Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

AnotaceMetodický pokyn Prezentace, obsahující základní informace o kabelových trasách. Na dvanácti snímcích rozebírá způsoby pokládky kabelů - včetně technologických.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "AnotaceMetodický pokyn Prezentace, obsahující základní informace o kabelových trasách. Na dvanácti snímcích rozebírá způsoby pokládky kabelů - včetně technologických."— Transkript prezentace:

1 AnotaceMetodický pokyn Prezentace, obsahující základní informace o kabelových trasách. Na dvanácti snímcích rozebírá způsoby pokládky kabelů - včetně technologických postupů a použití speciálních pomůcek. Cílem je naučit žáky chápat význam kabelových vedení pro moderní distribuci elektrické energie do sítí nn, zejména v občanské zástavbě. V této elektronické podobě je kladen důraz na přehledné podání celé problematiky. Přezkoušení učiva je prováděno pomocí pracovního listu nebo testem. Jednotlivé snímky lze postupně promítat bez animace odpovědí – pomocí tlačítka akcí (šipky). Pokud na snímku klikáte levým tlačítkem myši, odkryjí se postupně odpovědi na otázky. Materiál je určen žákům k výuce i opakování učiva. Jednotlivé snímky lze promítat na plátno, lépe však na interaktivní tabuli. Text je určen k výuce nebo pro bezprostřední opakování látky frontálně se všemi žáky nebo po skupinách. K vypracování otázek a zakreslení jednoduché sítě nn slouží upravené pracovní listy. všechny animace a obrázky - archiv autora

2 Kabelová vedení - všeobecně S10-PS23 1.Vedení paprskové: Z napájecího místa (trafostanice TS) jsou vyvedeny jednotlivé směry vedení, které již nejsou propojeny 2.Vedení okružní: z napájecího místa (TS) jsou vyvedeny dva směry, které jsou na vzdáleném konci propojeny kabelovou skříní s pojistkami. Jednotliví odběratelé mohou být připojeni buď pomocí T-odboček, nebo smyčkováním kabelu. 3.Kabelové vedení s T-odbočkami: T-odbočkami se dosáhne zkrácení hlavního vedení, zmenší se impedance, přenosová schopnost. Nevýhodou je obtížné zajištění náhradního napájení při poruše, složitější vyhledávání poruch 4.Kabelové vedení se smyčkami: Odběratelé jsou připojeni pomocí smyček na hlavním vedení – větší spotřeba kabelu. Plné kulaté Laněné kulaté Plné sektorové TYPY KABELOVÝCH JADER: Laněné sektorové 1.Do pracovních listů napište dva nejčastěji používané druhy sítí nn 2.Napište, jakým způsobem se provádí odbočení kabelové sítě do místa odběru. (popište obrázky a) a b) 3.Nakreslete a popište čtyři typy kabelových jader a) b)

3 Značení kabelů podle ČSN X Jmenovité napětí 750 V (neoznačuje se) 1 kV ……………………………1 3 kV ……………………………3 6 kV ……………………………6 Materiál jádra Al ……………………………A Cu ……………………………C Materiál izolace Měkčený PVC ………………...Y Zesítěný PE …………………...X Lineární PE ……………………E Charakteristické značení Silový kabel …………………..K Materiál pláště Měkčený PVC ………………..Y Kovové stínění Cu, koncentrický vodič CuC Pb plášť ………………………O Obaly nad pláštěm P …………pancíř z ocelových pásků D ………...Pancíř z ocelových drátů Z ………...Pancíř z ocelových drátů nemagn. Y ………...Měkčený PVC E ………...PE Zvláštní označení m ……….mrazuvzdorný spec ……spec. kabel S ………..Samonosný z ……….. závěsný Počet žil kabelu Barvy žil Jmenovitý průřez vodivých jader Vodivé jádro z plného sektoru /S AYKY závěsný 4Bx16 Silový kabel pro jmenovité napětí do 750 V s Al vodivými jádry, PVC izolací a PVC pláštěm, závěsný, 4žilový s barvami žil žz,h,č,č a průřezem 16 mm 2 Na obrázku je jeden ze způsobů značení kabelů. 1.Napište, co označuje první svislý obdélníček 2.Napište, co označuje pět obdélníčků za pomlčkou 3.Napište, písmenka, která se mohou objevit na místě sedmého (nízkého) obdélníčku, připište také, jaký mají význam 4.Napište, co vyjadřují dva svislé obdélníčky před znakem X 5.Napište, co vyjadřují poslední dva obdélníčky za znakem X

