Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ÚVOD DO SPECIALIZACE AKTIVITY PODPORUJÍCÍ ZDRAVÍ 2. Definice pohybového tréninku, zdraví a tělesné způsobilosti Tento projekt je spolufinancován Evropským.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ÚVOD DO SPECIALIZACE AKTIVITY PODPORUJÍCÍ ZDRAVÍ 2. Definice pohybového tréninku, zdraví a tělesné způsobilosti Tento projekt je spolufinancován Evropským."— Transkript prezentace:

1 ÚVOD DO SPECIALIZACE AKTIVITY PODPORUJÍCÍ ZDRAVÍ 2. Definice pohybového tréninku, zdraví a tělesné způsobilosti Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpočtem České republiky a rozpočtem Hlavního města Prahy.

2 Pohybový trénink Pohybový trénink vs. sportovní trénink Pohybový trénink - soubor cílených pohybových činností, které mají ovlivnit zdravotní stav jedince, kultivují jeho tělesnou zdatnost prostřednictvím programu pohybových aktivit a přispívají k jeho práceschopnosti. bez výkonnostní a vrcholové orientace V souvislosti s pohybovým tréninkem je vhodné spojovat tělesnou zdatnost (Bunc, 2006).

3 Pohybový trénink Pohybový trénink společně s genetickými předpoklady určuje aktuální zdatnost jedince Zdatnější organismus je schopen fungovat optimálněji, pracovat déle s menším množstvím chyb, realizovat náročné získané dovednosti po značně dlouhou dobu při snížení některých zdravotních rizik spojených s nedostatkem pohybu (Bunc, 2006)

4 Pohybový trénink z pohledu celoživotní kultivace jedince se jeví jako nejpodstatnější začít s pravidelnými pohybovými činnostmi nejlépe v ranném dětství v ranném dětství dochází k výraznému formování vztahu dítěte k jakýmkoli činnostem přicházejícím z okolí vhodnou formou provozování pohybových činností je pravidelné „sportování“ celé rodiny → zásadou je, že celá rodina musí akceptovat toto snažení a musí být informována o cílech programu a musí se s nimi ztotožnit (Bunc, 2006)

5 Pohybový trénink zdravý jedinec zdravotně oslabený (nemocný) jedinec - konzultace náplně a objemu pohybového tréninku s ošetřujícím lékařem vyšší úroveň tělesné zdatnosti umožňuje zdravotně oslabenému jedinci zvládat větší rozsah činností, které může vykonávat bez zásadního ohrožení → větší soběstačnost a nezávislost (Bunc, 2006)

6 Řízení a kontrola pohybového tréninku je vysoce kreativní činností, při které je třeba vždy respektovat individuální zvláštnosti a dosažený stupeň rozvoje; naučit se vyhodnocovat subjektivní pocity → informace o průběhu pohybového tréninku (tréninkový deník; Borgova RPE škála); stále jsou nabízeny nové formy pohybového tréninku - při vhodně zvolené intenzitě zátěže a době trvání (zatížení + zotavení) → možnost dosažení významných ovlivnění úrovně zdatnosti; kombinace vytrvalostních činností se silovými (zařazení i herních aktivit) → individuální volba → cílem je výběr takové formy pohybové aktivity, aby byla schopna splnit cíle, které chceme dosáhnout.

7 Sportovní trénink, kondiční trénink Sportovní trénink - je soubor cílených pohybových činností, které cíleně kultivují určité dovednosti a schopnosti k dosažení maximálního sportovního výkonu (Bunc, 2006). V oblasti sportovního tréninku je vhodnější používat pojem tělesná kondice. Kondiční trénink - je soubor cílených pohybových činností, které ovlivňují základní složky zdatnosti nebo kondice, tedy vytrvalost, sílu, rychlost, obratnost a pohyblivost.

8 Zdraví WHO (Světová zdravotnická organizace) definuje zdraví jako stav celkové tělesné, mentální a sociální pohody (well-being).

