Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

OP – VVP- HUM – CJL – PAV – L -2 - 009 VĚTNÉ ČLENY - PODMĚT A PŘÍSUDEK.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "OP – VVP- HUM – CJL – PAV – L -2 - 009 VĚTNÉ ČLENY - PODMĚT A PŘÍSUDEK."— Transkript prezentace:

1 OP – VVP- HUM – CJL – PAV – L -2 - 009 VĚTNÉ ČLENY - PODMĚT A PŘÍSUDEK

2 PODMĚT ● Je základním větným členem ● Ptáme se na něj kdo? Co? ● Nejčastěji bývá vyjádřen podstatným jménem, ale také jinými slovními druhy ( zájmenem, příd. jménem, číslovkou....)

3 DRUHY PODMĚTU a) Vyjádřený podmět ● Vlaštovka seděla na drátě. ● b ) Nevyjádřený podmět ● Pilně se učila. ( ona ) ● c) Všeobecný podmět ● Hlásili to v rozhlase.

4 CVIČENÍ....... Vyhledejte podměty : ● Strýček si pořídil papouška. ● Ona to není pravda. ● Zprávu oznámili v rozhlase. ● V noci zemřel. ● Půjdu tam také.

5 VÝSLEDKY..... ● Strýček si pořídil papouška. ● Ona to není pravda. ● Zprávu oznámili v rozhlase. ( Oni ) ● V noci zemřel. ( On ) ● Půjdu tam také. ( Já )

6 CVIČENÍ.... Přeformulujte věta tak, aby vyznačená slova byla podmětem : ● Vlak táhly dvě lokomotivy. ● Chlapce napadl pes. ● Vítěze přivítali nadšeně.

7 VÝSLEDKY... ● Vlak táhl dvě lokomotivy. ● Chlapec byl napaden psem. ● Vítězové byli přivítáni nadšeně.

8 Dále rozlišujeme podmět : ● Holý – Pavel šel hrát kopanou. ● Rozvitý – Malý Pavel šel hrát kopanou. ● Několikanásobný – Petr a Pavel šli hrát kopanou.

9 PŘÍSUDEK ● Přísudek je větný člen, kterým něco vypovídáme o nějaké skutečnosti, přísudek o podmětu něco tvrdí. ● Přísudek je zpravidla vyjadřován určitým slovesným tvarem.

10 DRUHY PŘÍSUDKU a) Slovesný - Zítra jdeme do divadla. b) Jmenný se sponou – Venku je pěkné počasí. c) Jmenný beze spony – Mladost - radost

11 PŘÍSUDEK SLOVESNÝ SE DÁLE ROZLIŠUJE NA: ● Jednoduchý slovesný - např. Chlapci zpívali. ● Byla bych bývala to udělala. ● Slovesný složený přísudek – je vyjádřen spojením 2 sloves ● ( fázové nebo modální +infinitiv ) ● napž. Začal padat sníh. Musil se lépe učit.

12 SLOVESNÝ SLOŽENÝ PŘÍSUDEK a) způsobového slovesa – moci, smět, musit, mít (= mít povinnost ), chtít s infinitivem slovesa. Např : Nesmíš to prozradit. Máme si pomáhat. b) z fázového slovesa začít, začínat, přestat, přestávat s infinitivem slovesa např. Strýček přestal kouřit. Začni se už učit.

13 CITOSLOVCE Přísudek slovesný může být v některých případech nahrazen citoslovcem. Např. Papoušek frr ( = uletěl ) oknem ven.

14 PŘÍSUDEK JMENNÝ SE SPONOU ● Je vyjádřen podstatným nebo přídavným jménem a tvarem sponového slovesa být, bývat, stát se, stávat se. ● Např. Zdeněk se stal velitelem hasičů. ● Soused bývá mrzutý. ● Jmenná část přísudku může být vyjádřena také zájmenem nebo číslovkou.

15 CVIČENÍ Najděte ve větách přísudky : ● Evina matka je učitelkou základní školy. ● Otec v mládí vášnivě sportoval. ● Blesk znenadání prásk do dubu. ● Zmrzlina Járovi hned spadla na zem. ● Hned ráno začalo pršet. ● Sliby chyby.

16 VÝSLEDKY ● Evina matka je učitelkou základní školy. ● Otec v mládí vášnivě sportoval. ● Blesk znenadání prásk do dubu. ● Zmrzlina Járovi hned spadla na zem. ● Hned ráno začalo pršet. ● Sliby chyby.

17 VÝSLEDKY ● Evina matka je učitelkou základní školy. - JMENNÝ SE SPONOU ● Otec v mládí vášnivě sportoval. - ● SLOVESNÝ JEDNODUCHÝ ● Blesk znenadání prásk do dubu. ● SLOVESNÝ JEDNODUCHÝ

18 CVIČENÍ... ● Vraťte se k minulému cvičení a u vyznačených přísudků určete druh.

19 VÝSLEDKY......... ● Zmrzlina Járovi hned spadla na zem. ● SLOVESNÝ JEDNODUCHÝ ● Hned ráno začalo pršet. ● SLOVESNÝ SLOŽENÝ ● Sliby chyby. ● JMENNÝ BEZE SPONY

20 CVIČENÍ Přísudky jmenné se sponou nahraďte slovesnými : ● Poborský byl původně hráčem Slavie. ● Filip je studentem filozofické fakulty. ● Obchodní domy jsou otevřené i o svátcích. ● Zdeněk byl náruživý čtenář detektivek. ● Dirigentem dnešního koncertu je Jiří Bělohlávek.

21 VÝSLEDKY Poborský původně HRÁL za Slavii. Filip STUDUJE filozofickou fakultu. Obchodní domy OTVÍRAJÍ i o svátcích. Zdeněk náruživě ČTE detektivky. Dnešní koncert DIRIGUJE Jiří Bělohlávek.

22 ÚKOL... ● Zopakujte si shodu podmětu s přísudkem a doplňte správně i / y ● Oblohu pokryl- temné mraky. Chlapci a děvčata se těšil – na výlet do Prahy. Houfy špačků poletoval – nad poli. Šl – jsme zvolna do kopce. Tisíce lidí se shromáždil – na Václavském náměstí. Na návsi se pásl – bílé husy. Auta jel – po dálnici. S učiteli si děti dobře rozuměl -. Sýkorky a vrabci štěbetal -.

23 VÝSLEDKY Oblohu pokryly temné mraky. Chlapci a děvčata se těšili na výlet do Prahy. Houfy špačků poletovaly nad poli. Šli jsme zvolna do kopce. Tisíce lidí se shromáždily na Václavském náměstí. Na návsi se pásly bílé husy. Auta jela po dálnici. S učiteli si děti dobře rozuměly. Sýkorky a vrabci štěbetali.

24 POUŽITÁ LITERATURA ● Čechová Marie a kol. : Český jazyk pro 2.ročník SOŠ ● Hartmanová Věra : Pravidla českého pravopisu, Nakladatelství Olomouc, 2003 ● Mašlíková Drahuše : Český jazyk – přehled středoškolského učiva,Nakladatelství Cyrila Boudy, 2006 ● Hartmanová Věra : Jazykové rozbory, Nakladatelství Olomouc, 2002 ● www.google.cz www.google.cz


Stáhnout ppt "OP – VVP- HUM – CJL – PAV – L -2 - 009 VĚTNÉ ČLENY - PODMĚT A PŘÍSUDEK."

Podobné prezentace


Reklamy Google