4 Ukládání kabelů Kabely lze klást na rovný podklad – kabelové lávky, rošty, stěny, konstrukce, pod omítku, do kabelových kanálů, kolektorů, do tvárnic, trub, do země, apod. Do vody se nesmějí klást kabely s pláštěm, který by vodu znehodnotil (např. Pb). Obal kabelu se volí podle stupně mechanického poškození. Při zvýšeném mechanickém namáhání se chrání uložením do rour ocelových, cementových, kameninových, plastových, …Při přechodu kabelového vedení na venkovní vedení je nutné kabely chránit ocelovými trubkami nebo žlaby až do výše 2,5 m. Manipulace s kabelovými bubny: Skladování: Buben na stojato, zaklínovat čelo Bubny lze stavět na sebe pouze pokud jsou zabezpečeny proti sesunutí Nepokládat bubny na plocho Přeprava: buben valit v přímém směru Bubny smí být zdvíhány jen jeřábem nebo zdvihovým vozíkem. Odvíjení: vždy horem DŘEVĚNÉ nebo KOVOVÉ 1.V pracovním listu máte tabulku s deseti očíslovanými řádky. Vyplňte, pokud možno, všechny řádky způsoby a místy, kam lze klást kabely 2.Pokud hrozí mechanické namáhání, musíme kabel chránit – napište, jak 3.Do jaké výše je nutno chránit kabel, který přechází z kabelového vedení na venkovní vedení?

5 Pokládka a tažení kabelu Kladení kabelů do kabelových kanálů – na kabelové lávky (pevně) nebo do žlabů (volně), na háky (ve svazcích) nebo rošty. Silové, trvale zatížené kabely se kladou v jedné vrstvě. Kladení kabelu do výkopu – buben se pomocí zvedáků vodorovně usadí aby jej bylo možné brzdit. Kabel se pokládá do vypískovaného výkopu ručně nebo pomocí zatahovače, v rozích si lze pomáhat kladkami. Při kladení kabelu ve svahu nelze kabel položit přímočaře po spádnici (soudržnost zeminy, déšť). Trasa se vede v obloucích. Kladení kabelu v budovách přímo na podklad – kabely se upevňují vhodnými kovovými nebo izolačními příchytkami, v místnostech mokrých, s chemickým působením, apod. se užívají distanční příchytky. Kladení kabelů v troubách – do jedné trouby je možné uložit i více kabelů za předpokladu, že se jejich zatížitelnost sníží dle ČSN 33 2000-5-523 1 2 3 1.Beton 2.Tvárnice 3.Kabel Kladení kabelů v tvárnicích Doporučená světlost otvoru je přibližně 1,5d, kde „d“ je vnější průměr kabelu. Terén 1 2 3 4 1.Spodní písková vrstva 2.Dolní písková vrstva 3.Cihla 4.fólie Výkopový materiál Při hloubce uložení 70 cm se krytí provede červenou výstražnou fólií uloženou 20 až 30 cm nad pískem V místech, kde nelze dosáhnout předepsaných hloubek se kabel musí opatřit kompletní mechanickou ochranou (roury, žlaby, tvárnice) Při mělkém uložení (hloubka 35 cm) – červená fólie tloušťky 0,6 mm 10 cm nad kabel, minimální hloubka pod povrchem je 25 cm. V ostatních případech lze použít cihly, dlaždice, recyklovanou plastickou hmotu (schválenou), panely 1.Popište podrobněji postup, jakým se klade kabel do výkopu 2.Jakým způsobem se označí místo uložení kabelu? (napište i vzdálenost nad pískem v cm) 3.Jak se musí zabezpečit uložení kabelu v místech, kde nelze dosáhnout předepsaných hloubek? 4.Popište oba spodní obrázky Kladení kabelů do výkopu