9 Pohybová způsobilost aktuální úroveň zdatnosti → její hodnocení je nutným východiskem pro tvorbu individuálního plánu pohybového tréninku Tři základní způsoby posuzování: 1. Zdolání vzdálenosti určitou rychlostí 2. Hodnota maximální spotřeby kyslíku (VO 2max ) 3. Úroveň svalové síly

10 Ad 1.) Zdolání vzdálenosti určitou rychlostí pohybové aktivity cyklického charakteru - chůze, běh, jízda na kole, plavání → jednoduché využití i pro ohodnocení důsledku aplikovaného pohybového režimu Základní kritérium - rychlost pohybu (v) s jakou je jedinec schopen absolvovat určenou vzdálenost (s); měříme čas (t). chodecký (běžecký) test - na dráze nebo na běhátku - trať v délce 1600, 2000 m. jízda na kole - trať v délce 5000 m - rovná dráha, hladký povrch, minimální převýšení, frekvence šlapání 90-110 otáček/minuta) plavecký test - trať v délce 300 m.

11 Ad 1.) Zdolání vzdálenosti určitou rychlostí Intenzita pohybové činnosti je hodnocena pomocí průměrné rychlosti pohybu na dané vzdálenosti a na základě času, který je potřebný pro absolvování dané vzdálenosti Třístupňová tabulka

12 Ad 2.) Hodnocení maximální spotřeby kyslíku Maximální spotřeba kyslíku - VO 2max - obecná fyziologická proměnná charakterizující úroveň aerobní zdatnosti; pro srovnání osob, které se liší výškou a hmotností, je tato proměnná vyjadřována v relativních hodnotách na kg tělesné hmotnosti; - charakterizuje míru pohybové způsobilosti jedince - jedna z proměnných postihujících úroveň zdatnosti další proměnné rozhodující o skutečné úrovni zdatnosti: psychické, biomechanické, motorické atd..; při hodnocení zdatnosti je žádoucí posuzovat, jak její úroveň, tak i dosažený motorický výkon (v našem případě dosaženou rychlostí chůze)

13 Ad 1.+2.) Standardy aerobní zdatnosti pro ženy

14 Ad 1.+2.) Standardy aerobní zdatnosti pro muže

15 Ad 3.) Úroveň svalové síly úroveň svalové síly - další ze základních proměnných hodnotící pohybovou způsobilost v případě pohybové intervence pro realizaci pohybové intervence musíme znát aktuální úroveň svalové síly určitá úroveň svalové síly je nezbytná k realizaci potřebné pohybové aktivity v potřebném čase požadovaný efekt ovlivnění zdatnosti → po 15-20 minutách pohybové aktivity dané úrovně, bez přerušení začínat s kratšími úseky zátěže - rychlejší a významnější úbytek svalové hmoty v důsledku inaktivity je na dolních končetinách - ve středním nebo starším věku je rozhodujícím limitujícím faktorem, který zabezpečuje potřebnou pohybovou činnost (cca od 55 let věku úbytek tukuprosté svalové hmoty, která se podílí přímo na realizaci pohybové činnosti; nárůst procenta tělesného tuku). (Bunc, 2006)

16 Použitá literatura Bouchard, C., Shephard, RJ., Stephens, T.: Physical activity, Fitness, and Health. Champaign: Human Kinetics, 1994. Bunc, V.: Pojetí tělesné zdatnosti a jejich složek. Těl Vých Sport Mlád, 61 (5), 1995. Bunc, V.: Zvláštnosti kondiční přípravy žen. In: Novotná V., Čechovská, I., Bunc. V.: Fit programy pro ženy. Praha: Grada Publishing, 2006. Corbin, CB. - Pangrazi, RP.: Are American children and youth fit? Res Quart Exerc Sport, 63, 1992. Kučera, M.: Pohybový systém a zátěž. Praha: Grada, 1997. Paffenbarger, RS. - Hyde, RT. - Alvin, M. a kol.: Physical activity, all- cause mortality, and longevity of college alumni. N Engl J Med, 314, 1986. Seguin, R., Nelson, ME. : The benefits of strenght training for older adults. American Journal of Preventive Medicine, 25, 2003. Spirduso, W.W. : Physical dimensions of aging. Champaign: Human Kinetics, 1995.


Stáhnout ppt "ÚVOD DO SPECIALIZACE AKTIVITY PODPORUJÍCÍ ZDRAVÍ 2. Definice pohybového tréninku, zdraví a tělesné způsobilosti Tento projekt je spolufinancován Evropským."

Podobné prezentace


Reklamy Google