Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

© IHAS 2011 Tento projekt je financovaný z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a státního rozpočtu ČR.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "© IHAS 2011 Tento projekt je financovaný z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a státního rozpočtu ČR."— Transkript prezentace:

1 © IHAS 2011 Tento projekt je financovaný z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a státního rozpočtu ČR PROJEKT:Hodnocení průmyslových rizik PRODUKT:2 - Obecná rizika při výrobě bioplynu DÍLČÍ MODUL:2 - Obecná rizika při výrobě bioplynu

2 © IHAS 2011 1.1 Bezpečnost práce (obecně)  Hlavním cílem je:  zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci  předcházet nebo omezovat rizika ohrožující životy a zdraví zaměstnanců, která souvisejí s výkonem práce.  Povinností zaměstnavatele je zajistit bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců při práci s ohledem na rizika práce (prevence rizik na pracovišti), přičemž podrobněji jsou upraveny povinnosti zaměstnavatele zajišťující bezpečné pracovní podmínky zaměstnanců více zaměstnavatelů pracujících společně na jednom pracovišti a všech fyzických osob, které se s vědomím zaměstnavatele zdržují na pracovišti. Zákon č. 262/2006 Sb. Ad. 1) § 101 Povinnost zaměstnavatele zajistit bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců při práci

3 © IHAS 2011 Ad 2) Ad 2) Vyloučit účinné zdroje iniciace v místech s výbušnou atmosférou Z nich statisticky nejčastější  Horké povrchy  Plameny a horké plyny (včetně horkých částic)  Mechanicky vznikající jiskry  Elektrická zařízení  Statická elektřina 1.2 Hodnocení rizik dle NV č. 406/2004 Sb.

4 © IHAS 2011 Ad 4) § 4 Zaměstnavatel po provedení technických nebo organizačních opatření podle § 2 a posouzení rizika výbuchu podle § 3 a)klasifikuje prostory s prostředím nebezpečí výbuchu na prostory s nebezpečím výbuchu a prostory bez nebezpečí výbuchu podle přílohy č. 1 k tomuto nařízení, b)zabezpečí v prostorech klasifikovaných podle písmene a) plnění dalších požadavků podle přílohy č. 2 k tomuto nařízení, c)označí místa vstupu do prostorů s nebezpečím výbuchu bezpečnostními značkami výstrahy s černými písmeny EX označujícími "nebezpečí - výbušné prostředí„ 8), d)zabezpečí vypracování písemné dokumentace o ochraně před výbuchem podle § 6 a její vedení tak, aby odpovídala skutečnosti. 1.2 Hodnocení rizik dle NV č. 406/2004 Sb.

5 © IHAS 2011 Mobilní zařízení v prostorách s nebezpečím výbuchu V prostorách s nebezpečím výbuchu se nesmí používat mobilní zařízení, které neodpovídá svým provedením stanovenému prostředí 1.3 Nařízení vlády 23/2003 Sb.

6 © IHAS 2011 Pro prostory ČOV, Bioplynových stanic musí zaměstnavatel mít: 1.Vypracován Protokol o určení vnějších vlivů 2.Vypracovánu Dokumentaci o ochraně před výbuchem dle NV č. 406/2004 Sb. 2.1 Povinnosti zaměstnavatele, platné normy

7 © IHAS 2011 Platné normy - Protokol o určení vnějších vlivů dle: ČSN 33 2000-1 ed.2 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 1: Základní hlediska, Stanovení základních charakteristik, definice ČSN 33 2000-4-41 ed.2 + změna Z1 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-41: Ochranná opatření pro zajištění bezpečnosti - Ochrana před úrazem elektrickým proudem ČSN 33 2000-5-51 ed. 3 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-51: Výběr a stavba elektrických zařízení - Všeobecné předpisy 2.1 Povinnosti zaměstnavatele, platné normy

8 © IHAS 2011 ČSN EN 60079 -10 -1 Výbušné atmosféry - Část 10-1: Určování nebezpečných prostorů - Výbušné plynné atmosféry  Zóna 2 - prostor, ve kterém není vznik výbušné plynné atmosféry, pravděpodobný za normálního provozu, avšak pokud tato atmosféra vznikne, bude přetrvávat pouze po krátké časové období 2.2 Klasifikace prostor

9 © IHAS 2011 3.1 Příklady havárií 2011.11.05 Grabenstätt - požár v bioplynové stanici 2011.10.27 Lohof - požár a nebezpečí výbuchu v bioplynové stanici 2011.08.11 Relliehausen - požár v bioplynové stanici 2011.08.01 Eggeloge - výbuch v bioplynové stanici 2011.07.25 Lauchhammer - výbuch v bioplynové stanici 2011.07.20 Erkheim - požár v bioplynové stanici 2011.06.11 Güstrow - požár v bioplynové stanici 2011.06.05 Seeth - požár v bioplynové stanici 2011.04.10 Quarnstedt - požár v bioplynové stanici Internet 2011

10 © IHAS 2011 3.1 Příklady havárií 30.5.2009 - Výbuch v B.S. popálil 1 pracovníka v Poběžovicích na Domažlicku 19.1.2013 - Výbuch v B.S. vážně popálil dva muže v Chotětově na Mladoboleslavsku 07.11.2013 – Požár v B.S. v Koutech na Třebíčsku 28.12.2013 – Požár v B.S. (kogenerační jednotka) v Soběšicích na Klatovsku Internet

11 © IHAS 2011 3.2 Prognóza vývoje výstavby v ČR Pravděpodobnost cca. 20 x větší SRNČR Počet obyvatel81 mil.10,5 mil. Začátek výstavby19922006 Počet BPS 20117000 (2011)342 (2011) Počet BPS 2014?487 Počet zaměstnanců 201139 100?

12 © IHAS 2011 4.1 Kategorizace prostor BPS Hořák zbytkového plynu Zóna 2: Kolem přírub potrubí do vzdálenosti 1,5 m všemi směry Uvnitř hořáku v době zapalování

13 © IHAS 2011 4.3 Zdroje iniciace I Oddělení výbuchu Protiexplozivní pojistky zabránění přenosu výbuchu - rozdělení dle ČSN 13 6651 Rozdělení podle konstrukce tělesa:  Koncová  Přímá  Nárožní  Kapalinový uzávěr

14 © IHAS 2011 4.4 Pomůcky do prostředí s nebezpečím výbuchu Paletový vozík Je vhodný tam, kde je potřeba dopravovat materiál do prostor s nebezpečím výbuchu.  Zdvih: 200 mm  Délka vidlic: 1150 mm  Nosnost: 2500 kg


Stáhnout ppt "© IHAS 2011 Tento projekt je financovaný z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a státního rozpočtu ČR."

Podobné prezentace


Reklamy Google