Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 Svaz chemického průmyslu ČR Hospodářský výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky 6. 3. 2013.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 Svaz chemického průmyslu ČR Hospodářský výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky 6. 3. 2013."— Transkript prezentace:

1 1 Svaz chemického průmyslu ČR Hospodářský výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky 6. 3. 2013

2 2 SCHP ČR Svaz chemického průmyslu ČR je nejvýznamnějším reprezentantem chemického sektoru v České republice Od roku 1992 působí jako samostatné, dobrovolné profesní sdružení subjektů z oblasti výroby, obchodu, vědy a výzkumu se zaměřením na chemický průmysl, petrochemii, rafinérský průmysl, farmaceutický průmysl, výrobu pryže a plastů.

3 3 Vize SCHP ČR je nejdůležitějším nástrojem chemického průmyslu při prosazování zájmů v EU i ČR Mise SCHP ČR aktivně prosazuje zájmy chemického průmyslu, především svých členů Podporuje udržitelný rozvoj sektoru, jeho konkurenceschopnost, při zachování ochrany zdraví, životního prostředí, bezpečnosti a sociálního dialogu

4 4 SCHP ČR a chemický průmysl Chemický sektor (CZ NACE 19.2, 20, 21, 22) Chemický průmysl v ČR má významnou pozici v rámci zpracovatelského průmyslu: podíl na tržbách v běžných cenách činil v roce 2011 16,5 % (602,4 mld. Kč), na počtu pracovníků 10,9 % (116 000) a na přidané hodnotě 14 % (112 mld. Kč). Řádný člen: Cefic (European Council of Chemical Industry), ECEG (European Chemical Employers Group) Svaz je jediným, kdo může v ČR udělit ocenění Responsible Care ReachSpektrum, s.r.o. ReachSpektrum, s.r.o. – dceřiná společnost SCHP ČR, poskytuje servisní a poradenské služby - REACH a další

5 5 SCHP ČR 129 členů 85 individuálních členů 50 výrobců 14 z oblasti vědy, výzkumu a školství 21 ostatní (služby, poradenství, logistika) 3 kolektivní členové AVNH ČR (14 členů) CACS (12 členů) SCHOD ČR (15 členů) 70 % výroby z oblasti rafinérského, petrochemického, chemického, farmaceutického průmyslu, průmyslu plastů a pryže

6 6 Konkurenceschopnost chemického průmyslu Jen konkurenceschopný sektor je schopen čelit současným a budoucím výzvám, jen konkurenceschopný průmysl může dál nabízet řešení. Konkurenceschopnost sektoru v EU i CZ kontextu klesá: důvody – neúnosná regulace, zdražující se vstupy – energie, suroviny Řešení: podpora V+V+I, chemického vzdělávání, image. Další osvěta. Angažmá Svazu: 1/ Vzdělávací projekty (VK), projekty servisní (ChemLog), podpora V+V+I (Nanoforce), podpora technického, středního školství (Mladý chemik) 2/ Advokacie směrem k „smart regulation“ (přezkum REACH, endokrinní disruptory, nanomateriály, další…), energetickou legislativu (EU ETS, a POZE !!!), ekologickou legislativu (IED, IPPC, voda, vzduch, odpad) 3/ Dopadové studie a průzkumy – Monitoring REACH (leden 2013) 4/ Směřování zdrojů z fondů 2014-2020 do chemického průmyslu (i velkým) 5/ Sociální dialog

7 7 Dne 5. 2. 2013 zveřejnila Evropská komise „Obecnou zprávu o REACH“. Závěry zprávy: nařízení REACH funguje dobře a plní své cíle, EK nebude navrhovat změny, je třeba snížit dopady na MSP – připravit specifické pokyny pro tyto firmy a přezkoumat poplatky. SCHP ČR souhlasí částečně se závěry přezkumu, především s nutností podpory MSP ve 2. a 3. registračním termínu. Podle našeho průzkumu 60 % MSP uvažuje o ukončení činnosti v okamžiku registrace. Další návrhy SCHP ČR na pomoc MSP: vzdělávání a šíření povědomí o REACH, investice do VVI alternativ k SVHC látkám, zkvalitnění helpdesku, financované zejména ze státních zdrojů. Průzkum SCHP ČR mezi členy z února t.r.: zúčastnilo se 26 firem a jedno sdružení, celkové dosavadní náklady na implementaci REACH dosáhly u těchto subjektů více než 300 mil. Kč, očekávané náklady v další fázi REACH (2. a 3. registrační fáze + autorizace) minimálně ve stejné výši. Alarmující rozdíl mezi „velkými“ a „malými“ (MSP) Náklady spojené s registrací a autorizací znemožňují investovat do rozvoje VVI. Přezkum nařízení REACH

