Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

S NÁMI PRO VÁS ZA JEDEN PROVAZ aneb TOP 10 VE VSETÍNĚ V ROCE 2009.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "S NÁMI PRO VÁS ZA JEDEN PROVAZ aneb TOP 10 VE VSETÍNĚ V ROCE 2009."— Transkript prezentace:

1 S NÁMI PRO VÁS ZA JEDEN PROVAZ aneb TOP 10 VE VSETÍNĚ V ROCE 2009

2 ÚVOD K TOP 10  Pro rok 2009 vybráno TOP 10 na veřejném fóru 3. 2. 2009.  Rada města Vsetína se s TOP 10 seznámila 24. 3. 2009.  Výsledky práce na TOP 10 vychází každý měsíc ve Vsetínských novinách.  Jak se na zvolených TOP 10 pracovalo v letošním roce?

3 TOP 1 NEVYHOVUJÍCÍ PROSTORY PRO SPOLKOVOU ČINNOST Nutnost rekonstrukce lidového domu  probíhá soudní řízení ve věci zástavního práva z konkurzní podstaty podniků Wojtoň a Kovex  připraven návrh na rekonstrukci a na využití lidového domu coby spolkového domu  realizován statický průzkum, probíhá projektová příprava

4 TOP 2 VÝHERNÍ HRACÍ AUTOMATY  schválena vyhláška omezující výherní hrací automaty ve stometrovém okruhu od škol, školských zařízení, sociálních a zdravotnických zařízení, budov státních orgánů a církví  zvolena metoda měření docházkovou vzdáleností

5 TOP 3 KVALITA CHODNÍKŮ, NEDOSTATEK PŘECHODŮ  vybudováno 5 nových přechodů pro chodce  pro rok 2009 připravena výstavba, úpravy a opravy 3.295 m 2 chodníků a schodišť  probíhají další etapy regenerace sídlišť Sychrov a Rokytnice  bude nasvícen přechod v Potůčkách

6 Nové chodníky v Rokytnici

7 Regenerace sídliště Rokytnice

8 TOP 4 NEDOSTATEK SOCIÁLNÍCH BYTŮ  rozšířena kapacita azylového domu pro ženy a matky s dětmi  zpracován projekt krizového bydlení pro děti  zahájena výstavba domu na půl cesty  volné startovací byty pro mladé rodiny  půdní vestavba v DPS Tyršova 1271

9 TOP 5 NEZAMĚSTNANOST  podpora projektů pro zvýšení zaměstnanosti:  letos zatím zpracováno min. 6 velkých projektů s rozpočty cca 30 mil. Kč, z toho 4 úspěšné (podpora až 75 osob, vznik až 41 pracovních míst)  projekty zpracovány ve spolupráci s partnerskými organizacemi

10 TOP 5 NEZAMĚSTNANOST  úspěšné projekty: Ženy a muži v komunitní knihovně (MVK) Maminky jdou do práce (Azylový dům pro ženy) Centrum profesní kvalifikace (VKCI) Trenčiansko-zlínská inovační platforma T- ZIP (AERV)

11 TOP 5 NEZAMĚSTNANOST  tvorba podmínek pro fungování podniků a podnikatelů:  volné pozemky v průmyslové zóně  prostory v podnikatelském inkubátoru (naplněnost 80%, výhled 12 firem s 35 zaměstnanci)  zpracován projekt Technologického centra (výhled 13 firem s 60 novými pracovními místy)

12 TOP 5 NEZAMĚSTNANOST  podpora pracovních míst v neziskových organizacích  dotace na mzdy, hlavně ze sociálních grantů (cca 8 mil. Kč)  grant na pracovníka realizovaný s Úřadem práce Vsetín (ročně se podpoří vytvoření 5 - 7 nových pracovních míst)

13 TOP 6 ROZTŘÍŠTĚNOST SPORTOVIŠŤ  dopracována koncepce sportu  založena Vsetínská sportovní s.r.o., která zahájila administraci sportovního majetku města  zimní stadion a sportovní hala převzaty do majetku města

14 TOP 6 ROZTŘÍŠTĚNOST SPORTOVIŠŤ  zrealizován pilotní projekt – dozor na vybraných dětských a sportovních hřištích  příprava projektů na rekonstrukce hřišť při základních školách, aby je mohla využívat i veřejnost  jednání s krajem o vybudování sportoviště u průmyslovky

15 Nový zavlažovací systém na stadionu na Tyršově ulici

16 Opravy zázemí zimního stadionu

17

18 TOP 7 HLUKOVÁ A EMISNÍ ZÁTĚŽ Z DOPRAVY  instalace radarů v Rokytnici na výpadovce do Zlína  na základě měření hlukové zátěže provádí Ředitelství silnic a dálnic výměnu oken v 56 domech podél výpadovky na Zlín

19 TOP 7 HLUKOVÁ A EMISNÍ ZÁTĚŽ Z DOPRAVY  práce na studii udržitelné dopravy ve Vsetíně se zaměřením městskou hromadnou dopravu  v rámci IPRM je plánována úprava zeleně na Trávníkách a Rybníkách

20 Výpadovka na Zlín

21 TOP 8 PARKOVÁNÍ, NEDOSTATEK PARKOVACÍCH MÍST  zpracovává se studie proveditelnosti k výstavbě patrového parkovacího domu na sídlišti Sychrov (kapacita cca 350 míst)  příprava projektové dokumentace na úpravy parkoviště u č.p. 1351  parkoviště Jiráskova č.p. 1126

22 TOP 8 PARKOVÁNÍ, NEDOSTATEK PARKOVACÍCH MÍST  v rámci IPRM jsou plánována nová parkovací místa v centru města  zahájeno jednání s krajem o vybudování parkoviště okolo polikliniky

23 TOP 9 DOSTAVBA KOMUNIKACE I/57 (VSETÍN – VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ – HRANICE)  zprovozněn první úsek silnice I/57 ze Semetína do Jablůnky  zpracovává se projektová dokumentace pro stavební povolení k druhému úseku Jablůnka – Bystřička  Valašské Meziříčí připravuje technickou studii obchvatu po Bystřičku (odhad pro zahájení je rok 2017)

24 Otevření prvního úseku I/57 dne 22. 6. 2009

25 TOP 10 STAV BUDOVY MĚSTSKÉHO ÚŘADU  dlouhodobý záměr budovu opravit při využití externích finančních zdrojů  záměry na snížení energetické náročnosti  proběhlo statické posouzení budovy a odlehčení budovy  probíhá projektová příprava

26 Děkuji za pozornost a přeji nápaduplné odpoledne JUDr. Lubomír Gajdušek Vsetín, 6. 10. 2009


Stáhnout ppt "S NÁMI PRO VÁS ZA JEDEN PROVAZ aneb TOP 10 VE VSETÍNĚ V ROCE 2009."

Podobné prezentace


Reklamy Google