Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 Fond malých projektů Jihočeský kraj – Horní a Dolní Rakousko Valné shromáždění SMOJK Vodňany 11. 6. 2009.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 Fond malých projektů Jihočeský kraj – Horní a Dolní Rakousko Valné shromáždění SMOJK Vodňany 11. 6. 2009."— Transkript prezentace:

1 1 Fond malých projektů Jihočeský kraj – Horní a Dolní Rakousko Valné shromáždění SMOJK Vodňany 11. 6. 2009

2 2 Fond malých projektů Jihočeský kraj – Horní a Dolní Rakousko Fond malých projektů Cíl 3, ČR-Rakousko Byl vyhlášen 18. 6. 2008, bude ukončen 31. 3. 2015 Projekty typu people-to-people a malé infrastrukturní

3 3 Fond malých projektů Jihočeský kraj – Horní a Dolní Rakousko Podporované území 1) Jihočeský kraj 2) Dolní Rakousko: Waldviertel, Mostviertel 3) Horní Rakousko: Mühlviertel, Innviertel, Linz-Wels, Steyr-Kirchdorf Dále je podpořen kraj Jihomoravský a Vysočina

4 4 Fond malých projektů Jihočeský kraj – Horní a Dolní Rakousko Fond malých projektů Cíl 3, ČR-Rakousko Hranice podpory 2000 – 20 000 EUR, 15% spoluúčast Doba trvání projektu max. 18 měsíců

5 5 Fond malých projektů Jihočeský kraj – Horní a Dolní Rakousko Fond malých projektů Cíl 3, ČR-Rakousko Průběžné předkládání žádostí Každý rok budou 2 uzávěrky podle termínu jednání Regionálního monitorovacího výboru Nyní platí uzávěrka 23. 10. 2009 ve 14:00 hodin Termín jednání RMV je 26.11. a 27.11.2009 Další uzávěrka bude na jaře 2010 Na každý rok je vyčleněna částka na projekty 280-360 tis. EUR Dosud vyčerpáno ve 3 výzvách na 107 projektů téměř 600 tis. EUR

6 6 Fond malých projektů Jihočeský kraj – Horní a Dolní Rakousko Vhodní žadatelé Sídlo v podporovaném území organizace s právní subjektivitou veřejnoprávní instituce organizace zřizované veřejnoprávní institucí subjekty založené nikoli k dosažení zisku (neziskové) Nevhodní žadatelé subjekty zřízené za účelem dosahování zisku soukromé osoby politické strany Partnerství - zahraniční partner v příslušném území Vhodní žadatelé i partneři jsou jmenovitě uvedení ve Směrnici pro žadatele FMP

7 7 Fond malých projektů Jihočeský kraj – Horní a Dolní Rakousko Vhodní žadatelé kraj, města, obce a jejich příspěvkové organizace, hospodářská a agrární komora, školy veřejné, státní a soukromé, občanská sdružení, nadace a nadační fondy, obecně prospěšné společnosti, zájmová sdružení právnických osob, církve, organizační složky České televize a Českého rozhlasu, veřejné neziskové ústavní zdravotnické zařízení, státní podnik, akciová společnost a společnost s ručením omezeným (nutno doložit 80% podíl veřejnoprávních osob na základním kapitálu a min. 80% podíl veřejnoprávní právnické osoby na hlasovacích právech)

8 8 Fond malých projektů Jihočeský kraj – Horní a Dolní Rakousko Druhy podporovaných aktivit people-to-people podpora a propagace tradičních a nových produktů cestovního ruchu (např. regionální kuchyně, řemesla); organizace společných kulturních akcí (festivalů, představení, výstav, uměleckých dílen); podpora malých projektů místních společenství v oblasti společenské, kulturní a volnočasové; propagace přeshraniční spolupráce a území (např. příprava publikací, webových stránek, účast na výstavách a veletrzích cest.ruchu aj.); organizace kurzů zaměřených na získávání, zvyšování odborných dovedností a kvalifikací, jazykových znalostí, podpora zpracování společných studijních programů; přeshraniční spolupráce škol, neziskových organizací, výměna mládeže, studentů, žáků, apod.

9 9 Fond malých projektů Jihočeský kraj – Horní a Dolní Rakousko Druhy aktivit infrastrukturních projektů obnova a ochrana kulturního bohatství a historického dědictví, např. drobných památek včetně sakrálních staveb (křížové cesty, kapličky, boží muka, smírčí kříže), historických, technických, turistických objektů a významných prvků kulturní krajiny; rozšíření, modernizace infrastruktury cestovního ruchu, např. cyklostezek a cyklotras, hippostezek, turistických stezek a tras, lyžařských tratí, místních (lesních) cest a mostků (lávek) včetně vybavení mobiliářem (mapy, informační tabule, odpočinková místa, přístřešky, atd.); rozvoj značení turistických atraktivit a tras; rozvoj informačních a komunikačních systémů (informační kiosky a boxy, tvorba společných databází);

