Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

EU peníze středním školám Název vzdělávacího materiálu: Odboj Čechů proti nacismu 1939-1945 Číslo vzdělávacího materiálu: ICT2/2 Šablona: III/2 Inovace.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "EU peníze středním školám Název vzdělávacího materiálu: Odboj Čechů proti nacismu 1939-1945 Číslo vzdělávacího materiálu: ICT2/2 Šablona: III/2 Inovace."— Transkript prezentace:

1 EU peníze středním školám Název vzdělávacího materiálu: Odboj Čechů proti nacismu 1939-1945 Číslo vzdělávacího materiálu: ICT2/2 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Název sady vzdělávacích materiálů: ICT 2 - Dějiny 19. a 20. století Autor: Marek Brožek Datum vytvoření: 19.6.2013 Garant (kontrola): Marie Zajíčková Ročník: 9. třída ZŠ (kvarta), 4. ročník čtyřletého gymnázia Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis Téma: 2. světová válka, České země za 2. světové války Anotace: Materiál přibližuje odboj zahraniční i domácí za Druhé světové války. Důraz je kladen na odboj český, nikoli slovenský. Seznamuje jak s politickou rovinou, tak vojenskými akcemi. Je vybráno několik osobností a odbojových skupin jako příklad. Zdroje: na konci dokumentu Časová náročnost: 45 min. Gymnázium Františka Křižíka a základní škola, s.r.o.

2 ODBOJ ZAHRANIČNÍ - politici a vojáci mimo protektorát, kteří se snaží bojovat proti nacistům a obnovit Československo. Vojáci se angažují v armádách Spojenců. ODBOJ DOMÁCÍ – lidé v Čechách všech možných profesí a postavení, kteří mají stejný cíl jako odboj zahraniční.

3 začíná se formovat s odchodem Edvarda Beneše a dalších politiků do exilu ve Velké Británii. K Benešovi jako politické autoritě se přidali i vojáci, kteří se po vyhlášení protektorátu a vypuknutí války nesmířili se zánikem Československa. Beneš zformuje exilovou vládu s ministry a vojenským velením. mnoho vojáků odchází v březnu 1939 a utíká do Polska, pak do Francie, kde chtějí vstoupit do armády a bojovat proti Němcům. Francie je však rychle poražena a část českých a slovenských vojáků je přesunuta do Velké Británie. Teprve tam v létě 1940 dostávají možnost bojovat. Vzniká československá jednotka. někteří vojáci utekli do SSSR a tam se včlenili pod velení Rudé armády. Politické vedení zde mají komunisté, kteří sem emigrovali.

4 v čele stojí Edvard Beneš, ale v exilové vládě jsou účastni politici různých politických stran z období První republiky a vojáci. cílem je: zformovat exilovou vládu, kterou uznají velmoci zrušit Mnichovskou dohodu a obnovit Československo dát politické vedení československým vojákům jednat se Spojenci o budoucí podobě nového státu udržovat kontakt s domácím odbojem a podporovat jej Beneš do svého okruhu nepouštěl všechny politiky, postupně se orientoval nejen na Británii, ale hodně jednal s komunisty a Sovětským svazem o politické podpoře. obr.1 Beneš s vojáky

5 Mnoho vojáků emigrovalo po 15. březnu 1939, aby dále bojovalo za starou vlast. Prvním cílem bylo Polsko, po jeho porážce Francie. Francie – do armády vstoupilo 10 000 dobrovolníků, kteří se zúčastnili boje proti Němcům či Italům v létě 1940. Vyznamenali se zejména letci, kteří přispěli k sestřelení cca 150 německých letounů. Anglie – z Francie se podařilo převézt necelou polovinu českých dobrovolníků. Přesto se zapojili do anglické armády a většina z nich respektovala prozatímní československou vládu vedenou Benešem. Pod anglickým velením bojovali jak letci, tak pěší jednotky vyslané do Afriky nebo na jiná místa Blízkého Východu.

