Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Tým pro mládež Plzeň-město v rámci projektu „Na správnou cestu!“

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Tým pro mládež Plzeň-město v rámci projektu „Na správnou cestu!“"— Transkript prezentace:

1 Tým pro mládež Plzeň-město v rámci projektu „Na správnou cestu!“

2 Cíl projektu Na správnou cestu! V rámci projektu se snažíme rozvíjet účinné nástroje řešení kriminality mládeže u trestných činů spojených s násilnými a agresivními projevy chování. Cílem projektu je předcházet opakování trestné činnosti, usnadnit sociální integraci mladistvých pachatelů a podporovat účinné způsoby spolupráce a koordinace odborníků a relevantních institucí. Projekt je financován z ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR.

3 Tři základní aktivity projektu Tvorba a realizace resocializačního programu pro mladistvé násilníky „Proti násilí“ Realizace programu v Brně a v některých okresech severní Moravy. Tvorba a realizace programu restorativní justice „Rodinné skupinové konference“ Proškolení facilitátoři z řad probačních úředníků realizují konference v různých okresech ČR. Inovace a realizace metodiky činnosti týmů pro mládež. Součástí této aktivity je rozvoj týmů pro mládež ve čtyřech pilotních soudních okresech – jedním z nich je i okres Plzeň-město. Koordinátoři spolu s metodičkou vytvářejí na základě zkušeností z praxe Metodiku týmů pro mládež, která bude dále využitelná při tvorbě a rozvoji týmů pro mládež v České republice.

4 Původní Tým pro mládež Plzeň-město - V okrese Plzeň-město od roku 2005 do roku 2012 - Frekvence setkávání 3x za rok - Převažovala případová práce a spolupráce PMS s ostatními subjekty - Prezentace probačních a resocializačních programů Současný Tým pro mládež Plzeň-město -Pilotní projekt od roku ledna 2013 do srpna 2015 -Frekvence setkávání 4x za rok -Byl přijat jednací řád -Vytvořena analýza kriminality mládeže -Vytvořen plán činností na daný rok Tým pro mládež Plzeň-město

5 Analýza kriminality mládeže Analýza ze zabývá: Sběrem a zpracováním dat Zmapováním stavu regionu Monitoringem potřeb Rozkrytím a identifikací témat Komplexním pohledem na situaci

6 Analýza kriminality mládeže v okresu Plzeň-město Narůstající počet dětí a mladistvých v Plzni-městě Zvyšující se počet přestupků Zvyšující se počet výchovných problémů u dětí i mladistvých Lokality ohrožené sociálním vyloučením (ubytovny, okolí heren, drogová problematika)

7 Činnost Týmu pro mládež v Plzni-městě Prezentace neziskového sektoru v rámci jednání Týmu pro mládež Úzké propojení Týmu pro mládež s pracovními skupinami Magistrátu města Plzně Společné setkání s Městskou policií Plzeň – systém evidence přestupků Setkání vedení základní škol za účelem navázání spolupráce se členy Týmu pro mládež Příprava semináře pro vedení speciálních základních škol v Plzeňském kraji za účelem řešení nárůstu výchovný problémů dětí

8 Činnost Týmu pro mládež v Opavě Byla navázána spolupráce se sdružením praktických lékařů pro dětí a dorost pro okres Opava jakožto další krok ke sjednocení činností institucí řešících kriminalitu. Členy TM byly zrealizovány preventivní programy pro žáky 8. a 9. tříd opavských škol na téma „Právní povědomí“. Proběhla schůzka s vedením místního obchodního centra (dohoda, jak postupovat při řešení protiprávních činů mládeže).

9 Činnost Týmu pro mládež v Náchodě Podařilo se identifikovat první stěžejní společné téma členů Týmu pro mládež – děti, které se stávají obětí složitého rozvodu rodičů, navrhnout celý systém opatření pro zlepšení situace u těchto dětí. Byla zajištěna dostupnost služby rodinných konferencí pro využití OSPOD, probíhají jednání o zavedení služeb asistovaných kontaktů a rodinných mediací do okresu Náchod. Probíhají práce na publikaci pro rozvádějící se rodiče, připravuje se akreditované školení pro pedagogické pracovníky.

10 Činnost Týmu pro mládež v Brně Vyjasnění postupů při spolupráci ze základními školami a příprava semináře pro ředitele ZŠ. Nejednotnost v postupech při práci s nezletilými pachateli a problémovou mládeží – vyjasnění možnosti vstupu PMS do přípravného řízení, setkání se zástupci středisek výchovné péče nabídka služeb. Seminář pro členy TM s referentem krajské pobočky Úřadu práce ČR o sociálních dávkách poskytovaných klientům v případě dojíždění a využívání sociálních služeb.

11 Děkuji za pozornost Mgr. Monika Mašková, koordinátorka Týmu pro mládež Plzeň-město Kancelář: Kollárova 32, Plzeň 301 00 Doručovací adresa: PMS ČR Plzeň, Edvarda Beneše 1, Plzeň 301 00 telefon: 773 783 709 e-mail: Maskova.pms@gmail.com


Stáhnout ppt "Tým pro mládež Plzeň-město v rámci projektu „Na správnou cestu!“"

Podobné prezentace


Reklamy Google