Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vítězslav Kolek Česká pneumologická a ftizeologická společnost ČLS JEP CHOPN – epidemie 21. století - zdraví plic v Evropě.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vítězslav Kolek Česká pneumologická a ftizeologická společnost ČLS JEP CHOPN – epidemie 21. století - zdraví plic v Evropě."— Transkript prezentace:

1 Vítězslav Kolek Česká pneumologická a ftizeologická společnost ČLS JEP CHOPN – epidemie 21. století - zdraví plic v Evropě

2 Sdružuje 673 členů V ČR pracuje 666 plicních lékařů (373 ambulantů, 223 na lůžkách a 70 v OLÚ aj.) 52 371 pacientů ročně hospitalizováno 2708 lůžek 2,58 /100 000 1 750 670 ambulantních výkonů Česká pneumologická a ftizeologická společnost ČLS JEP Garantuje diagnostiku a léčbu respiračních nemocí

3 Hippokrates Aristoteles 460-370 bc 384-322 bc Pneuma Životní princip /dech Phthisis Tuberkulóza Kořeny respirační medicíny

4 industrializaceurbanizace znečištění ovzduší celosvětová migrace koncentrace obyvatel stárnutí populace stav imunity komorbidom Souvilosti vzniku respiračních nemocí prostředí individuální faktory kou ř ení světová populace stres omezení pohybu dieta mikrobiom světová populace pneumonie OSAS TBC CHOPN oxydační stres infekce fibróza rakovina plic

5 Poznávání respirace 1493 - 1541 Paracelsus anatomické studie 1763 J. L Auenbrugger poklep hrudníku 1821 R.T. H.Läennec poslech stetoskopem 1882 R. Koch – objev původce TBC 1895 W.K.Röntgen základy zobrazování

6 industrializaceurbanizace znečištění ovzduší celosvětová migrace koncentrace obyvatel stárnutí populace stav imunity komorbidom Souvilosti vzniku respiračních nemocí prostředí individuální faktory kou ř ení světová populace stres omezení pohybu dieta mikrobiom světová populace CHOPN Oxydační stres CHOPN

7 akutní/infek č ní chronické/nep ř enosné pneumonie CHOPN ch ř ipka karcinom plic zán ě ty pr ů dušek asthma bronchiale TBC ILD spánkové poruchy cystická fibróza The ‘Big Five’ lung disorders: CHOPN, karcinom plic, pneumonie, tuberkulóza a asthma Nejčastější respirační nemoci (1 mld pacientů, 19% všech úmrtí ) Zdraví plic v Evropě – Fakta a čísla 2014

8 Kardiovaskulární Metabolická (diabetes) Onkologická Respira č ní Chronická nepřenosná onemocnění Jednání o NCD na nejvyšší úrovni proběhlo na půdě Generálního shromáždění OSN v New Yorku 19. 5. 2011. 36 milionů lidí umírá ročně na světě 52 milionů lidí to bude v 2030 V Evropě na ně umírá 86% populace Zdraví plic v Evropě – Fakta a čísla 2014

9 Chronická obstrukční plicní nemoc Zúžení průdušek s omezením proudění vzduchu do plic. Onemocnění je spojené s postižením plic, systémovým zánětem a postižením jiných orgánů. Hlavní příčinou je kouření. Onemocnění je preventabilní a je léčitelné. Nemoc vzniká velmi plíživě a zhoršuje se. Lze snížit příznaky, zlepšit odolnost při námaze, snížit počty náhlých zhoršení – exacerbací. Nelze zcela zvrátit zúžení průdušek

10 RIZIKOVÉ FAKTORY CHOPN PŘÍČINA ZÁNĚTU A OBSTRUKCE

11 Chronická obstrukční plicní nemoc Onemocnění je velmi časté a výskyt stoupá. Narůstá optimismus v léčbě ale zatím ne v prevenci. V poslední době přibývá celá řada nových léků. Přibývá také nefarmakologických léčebných postupů. Jsou to plicní rehabilitace, oxygenoterapie, dechové pomůcky, bronchoskopická či chirurgická léčby včetně transplantace. Základem je odvykání kouření.