6 v rámci britské RAF se zformovaly 4 československé letecké perutě – 310.,312. a 313. stíhací peruť a 311. bombardovací, ale někteří letci byli i v jiných perutích celkem zahynulo 487 československých letců Alois Vašátko a František Peřina, nejúspěšnější českoslovenští stíhači při válce o Británii obr.2 obr.3 Přehlídka letců po válce

7 Tobruk – Československý pěší 11. pěší prapor je nasazen k obraně přístavu v dnešní Libyi proti Němcům a Italům na podzim 1941 velitel Karel Klapálek, ztráty 14 mrtvých, 81 raněných. Později přeorganizován na 200. lehký protiletecký pluk. obr.5 obr.4

8 obr.7 obr.6

9 Českoslovenští vojáci se nacházeli v SSSR již od roku 1940, kdy sem odešli po porážce Polska Němci. Samostatná jednotka se začala pod vedením komunistického exilu (vede Klement Gottwald) formovat v roce 1942 z Čechů a Slováků žijících v SSSR, slovenských přeběhlíků a zajatců, československých židů, volyňských Čechů a dobrovolníků. Jednotka se zformovala v Buzuluku pod velením Ludvíka Svobody. Na konci války měl 1. Československý armádní sbor asi 50 000 mužů a žen. První významné úspěchy dosáhli v bitvě u Sokolova, kdy úspěšně ubránili svůj úsek fronty. Padl zde kapitán Otakar Jaroš. Nejvýznamnější operace byla Karpatsko-dukelská operace, při níž sovětská armáda pronikla na území Slovenska s cílem pomoci Slovenskému národnímu povstání v létě a na podzim 1944. Náš sbor byl také nasazen, padlo 1900 vojáků.

10 obr.9 Památník bitvy v Dukelském průsmyku obr.8

11

12 Složky domácího odboje Bývalí vojáci čs. republiky – Obrana národa (ON) Politici bývalých stran – Politické ústředí (PÚ) Levicová nekomunistická inteligence a dělnictvo – Petiční výbor „Věrni zůstaneme“ (PVVZ) Komunisté (zakázáni již po Mnichovské dohodě) – plně v létě 1941 Partyzánské oddíly Kdo se zapojil do odboje? Státní zaměstnanci – učitelé, železničáři, poštovní úředníci, diplomaté Členové organizací spjatých s ideou První republiky - legionáři, sokolové, skauti-junáci, odborů, ženského hnutí, evangelických církví, svobodní zednáři, novináři, umělci, vyznavači trampingu apod. Část protektorátního četnictva, Vládního vojska, Svazu letců, Svazu hasičů podle odhadů bylo zapojeno do odboje asi 10-15% obyvatelstva!

13 V protektorátu nebylo moc míst, kde se dal provozovat partyzánský boj. V druhé části války však operují partyzáni na Slovensku v horách, v moravských horách a v Brdech. Partyzáni byli podporováni místním obyvatelstvem, ale i parašutistickými výsadky a shozeným materiálem – od londýnského exilu i moskevského. Cílem partyzánů bylo přepadávat německé jednotky, skladiště, přerušovat elektrické či telegrafické vedení, poškozovat koleje. Nejznámější je oddíl Jany Žižky z Trocnova nebo Skupina Sever. Nacisté se krutě mstili obyvatelstvu, které partyzány podporovalo – např. 19.4.1945 byla vypálena moravská osada Ploština a obyvatelé zabiti.

14 Partyzánská skupina obr.10

15 Pomník u Rožmitálu pod Třemšínem, Brdy obr.11

16 Aktivity domácího odboje * Zpravodajství (předávání informací politického, hospodářského a vojenského charakteru čs. exilu a Spojencům ) * Sabotáže, stávky a pracovní pasivita (heslo „Pracuj pomalu“) * Propaganda (vytváření a distribuování ilegálního tisku a ovlivňování veřejného mínění) * Příprava celonárodního povstání v návaznosti na vojenské úspěchy Spojenců * Ukrývání politicky a rasově pronásledovaných * Ukrývání a shromažďování zbraní * Partyzánská aktivita * Podpora rodin zatčených

