřednictvím lidí. Vzájemné sdílení „společného krajíce“ v organizaci vede ke vztahům důvěry a spolupráce. Je orientovaný na dosažení cíle týmovým přístupem participací pracovníků a společným řešením problémů.  Volný průběh (1,1) vedoucí, který vydává minimální úsilí vzhledem k úkolu a nevšímá si potřeb pracovníků. Snaží se pouze do té míry, aby na svém místě přežil.

11 Styly řízení dle GRID  Plantážník (9,1) výkonnost v operačním řízení je spojena pouze s plněním úkolu a s minimální pozorností problémům lidí. Vedoucí se opírá se o moc a autoritu. Kontroluje a diktuje lidem co mají dělat a jak. Jakýkoliv odpor tvrdě potlačuje.  Kompromisník (5,5) dosahuje přiměřeného výkonu balancováním mezi potřebou přijatelně splnit úkoly na jedné straně a udržet únosnou morálku lidí na straně druhé.

12 Styly řízení dle GRID  Paternalista (9 + 9) kombinuje zájem o lidi s orientací na úkol. Nejde však o skutečnou integraci, jak je tomu u stylu 9,9. Nepřistupuje k podřízeným jako ke skutečným kolegům, ale z pozice „Patříš mi a já pomohu tvé kariéře. Běda však, když nebudeš ochoten přizpůsobit se mým požadavkům“.  Oportunista používá všech stylů neprincipálním způsobem. Ve snaze dosáhnout výhod, zejména lepšího platu nebo povýšení, napodobuje takový styl, který je zrovna v organizaci žádaný.

13 Systém GRID 1,99,9 5,5kompromisník 1,19,1 vedoucí spolku zahrádkářů týmový vedoucí volný průběh plantážník

14 Situacionalistická teorie  Výběr správného stylu řízení je určován situací

15 Situační vedení Participování Delegování Přesvědčování Přikazování Vztahové chování Direktivní chování Zralost

16 Volba stylu vedení ve vazbě na pracovníky  Přikazování  nízká kvalifikační úroveň, psychologicky nezralí lidé  přesně určovat práci, neustále kontrolovat  Přesvědčování  Pracovníci dosáhli určité úrovně dovedností  Vedoucí vysvětluje svá rozhodnutí a získává lidi pro aktivní plnění úkolů

17 Volba stylu vedení ve vazbě na pracovníky  Participování  podřízení zvládají úkoly sami  Problémy se rozhodují společně  Delegování  vysoká odborná i psychologická zralost  zvládání úkolů (vedoucí se věnuje strategickým záležitostem)

18 TEST TRANSAKČNÍHO A TRANSFORMAČNÍHO VEDENÍ  Tento test zjišťuje preferenci nástrojů používaných k vedení. Volba těchto nástrojů záleží jak na osobnosti a hodnotách manažera, tak na úrovni podřízených pracovníků

19 Nové vedení Teorie zdůrazňuje emocionální stránku vztahu mezi vedoucím a podřízeným  Transformační vedení Vedoucí silně ovlivňuje emocionalitu lidí má vizi a snaží se měnit firmu i okolní svět  Transakční vedení Vedoucí využívá tradičních motivačních prostředků

20 Transformační vedoucí využívá k vedení zvláštní prostředky  Charisma - silný emocionální vztah  Osobní úcta - partnerský vztah  Citové povzbuzení - využívání emocionálních prostředků  Stimulace myšlení -schopnost mít vizi a schopnost přenést ji na jiné lidi

21 Orientace týmových rolí  Role „sociální“, orientované na lidi Předseda (Co-ordinator, chairman) Hasič či týmový hráč (Team worker) Sháněl (vyhledávač zdrojů)(Resource investigator)  Role „akční“, orientované na akci Ředitel(Sharper) Tahoun(Implementer) Dotahovač(Completer - finisher)  Role „mentální“, orientované na myšlení Chrlič(myslitel)(Plant) Rejpal či hodnotící kritik(Monitor - evaluator) Specialista(Specialist)

22 Ředitel(Sharper)  Vhodné pro vedení lidí s nízkou úrovní dovedností či pracovní morálky Řídící a motivační nástroje  Přesné instrukce (co, jak, termín)  Důsledná průběžná kontrola  Postih či hrozba postihem

23 Předseda (Co-ordinator, chairman)  Vhodné pro vedení lidí s vysokou úrovní dovedností a morálky Řídící a motivační nástroje  Důvěra  Delegování  Intelektuální stimulace

24 Vedoucí týmu jako tvůrce vize  Transformační vedoucí týmu jsou nositeli vize.  Mají jasnou představu budoucího stavu a dokáží tuto představu přenést na své podřízené, o kterých se pak hovoří jako o následovnících (followers).

25 Vize  Vize má mít formu jasné a konkrétní představy  Vize by měla být vysoce postavená (vysoký cíl), ale reálná  Vize by měla mít atraktivní podobu a přesvědčivost

26 Vedoucí týmu působí v rolích  Chrlič(myslitel) (Plant) vize vyžaduje ideu, kreativitu, představivost, budoucnost  Hodnotící kritik (Monitor - evaluator) Zajistí reálnost vize  Vyhledávač zdrojů) (Resource investigator) Zajistí přenos vize na následovníky

27 Vedoucí týmu působí v rolích  Ředitel(Sharper) Vedení lidí s nízkou úrovní dovedností či pracovní morálky  Předseda (Co-ordinator, chairman) vedení lidí s vysokou úrovní dovedností a morálky

28 Týmové vedení týmu  I když R. M. Belbin tvrdí, že jakákoliv kombinace rolí je možná, vedoucího, který skvěle zvládá všech 5 rolí bude asi velmi obtížné hledat.  I vedení týmů může být týmové.


Stáhnout ppt "Vedení týmů a týmová práce Vedení týmu. Efektivní vedení  Teorie rysů  Zvláštní způsob chování (GRID)  Situacionalistický přístup  Nové vedení (charisma)"

Podobné prezentace


Reklamy Google