Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Hospodářský rozvoj orientací na export a neoliberální reforma 2010.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Hospodářský rozvoj orientací na export a neoliberální reforma 2010."— Transkript prezentace:

1 Hospodářský rozvoj orientací na export a neoliberální reforma 2010

2 Neoliberální obrat Do konce 70. let – strukturalismus a nahrazování importů (ISI)… Od začátku 80. let – neoliberalismus a rozvoj tažený exportem (ELG)… Neoliberalismus: méně státu více trhu doma a export na světový trh (strategie rozvoje)… Změna politik: liberalizace obchodu, deregulace, privatizace, narovnání cen + orientace ven (GATT)…

3 Vývoj ve světové ekonomice Vážné nerovnováhy způsobené ISI - nutnost reformy… Úspěch jihovýchodní Asie - neoliberální interpretace… Ekonomická krize 80 let (strukturální krize, stagflace) – reformy i ve vyspělých zemích… Podpora neoliberální varianty reformy ze strany IMF a WB -(vyspělých zemí)…

4 Nerovnováhy způsobené ISI Konec 60.let – vyčerpání ISI… Přetrvávající rozpočtové schodky: neefektivní investice, deficity státních podniků (4% HDP); Deficit zahraničního obchodu: –Poptávka po importech (kapitálové zboží) + útlum exportu (zemědělství); –Nadhodnocená měna – důsledek posílení importů, oslabení exportů). Neudržitelnost duálních deficitů a nutnost reformy… Politická ekonomie domácí politiky jako překážka reforem (urbánní a non-trade skupiny, rent-seeking, oslabení pro-export. skupin)… Zahraniční půjčky a růst zadluženosti (nutnost pokrýt deficity a přitom se nevzdat industrialiazce) - ztráta důvěry (poč.80let.)..reforma dle JVA.

5 ARG BRA MEX

6 Asijský model hospodářského rozvoje Asijský model (J.Korea, Sing., Taiwan, H-K) jednoznačně výkonnější: –HDP růst ( ): růst 2x LATAM a 26x SSA; –Průmysl 10% ročně (LATAM se držela do 70.let); –Export 8,5% ročně (LATAM -1%)... v 90.letech 80% exportu průmysl.výr (LATAM 50%). Základní rozdíly: –Důraz na světový trh vs. důraz na trh domácí (nesporné); –Důraz na volný trh vs. důraz na klíčovou roli státu (sporné). Stejně jako LATAM první etapa ISI – ale místo druhé etapy zaměřené na domácí trh následuje export jednoduchého zpracovatelského zboží na světové trhy… Růst náročnosti výrob jako důsledek reinvestic zisků – nikoliv pokračující ochrany a subvencí...

7 Etapy industrializace – Brazílie Export komodit Primární ISI Sekundární ISI Hlavní odvětví ekonomiky Káva, guma, kakao, bavlna Textil, potraviny, cement, železo a ocel, papír, chemikálie, stroje Automobily, stroje, petrochemické výrobky, farmaka Hlavní ekonomičtí aktéři Domácí soukromé firmy Státní podniky, MNC a domácí soukromé firmy Orientace ekonomiky Mezinárodní trhyDomácí trh Etapy industrializace – Jižní Korea Export komodit Primární ISI Sekundární ISI Hlavní odvětví ekonomiky Rýže, fazolePotraviny, nápoje, tabák, textil, cement, průmyslové výrobky (ze dřeva, kůže, gumy a papíru) Textil, elektronika, ocel, překližka, chemikálie, petrolej Hlavní ekonomičtí aktéři Lokální producenti (Japonci) Domácí soukromé firmySoukromé domácí firmy, MNC, státní podniky Orientace ekonomikyMezinárodní trhyDomácí trhMezinárodní trhy

8 Růst příjmů obyvatel Východní Asie5,37,2 Subsaharská Afrika0,2-1,1 Latinská Amerika1,80,3 Růst průmyslu Východní Asie10,315,0 Subsaharská Afrika-0,2 Latinská Amerika8,32,5 Růst exportu Východní Asie8,59,3 Subsaharská Afrika6,10,9 Latinská Amerika-1,05,2

9 Neoliberální interpretace Stabilní makroekonomické prostředí : –vyrovnané rozpočty (půjčky od domácích subjektů); –nízká inflace (7,5% vs. LDCs 60%); –vysoké úspory a investice (20% HDP 2x více než LDCs; o 7% HDP vyšší investice než ostantí LDCs); –omezené vládní intervence (předvídatelnost)... Proexportní zahraničně-obchodní politika : –důraz na export; –tlak na konkurenceschopnost; –selektivní liberalizace importů (ceny kritických vstupů)… –nízké ceny vstupů (..a levná pracovní síla); –vyrovnaná bilance zahraničního obchodu (není stimul importů); –minimální výše zahraničního dluhu; –neutrální či podhodnocené měnové kurzy (láká FDI)… –Možnost objevit své „underlaying“ CA…(?)