17 17. listopad 1939 Při demonstracích 28. října je zastřelen dělník Václav Sedláček, 9 osob zraněno. Událost byla prvním výrazným projevem vzdoru. Student medicíny Jan Opletal je postřelen a umírá 11.11. Při jeho pohřbu obrovská demonstrace jako výraz protestu proti okupaci – srážky s policií a vojskem. Následně zavřeny české vysoké školy a 9 studentských vůdců popraveno, 1200 studentů odvezeno do koncentráků. Později 17. listopad Mezinárodním dnem studentstva Jan Opletal. obr.12

18 Slavní odbojáři domácího odboje Tři králové Všichni jsou bývalí vojáci a jsou součástí odbojové organizace Obrana národa. Všichni nakonec chyceni. Zajišťovali radiové spojení s Londýnem, organizovali vojenské akce: neúspěšný atentát na Himmlera, úspěšný bombový útok na ministerstvu letectví v Berlíně. Josef Mašín doporučuji: http://cs.wikipedia.org /wiki/Josef_Ma%C5%A1%C3%ADn Václav Balabán díky zrádci prozrazen, po přestřelce zatčen, mučen a popraven. Václav Morávek uprchl při přepadu, kdy byl zatčen Mašín, dopaden jako poslední ze skupiny, při přestřelce proti gestapu umírá. obr.14 obr.13 obr.15

19 OPERACE ANTHROPOID Nejvýznamnější odbojová akce provedená ve spolupráci londýnského a domácího odboje. Oba vojáci seskočí na konci r. 1941 nad Protektorátem, aby zabili významnou osobnost. Rozhodnou se pro Heydricha. Domácí odboj s tím nesouhlasí, ale přesto se akce uskuteční 27.5.1942 v Praze. Po několika dnech Heydrich umírá. Slovák Josef Gabčík Čech Jan Kubiš auto Heydricha po útoku obr.17 obr.16 obr.15

20 Následky operace Anthropoid smrt nenáviděného protektora, který zlikvidoval velkou část odboje běsnění Němců, kteří pátrají po pachatelích – heydrichiáda: 5000 popravených odbojářů a nevinných obětí odboj je nadlouho ochromen a probudí se až na konci války během květnového povstání Vypálení Lidic a Ležáků Stopy domněle vedly do obce Lidice na Kladensku. Byla zvolena jako exemplární potrestání Čechů za smrt Heydricha. Muži zastřeleni, ženy do koncen- tračních táborů, děti většinou za- bity. Vesnice srovnána se zemí. Ležáky – zde odbojáři skrývali vysílačku. Byli vypátráni a obyvatelé vesnice na Pardubicku zabiti. obr.18

21 Když se blížila osvobozenecká vojska, obyvatelé mnohých měst povstali a ve spolupráci s partyzány vyháněli či zatýkali Němce a kolaboranty. Povstalci se snažili na některých místech ztížit postup německých vojsk a ničili komunikace. Povstání začalo 1. května v Přerově, ale nejznámější je Pražské květnové povstání trvající od 5. května do 9. května. Praha – Pražané stavěli barikády, obsadili a bránili rozhlas, z něhož vysílali žádost o pomoc. Německé jednotky byly však příliš silné. Naštěstí 7. a 8. května podpořili Pražany těžkými zbraněmi jednotky ruské Vlasovovy armády bojující dosud na straně Němců. Ráno 9. května vjely do Prahy tanky Rudé armády a Němci definitivně odcházejí. Během květnových bojů zemřelo několik tisíc Čechů v boji.

