Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ISOŘ KADR Generální ředitelství, Odbor řízení provozu a organizování drážní dopravy, Oddělení marketingu, prodeje tras a statistiky - OneStopShop Přednášející:

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ISOŘ KADR Generální ředitelství, Odbor řízení provozu a organizování drážní dopravy, Oddělení marketingu, prodeje tras a statistiky - OneStopShop Přednášející:"— Transkript prezentace:

1 ISOŘ KADR Generální ředitelství, Odbor řízení provozu a organizování drážní dopravy, Oddělení marketingu, prodeje tras a statistiky - OneStopShop Přednášející: Marek Neustadt, Miloš FuteraČeské dráhy, a.s.,

2 Praha, 2. setkáni s dopravci, 28, 30., Obsah popis systému, novinky v systému, další vývoj, instruktáž.

3 Praha, 2. setkáni s dopravci, 28, 30., Vytvoření IS pro požadavky na ad hoc vlaky –Informační podchycení prvního úkonu z životního cyklu vlaku –Praktické spojení pojmu přidělení kapacity a přidělení trasy do jednoho logického celku –Usnadnění a zrychlení přidělování vlakových tras –Změnu stávajícího systému plánování vlaků, plánování vlaků bude možné jen v ISOŘ KADR Zajištění předpokladů pro podchycení 100% požadavků na kapacitu – žádný vlak nesmí odjet bez přidělené kapacity. Systém neřeší požadavky na kapacitu pro JŘ a jeho změny. Cíle IS

4 Praha, 2. setkáni s dopravci, 28, 30., Hlavní rysy ISOŘ KADR 1.Aplikace umožňuje spolupráci dopravce, přídělce kapacity, dispečerského aparátu provozovatele dráhy a OSS 2.Každý zadává to, za co odpovídá (výjimka, PD může zadávat požadavky za dopravce) 3.Každý dopravce vidí jen své požadavky 4.IS je integrován do IS ISOŘ jako jeho modul

5 Praha, 2. setkáni s dopravci, 28, 30., Pracoviště v ISOŘ KADR 4 typy pracovišť: Dopravce – www rozhraní Vlastník dráhy – přídělce kapacity (SŽDC) – www rozhraní Provozovatel dráhy – OSS – desktopová aplikace Provozovatel dráhy – Dispečerský aparát – www rozhraní (plánována desktopová aplikace)

6 Praha, 2. setkáni s dopravci, 28, 30., Požadavek Základní jednotkou je požadavek : vždy jen pro jednu relaci z místa A do místa B ve shodných parametrech vlaku, může se opakovat ve více dnech za sebou, je mu přidělována kapacita, trasa(y), bude se aktivovat, sledovat jeho plnění, každá fáze má definovány stavy, ve kterých se nachází.

7 Praha, 2. setkáni s dopravci, 28, 30., Příklady stavu požadavku

8 Praha, 2. setkáni s dopravci, 28, 30., Workflow Přidělování zúčastněných pracovišť 1.Dopravce vytvoří požadavek a postoupí jej. Základem je kalendář, kde si zvolí dny jízdy : < 3 pracovní dny - Požadavek jde automaticky na DA PD – SŽDC a OSS jej pouze vidí >= 3 pracovní dny - Požadavek je postoupen na SŽDC 2.SŽDC posoudí a postoupí požadavek na OSS 3.OSS posoudí a vydá výsledek posouzení – požadavek se přesune na SŽDC 4.SŽDC přezkoumá výsledek posouzení od OSS a přidělí kapacitu Každý ze zúčastněných vidí aktuální stav požadavku

9 Praha, 2. setkáni s dopravci, 28, 30., Umístění aplikace Aplikace je umístěna na webových stránkách provozovatele dráhy: Každý uživatel musí mít zřízen přístup do této aplikace u provozovatele dráhy – tím je zaručena dokumentace jeho zásahů v aplikaci. Autentizace probíhá přes IS Logserver – uživatel z ČD má shodnou autentizaci jako do jiných aplikací napojených přes tento IS. Přístup na i KADR je personalizován podle tohoto přístupu – zaručuje ochranu dat před ostatními (žádný dopravce neuvidí na data jiného dopravce).

