Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Základní škola a mateřská škola Damníkov NAŠE MODERNÍ ŠKOLA Základní škola a mateřská škola Damníkov NAŠE MODERNÍ ŠKOLA Reg. č. CZ.1.07/1.4.00/21.2211.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Základní škola a mateřská škola Damníkov NAŠE MODERNÍ ŠKOLA Základní škola a mateřská škola Damníkov NAŠE MODERNÍ ŠKOLA Reg. č. CZ.1.07/1.4.00/21.2211."— Transkript prezentace:

1 Základní škola a mateřská škola Damníkov NAŠE MODERNÍ ŠKOLA Základní škola a mateřská škola Damníkov NAŠE MODERNÍ ŠKOLA Reg. č. CZ.1.07/1.4.00/ Reg. č. CZ.1.07/1.4.00/ VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Člověk a společnost VZDĚLÁVACÍ OBOR: Dějepis TÉMATICKÝ OKRUH: První světová válka TÉMA: České země za první světové války DOPORUČENO PRO: 9. ročník AUTOR VÝUKOVÉHO MATERIÁLU: Petr Foldyna OBDOBÍ, VE KTERÉM BYL MATERIÁL VYTVOŘEN: leden 2013 METODICKÝ LIST: seznámení s klíčovými událostmi odehrávajícími se během první světové války v českých zemích i v zahraničí. Tyto události vedly ke vzniku samostatného Československého státu. Prezentace obsahuje část výkladovou a část opakovací – procvičování tématu formou otázek. VY_ 32_ INOVACE_ D _ ČESKÉ ZEMĚ ZA PRVNÍ SVĚTOVÉ VÁLKY_VÝKLAD A OPAKOVÁNÍ_PPT

2 České země za světové války

3 Františka Josefa I. M národům. První světová válka začala pro české obyvatelstvo manifestem císaře Františka Josefa I. pod názvem Mým národům. Mým národům

4 Vyhlášení války Srbsku František Josef I mobilizace

5 Mobilizace

6 Postoj českých vojáků nechuť jít bojovat (Švejk) na rozdíl od českých Němců

7 Č Česká politika díky uzavření Říšské rady se odmlčela úlohu politiků přebírají umělci (kulturní fronta )

8 Česká politika za války Rozdělena na dva nestejně početné tábory: loajální loajální = prorakouská (aktivní) odbojová odbojová (protirakouská) s postupným cílem vytvoření samostatného státu - domácí a zahraniční odboj

9 Odboj domácí Tajná odbojová organizace M MM MAFFIE Činnost Maffie: špionážní informace státům Dohody ovlivňování české domácí politiky v protirakouském duchu

10 Maffie Hlavní orgán českého domácího odboje za 1. světové války (členové maffie v roce 1918)

11 Karel Kramář

12 Alois Rašín

13 Přemysl Šámal – spoluzakladatel Maffie

14 Zahraniční odboj organizace pod názvem Československá národní rada vznik v únoru 1916

15 Opakovací otázky I. 1) Čím začala první světová válka pro české obyvatelstvo? 2) Co je to mobilizace? 3) V uniformách jaké armády museli narukovat čeští muži ? 4) Na jaké nestejně početné tábory byla za války rozdělena česká politika? 5) Jak rozdělujeme odbojové organizace z hlediska místa působení?

16 Československá národní rada sídlo na Ree Bonaparte č. 18 v Paříži

17 Č NR Hlavní představitelé Č NR Masaryk Tomáš Garrigue Masaryk Beneš Edvard Beneš Štefánik Milan Rastislav Štefánik

18 TGM zahraniční akce vůdčí postava zahraniční akce

19 Edvard Beneš Masarykův nejbližší spolupracovník

20 Milan Rastislav Štefánik generál francouzské armády významné styky s dohodovými politiky

21 Hlavní cíl ČNR vytvoření samostatného státu úsilí o vytvoření samostatného státu Čechů a Slováků

22 Hlavní úkol ČNR získat pro myšlenku samostatnosti dohodové mocnosti propagace samostatného státu

23 LEGIE legií straně DOHODY Vytvoření legií = zahraniční jednotky složené z Čechů a Slováků bojující na straně DOHODY Jednotky složené z: a) krajanů b) emigrantů c) dezertérů

