Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0969 Název školy Gymnázium Česká a Olympijských nadějí, České Budějovice, Česká 64 Název materiálu VY_52_INOVACE_BI_KOD_22_GLOBALNI_EKOLOGICKE_PRO.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0969 Název školy Gymnázium Česká a Olympijských nadějí, České Budějovice, Česká 64 Název materiálu VY_52_INOVACE_BI_KOD_22_GLOBALNI_EKOLOGICKE_PRO."— Transkript prezentace:

1 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0969 Název školy Gymnázium Česká a Olympijských nadějí, České Budějovice, Česká 64 Název materiálu VY_52_INOVACE_BI_KOD_22_GLOBALNI_EKOLOGICKE_PRO BLEMY Autor Pavla Kodríková Tematický okruh EVVO Ročník 3. ročník, septima Datum tvorby 5.1.2014 AnotacePrezentace shrnuje základní okruhy globálních ekologických problémů současnosti. Metodický pokynPrezentace je určena jako výklad do hodiny i jako materiál k samostudiu Možnosti využití: promítání, práce jednotlivců nebo dvojic u PC Pokud není uvedeno jinak, použitý materiál je z vlastních zdrojů autora DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

2 GLOBÁLNÍ EKOLOGICKÉ PROBLÉMY PROČ NASTALY?

3 1)V souvislosti s průmyslovou revolucí – 19. – začátek 20. století – v Evropě a Severní Americe GLOBÁLNÍ EKOLOGICKÉ PROBLÉMY PROČ NASTALY? Demografická revoluce: 2) Přírůstek potravinových zdrojů od 50. let 20. století („zelená revoluce“) – v rozvojových zemích Asie, Afriky, Jižní a Střední Ameriky

4 Rozvojové země: Vlivem zdravotní péče a prevence se - podstatně snížila mortalita - nepoklesla natalita Z jakých důvodů?

5 Rozvojové země: Vlivem zdravotní péče a prevence se - podstatně snížila mortalita - nepoklesla natalita důvody: -tradice početných rodin v oblasti -tamní náboženství neuznává antikoncepci -nevzdělanost -chudoba – děti se starají o staré rodiče -využití levné dětské pracovní síly

6 GLOBÁLNÍ EKOLOGICKÉ PROBLÉMY PROČ NASTALY? Sociálně ekonomické problémy -rozvojové země Přenášení euro-amerického způsobu života do nových oblastí - rozrušování tradičních vazeb ve společenské organizaci změna hodnotových měřítek vlivem novodobého způsobu života Evropský způsob moderního zemědělství v jiných přírodních podmínkách Finanční pomoc vyspělých zemí je někdy problematicky využita – likvidace původních ekosystémů

7 GLOBÁLNÍ EKOLOGICKÉ PROBLÉMY PROČ NASTALY? Sociálně ekonomické problémy -vyspělé země Nároky na bydlení (velikost, zařízení bytu) Práce, doprava Sociálně kulturní zabezpečení (péče o zdraví, děti, seniory, možnost vzdělání, možnosti rekreace, kultury, …….) Úroveň uspokojení potřeb závisí na vysoké spotřebě energie a materiálů

8 Ve které části světa se nachází většina rozvojových zemí? (http://commons.wikimedia.org/wiki/File:UN_Human_Development_Report_ 2007_%281%29.svghttp://commons.wikimedia.org/wiki/File:UN_Human_Development_Report_ 2007_%281%29.svg Prohlédněte si obrázek na uvedené www adrese.)

