Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Výchova a výcvik koní -Zásady -Etologický základ -Stupnice vzdělání koně -Základy tréninku.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Výchova a výcvik koní -Zásady -Etologický základ -Stupnice vzdělání koně -Základy tréninku."— Transkript prezentace:

1 Výchova a výcvik koní -Zásady -Etologický základ -Stupnice vzdělání koně -Základy tréninku

2 Výchova a výcvik koní Výchova – základní sociální návyky -výchova od matky -výchova od chovatele -výchova od stáda Výcvik – příprava na práci (vzdělání koně) -základní x speciální -trénink

3 Výcvik Vztah člověka a koně musí respektovat etologická pravidla Pozor na polidšťování koně! Člověk musí mít vůči koni vedoucí postavení Základen jednání i výcviku je trpělivost a porozumění – pochopení chování koně Kůň odchovaný ve stádě je sociálně přizpůsobivý Nejlépe je začít výchovou hříběte – čištění, vodění, zvedání nohou

4 Paměť Krátkodobá – fyzikální – velmi krátká (5 s) – kyvadlo Dlouhodobá – chemická – velmi dobrá – výrazný dojem  intenzita zážitku – většinou negativní Pozitivní zážitky jsou normální – nevýrazné – nutnost opakování Negativní zážitky – nezvýrazňovat, přejít bez povšimnutí

5 Učení Kůň se musí učit sám -metoda pokusu a omylu + pozitivní motivace Pozitivní přístup a chování – s úsměvem -kůň je býložravec – útěková reakce -pokud je v klidu člověk, je v klidu kůň – přenos nálady Odměňovat a netrestat – pak je kůň hodný, klidný, důvěřivý

6 Učení -naprosto stejné podněty vyvolávají stejnou reakci -jiné podněty – jiná reakce  PŘESNOST pomůcek a přesnost cviků Opakování -neunavit (opracování koně před soutěží) -neznechutit – koně to musí bavit -opakování stejného cviku – kruh je kruh – přesnost – každá odchylka je jinou zkušeností -frekvence 4 x 20

7 Základní vzorce chování -obtížně měnitelné – geneticky podmíněné Sebeobrana – existenční otázka -ostych – všechno nové začíná pomalu a opatrně – nechat čas (ještě výraznější projev u osla – zkouší půdu) -kůň je stepní zvíře – opatrně se blíží k předmětům -neustálá připravenost k útěku – je pomalý (gepard 110 km/hod.) -nepatrný podnět znamená nebezpečí

8 Základní vzorce chování Při ohrožení: 1) útěk Neustále sleduje okolí. Rychlost reakce – 0,06 s. (člověk 0,3 s.) Reakce svalová – napětí svalů, reakce motorická – uskočení Útěk – vzdálení se do bezpečí (200 m) a kontrola pronásledovatele - pohyb v oblouku, reakce celého stáda

9 Základní vzorce chování 2) Obrana -Není-li jiná možnost zuby a kopyta -Princip tlaku a protitlaku -Ohrožené části těla – břicho, slabiny, hřbet, nohy -Důvěra k člověku – ochota ke spolupráci Neklid člověka se přenáší na koně – přesvědčivé chování. Nestavět se do pozice nepřítele (predátora).

10 Stádový pud Pro koně v přírodě je stádo podmínkou přežití. Stádo vytváří podmínky pro přizpůsobivost a ovladatelnost koně – garantuje výchovu hříbat. Stádo funguje jako celek – komunikace. Oddělení jedince od stáda – smrt. Sociální postavení – snaha o zvýšení (α a ß kůň i nepříjemný). Pohled – mimika – uši – postoj těla – pohyb – útok. Kůň odchovaný mimo stádo si buduje sociální postavení ve svém okolí.

11 Výcvik pro pracovní využití Odborný přístup, zkušenost Nespěchat, trpělivě, klidně, důsledně Dodržovat zásady učení (opakování) Jen klidný a uvolněný kůň dobře vnímá Pozitivní přístup a pochvala Kůň i člověk se učí celý život Zaučování koní v tahu a pod sedlem asi ve 2,5 až 3 letech

12 Pracovní využití koní Pro zdraví koně je nutný pravidelný pohyb, pro výkonnost pravidelná práce Kontrola zdravotního stavu před a po práci V tahu může pracovat 6 až 8 hod denně (přestávky), pod sedlem maximálně 2 až 3 hodiny (intenzita pohybu) Nepřetěžovat mladé koně fyzicky ani psychicky I při práci využívat etologické znalosti

13 Výcvik jezdeckého koně Základní (remontní) – asi 1 rok 1. Uzdění, sedlání, nasednutí, nesení jezdce -rychle (Roberts) x postupně 2. Energické chody, srovnání, reakce na pomůcky, přilnutí 3. Shromáždění, vzpřímení, podsazení, sestavení na rovné čáře a v obloucích

