Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Odpisy, Zdeněk Tišl, Odpisy Zdeněk Tišl.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Odpisy, Zdeněk Tišl, Odpisy Zdeněk Tišl."— Transkript prezentace:

1 Odpisy, Zdeněk Tišl, www.gordic.cz Odpisy Zdeněk Tišl

2 Odpisy, Zdeněk Tišl, www.gordic.cz2 Odpisy Český účetní standard č. 708 Obecná pravidla Odepisuje se z výše ocenění v účetnictví a pouze do výše ocenění (bod 4.2.) Zahájení odpisů – 1. den v měsíci následujícím po měsíci datumu zařazení (bod 4.3.) Odpisy se zaokrouhlují na celé koruny nahoru (bod 4.6.) Zohlednění zůstatkové ceny při vyřazení majetku (4.11.) => existence Zbytkové hodnoty

3 Odpisy, Zdeněk Tišl, www.gordic.cz3 Odpisy Kategorizace dlouhodobého majetku Přiřazení předpokládané doby používání DM podle přílohy č. 1 – Klasifikace dle číselníků CZ-CPA a CZ-CC – Přiřazení odpisových skupin ( I – VII) Klasifikace dle číselníku CZ-CPA – Pokud organizace používá 6ti místnou SKP a dosud neodpisuje Použít nástroj Převod SKP na CZ-CPA – V modulu nejsou povoleny odpisy – V DB je načten balík cz_cpa090624.ADZ (přístupný na webu MAJ) – Uživatel má k tomuto nástroji povolen přístup v závislosti na nastavení parametru 'MAJ ŘP Možnost obsluhy konverze SKP na CZ-CPA' – Pokud organizace používá jinou než 6ti místnou SKP Překlasifikace pomocí hromadných změn Hromadná překlasifikace je možná dokud není v DB proveden ostrý odpis

4 Odpisy, Zdeněk Tišl, www.gordic.cz4 Odpisy Kategorizace dlouhodobého majetku Dlouhodobý nehmotný majetek Standardem do značné míry opomenut Neexistuje vazba mezi číselníkem CZ-CPA a DNM Neexistují pro něj závazné odpisové skupiny, Proto byly v modulu MAJ vytvořeny následující:

5 Odpisy, Zdeněk Tišl, www.gordic.cz5 Odpisy Český účetní standard č. 708 Způsoby odpisování Zjednodušený Rovnoměrný Výkonový Komponentní „Kombinace způsobů odpisování v rámci účetní jednotky není vyloučena“ Bez ohledu na vybraný způsob odpisu ÚJ provede kategorizaci majetku, „ z níž vyplývá určení účetní odpisové skupiny“ DM, který není uveden v kategorizaci, zařadí ÚJ s přihlédnutím k charakteru majetku

6 Odpisy, Zdeněk Tišl, www.gordic.cz6 Odpisy Český účetní standard č. 708 Zjednodušený způsob (5.3.) Základní způsob odpisu Platný pouze pro období 2011 a 2012 !!! Jednoznačně stanovené doby používání dle příloh č. 2, 3 a 4 –Výjimku z tohoto pravidla tvoří bezúplatná změna dispozice nebo bezúplatné zcizení, v tomto případě účetní jednotka přebírá výši ocenění, výši oprávek a odpisový plán Nevyjasněná metodika při TZH

7 Odpisy, Zdeněk Tišl, www.gordic.cz7 Zjednodušený způsob - UVUJZjd

8 Odpisy, Zdeněk Tišl, www.gordic.cz8 Odpisy Český účetní standard č. 708 Rovnoměrný způsob ÚJ stanoví dobu používání dle svého uvážení bez ohledu na účetní odpisovou skupinu Doba použití se stanovuje v letech Takto stanovená doba používání může být měněna => odpisový plán se v průběhu životního cyklu majetku může upravit (6.2.) U bezúplatné změny dispozice nebo bezúplatného zcizení účetní jednotka přebírá výši ocenění, výši oprávek a odpisový plán U nově pořízeného použitého DM ÚJ nezohledňuje předchozí dobu používání

9 Odpisy, Zdeněk Tišl, www.gordic.cz9 Rovnoměrný způsob - UVUJRov

10 Odpisy, Zdeněk Tišl, www.gordic.cz10 Odpisy Český účetní standard č. 708 Výkonový způsob Použije se –Pro výpočet odpisů skládky –Pokud ÚJ usoudí, že je nejvhodnější –Vyplývá-li jeho použití z jiného právního předpisu Způsob výpočtu –ÚJ určí Měřitelnou jednotku (Km (př. automobily), t a m 3 (př. skládky),...) Životnost daného majetku v těchto jednotkách –Na základě těchto údajů se stanoví cena na měřitelnou jednotku –Odpis se rovná součinu ceny na měřitelnou jednotku a počtu spotřebovaných jednotek za dané období Odpisový plán se v průběhu životního cyklu majetku může upravit (6.2.) Administrativně je náročnější než zjednodušený a rovnoměrný způsob