10 10 Fond malých projektů Jihočeský kraj – Horní a Dolní Rakousko Způsobilost výdajů – dle formuláře rozpočtu

11 11 Fond malých projektů Jihočeský kraj – Horní a Dolní Rakousko Způsobilost výdajů – dle formuláře rozpočtu 2.2 Externí služby 2.2.1Externí poradci a konzultace (přednášející, účinkující apod.) 2.2.2Překlady a tlumočení 2.2.3Studie, koncepty, publikace 2.2.4Pronájem prostor a vybavení pro setkání, konference,semináře 2.2.5Stravování konference, semináře (catering) 2.2.6Ubytování 2.2.7Publicita projektu 2.2.8Grafické a tiskové práce 2.2.9Přepravné - pronájem autobusu 2.2.10Přepravné - skupinové jízdné ve veř.dopr. prostředcích 2.2.11Ostatní (nutno specifikovat) 2.2.12

12 12 Fond malých projektů Jihočeský kraj – Horní a Dolní Rakousko Způsobilost výdajů – dle formuláře rozpočtu

13 13 Fond malých projektů Jihočeský kraj – Horní a Dolní Rakousko Specifické podmínky pro české žadatele People-to-people projekty: mzdové výdaje (kapitola 1.1 rozpočtu) - max. 15% způsobilých výdajů režijní výdaje (kapitola 2.3 rozpočtu) - max. 5% způsobilých výdajů výdaje na nákup materiálu, zboží (kapitola 2.1 rozpočtu) - max. 20% způsobilých výdajů projektu výdaje na investice (kapitola 3. rozpočtu) nejsou způsobilé tématické omezení – žádosti na tiskoviny mají podporu jen 50% Malé infrastrukturní projekty: způsobilé výdaje jsou v kapitole 3. Investice způsobilé výdaje jsou v položce 2.2.7 Publicita projektu – max. do 10% způsobilých výdajů projektu (viz Směrnice pro žadatele FMP) výdaje v ostatních kapitolách jsou nezpůsobilé

14 14 Fond malých projektů Jihočeský kraj – Horní a Dolní Rakousko Způsob financování Náklady projektu proplaceny zpětně na základě schváleného vyúčtování Jsou proplaceny pouze tzv. způsobilé výdaje Celkové náklady projektu - nezpůsobilé výdaje - příjmy = způsobilé výdaje Výdaje jsou způsobilé ode dne registrace žádosti u Administrátora do ukončení realizace projektu (podle smlouvy) Způsobilé jsou výdaje žadatele a partnerů na celém podporovaném území

15 15 Fond malých projektů Jihočeský kraj – Horní a Dolní Rakousko Předložení žádosti Žádost včetně příloh – odevzdat 2x písemně + elektronicky, nutný podpis st. zástupce žadatele i zahraničního partnera Přílohy: Doklad právní subjektivity Doklad o přidělení IČO Podrobný rozpočet projektu + komentář Čestné prohlášení žadatele Stručný popis projektu v ČJ a NJ Dokumentace k infrastrukturním projektům

16 16 Fond malých projektů Jihočeský kraj – Horní a Dolní Rakousko Informace pro žadatele FMP Zveřejněny na www.silvanortica.comwww.silvanortica.com Formuláře ke stažení: Žádost Přílohy – podrobný rozpočet, čestné prohlášení, stručný popis projektu v ČJ, stručný popis projektu v NJ Směrnice pro žadatele Jednací řád Regionálního monitorovacího výboru Podmínky předkládání žádostí

17 17 Fond malých projektů Jihočeský kraj – Horní a Dolní Rakousko Na co dát pozor při realizaci? Dodržovat schválený rozpočet – možná odchylka mezi kapitolami do 15% Realizovat projekt společně s přeshraničním partnerem Pořizovat dokumentaci akcí Dát Administrátorovi na vědomí termíny akcí – kontrola projektu na místě Dodržovat zákon o účetnictví

18 18 Fond malých projektů Jihočeský kraj – Horní a Dolní Rakousko Na co dát pozor při realizaci? Dodržovat publicitu EU na všech tiskových materiálech a výstupech Logo EULogo programu Jiné texty a nápisy nejsou nutné!

19 19 Fond malých projektů Jihočeský kraj – Horní a Dolní Rakousko Informace pro příjemce FMP Zveřejněny na www.silvanortica.comwww.silvanortica.com Smlouvy o poskytnutí příspěvku ERDF – nyní se podepisují na projekty schválené v roce 2008 a na jaře 2009 Formuláře ke stažení: Průběžná/Závěrečná zpráva za malý projekt Vyúčtování projektu Žádost o platbu za malý projekt

20 20 Fond malých projektů Jihočeský kraj – Horní a Dolní Rakousko Administrátoři FMP


Stáhnout ppt "1 Fond malých projektů Jihočeský kraj – Horní a Dolní Rakousko Valné shromáždění SMOJK Vodňany 11. 6. 2009."

Podobné prezentace


Reklamy Google