6 Hloubka uložení kabelů do země Napětí [ kV ] Hloubka [cm] TerénChodník Vozovka, krajnice vozovky 1 35 a 7035100 Do 10 7050100 Do 35 100 110 130 Sdělovací a pomocné obvody Obvykle ve stejné hloubce jako kabel silový Výstražná fólie Terén Výkopový materiál Spodní písková vrstva Vrchní písková vrstva cihla V H 30 cm 20-30cm HHloubka uložení VHl. výkopu rýhy PvPv Písková vrstva 8 cm, 110kV – 12 cm pPískové lože dVnější průměr kabelu d PvPv 1.Do pracovních listů doplňte tabulku podle horního obrázku 2.Popište obrázek, který zobrazuje uložení kabelu ve výkopové rýze – viz vedlejší tabulka

7 Tažení vodičů U rovných a kratších tras vystačíme se silou, povolenou pro tažení za plášť s použitím zatahovací punčochy. U kabelů z PVC je nutno punčochu stáhnout na konci pevným vazem, aby nesklouzla. V obtížnějších případech je nutné tažení za žíly. Počet žil12345 Označení-ABDABCBDC Barvy ČHŽZSMHŽZSMŽZSM HČČČČHŽZHH ČČHČČH SMČČČ Č Barevné značení izolace žil (starý způsob) Montáž rozvodných skříní: Místo určuje projektant Nesmí ohrozit statiku domu Spodní okraj 60 cm nad terén Zatahovací punčocha Zatahovací svěrka pro tažení kabelu na žíly Nový způsob značení vodičů lze nalézt na: http://elektrika.cz/data/clanky/tabulka-barevneho-znaceni-kabelu-a-vodicu 1.Kde se používá zatahovací punčocha? 2.Kde se používá zatahovací svěrka?

8 Montáž rozvodných skříní Montáž rozvodných skříní: Místo určuje projektant Nesmí ohrozit statiku domu Spodní okraj 60 cm nad terén Montují se do budovy nebo do pilířů Ü pilíře je minimální hloubka výkopu pro základ 900 mm, staví se z vápenopískových cihel malého formátu. Stěny pilíře je nutné vyzdít do výše uložení skříně – 650 mm nad terén. Kabelové rozvodné skříně: montují se ve venkovních prostorech na místech přístupných veřejnosti, zabezpečené pro přístup osob znalých. Skříň rozpojovací jistící (typové značení SR 1/1, SR 2/1, …) Skříň přípojková (typové značení SPP 0, SPP 1, SPP 2, …) SPP 0 3 x 63 A L1 L2 L3 PE PEN 3 + PEN 500V, 50 Hz PEPEN 6 x 400 A 3 + PEN, 500 V, 50 Hz SR 1/1 Montáž se provádí: Na stěnu - zapuštěný typ Na stožár ve venkovní síti Na úrovni země – na základu Montáž na povrch stěny 1.Do pracovních listů napište hlavní zásady při montáži rozvodných skříní 2.Jaká je minimální hloubka výkopu u pilíře („kapličky“)? 3.Jak vysoko nad terén je třeba vyzdít stěny pilíře s ohledem na usazení přípojkové skříně? 4.Jak rozdělujeme kabelové rozvodné skříně?

9 Ukončování a spojování kabelů Práce s kabelovou hmotou …. pracovní pomůcky, zacházení s rozehřátou hmotou Práce s nožem ……………… kvalita oceli, délka nože, způsob použití Použití litinových spojek Použití smršťovacích spojek Lisování kabelových ok a lisovacích spojek Hydraulické kleště pro ruční lisování Mechanický děrovač zemní pásky Horkovzdušná pistole Speciální kleště Litinové zalévací spojky Smršťovací spojky Podélný řez na kabelu AYKY 5 mm Při ořezávání termoplastů závisí na jejich teplotě. Práci usnadní ohřátí plamenem. Dříve se pracovalo s kabely s papírovou napouštěnou izolací. Po odstranění ocelového pancíře a olověného nebo hliníkového pláště se pancíř i plášť musel propojit měděným drátem Naříznutí a odtržení pásku olověného pláště Pro ukončení všech druhů plastových kabelů Ochrana před vnikáním vlhkosti do kabelu Ochrana před nebezpečným dotykem při měření, montáži, atd. Utěsnění kabelové duše Utěsnění kabelového oka a izolace žíly Tuto rozdělovací hlavu je nutno použít, končí-li kabel na sloupu nebo na venkovní trafostanici 1.Jaké jsou nejběžnější izolační materiály použité na kabely sítí nn? 2.Do pracovních listů napište nejběžnější pracovní pomůcky a nástroje pro práci s kabely 3.K čemu slouží rozdělovací hlava a kde se používá? Rozdělovací hlava

