Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Požadavky průmyslu ČR na energetiku k podpoře konkurenceschopnosti Konference Done 9/2009 K.Šimeček – SVSE.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Požadavky průmyslu ČR na energetiku k podpoře konkurenceschopnosti Konference Done 9/2009 K.Šimeček – SVSE."— Transkript prezentace:

1 Požadavky průmyslu ČR na energetiku k podpoře konkurenceschopnosti Konference Done 9/2009 K.Šimeček – SVSE

2 Současná finanční krize je logickým důsledkem poklesu jak individuální, tak investiční spotřeby. Výdaje soukromých osob, podnikatelských subjektů i velkých firem byly dlouhodobě podporované trvalým zadlužováním, cena realit, akcií a komodit byla spekulativními nákupy odtržena od svých skutečných hodnot. Systém dluhů a falešných hodnot způsobil kolaps finančních ústavů po celém světě. Poptávka po zboží, investicích a službách prudce poklesla v důsledku „zchudnutí“ nakupujících. Pokles poptávky vyvolal převis nabídky téměř ve všech oborech. Pro zlepšení stavu musí dle ekonomického zákona nabídky/poptávky dojít ke snížení výrobních kapacit a zrušení neefektivních podniků soutěžících v konkurenčním boji, pokud nejsou pravidla trhu příliš deformována protekcionismem, zneužíváním dominance či některou formou regulace.

3 Finanční krize 2008-2010 vyhrocuje hospodářskou soutěž

4 V ostrém celosvětovém souboji průmyslových firem rozhoduje schopnost podniků inovovat výrobu a snižovat náklady. Na nákladovost má výrazný vliv podnikatelské prostředí, které může pomoci perspektivnímu podniku porazit konkurenci nebo jej naopak znevýhodnit. Proto se prozíravé státy snaží v současné situaci podpořit svůj průmysl a konkurenceschopnost svého podnikatelského prostředí, energetická infrastruktura je jednou z jeho hlavních součástí.

5 Market organizations are more industry friendly out of Europe 11.9.2008 Australia: Pool is obligatory. Energy price: 20 to 40 €/MWh Maintain of regulated tariffs in some states. Lack of investments. New-Zealand: Pool is obligatory Energy price + transport: 45 €/MWh Maintain of long term contracts for industrials. CO 2 : no market, ratified the Kyoto Protocol South Africa: Failure of wholesale market > set up of a single-buyer system Energy price: 15 to 20 €/MWh Regulated tariffs will be maintained Scandinavia: Pool Energy price: 30 to 50 €/MWh Long term contracts + direct investments for industrials. Gradual disconnection between pool prices and fundamentals. USA: Each state chooses its market organization 18 are completely open to competition 33 did not deregulate or interrupted the process (ex: California) Energy price: mostly 40 to 65 €/MWh CO 2 : local markets, did not ratify the Kyoto protocol Canada: Each province chooses its market organization. Single buyer system in Quebec and British Colombia. CO 2 : No market, ratified the Kyoto protocol United Kingdom: Failure of the pool > set up of pseudo bilateral systems with centralization and adjustment. Energy price: 50 to 80 €/MWh Pool system « Power exchange » model « Single buyer » model System depending on the States, no unique system Continental Europe: Energy price: 65 to 75 €/MWh CO 2 = EU-ETS

6 Schizofrenní a nepraktické chování EU Otevření trhu s energiemi - snaha o vytvoření konkurenčního prostředí mezi dodavateli energií ve prospěch odběratelů. Technicky a organizačně zatím nezvládnuto Direktivní zásahy do energetiky - boj proti klimatickým změnám (masivní podpora OZE, EU ETS, spotřební daň na energie, …) je realizován regulací cen tj. Zásahem do tržních principů nabídky/poptávky,které jsou tím méně účinné.