22 barikády obr.20 obr.19

23 Zdroje Cuhra, Jaroslav, Ellinger, Jiří, Gjuričová, Adéla, Smetana, Vít: české země v evropských dějinách. Díl 4 od roku 1918. Praha a Litomyšl 2006. Semotanová Eva a kol: Česko. Ottův historický atlas. Uhlíř, B. Jan: Protektorát Čechy a Morava v obrazech, Praha 2008. portál Moderní dějiny – www.moderni-dejiny.czwww.moderni-dejiny.cz http://www.as-tym-tachov.banda.cz/clanek/29321/1-ceskoslovensky-armadni-sbor-nejlepsi-ceskoslovenska-armada/ obr. č. 1 obr. č. 2 a 3http://technet.idnes.cz/po-stopach-ceskych-letcu-z-anglie-dqp- /vojenstvi.aspx?c=A120625_115200_tec_technika_vsehttp://technet.idnes.cz/po-stopach-ceskych-letcu-z-anglie-dqp- /vojenstvi.aspx?c=A120625_115200_tec_technika_vse obr. č. 4http://zpravy.idnes.cz/peklo-africke-pouste-se-mi-vybavuje-dodnes-rika-veteran-od-tobruku-10s- /domaci.aspx?c=A080910_121412_domaci_jbahttp://zpravy.idnes.cz/peklo-africke-pouste-se-mi-vybavuje-dodnes-rika-veteran-od-tobruku-10s- /domaci.aspx?c=A080910_121412_domaci_jba obr. č. 5http://udalostiww2.webpark.cz/czwestcp/tobruk/index.htmhttp://udalostiww2.webpark.cz/czwestcp/tobruk/index.htm obr. č. 6http://cs.wikipedia.org/wiki/Obl%C3%A9h%C3%A1n%C3%AD_Tobr%C3%BAkuhttp://cs.wikipedia.org/wiki/Obl%C3%A9h%C3%A1n%C3%AD_Tobr%C3%BAku obr. č. 7http://9thdivvy.blogspot.cz/2008_07_25_archive.htmlhttp://9thdivvy.blogspot.cz/2008_07_25_archive.html obr. č. 8http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Legie_-_slavnostn%C3%AD_n%C3%A1stup.jpghttp://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Legie_-_slavnostn%C3%AD_n%C3%A1stup.jpg obr. č. 9http://www.lovecpokladu.cz/home/bitva-o-dukelsky-prusmyk-1072http://www.lovecpokladu.cz/home/bitva-o-dukelsky-prusmyk-1072 obr. č. 10http://forum.valka.cz/viewtopic.php/t/124924http://forum.valka.cz/viewtopic.php/t/124924 obr. č. 11http://burle.blog.cz/1004/hajovna-na-dedku obr. č. 12http://cs.wikipedia.org/wiki/Jan_Opletal obr. č. 13http://cs.wikipedia.org/wiki/Josef_Ma%C5%A1%C3%ADnhttp://cs.wikipedia.org/wiki/Josef_Ma%C5%A1%C3%ADn obr. č. 14http://aktualne.centrum.cz/domaci/fotogalerie/2013/03/22/pobozny-pistolnik-vaclav-moravek-tri- kralove/foto/540166/http://aktualne.centrum.cz/domaci/fotogalerie/2013/03/22/pobozny-pistolnik-vaclav-moravek-tri- kralove/foto/540166/ obr. č. 15 http://cs.wikipedia.org/wiki/Protektor%C3%A1t_%C4%8Cechy_a_Moravahttp://cs.wikipedia.org/wiki/Protektor%C3%A1t_%C4%8Cechy_a_Morava obr. č. 16 http://cs.wikipedia.org/wiki/Operace_Anthropoidhttp://cs.wikipedia.org/wiki/Operace_Anthropoid obr. č. 17http://cs.wikipedia.org/wiki/Jan_Kubi%C5%A1http://cs.wikipedia.org/wiki/Jan_Kubi%C5%A1 obr. č. 18http://www.ceskenoviny.cz/tema/zpravy/obcane-lidic-pozaduji-zastaveni-projektu-rozezneni-lidice- 2012/792663&id_seznam=11465http://www.ceskenoviny.cz/tema/zpravy/obcane-lidic-pozaduji-zastaveni-projektu-rozezneni-lidice- 2012/792663&id_seznam=11465 obr. č. 19http://moodle2.zskunratice.cz/course/view.php?id=18 obr. č. 20http://www.vinohrady.cz/aktuality/prazske-povstani-na-vinohradech--barikady-a-mista-boju.aspx


Stáhnout ppt "EU peníze středním školám Název vzdělávacího materiálu: Odboj Čechů proti nacismu 1939-1945 Číslo vzdělávacího materiálu: ICT2/2 Šablona: III/2 Inovace."

Podobné prezentace


Reklamy Google