14 Stupnice vzdělání koně Promyšlený tréninkový systém k posílení pohybového aparátu a psychiky koně, jehož cílem je prostupnost koně Jezditelný je každý kůň – jen je nutné najít vhodný přístup závislý na interiéru (temperament, charakter, učenlivost) a na exteriéru (fyzická stavba, pohybové schopnosti, konstituční pevnost)

15 Stupnice vzdělání koně 1. Takt – porucha rovnováhy znamená poruchu taktu (čistoty chodu) – k´ůň by se měl pod jezdcem pohybovat stejně jako bez něj – nevadit Kůň by měl chodit s vyklenutým hřbetem, pravidelně ve všech chodech

16 Stupnice vzdělání koně 2. Uvolnění – nejen fyzické (uvolnění svalstva a prohřátí vazů a šlach), ale i psychické (uklidnění a soustředění se na práci a pokyny jezdce) většinou 15 až 20 min – podle stavby těla a temperamentu – ježdění „dopředu a dolů“ Cestou je klidný pozitivní přístup, pohoda, úsměv Výsledkem je čistý takt, nesení ohonu v oblouku, klidná hra uší, uvolnění huby, ochota ke klidnému pohybu dopředu.

17 Stupnice vzdělání koně 3. Přilnutí – komunikace mezi rukou jezdce a hubou koně – stálý, měkký, citlivý kontakt (50 až 100 g) Jezdec musí vytvářet pohyb pobízejícími pomůckami a jemně ho zachytit přilnutím a usměrnit aby se neztratil bez užitku – vyklenutí hřbetu. Kůň má mít hlavu před kolmicí a zátylek je nejvyšší bod těla.

18 Stupnice vzdělání koně 4. Kmih – energie odrazu, vznosnost – elegance pohybu (vrozený x naježděný) Předpokladem je harmonická stavba těla a silný vyklenutý a pružný hřbet, který tvoří most mezi předními a zadními končetinami. Zadní končetiny musí vykročit daleko dopředu pod tělo a nést váhu

19 Stupnice vzdělání koně 5. Narovnání – odstranění přirozené šikmosti Šikmost způsobí nerovnoměrné zatížení a opotřebení koně – nepoužitelnost Cestou je uvolnění koně do stran (vlnovky), dovnitř plec, stranové pohyby, kontracval. Nesmí dojít ke zborcení v zátylku – obě uši stejně vysoko a stejný tlak v obou otěžích.

20 Stupnice vzdělání koně 6. Shromáždění – kůň má podsazené a více ohnuté zadní končetiny, které nesou více hmotnosti těla. Tím se zvyšuje pružnost a nosná síla – zvýraznění kadence. Cestou jsou přechody, couvání, změny cvalu, kontracval, stranové pohyby. Cílem je, aby se kůň pohyboval „do kopce“ a jezdec „balancoval na kouli“.

21 Speciální výcvik koně Výběr koně pro určitou disciplinu – obecné vzdělání je předpoklad Drezurní Skokový Všestrannost Vytrvalost Spřežení Western

22 Skokový výcvik Systematická příprava 1. Kontrola – takt a uvolnění i nad překážkou, spolupráce a klid v parkuru. Přilnutí stálé a jemné, kmih – při řešení kombinací, narovnání – skákat na obě strany, shromáždění – snížit tempo v obratu, kontrola počtu cvalových skoků

23 Skokový výcvik 2. Rovnováha – nerušit koně – lehký sed – skoková křivka 3. Rytmus – rytmický pravidelný pohyb mezi překážkami + klid a pravidelný a klidný dech

24 Trénink dostihových koní Adaptace na fyzickou zátěž -postupnost – zvyšování zátěže fyzické i psychické -individuálnost –u každého koně jiný přístup - přemýšlet -systematičnost – promyšlený tréninkový plán – znát cíl a myslet na regeneraci organismu -cykličnost – zátěž opakovat v určitých cyklech, mezi nimi aktivní odpočinek -všestrannost – výcvik komplexní – poslušnost, ošetřování, rovnováha….

25 Druhy tréninku Nepřerušovaný – stejně intenzivní zátěž – na začátku (dlouhé klusové úseky) Opakovaný (intervalový) – krátké intenzivní úseky a různě dlouhý oddech Střídavý – v průběhu zátěže se mění její intenzita

26 Sestavení tréninkového plánu Tréninková jednotka – základ (asi 45 min.) Mikrocyklus (týden) – různá intenzita – klus, cval Mezocyklus (3 až 6 týdnů) – střídání intenzivní práce a odpočinku Makrocyklus (rok) období přípravné (před sezónou), speciální (v sezóně), odpočinkové (podzim)


Stáhnout ppt "Výchova a výcvik koní -Zásady -Etologický základ -Stupnice vzdělání koně -Základy tréninku."

Podobné prezentace


Reklamy Google