7 ČR –vyspělá infrastruktura ale doposud diskriminační prostředí Nedostatečná konkurence na straně výroby, nízká konkurence ze strany exportu Podstatně silnější lobbyistický vliv energetických firem na tvorbu legislativy a regulovaných cen než vliv odběratelů Vliv státu na řízení energetických společností nepreferuje podporu podnikatelského prostředí Důsledkem jsou jedny z nejvyšších cen energií v Evropě i ve světě

8

9 Požadavky odběratelů na legislativu 1.Zajištění bezpečnosti dodávek energií 2.Nediskriminační pozice ve vztahu ke změnám množství a parametrů odběru energií 3.Odstraňování všech překážek a bariér rozvoje konkurence na straně nabídky 4.Minimalizaci negativních dopadů ekologických přirážek a regulací 5.Zajištění spoluúčasti spotřebitelů energií na tvorbě legislativy

10 Ad1 – Bezpečnost dodávek Stanovit hodnotu Dodávky poslední instance u elektřiny i plynu metodou cost plus k cenám komodity v aktuálním období. Prodloužit dodávku poslední instance u plynu pro průmyslové odběratele alespoň na 5 pracovních dnů. Podmínit právo na omezení či přerušení dodávky elektřiny odběratelům při provádění plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy nevzniknutím či úhradou ztrát odběratelů.Povinnost dohody.

11 Ad 2 - Podpora změny Možnost flexibilní úpravy výše rezervovaných kapacit v průběhu roku: snížení RK bez sankcí z důvodu poklesu výroby, zavedení cenově dostupných krátkodobých (měsíčních a denních) rezervací kapacit zejména v plynárenství, snížení sazeb za měsíční rezervaci Zmírnění či úplné zrušení sankcí za neodebrané množství elektřiny nebo plynu v případě, že neodebrání bylo způsobeno vynuceným snížením výroby v důsledku poklesu prodeje Vyřešit mechanismus snížení rezervovaného příkonu - zpětný odkup Osvobodit kapacitní účiník v pásmu 0,999 - 1 od penalizace

12 Ad 3 - Zvyšování konkurence Stimulovat rozvoj přes hraničních kapacit a řízení energetických toků Dominantní dodavatelé by měli provést kalkulace na možnost uplatnění množstevní slevy (podmínka ÚOHS) Zajistit reálnou možnost přístupu k podzemním zásobníkům plynu pro všechny obchodníky a velké zákazníky

13 Ad4-Ekologie ETS - Využití benchmarkingu jako alternativy k aukčnímu principu Problematika provozu velkého OZE přes LDS, jejíž provozovatel musí nést ztráty přenosu do distribuční sítě Rozšířit počet odvětví vyjmutých z EDR dle kvalifikace NACE na celý energeticky intenzivní průmysl (dle úrovně spotřeby)

14 Účast spotřebitelů na tvorbě legislativy Regulatory Impact Assesment – Diskuse odborné veřejnosti nad legislativními změnami, vypořádání připomínek by mělo být zveřejněno Zástupci spotřebitelů,spotřebitelské svazy a asociace by měly být neopominutelným účastníkem při tvorbě energetické legislativy Přístup spotřebitelů k evropským a světovým benchmarkingovým analýzám cen energických komodit, služeb a přirážek

15 Závěr Český průmysl čelí více než kdykoliv předtím velmi tvrdé konkurenci. Jakákoliv konkurenční výhoda může pomoci celým průmyslovým odvětvím přežít ekonomickou krizi a hospodářskou recesi. Vláda ČR by měla zajišťovat státní službu v energetice stálým tlakem na snižování nákladů v regulovaných síťových společnostech a svým vlivem prosazovat konkurenci v dodávkách plynu a elektřiny


Stáhnout ppt "Požadavky průmyslu ČR na energetiku k podpoře konkurenceschopnosti Konference Done 9/2009 K.Šimeček – SVSE."

Podobné prezentace


Reklamy Google