24 Československé legie Legionářský odznak čepice

25 Legie Nejdůležitější nástroj propagace samostatnosti

26 Československé legie v Rusku

27

28 Československé legie ve Francii

29 Československé legie v Itálii

30 Nejslavnější vystoupení československých legionářů bitva u Zborova na východní frontě Najdi Zborov na mapě v dějepisném atlase:

31 Bitva u Zborova 2. července 1917, příslušníci 7. roty ve zborovských zákopech

32 Zástavy bojujících stran v bitvě u Zborova Československé legie Rakousko – Uhersko Německo

33 Popravení čeští a slovenští legionáři v Davanzo (italská fronta)

34 Legionáři s Masarykem Praha,

35 Opakovací otázky II. 1) Jak se nazývala vrcholná organizace zahraničního odboje? 2) Uveďte hlavní představitele ČNR: 3) Jaký byl hlavní propagační nástroj české a slovenské zahraniční akce? 4) V jakých zemích a z koho vznikaly legie? 5) Kde se odehrálo nejslavnější vystoupení československých legionářů? Na jaké frontě?

36 Poslední habsburský císař Karel I. (1916 – 1918) otevření Říšské rady amnestie pro politické vězně

37 Předpoklady samostatnosti organizace zvaná NÁRODNÍ VÝBOR

38 Cíle Národního výboru Hlavní cíle: poklidné, nekrvavé převzetí politické moci předejití nepokojům a násilí

39 Národní výbor československý pamětní deska od sochaře Ladislava Šalouna na Obecním domě, kde se 13. července 1918 NV ustavil

40 Politická opatření Národního výboru starézákonybudou a) staré zákony (císařství) budou platit platit i nadále – snaha předejít anarchii b) o formě státního zřízení rozhodne demokraticky zvolený parlament NÁRODNÍ SHROMÁŽDĚNÍ

41 Hospodářská opatření Národního výboru zásobování obyvatelstva – Základním problémem bylo zásobování obyvatelstva – převzetí kontroly nad Obilným ústavem

42 Hospodářská opatření Národního výboru 1) přerušení hospodářských styků s Vídní a Budapeští 2) vytvoření vlastní ekonomické základny: a) zřízení vlastní národní banky b) měnová reforma c) úprava dovozu a vývozu d) zestátnění soukromých dolů a železnic

43 Opakovací otázky III. 1) K jaké změně došlo během první světové války na rakousko-uherském trůnu? 2) Jaká organizace měla zajistit poklidné a nekrvavé převzetí moci? 3) Jaký byl hlavní cíl Národního výboru? 4) Jmenujte politická opatření Národního výboru: 5) Jmenujte hospodářská opatření Národního výboru:

44 Vyhlášení samostatného státu 27. října 1918 – Andrássyho nóta Julius Andrássy – ministr zahraničí R-U Přistoupení na požadavky prezidenta USA Wilsona

45 Woodrow Wilson prezident USA

46 Vyhlášení samostatného Československého státu den: 28. října 1918 místo: Praha, Václavské náměstí kdo: „muži 28. října“

47 muži 28. října: Antonín Švehla

48 muži 28. října: Jiří Stříbrný

49 muži 28. října: František Soukup

50 Muži 28. října: Vavro Šrobár

51 muži 28. října: Alois Rašín

52 28. říjen 1918

53

54 Československo

55 Samostatný Československý stát název: Československá republika části: České země (Čechy, Morava, Slezsko) Slovenská krajina Podkarpatská Rus

56 Zeměpisná mapa Československa v letech

57 Tomáš Garrigue Masaryk v letech 1918 – 1935 první československý prezident

58 Opakovací otázky IV. 1) Co bylo bezprostředním impulsem k vyhlášení samostatného státu? 2) Vyhlášení samostatného státu se uskutečnilo: a) kdyb) kde ? 3) Koho řadíme mezi „muže 28. října“? 4) Z jakých územních celků se skládal nový československý stát? 5) Kdo byl zvolen prvním československým prezidentem?

