Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Střední škola pedagogická, hotelnictví a služeb Výchovn ě vzd ě lávací systém Č R Část 1. Pedagogika Mgr. Irena Kudláčková.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Střední škola pedagogická, hotelnictví a služeb Výchovn ě vzd ě lávací systém Č R Část 1. Pedagogika Mgr. Irena Kudláčková."— Transkript prezentace:

1 Střední škola pedagogická, hotelnictví a služeb Výchovn ě vzd ě lávací systém Č R Část 1. Pedagogika Mgr. Irena Kudláčková

2 2.pol.18.stol. – počátky všeobecného vzdělávání Roku 1774 Marie Terezie vyhlásila všeobecný školský řád Průběžně se mění spolu s požadavky, které na něj klade vyvíjející se společnost

3 Zákon č.561/2004 Sb. Zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

4 Zásady vycházející ze zákona: 1) Každý má právo na vzdělávání 2) Právo na vzdělávání v mateřském jazyce 3) Vzdělávání národnostních menšin – znaková řeč, Braillovo písmo

5 4) Povinná školní docházka (9 let) – jestliže je odklad školní docházky, vychází se v 16 nebo v 17 letech, pokud nastupuje v 6 letech, vychází v 15letech. 5) Na státních školách je vzdělávání bezplatné, možnost půjčování učebnic a na střední škole pouze pro sociálně slabší.

6 Druhy škol Mateřské školy (MŠ) Základní školy Střední školy - gymnázia - střední odborné školy (SOŠ) - střední odborá učiliště (SOU) - konzervatoře - vyšší odborné školy

7 Vysoké školy mají vlastní legislativu Zákon č. 111/1998 Sb. o vysokých školách.

8 Školy uskutečňují vzdělávání podle vzdělávácích programů Rámcový vzdělávací program (RVP) - vydává MŠMT pro každý obor základního a středního vzdělávání, předškolního vzdělávání, základního uměleckého a jazykového vzdělávání v jazykových školách - základní pedagogický dokument, který vymezuje státem stanovený povinný rámec vzdělávání

9 Každá škola pak následně připravuje svůj školní vzdělávací program (ŠVP), který se musí držet příslušného RVP a specifikuje vzdělávání v dané škole a posiluje její autonomii. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY  zohledňují konkrétní podmínky a zaměření každé školy a rozpracovávají RVP do vlastního učebního plánu a osnov.

10 KLÍČOVÉ KOMPETENCE jsou základním východiskem pro vytváření RVP vyvážení poznatků, které si žáci ve škole naučí, se schopností tyto poznatky prakticky využívat Podle toho se odvíjí celý plán vzdělávání.

11 Jedná se o kompetence v oblasti : řešení problémů učení komunikace kompetence sociální kompetence občanské

12 ODBORNÉ KOMPETENCE obsaženy v odborném (středním) vzdělávání jsou to vlastně kompetence, kterými budou žáci vybaveni po ukončení středního vzdělávání ve své pracovní odbornosti

13 Školská zařízení: podporují a doplňují vzdělávání ve školách vzdělávání ve školách a školských zařízeních zajišťují pedagogičtí pracovníci Jedná se o: školská zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků školská poradenská zařízení (PPP, SVP, SPC)

14 výchovná a ubytovací zařízení (dětské domovy, domovy mládeže..) zájmové úvary (Dům dětí a mládeže, Junák, Sokol, atletika, gymnastika, aj.) školní stravování školská zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy ( dětské domovy se školou, diagnostické ústavy, výchovné ústavy)

15

16 Informační zdroje: http://www.vcelicka.cz http://www.raabe.cz http://www.ddmlomnice.cz/ http://www.siov.sk http://druhacizlutice.websnadno.cz http://cs.wikipedia.org http://www.mtmpo.sk http://www.jsmiramare.cz http://www.ods.cz/ http://pohadka-cheb.wz.cz/ http://www.lidovky.cz http://www.zakladni-skola-pstruzi.cz/

17 http://aplikace.msmt.cz http://www.pglbc.cz http://www.skolkanemcice.cz http://www.nuov.cz/ramcove-vzdelavaci-programy http://images.google.com http://zsskolninamesti.cz/skolni-jidelna/ Zákon 561/2004 Sb. Stodůlková,E., Zapletalová, E.:Pedagogika pro střední školy.Machart, 2010


Stáhnout ppt "Střední škola pedagogická, hotelnictví a služeb Výchovn ě vzd ě lávací systém Č R Část 1. Pedagogika Mgr. Irena Kudláčková."

Podobné prezentace


Reklamy Google