Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ŠkolaKatolické gymnázium Třebíč, Otmarova 22, Třebíč 674 01 Název projektuModerní škola Číslo projektuCZ.1.07/1.5.00/34.0464 ŠablonaIII/2 Inovace a zkvalitnění.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ŠkolaKatolické gymnázium Třebíč, Otmarova 22, Třebíč 674 01 Název projektuModerní škola Číslo projektuCZ.1.07/1.5.00/34.0464 ŠablonaIII/2 Inovace a zkvalitnění."— Transkript prezentace:

1 ŠkolaKatolické gymnázium Třebíč, Otmarova 22, Třebíč 674 01 Název projektuModerní škola Číslo projektuCZ.1.07/1.5.00/34.0464 ŠablonaIII/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor DUM Drahomír Havlíček Název DUM Nedostatky ve stavbe vypovedi Kód DUMVY_32_INOVACE_ 1.2.18 Datum vytvoření 25. 3. 2013 Předmět Český jazyk a literatura Tematická oblast Základní vlastnosti textu Výstup ŠVP Žák objasní zvláštnosti větného členění Anotace DUM Nedostatky ve stavbě výpovědi, anakolut, zeugma, kontaminace, atrakce. Metodický popisPrezentace určená pro vysvětlení jednotlivých pojmů s příklady. Podpora výkladu učitele. Hodnocení Materiál se osvědčil. Žáci dokázali v konkrétních textech identifikovat chyby. Autor prohlašuje, že řádně uvedl všechny použité zdroje. Pokud není uvedeno jinak, použitý materiál je z vlastních zdrojů autora.

2 Nedostatky ve stavbě výpovědi Nemotivované odchylky pravidelné výstavby výpovědi

3 Výskyt zvlášť v mluvených projevech nepřipravených nebo jen částečně připravených v psaných projevech narychlo vytvořených neznalost autora základních skladebních pravidel při počítačové korektuře textu – autor část výpovědi odstraní nebo změní a zbytek ponechá

4 Nedostatky ve stavbě výpovědi jedná se o nemotivované odchylky, o nezáměrné narušení stavby výpovědi chyba syntaktická i stylistická

5 Anakolut = vyšinutí, vybočení ze souvětné stavby mluvčí nebo pisatel začne svoji výpověď podle určité struktury, tu v určitém okamžiku poruší a pokračuje podle struktury jiné

6 Anakolut příčiny: neujasněná představa mluvčího, pisatele o tom, jak bude ve výpovědi pokračovat tréma menší stylizační zkušenost

7 Příklady Když jsem přijel za dlouhou dobu domů, byl tam tatínek, protože cesta byla dlouhá. (správně: Přijel jsem domů za dlouhou dobu, protože cesta byla dlouhá, a tatínek tam byl.) Zaslechl jsem hovořit o velkém množství stromků z hor, které lidi vždycky pořežou a potom si je odvezou na chalupy a chaty. (správně: Zaslechl jsem hovořit o velkém množství stromků z hor, které lidi vždycky pořežou a které si potom odvezou na chalupy a chaty. )

8 Zeugma = zanedbání dvojí vazby příčinou zeugmatu je nadměrná elipsa autor vypustí větný člen, který vypuštěn být neměl výskyt u souřadně spojených slov vyžadujících doplnění podstatným jménem v různém pádě autor použije pouze jeden pád, druhý vypustí

9 Příklady Žáci jsou zvyklí a spokojení s nabídkou školní jídelny. (správně: Žáci jsou zvyklí na nabídku školní jídelny a jsou s ní spokojení.) Přepravovat a manipulovat s hořlavými látkami je velmi riskantní. (Přepravovat hořlavé látky a manipulovat s nimi je velmi riskantní.)

10 Kontaminace = směšování, křížení vazeb u sloves a od nich odvozených dějových podstatných jmen užití vazebného podstatného jména v jiném pádě, než je kodifikováno

11 Příklady Je třeba předpokládat s tím, že přijde velké množství lidí. (správně: Je třeba předpokládat, že přijde velké množství lidí.) Věděl, kde ho Achillova pata tlačí. (správně: Věděl, kde ho bota tlačí. Znal svou Achillovu patu.)

12 Atrakce = skladební spodoba užití nenáležitých formálních prostředků k vyjádření skladebního vztahu ve skladební dvojici

13 Příklady Ve většině případech měl ovšem naprostou pravdu. (správně: Ve většině případů měl naprostou pravdu.) Stať pojednává o problému týkajícímu se české národní povahy. (správně: Stať pojednává o problému týkajícím se české národní povahy.)

14 Seznam použitých zdrojů: KOSTEČKA, Jiří. Český jazyk pro 3. ročník gymnázií. 1. vyd. Praha: SPN - pedagogické nakladatelství, 2002, 285 s. ISBN 80-723-5191-5. MARTINEC, Ivo, Jana Marie TUŠKOVÁ a Ludmila ZIMOVÁ. Mluvnice: učebnice českého jazyka pro střední školy. 1. vyd. Plzeň: Fraus, 2009, 264 s. ISBN 978-807-2387-793.


Stáhnout ppt "ŠkolaKatolické gymnázium Třebíč, Otmarova 22, Třebíč 674 01 Název projektuModerní škola Číslo projektuCZ.1.07/1.5.00/34.0464 ŠablonaIII/2 Inovace a zkvalitnění."

Podobné prezentace


Reklamy Google