11 Odpisy, Zdeněk Tišl, www.gordic.cz11 Výkonový způsob - UVUJVyk

12 Odpisy, Zdeněk Tišl, www.gordic.cz12 Odpisy Český účetní standard č. 708 Komponentní způsob Nejedná se o samostatný způsob odpisu ve smyslu algoritmu, ale o způsob nahlížení na majetek Komponenta –Část majetku –Výše ocenění je významná v poměru k výši ocenění celého majetku –Předpokládaná doba používání se významně liší od předpokládané doby používání celého majetku Lze jej použít na veškerý majetek, který je předmětem odpisů Při prvním použití této metody se na komponenty rozděluje celková výše ocenění i celková výše oprávek Jednotlivé komponenty se odpisují v průběhu používání samostatně Odpisy jednotlivých komponent se sledují odděleně O majetku a jeho oprávkách se účtuje jako o celku (jako celek se vykazuje)

13 Odpisy, Zdeněk Tišl, www.gordic.cz13 Odpisy Komponentní způsob v modulu MAJ Komponentní způsob odpisu = odpisy souborů majetku –Veškeré odpisy souborů jsou v našem pojetí komponentní odpisy –Veškeré komponentní odpisy jsou odpisy souborů –Nelze tedy vytvářet komponentu skrze jednotlivé prvky souboru či prvek skrze jednotlivé komponenty Prvek = komponenta Při výměně komponenty se ocenění upravuje tak, že se snižuje o výši ocenění vyřazené komponenty a zvyšuje o výši ocenění nově zařazené komponenty

14 Odpisy, Zdeněk Tišl, www.gordic.cz14 Práce se soubory v modulu MAJ Starý způsobNový způsob Hlavní karta souboru Prvek 1Prvek 2Prvek 3 Prvek 2Prvek 3 Prvek 1 Hlavní karta souboru Hlavní karta souboru představuje plnohodnotnou majetkovou kartu => součet cen jednotlivých prvků ≤ cenám na hlavní kartě Rozdíl je způsoben právě oceněním hlavní karty Hlavní karta souboru představuje obálku všech prvků souboru => součet cen jednotlivých prvků = cenám na hlavní kartě Rovnost v ocenění je nově vynucena modulem MAJ

15 Odpisy, Zdeněk Tišl, www.gordic.cz15 Odpisy Změny v souvislosti s komponentními odpisy Všechny soubory, které nesplňují podmínku rovnosti součtu cen prvků a hlavní karty souboru, budou automaticky upraveny –V souboru vznikne nový prvek, jehož ocenění bude rovno rozdílu mezi součtem cen prvků souboru a hlavní kartou –Veškeré oprávky budou proporcionálně rozpočítány na jednotlivé prvky Pokud se ÚJ rozhodne danou majetkovou kartu odpisovat komponentně: –Musí ji pomocí pohybu RozM rozdělit na jednotlivé samostatné karty –Musí vytvořit novou kartu, která bude souborem, s nulovými cenami –Musí pomocí pohybu InS vložit rozdělené karty do souboru

16 Odpisy, Zdeněk Tišl, www.gordic.cz16 Odpisy Komponentní odpisy Postup vytvoření komponentně odpisované karty 1.Rozdělení karty na požadované komponenty a.Podání dokladu typu rozdělení majetku (RozM) b.Zadání položek dokladu – Vznik nové majetkové karty (pravé tlačítko myši) c.Vyplnění údajů karty 2.Vytvoření účetního souboru a.Vytvoření karty souboru b.Vložení prvků do souboru i.Podání dokladu typu Vložení prvku do souboru (InS) ii.Označení prvků souboru (hromadná operace)

17 Odpisy, Zdeněk Tišl, www.gordic.cz17 Odpisy Komponentní odpisy Karta souboru Typ evidence – účetní, TEV = U Typ karty – Soubor, TKA = Soubor Typ souboru – účetní, Soubor = Uct Jméno souboru a identifikátor souboru jsou shodné s údajem na evidenční kartě souboru

18 Odpisy, Zdeněk Tišl, www.gordic.cz18 Odpisy Komponentní odpisy Karta prvku Typ evidence – operativní, TEV= O Typ karty – Prvek, TKA = Prvek Typ souboru – účetní, Soubor = Uct Jméno souboru a identifikátor souboru jsou shodné s údajem na evidenční kartě souboru

19 Odpisy, Zdeněk Tišl, www.gordic.cz19 Odpisy Drobný dlouhodobý majetek Není předmětem Standardu Odepsán ihned v plné výši okamžikem zařazení Modul MAJ tuto operaci provede automaticky při pořízení takovéhoto majetku (SU 018 a 028)

20 Odpisy, Zdeněk Tišl, www.gordic.cz20 Odpisy Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Odpisy, Zdeněk Tišl, Odpisy Zdeněk Tišl."

Podobné prezentace


Reklamy Google