59 Metodický list Anotace: seznámení s klíčovými událostmi odehrávajícími se během první světové války v českých zemích i v zahraničí. Tyto události vedly ke vzniku samostatného Československého státu. Prezentace obsahuje část výkladovou a část opakovací – procvičování tématu formou otázek. Cílová skupina: žáci 9. ročníku základní školy. Klíčová slova: odboj domácí i zahraniční, legie, bitva u Zborova, Československá národní rada, Národní výbor, muži 28. října, vyhlášení samostatného státu.

60 SEZNAM LITERATURY: Jiří Pokorný: Dějepis Nová doba, 1. díl učebnice pro základní školy. V době páry a elektřiny: Od pokusu o české vyrovnání k získání samostatnosti, Scientia s.r.o., SPN Praha, 1993 Helena Mandelová a kolektiv: Novověk II., dějepisné atlasy pro základní školy a víceletá gymnázia, Kartografia Praha a.s., 2005 ZDROJE OBRÁZKŮ: Objekty použité k vytvoření sešitu jsou součástí SW Activ Studio (Activ Inspire), resouce packs, nebo jsou vlastní originální tvorbou autora. 1) Císař František Josef II. – obraz, strana 4 2) Manifest Mým národům, strana 4 3) Mobilizace – fotografie, strana 5 4) Poštovní známka s Josefem Švejkem, strana 6 5) Členové Mafie v roce 1918 na Pražském hradě – fotografie, strana 10

61 6) Karel Kramář – obraz, strana 11 7) Alois Rašín- obraz, strany 12, 51 8) Přemysl Šámal – obraz, strana 13 9) Pamětní deska Československé národní rady v Paříži, strana 16 DONAUTALBAHNER. Wikimedia Commons [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: 10) Tomáš Garrigue Masaryk – fotografie, strana ) Edvard Beneš – fotografie, strana ) Milan Rastislav Štefánik – fotografie, strana ) Legionářský odznak z čepice uniformy - fotografie, strana ) Československé legie v Rusku v roce fotografie, strana ) Československé legie v Rusku – fotografie, strana ) Československé legie ve Francii – fotografie, strana 28

62 17) Československé legie v Itálii – fotografie, strana ) Bitva u Zborova – fotografie, strana ) Vlajka československých legií v bitvě u Zborova, strana ) Vlajka Rakouska – Uherska, strana ) Vlajka Německa, strana ) Poprava českých a slovenských legionářů v Davanzo – fotografie, strana 33 1%C5%99i_v_Davanzo.gif?uselang=cs 23) Českoslovenští legionáři s Masarykem – fotografie, strana ) Karel I.,poslední habsburský císař – fotografie, strana ) Pamětní deska na Obecním domě připomínající vznik Národního výboru, autor sochař Ladislav Šaloun – fotografie, strana 39 KOVÁŘ, Luděk. Wikimedia Commons [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: 26) Woodrow Wilson, 28. prezident USA, strana ) Vavro Šrobár, slovenský politik – fotografie, strana ) Antonín Švehla - fotografie, strana 47

63 29) Jiří Stříbrný – fotografie, strana ) František Soukup - fotografie, strana ) Události 28. října 1918 v Praze – fotografie, strany 52, ) Státní vlajka Československa, strana ) Státní znak Československa, strana ) Mapa Československa ( ), strana 54 BLANK_MAP_OF_EUROPE.SVG: MAIX¿?. Wikimedia Commons [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: 35) Zeměpisná mapa Československa v letech , strana ) Prezident Masaryk na koni – fotografie, strana ,_Karlsbad,_Pr%C3%A4sident_Thomas_G._Masaryk.jpg

64 AUTOR: Petr Foldyna KONTAKT: Materiály jsou určeny pro bezplatné používání pro potřeby výuky a pro vzdělávání na všech typech škol a školských zařízení. Jakékoliv další využití podléhá autorskému zákonu.


Stáhnout ppt "Základní škola a mateřská škola Damníkov NAŠE MODERNÍ ŠKOLA Základní škola a mateřská škola Damníkov NAŠE MODERNÍ ŠKOLA Reg. č. CZ.1.07/1.4.00/21.2211."

Podobné prezentace


Reklamy Google