Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ADAPTACE NA DOPADY ZMĚNY KLIMATU V SÍDLECH: TYPY OPATŘENÍ A JEJICH PŘÍKLADY Adam Emmer, Marie Hubatová, David Vačkář Centrum výzkumu globální změny AV.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ADAPTACE NA DOPADY ZMĚNY KLIMATU V SÍDLECH: TYPY OPATŘENÍ A JEJICH PŘÍKLADY Adam Emmer, Marie Hubatová, David Vačkář Centrum výzkumu globální změny AV."— Transkript prezentace:

1 ADAPTACE NA DOPADY ZMĚNY KLIMATU V SÍDLECH: TYPY OPATŘENÍ A JEJICH PŘÍKLADY Adam Emmer, Marie Hubatová, David Vačkář Centrum výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i.

2 STRUKTURA PREZENTACE 1.ÚVOD (adaptace sídel, adaptační cyklus, maladaptace)... 3 2.TYPY ADAPTAČNÍCH OPATŘENÍ (různá hlediska).............. 6 3.PŘÍKLADY ADAPTAČNÍCH OPATŘENÍ (z ČR i zanraničí).... 12 4.ADAPTAČNÍ OPATŘENÍ V PROJEKTU ADAPTACE SÍDEL.... 23 5.SHRNUTÍ A ZÁVĚR............................................................ 24 2

3 1. ÚVOD: ADAPTACE SÍDEL Adaptace = cíleně vyvíjená aktivita za účelem přizpůsobení se vlivu určitého probíhajícího / očekávaného procesu či vlivu Adaptace je dlouhodobý proces, který by měl flexibilně reflektovat probíhající změny přírodního prostředí i socioekonomické změny ve společnosti (adaptační cyklus) Sídla: vysoká koncentrace obyvatel (míra urbanizace v ČR dosahuje 75 %) a hodnot (majoritní podíl na tvorbě HDP) 3

4 1. ÚVOD: ADAPTAČNÍ CYKLUS 4

5 5 Adaptace x Maladaptace

6 2. TYPY ADAPTAČNÍCH OPATŘENÍ Adaptační opatření = konkrétní způsob, kterým je realizována vlastní adaptace Volba typu adaptačních opatření se odvíjí od lokálních podmínek a konkrétních požadavků na adaptaci Existuje celá řada rozličných adaptačních opatření => pro usnadnění práce s nimi je potřeba je klasifikovat (třídit) 6

7 2.1 Typy adaptačních opatření dle typu dopadů ZK 2.1 Typy adaptačních opatření dle typu dopadů ZK Dopady změny klimatu na sídla: - pozitivní (příležitosti) - negativní (hrozby) Adaptace je možná jak na eliminaci hrozeb, tak na efektivnější využití příležitostí Adaptační strategie ČR řeší zejména adaptace na negativní dopady ZK (hrozby) 7

8 2.2 Typy adaptačních opatření dle typu hrozeb Adaptační opatření jako reakce na konkrétní typ hrozby (povodeň, sucho, vlna horka,...) Dobře uchopitelný koncept z hlediska volby (skupiny) adaptačních opatření (projekt Adaptace sídel) Některá adaptační opatření se mohou zároveň uplatnit pro eliminaci více než jednoho typu hrozeb, zároveň je vhodné pro určitou hrozbu zvolit kombinaci více typů opatření 8

9 2.3 Typy adaptačních opatření dle typu realizace STRUKTURÁLNÍ – opatření, jež jsou realizována pomocí stavebně – technických úprav a konstrukcí - zelená x modrá x šedá opatření NESTRUKTURÁLNÍ – opatření, jejichž realizace nevyžaduje stavebně-technické úpravy a konstrukce - tzv. „měkká“ opatření (legislativní nástroje, informační kampaně,...) 9

10 2.4 Typy adaptačních opatření dle realizujících subjektů INSTITUCIONÁLNÍ OPATŘENÍ („shora“) - adaptují se instituce „Kdo se adaptuje ??“ INDIVIDUÁLNÍ OPATŘENÍ („zespoda“) - adaptují se jednotlivci - potřeba motivace a stimulace individuálních adaptačních opatření 10

