Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0969 Název školy Gymnázium Česká a Olympijských nadějí, České Budějovice, Česká 64 Název materiálu VY_52_INOVACE_BI_KOD_22_GLOBALNI_EKOLOGICKE_PRO.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0969 Název školy Gymnázium Česká a Olympijských nadějí, České Budějovice, Česká 64 Název materiálu VY_52_INOVACE_BI_KOD_22_GLOBALNI_EKOLOGICKE_PRO."— Transkript prezentace:

1 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/ Název školy Gymnázium Česká a Olympijských nadějí, České Budějovice, Česká 64 Název materiálu VY_52_INOVACE_BI_KOD_22_GLOBALNI_EKOLOGICKE_PRO BLEMY Autor Pavla Kodríková Tematický okruh EVVO Ročník 3. ročník, septima Datum tvorby AnotacePrezentace shrnuje základní okruhy globálních ekologických problémů současnosti. Metodický pokynPrezentace je určena jako výklad do hodiny i jako materiál k samostudiu Možnosti využití: promítání, práce jednotlivců nebo dvojic u PC Pokud není uvedeno jinak, použitý materiál je z vlastních zdrojů autora DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

2 GLOBÁLNÍ EKOLOGICKÉ PROBLÉMY PROČ NASTALY?

3 1)V souvislosti s průmyslovou revolucí – 19. – začátek 20. století – v Evropě a Severní Americe GLOBÁLNÍ EKOLOGICKÉ PROBLÉMY PROČ NASTALY? Demografická revoluce: 2) Přírůstek potravinových zdrojů od 50. let 20. století („zelená revoluce“) – v rozvojových zemích Asie, Afriky, Jižní a Střední Ameriky

4 Rozvojové země: Vlivem zdravotní péče a prevence se - podstatně snížila mortalita - nepoklesla natalita Z jakých důvodů?

5 Rozvojové země: Vlivem zdravotní péče a prevence se - podstatně snížila mortalita - nepoklesla natalita důvody: -tradice početných rodin v oblasti -tamní náboženství neuznává antikoncepci -nevzdělanost -chudoba – děti se starají o staré rodiče -využití levné dětské pracovní síly

6 GLOBÁLNÍ EKOLOGICKÉ PROBLÉMY PROČ NASTALY? Sociálně ekonomické problémy -rozvojové země Přenášení euro-amerického způsobu života do nových oblastí - rozrušování tradičních vazeb ve společenské organizaci změna hodnotových měřítek vlivem novodobého způsobu života Evropský způsob moderního zemědělství v jiných přírodních podmínkách Finanční pomoc vyspělých zemí je někdy problematicky využita – likvidace původních ekosystémů

7 GLOBÁLNÍ EKOLOGICKÉ PROBLÉMY PROČ NASTALY? Sociálně ekonomické problémy -vyspělé země Nároky na bydlení (velikost, zařízení bytu) Práce, doprava Sociálně kulturní zabezpečení (péče o zdraví, děti, seniory, možnost vzdělání, možnosti rekreace, kultury, …….) Úroveň uspokojení potřeb závisí na vysoké spotřebě energie a materiálů

8 Ve které části světa se nachází většina rozvojových zemí? (http://commons.wikimedia.org/wiki/File:UN_Human_Development_Report_ 2007_%281%29.svghttp://commons.wikimedia.org/wiki/File:UN_Human_Development_Report_ 2007_%281%29.svg Prohlédněte si obrázek na uvedené www adrese.)

9 Ve které části světa se nachází většina rozvojových zemí? Na jižní polokouli, proto označení Bohatý Sever Chudý Jih

10 Oblasti globálních problémů: 1) základní změny v biosféře 2) přímé ohrožování zdraví lidí 3) ohrožování biodiverzity na Zemi 4) nedostatek přírodních zdrojů

11 Základní změny v biosféře: a)Narušení klimatu vzrůstajícím skleníkovým jevem b) Snižování množství ozónu ve stratostéře c) Narušování globálních biochemických cyklů znečišťováním atmosféry, hydrosféry, pedosféry - rozšiřování toxických a těžko rozložitelných látek d) Ohrožování velkých biomů, zejména tropických deštných lesů a oceánů – vliv na klima

12 Přímé ohrožování zdraví lidí: a)Mnoho negativních chemických, fyzikálních a biologických jevů v prostředí - hluk - záření - toxické látky - šíření původců nemocí b) Zdravotně závadná voda využívaná k pití c) Ekologické katastrofy- povodně - smrště - průmyslové havárie

13 Ohrožování rozmanitosti na Zemi: a)Ničení a ztráta původních ekosystémů a biotopů - vysušováním - stavební činností - těžbou dřeva b) Ohrožení a vymírání druhů změnou podmínek jejich prostředí c) Redukce genetické základny - pokles či rozdrobení populace mnoha druhů - zúžení variability jejich genetické informace - šlechtění organismů – mizení původních genofondů

14 Nedostatek přírodních zdrojů: a)Nedostatek a ohrožování zdrojů pitné vody b)Snižování rozlohy a úrodnosti obdělávané půdy c)Nadměrné čerpání živé přírody - opakované sklizně - lov, rybolov

15 Cvičení: 1.K uvedeným jevům napište globální problém, který způsobují, vyvolávají či se na něm podílejí: a) Freony jako hnací plyny sprejů b) Vydatné deště nad územím Čech v roce 2002 c) Položení drenážních trubek pro odvod vody ze zamokřené louky d) Kácení stromů v tropech pro dřevo, půdu, prostor pro sídla e) Netěsnost mořského ropného vrtu f) Budování čtyřproudé dálnice Praha – České Budějovice g) Pití šťávy s kostkami ledu v Indii

16 g) Kontrola zdravotního stavu cestujících letadlem při návratu z oblasti s výskytem ptačí chřipky h) Postavení nové betonárky i) Sledování populace modráska na loukách s kvetoucím totenem krvavcem j) Prosakování skládky popílku (- odkaliště) k) Bydlení blízko železniční trati l) Ochrana čolků na území ČR m) Zmenšení ploch pevninských horských ledovců v Evropě n) Vysazování smíšených lesů s odolnými jehličnany na návětrných svazích našich severních hor o) Únik výrobního plynu do ovzduší

17 2. Na uvedené www adrese srovnejte původní a současný areál vlka obecného. Pokuste se vyvodit příčiny rozdílu areálu.

18 Zdroje: NEZNÁMÝ. [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: NASA jpg [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: BABAKALTHY. ctica_-_GPN jpg [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: SMITH, Doug. [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: LANÍKOVÁ, Jana; KISLINGER, František; ŠLÉGR, Jiří. Ekologie a ochrana životního prostředí pro gymnázia. Praha: Fortuna, 2002, ISBN


Stáhnout ppt "Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0969 Název školy Gymnázium Česká a Olympijských nadějí, České Budějovice, Česká 64 Název materiálu VY_52_INOVACE_BI_KOD_22_GLOBALNI_EKOLOGICKE_PRO."

Podobné prezentace


Reklamy Google