9 Ve které části světa se nachází většina rozvojových zemí? Na jižní polokouli, proto označení Bohatý Sever Chudý Jih

10 Oblasti globálních problémů: 1) základní změny v biosféře 2) přímé ohrožování zdraví lidí 3) ohrožování biodiverzity na Zemi 4) nedostatek přírodních zdrojů

11 Základní změny v biosféře: a)Narušení klimatu vzrůstajícím skleníkovým jevem b) Snižování množství ozónu ve stratostéře c) Narušování globálních biochemických cyklů znečišťováním atmosféry, hydrosféry, pedosféry - rozšiřování toxických a těžko rozložitelných látek d) Ohrožování velkých biomů, zejména tropických deštných lesů a oceánů – vliv na klima

12 Přímé ohrožování zdraví lidí: a)Mnoho negativních chemických, fyzikálních a biologických jevů v prostředí - hluk - záření - toxické látky - šíření původců nemocí b) Zdravotně závadná voda využívaná k pití c) Ekologické katastrofy- povodně - smrště - průmyslové havárie

13 Ohrožování rozmanitosti na Zemi: a)Ničení a ztráta původních ekosystémů a biotopů - vysušováním - stavební činností - těžbou dřeva b) Ohrožení a vymírání druhů změnou podmínek jejich prostředí c) Redukce genetické základny - pokles či rozdrobení populace mnoha druhů - zúžení variability jejich genetické informace - šlechtění organismů – mizení původních genofondů

14 Nedostatek přírodních zdrojů: a)Nedostatek a ohrožování zdrojů pitné vody b)Snižování rozlohy a úrodnosti obdělávané půdy c)Nadměrné čerpání živé přírody - opakované sklizně - lov, rybolov

15 Cvičení: 1.K uvedeným jevům napište globální problém, který způsobují, vyvolávají či se na něm podílejí: a) Freony jako hnací plyny sprejů b) Vydatné deště nad územím Čech v roce 2002 c) Položení drenážních trubek pro odvod vody ze zamokřené louky d) Kácení stromů v tropech pro dřevo, půdu, prostor pro sídla e) Netěsnost mořského ropného vrtu f) Budování čtyřproudé dálnice Praha – České Budějovice g) Pití šťávy s kostkami ledu v Indii

16 g) Kontrola zdravotního stavu cestujících letadlem při návratu z oblasti s výskytem ptačí chřipky h) Postavení nové betonárky i) Sledování populace modráska na loukách s kvetoucím totenem krvavcem j) Prosakování skládky popílku (- odkaliště) k) Bydlení blízko železniční trati l) Ochrana čolků na území ČR m) Zmenšení ploch pevninských horských ledovců v Evropě n) Vysazování smíšených lesů s odolnými jehličnany na návětrných svazích našich severních hor o) Únik výrobního plynu do ovzduší

17 2. Na uvedené www adrese srovnejte původní a současný areál vlka obecného. http://cs.wikipedia.org/wiki/Vlk_obecn%C3%BD http://cs.wikipedia.org/wiki/Vlk_obecn%C3%BD Pokuste se vyvodit příčiny rozdílu areálu.

18 Zdroje: NEZNÁMÝ. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Standard_insulin_syringe.jpg [online]. [cit. 5.1.2014]. Dostupný na WWW: http://commons.wikimedia.orghttp://commons.wikimedia.org NASA. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hole_in_the_Ozone_Layer_Over_Antarctica_-_GPN-2002- 000117.jpg [online]. [cit. 5.1.2014]. Dostupný na WWW: http://commons.wikimedia.orghttp://commons.wikimedia.org BABAKALTHY. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Maranda_drink.jpgdia.org/wiki/File:Hole_in_the_Ozone_Layer_Over_Antar ctica_-_GPN-2002-000117.jpg [online]. [cit. 5.1.2014]. Dostupný na WWW: http://commons.wikimedia.orghttp://commons.wikimedia.org SMITH, Doug. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Canis_lupus_pack_surrounding_Bison.jpg [online]. [cit. 5.1.2014]. Dostupný na WWW: http://commons.wikimedia.orghttp://commons.wikimedia.org LANÍKOVÁ, Jana; KISLINGER, František; ŠLÉGR, Jiří. Ekologie a ochrana životního prostředí pro gymnázia. Praha: Fortuna, 2002, ISBN 80-7168-828-2.


Stáhnout ppt "Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0969 Název školy Gymnázium Česká a Olympijských nadějí, České Budějovice, Česká 64 Název materiálu VY_52_INOVACE_BI_KOD_22_GLOBALNI_EKOLOGICKE_PRO."

Podobné prezentace


Reklamy Google