Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

VY_32_INOVACE_05-21 Ročník: VI. r. VIII. r. Vzdělávací oblast:Člověk a příroda Vzdělávací obor:Fyzika Tematický okruh:Elektřina Téma:Bezpečnostní zásady.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "VY_32_INOVACE_05-21 Ročník: VI. r. VIII. r. Vzdělávací oblast:Člověk a příroda Vzdělávací obor:Fyzika Tematický okruh:Elektřina Téma:Bezpečnostní zásady."— Transkript prezentace:

1 VY_32_INOVACE_05-21 Ročník: VI. r. VIII. r. Vzdělávací oblast:Člověk a příroda Vzdělávací obor:Fyzika Tematický okruh:Elektřina Téma:Bezpečnostní zásady při práci s elektrospotřebiči Jméno autora:Jaroslava Vondráčková Vytvořeno dne: 25.7.2011 Metodický popis, (anotace): Materiál seznamuje s bezpečným zacházením s předměty, kterými prochází proud

2 Bezpečnostní zásady při práci s elektrospotřebiči

3 Bezpečné zacházení s elektrickými spotřebiči 1) Nikdy nestrkejte do zásuvky žádné kovové předměty. Hrozí vám smrtelný elektrický úraz! 2) Zásuvky jsou určeny pouze pro zástrčky elektrických přístrojů. 3) Životu nebezpečné napětí 230 V je přivedeno také na objímky žárovek a je uvnitř mnoha elektrických spotřebičů v domácnosti! 4) Nebezpečné napětí může zůstat na spotřebiči i při vypnutém vypínači. Spotřebiče proto nikdy nerozebírejte!

4 Pokračování zásad bezpečnosti 5) Nikdy se nedotýkejte drátů elektrického vedení, a to ani když jsou přetržené nebo spadlé na zem. 6) Při úrazu elektrickým proudem je nejdůležitější co nejrychleji přerušit proud nejlépe vytažením přívodní šňůry ze zásuvky, vypnutím vypínače nebo vypnutím jističe. 7) Nikdy se nesnažte holýma rukama odtáhnout postiženého, elektrický proud by mohl zasáhnout i vás.

5 Další zásady bezpečnosti 8) Všechny vodivé předměty, na kterých je nebezpečné napětí, musí být zakryty izolantem (izolační látkou) nebo musí být mimo dosah člověka. Vidíte-li poškozený izolační kryt nebo spadlý drát elektrického vedení, nedotýkejte se těchto předmětů a zavolejte dospělého. 9) Jsou-li nablízku malé děti, zabraňte, aby se k takovým předmětům dostaly. 10) Sami nikdy neodstraňujte kryty z elektrických zařízení. 11) Jsou-li v ohni elektrická zařízení, nesmí se hasit vodou!!!

6 Co udělá el. proud s živým organismem Když tělem prochází elektrický proud, svaly se křečovitě sevřou. Co to způsobí? Když například člověk drží v ruce vadnou šňůru, třeba od žehličky, a dostane od ní ránu, sevře ji ještě víc a nemůže ji pustit, i když chce. Úraz proudu může způsobit: V nejlehčím případě křeče a bolest. V horším bezvědomí, někdy vzniknou popáleniny, někdy přestane pracovat srdce a plíce. Je třeba začít provádět srdeční masáž a dýchání z plic do plic!! V nejhorším případě nastane okamžitá smrt.

7 Hasicí přístroje na elektrospotřebiče Na hořící elektrické spotřebiče užíváme práškové nebo sněhové (s oxidem uhličitým) hasicí přístroje.

8 Tavná pojistka K zamezení vzniku požáru a poškození zdroje se do jednoho vodiče, spojujícího zdroj a spotřebič, zařazuje pojistka. Vlastní jistící prvek tvoří tenký drátek, který se průchodem zkratového proudu přepálí, a tím přeruší elektrický obvod. Drátek je uložen buď v porcelánovém krytu, skleněné trubičce nebo v teplotně odolné umělé hmotě.

9 Jistič Jistič založený na magnetických účincích elektrického proudu má proti tavným pojistkám výhodu v tom, že se nemusí po každém zkratu vyměnit, stačí jej znovu uvést do pohotovostní polohy. V hovorové řeči se říká, že se jistič musí „nahodit“.

10 Tak ne! Tak ano! Jedině takto!! Rukama odborníka Tak ne!!

11 Ochrana domů před silným proudem Domy chráníme před bleskem bleskosvody (hromosvody). Je to kovová tyč na střeše a silný vodivý drát, který od ní vede do země. Elektrický proud blesku projde do země tímto drátem, a ne domem. Drát se sice také zahřeje, ale nezačne hořet. K hromosvodu musí být připojeny také všechny kovové části střechy, například okapy.

12 Znáš odpověď? Můžete se setkat s vysokým napětím i v benzínem poháněném automobilu? Co musíš udělat před výměnou přepáleného vlákna žárovky ve stolní lampě? Při pouštění draka může dojít k úrazu elektrickým proudem. Vymysli alespoň dvě takové situace. Proč může být nebezpečné vrtat do zdi? Znáš z televizních zpráv nebo ze svého okolí případ usmrcení nebo úrazu elektrickým proudem? Které zásady byly přitom porušeny?

13 Vyber: Které z následujících činností můžete dělat i vy, které smí jen dospělý, které smí dělat jen odborník a které nesmí dělat nikdo: Opravovat vadnou zásuvku Opravovat vedení pod napětím Opravovat baterku Vyměňovat spálenou žárovku Opravovat televizi a nevypnout ji ze zásuvky Zapínat jistič Používat fén, holící strojek, kulmu ve vaně Zapojit nově koupený lustr Zkoušet prstem, je-li ve vodiči napětí 230 V Opravovat vadný spotřebič Používat domácí elektrospotřebiče Lézt na stožáry vysokého napětí Opravovat venkovní vedení bez napětí

14 Použitá literatura RAUNER, Karel – hlavní autor. Fyzika pro 6. ročník základní školy a primu víceletého gymnázia. 1. vydání. Plzeň: Nakladatelství Fraus, 2004. ISBN 80-7238-210-1 RAUNER, Karel – hlavní autor. Fyzika 6 pracovní sešit pro základní školy a víceletá gymnázia. 1.vydání. Plzeň: Nakladatelství Fraus, 2004. ISBN 80-7238-328-0 MACHÁČEK, Martin. Fyzika 6 pro základní školy a víceletá gymnázia. 3. vydání. Praha: Prometheus, 1999. ISBN 80-7196-186-8 Použité obrázky: www.office.microsoft.com [online]. c2011 [cit. 2011-07- 25].


Stáhnout ppt "VY_32_INOVACE_05-21 Ročník: VI. r. VIII. r. Vzdělávací oblast:Člověk a příroda Vzdělávací obor:Fyzika Tematický okruh:Elektřina Téma:Bezpečnostní zásady."

Podobné prezentace


Reklamy Google