10 1.Použití litinových spojek Rozšíření výkopu Litinové těleso a spojovaný kabel se podloží cihlami Konce kabelů přesahují o 20 až 25 cm myšlený střed spojky Případný pancíř nebo měděný plášť propojíme měděným drátkem Žíly se spojí lisovacími spojkami Spodní díl spojky se připevní sponami ke kabelu Do drážky se vloží těsnící šňůra a přišroubuje se horní díl spojky Zalévací hmota se ohřívá na teplotu 110 až 130ˇC 2. Použití smršťovacích spojek Nejpřijatelnější jak z důvodu montáže, tak z důvodu provozní spolehlivosti Pozor na správnou velikost spojky Spojky jsou rozměrově delší než litinové Během montáže dodržovat čistotu Smršťování se provádí propanbutanovým plamenem 3.Použití kabelových spojek zalévaných pryskyřicí Lze je použít pro kabely s izolací papírovou i z PVC Jsou levnější Zalévají se zalévací hmotou nebo dvousložkovou pryskyřicí Spojování kabelů Zásady jsou podobné jako u přípojek provedených venkovním vedením. (ČSN 33 3320) Minimální průřezy kabelů přípojek jsou 4 x 16 mm 2 Al při odbočení v rozpojovací skříni. Při provedení přípojky odbočením z kabelového vedení pomocí T spojky je minimální průřez 4 x 25 mm 2 Al. Použije-li se kabel s měděnými vodiči, je minimální průřez o stupeň nižší. 1.Popište technologický postup při použití litinové spojky se zalévací hmotou 2.Popište technologický postup při použití smršťovacích spojek 3.Jaké jsou základní zásady při montáži kabelové přípojky? Napište i velikost minimálního průřezu jader při použití hliníkového a měděného kabelu

11 Jištění kabelových přípojek M S1 S2 > 35 m O P Jistící prvek v bodě P (přípojková skříň) zajišťuje jištění přípojky S2 délky OP před přetížením na konci přípojky Jistící prvek v bodě O (místo odbočení a zmenšení průřezu) musí zajišťovat ochranu přípojky S2 před zkratem. V případech, kdy jištění není provedeno v místě odbočení, musí jištění přípojky před zkratem zajišťovat jistící prvek v bodě M. Přípojky do 35 m nemusí mít v bodě O jistící prvek zajišťující ochranu přípojky S2 před zkratem. Jištění v přípojkové skříni musí být alespoň o jeden stupeň vyšší než je jištění před elektroměrem! (řada jmenovitých proudů dle ČSN 33 0125) Nejvyšší dovolená teplota jádra jištěného vodiče při nadproudech způsobených přetížením Nejvyšší dovolená teplota jádra jištěného vodiče při nadproudech způsobených zkratovými proudy Při normálním provozu nesmí nastat nežádoucí působení Jistící prvky musí odpojit jen postiženou část vedení (pokud je to možné) V prostředí, kde je stanovena nejvyšší dovolená teplota povrchu nesmí povrch jištěného vedení při nadproudech způsobených přetížením tuto teplotu překročit 1.Na vedlejším obrázku je nakresleno připojení přípojky pomocí kabelu. Bod O je místo odbočení. Co jistí jistící prvek v bodě P (přípojková skříň)? 2.Jakou ochranu musí zajišťovat jistící prvek v bodě O (napište i délku přípojky pro kterou tato ochrana platí)? zásady pro volbu jištění dle ČSN 33 2000 – 4 – 43 : 3.Na jakou fyzikální veličinu se musí hledět při volbě jištění pro stavy, kdy jištěným úsekem vedení procházejí nežádoucí nadproudy případně zkratové proudy? 4.Kterou část vedení musí jistící prvky odpojit?

12 Pracovní list - ukázka

13 Pracovní list – ukázka 2

14 Konec prezentace © Ing. Václav Opatrný14 Všechny materiály a obrázky jsou z archivu autora.


Stáhnout ppt "AnotaceMetodický pokyn Prezentace, obsahující základní informace o kabelových trasách. Na dvanácti snímcích rozebírá způsoby pokládky kabelů - včetně technologických."

Podobné prezentace


Reklamy Google