10 Interpretace s důrazem na roli státu Úspěšná ELG strategie je důsledek správných státních průmyslových politik… Vládní intervence: identifikace a podpora vybraných odvětví… Etapy: nejprve výroby náročné na prac. sílu (textil) pak těžký průmysl (ocel, lodě, syntetická vlákna) pak výroby náročné na kvalifikaci prac. síly (obráběcí stroje, polovodiče, počítače, robotika)… Průmyslové politiky: –Snížení cen investičních zdrojů (nízké úrokové sazby - podmínka prioritních odvětví); –Podpora exportu (odklad splatnosti, levný kapitál, „export procesing zones“); –Ochrana vznikajících odvětví; –Podpora zvyšování kvalifikace (SK: %, % SŠ)... Neutrální či podhodnocené měnové kurzy..

11 1950 – Argentina3,782,06 Brazílie6,753,40 Mexiko6,383,47 Taiwan6,876,59 Malajsie4,886,61 Singapur7,937,45 J.Korea8,137,31 Thajsko6,876,59 Růst HDP – roční průměr v období

12 Reformy – strukturální přizpůsobení Úspěch Východní Asie je vodítkem pro typ reforem (LA)… 80 léta: krize jako důsledek krytí schodků zahraničními půjčkami a jejich nevhodné využití… Šoky ve světové ekonomice: ropný, zhoršení směnných relací, zvýšení úrokových měr… Dlužnická krize – žádost o pomoc IMF a WB… Pomoc vázána na implementaci reformního balíčku – strukturální přizpůsobení: –Stabilizace a narovnání makroekonomického prostředí (snížení deficitu, omezení poptávky, privatizace); –Liberalizace zahraničního obchodu (zrušení bariér a monopolů). Politická ekonomie domácí politiky – překážka reforem, dílčí implementace… Hodnocení reforem: prvotní zpomalení, následný růst…

13 ZeměRoční růst HDP Roční růst HDP Argentina-0,72,7 Brazílie2,7 Bolívie-0,23,6 Peru-0,14,1 Čile4,25,9 Mexiko1,13,0 LATAM1,72,9

14 Průměrné clo v rozvojových zemích %27,5%23%16%12%

15 LDCs a režim mezinárodního obchodu Úspěch reforem závisí na schopnosti LDC vyvinout konkurenceschopné výroby stejně jako na zajištění přístupu na trhy DC… Politická ekonomie obchodu v DC ( exporty LDCs čelí 4x vyšším clům než exporty DC !): –Bariéry na to co LCD vyváží; –Zemědělské podpory; –Eskalace tarifů… LDC konkurují import-competing odvětvím v DC; exportní odvětví DC konkurují exportním odvětvím v jiných DC. Potenciální zisky z liberalizace by výrazně převýšily ODA. Aktuální výzvy: labor standards, sociální dumping, životní prostředí…

16 HDP/obyv.: 1960 HDP/obyv.: 1990Změna v % Jižní Korea 904 6, Singapur1,65811, Hong-Kong2,24714, Tajwan1,256 8, Thajsko 943 3, Indonésie 638 1, Indie 766 1,26465 Brazílie1,784 4, Mexiko2,836 5, Čile2,885 4, Argentina4,462 4,706 5 Zair/Kongo 489 2, Nigérie Keňa Zambie

17 Seminář II. Teze: Je liberální recept hospodářského rozvoje receptem univerzálním? Recept: makroekonomická stabilizace; exportní orientace; liberální světová ekonomika. Univerzalita: pro všechny země; v libovolném období.


Stáhnout ppt "Hospodářský rozvoj orientací na export a neoliberální reforma 2010."

Podobné prezentace


Reklamy Google