12 CHOPN – nejdražší plicní onemocnění Umírá každý 8. Evropan (600 000) Hospitalizací je 6 000 000 Péče stojí 380 mld Euro 140 mld - CHOPN 100 mld - karcinom plic 70 mld - bronchiální astma 50 mld – akutní infekce 7 mld - OSAS 6 mld - TBC Zdraví plic v Evropě – Fakta a čísla 2014

13 CHOPN ve světě Výskyt CHOPN 210 000 milion ů (600 0000 milion ů ) Úmrtnost CHOPN 3,6 milion ů /rok

14 CHOPN v ČR P ř edpokládaný výskyt 780 000 Dokumentovaný výskyt 200 000 (240 000) muži/ženy 1,6 Úmrtnost 2 507/rok Muži 1 545/rok Ženy 1 096/rok

15 komorbidom (epi)genom orgánová dysfunkce Komplexní patogeneze CHOPN mikrobiom proteom metabolom onemocnění transkriptom „omika“

16 DÁ SE CHOPN ZVLÁDNOUT? (EPI) GENOM MMP-9 Eotaxin-2 MMP-7 MMP-10 TARC TNF-a BDNF GCP-2 MIF NE IL-1-sR1 MMP-8 TIMP-1 AR IL-10rb IL-12p40 IL-1ra IL-2rb IL-8 I-TAC VEGF VEGF-D CD30 Eotaxin MCP-1 IL-1a Prolactin TNF-R1 IL-1b BLC FGF-4 MPIF-1 IGFBP-4 CTACK HCC-1 Eotaxin-3 IL-17 TGF-a MIP-1d EGF M-CSF Protein C HCC-4 Prevence Náročná léčba Náročný výzkum

17 Správná diagnostika CHOPN Věk nad 45 let a anamnéza kouření. Stabilizované onemocnění : zhoršující se námahová, později klidová dušnost. Kašel, zpravidla s vykašláváním hlenů. Pocit tíže na hrudníku Narůstající únava a svalová slabost. Exacerbace: stavy náhlého zhoršování dušnosti a kašle vedoucí k vyhledání lékaře.

18 (18 of 44) 54–86% CHOPN pacientů zůstává nediagnostikováno / špatná diagnóza Fenomén ledovce Stang P et al. Chest 2000;117:354S–9S.

19 Spirometrie Časná diagnostika Hodnocení účinnosti léků Operabilita Výkonnost

20 Hutchinson 1846 spirometr Časná diagnostika CHOPN Knipping 1930 ergospirometr

21 Léčba CHOPN bronchodilatace, protizánětlivé léky, ATB,mukolytika bronchiolus u CHOPN normální bronchiolus rehabilitace, oxygenoterapie, bronchologická volumredukce, resekce, transplantace

22 Kategorie CHOPN – GOLD 2013 Světová iniciativa proti chronické obstrukční plicní nemoci CCQ 0-1 CCQ ˃ 1

23 Bronchodilatační léky Short acting bronchodilators Long acting bronchodilators SABA SAMALABA LAMA salbutamol fenoterol ipratropium oxitropium formoterol salmeterol indacaterol tiotropium glykopyronium aclidinium umeclidium Snížení symptomů Snížení deklinace plicních funkcí Redukce exacerbací Zlepšení kvality života Zlepšení tolerance zátěže (kardioprotekce) beta- agonisté anticholinergika FIXNÍ KOMBINACE Duální bronchodilatace koloooooooooo k

24 Léčba dle kategorií- GOLD 2013 doporu č ená alternativní jiná ASAMA nebo SABA SABA + SAMA (LABA nebo LAMA) Theophyllin BLABA nebo LAMA LABA + LAMATheophyllin, SABA, SAMA CIKS + LABA nebo+ LAMA LABA + LAMA LABA nebo LAMA + IPDE4 Theophyllin, SABA,SAMA DIKS + LAMA +/nebo LABA IKS + LABA + IPDE4 LAB(M)A+ IPD4,LAB(M)A + IPD4 Theophyllin, Carbocystein SAMA + SAMA Fixní kombinace sčítají a v mnohém potencují efekt léčby SABA/SAMA, IKS/LABA, LABA/LAMA, LABA/LAMA/IKS

25 Fenotypy CHOPN Response FEV1 β2= 253 mL Response FEV1 to ICS= 314 mL Eos in sputum = 9.7% β2= 94 mL ICS= 116 mL Eos= 2.4% β2= 133 mL ICS= 248 mL Eos= 7.5%

26 Eliminace rizik Paušální lé č ba Fenotypicky cílená lé č ba Lé č ba respira č ního selhávání Pé č e o terminální CHOPN CHOPN – kroková léčba dle českého klinického doporučení 1.krok 2.krok 3.krok 4.krok

27 Komorbidity u CHOPN www.pneumologie.cz

28 Celosvětový vývoj mortality CHOPN CHOPN: Mortalita 2008 – 3,35 mil. (5,7% všech úmrtí) Mortalita 2030 – 5,80 mil. (8,6% všech úmrtí)

29

30 www.pneumologie.cz


Stáhnout ppt "Vítězslav Kolek Česká pneumologická a ftizeologická společnost ČLS JEP CHOPN – epidemie 21. století - zdraví plic v Evropě."

Podobné prezentace


Reklamy Google