10 Praha, 2. setkáni s dopravci, 28, 30., Harmonogram uvedení do provozu zpracování analýzy firmou Oltis Group ISOŘ KADR prezentován dopravcům, zahájen testovací provoz zahájen plný celosíťový provoz ISOŘ KADR

11 Praha, 2. setkáni s dopravci, 28, 30., Současný stav k dopravců (z 54) 468 uživatelů z řad dopravců od do bylo zpracováno požadavků

12 Praha, 2. setkáni s dopravci, 28, 30., Vývoj počtu požadavků zadaných do ISOŘ KADR

13 Praha, 2. setkáni s dopravci, 28, 30., Nové funkce v ISOŘ KADR stav k studie tras (pro požadavky více než 3 pracovní dny), přímý vstup do ISOŘ KADR zadávání požadavků přes mapu (pouze vnitrostátní trasy) – MSIE 7, lokalizace do Nj a Aj, text dopravce do depeše, interní dopravce – závod dopravce, kontakty uživatelů dopravce – záložka Společnosti

14 Praha, 2. setkáni s dopravci, 28, 30., Další vývoj desktopová aplikace na pracovišti DA ČD, export do ISOŘ ŘVD, aktivace a deaktivace tras dopravcem, zobrazení stavu vlastního plnění požadavku, dotaz na polohu vlaku dopravce, tvorba požadavku se zápisem do databáze až po uložení požadavku – zrychlení tvorby požadavku, komunikace s desktopovými objednávkovými systémy dopravců na bázi TAF-TSI, komunikace s objednávkovými a konstrukčními systémy sousedních manažerů infrastruktury na bázi TAF-TSI.

15 Praha, 2. setkáni s dopravci, 28, 30., db ročního JŘ (IS SENA/KANGO) Aktivace trasy dopravcem Požadavek na kapacitu a trasu Požadavek na trasu db operativního JŘ (ISOŘ KADR) db provozního řízení (ISOŘ) Distribuce směn. plánu na stanice ISOŘ Vytvoření seznamu aktivních vlaků APM DD / GTN Vytvoření trasy ad hoc ISOŘ KADR Připravované funkce v KADR Sledování průběhu požadavku dopravcem

16 Praha, 2. setkáni s dopravci, 28, 30., Podpora Případné problémy s ovládáním aplikace apod.: on-line nápověda k ISOŘ KADR - on-line nápověda k ISOŘ KADR - směrnice k provozu a užívání ISOŘ KADR - směrnice k provozu a užívání ISOŘ KADR - technická podpora ISOŘ KADR OLTIS Group, a.s.: (8:00-16:00) Případné problémy s dostupností aplikace apod.: Provoz ISOŘ KADR (nepřetržitý provoz) - OLTIS Group, a.s. :Provoz ISOŘ KADR (nepřetržitý provoz) - OLTIS Group, a.s. : tel , tel. ČD , mobil Podněty na vývoj aplikace, školení uživatelů...

17 Praha, 2. setkáni s dopravci, 28, 30., Poznámky k zadávání požadavků v ISOŘ KADR správné zadávání použitých hnacích vozidel, spojování požadavků, pokud požadavek navazuje/přechází na již přidělenou trasu, poznámka k požadavku (vlaku) - uvádět důležité informace číslo ROV..., souslednost požadavků, mezistátní požadavek – vždy zadat státní hranici a výchozí/cílový bod v zahraničí a vždy bod sousední infrastruktury, uvést vždy správného spolupracujícího dopravce na sousední infrastruktuře, požadované pobyty, úkony, poznámky…. Prosba: do spuštění modulu aktivací tras odříkat nevyužité části tras prostřednictvím u nebo telefonicky na DA, řídící úsek, který bude odřeknut.

18 Praha, 2. setkáni s dopravci, 28, 30., Rozhraní OSS – desktopová aplikace

19 Praha, 2. setkáni s dopravci, 28, 30., Děkuji za pozornost Kontakt Marek Neustadt telefon: Miloš Futera telefon:


Stáhnout ppt "ISOŘ KADR Generální ředitelství, Odbor řízení provozu a organizování drážní dopravy, Oddělení marketingu, prodeje tras a statistiky - OneStopShop Přednášející:"

Podobné prezentace


Reklamy Google