11 2.5 Typy adaptačních opatření dle sektorů Adaptační strategie ČR řeší adaptace na ZK v rámci deseti sektorů (lesní hospodářství, zemědělství, vodní režim v krajině a vodní hospodářství, urbanizovaná krajina, biodiverzita a ekosystémové služby, zdraví a hygiena, cestovní ruch, doprava, průmysl a energetika, mimořádné události a ochrana obyvatelstva a životního prostředí) Vhodné spíše na národní úrovni Řada jednotlivých adaptačních opatření se uplatňuje ve více sektorech 11 www.mzp.cz

12 3. PŘÍKLADY ADAPTAČNÍCH OPATŘENÍ Příkldy v kategoriích: šedá opatření; přírodě blízká opatření, měkká opatření 12

13 3.1 Příklady adaptačních opatření: šedá opatření Konstrukční stavebně-technická opatření Adaptace na úrovni jednotlivých budov, ulic, městských částí i celých měst Uplatnění na omezeném prostoru => potenciál k využití při adaptaci sídel Statická, málo flexibilní opatření => ideálně v kombinaci s dalšími typy adaptačních opatření 13

14 14

15 15

16 3.2 Příklady adaptačních opatření: přírodě blízká opatření Tzv. „zelená a modrá infrastruktura“, ekosystémově založená opatření V současnosti populární a často realizovaný typ adaptačních opatření v urbánním prostředí v zahraničí i ČR Vedle vlastní adaptační funkce řada vedlejších benefitů (tzv. co-benefits; např. rekreační, estetická funkce) 16 urbanadapt.cz

17 17

18 18

19 3.3 Příklady adaptačních opatření: měkká opatření Flexibilní opatření (stimulační nástroje, legislativní nástroje, informační kampaně, aktualizace plánů krizového řízení, aktualizace vzdělávacích rámců, preventivní cvičení...) Velmi efektivní opatření zejména z hlediska eliminace zdravotních dopadů a přímých ztrát na životech během katastrof Nezbytná součást komplexního rámce adaptace na dopady změny klimatu 19

20 20 Oslo: informační kampaň (ledovka) whereinoslo.com

21 21

22 22 3.4 Příklady adaptačních opatření: využití příležitostí Řada dopadů změny klimatu může být z určitých úhlů pohledu vnímána pozitivně a tyto dopady tak představují potenciální příležitost vhodnou k využití Využití příležitostí dopadů změny klimatu na ČR není v současnosti příliš řešeno Potenciál zejména v sektorech cestovního ruchu, průmyslu a energetiky a zemědělství

23 4. ADAPTAČNÍ OPATŘENÍ V PROJEKTU ADAPTACE SÍDEL Budování databáze adaptačních opatření relevantních v podmínkách sídel ČR a databáze příkladů adaptačních opatření realizovaných u nás i v zahraničí Jejich popis pomocí kvalitativních a kvantitativních charakteristik, klasifikace Zhodnocení hrozeb a zranitelnosti => formulace adaptačních priorit (strategie) => volba adaptačních opatření 23

24 5. SHRNUTÍ A ZÁVĚR Široká paleta adaptačních opatření => potřeba zhodnocení jejich vhodnosti pro daný účel a lokalitu Volba dle přírodních a socioekonomických podmínek a konkrétních požadavků zadavatele, potřeba zohlednit očekávaný vývoj Úspěšná a udržitelná adaptace kombinuje různé typy adaptačních opatření, které se vzájemně doplňují 24

25 DĚKUJI ZA POZORNOST www.adaptacesidel.cz www.czechglobe.cz www.ecosystemservices.cz ‘Klima se mění..., kdo se připraví, nebude překvapen!‘


Stáhnout ppt "ADAPTACE NA DOPADY ZMĚNY KLIMATU V SÍDLECH: TYPY OPATŘENÍ A JEJICH PŘÍKLADY Adam Emmer, Marie Hubatová, David Vačkář Centrum výzkumu globální změny AV."

Podobné prezentace


Reklamy Google