8 8 Projekt je spolufinancován z Fondu soudržnosti – Technické asistence OPŽP Zadavatel : MŽP| SFŽP ČR, www.opzp.cz Řešitel: ReachSpektrum, s.r.o.www.opzp.cz Hlavní cíle projektu: Posoudit míru implementace nařízení REACH v průmyslových sektorech se zvláštním zaměřením na MSP, zmapovat změny vyvolané zavedením REACH v oblasti školství, zmapovat kapacity VaV alternativ k SVHC látkám, identifikovat překážky a navrhnout řešení pro průmysl. Výsledky projektu: Chemický průmysl : kvalita implementace závislá na úrovni podniku, je velmi obtížné stanovit budoucí náklady Navazující sektory: povědomí = znalost, negativní praktické dopady REACH, vysoké náklady, administrativní zátěž, cíle REACH jsou považovány za nenaplněné Školství: REACH součástí učebních plánů, znalost REACH je přínos při vyhledávání zaměstnanců, nutnost školit učitele Výzkumné organizace: veřejné organizace jsou ovlivněny REACH mnohem méně než soukromé, kapacity pro VaV bezpečnějších alternativ existují, ale jsou často přetíženy jinými požadavky, možným řešením je podpora VaV pro zajištění dalšího rozvoje existujících organizací Projekt Monitoring REACH

9 9 Od roku 2008 jsou všechny chemické výroby provozovány s platným integrovaným povolením Základem realizace Směrnice o průmyslových emisích 2013 schválena novela zákona o integrované prevenci Nezastupitelnost systému výměnu informací o nejlepších dostupných technikách a existujících technických pracovních skupinách pro jednotlivé dokumenty o BAT (BREF) Při přípravě BREF se rozhoduje o budoucích emisních limitech pro jednotlivé výroby Každý výrobce se tak může podílet na přípravě svých emisních limitů, pokud se do přípravy zapojí IPPC = integrovaná prevence

10 10 ČR je nejprůmyslovější zemí v EU z hlediska podílu průmyslu na HDP v EU; ČR si nemůže dovolit dále znevýhodňovat svůj průmysl platbami nepřiměřeně vysoké podpory OZE, pokud chce zachovat alespoň minimální konkurenceschopnost nejen ve světě, ale i v rámci EU a tedy nezvyšovat nezaměstnanost; proto je potřeba minimalizovat dopady složky OZE v ceně elektrické energie na celkovou cenu ELE například stanovením nižších plateb za podporu OZE pro velké spotřebitele a zároveň stropů platby za OZE pro energeticky intenzivní průmysl; výnosy z aukcí povolenek a energetických daní v maximálním množství směřovat zpět do průmyslu, například formou financování podpory OZE, či podporou projektů zvyšování energetické efektivnosti; NE konkurenceschopnost díky podpoře OZE

11 11 NEpodporujeme v žádném případě navyšování redukčního cíle EU nad úroveň 20 % (do roku 2020 ani po roce 2020), dokud se reálně nezaváží podobným tempem snižovat emise skleníkových plynů další významní světoví emitenti z rozvinutých a rozvíjejících se zemí; NEpodporujeme žádné formy administrativních zásahů do ceny povolenky ať již set-aside, back-loading či jiné za účelem navýšení její ceny; V případě reformy systému EU ETS považujeme za nutné zjednodušení celého systému EU ETS a zejména odstranění protichůdnosti politik ochrany klimatu, podpory obnovitelných zdrojů a zvyšování energetické účinnosti; NE konkurenceschopnost díky EU ETS a politice ochrany klimatu

12 12 Dopady OZE a EU ETS na konkurenceschopnost chemického průmyslu aneb několik čísel Platby za podporu obnovitelných zdrojů a od r. 2013 i nákupy povolenek na emise skleníkových plynů mají zásadní dopad na konkurenceschopnost chemického průmyslu: vývoj plateb celého chemického průmyslu za OZE: 2010 … 0,5 mld. Kč 2011 … > 1,2 mld. Kč 2012 … > 1,5 mld. Kč v r. 2013 více než 2 mld. Kč na podporu OZE (4x více než v r. 2010); od roku 2013 naše společnosti spadající do EU ETS nakupují více než 50% povolenek (EUA) v předpokládané souhrnné výši (2013-2020) cca 4,5 – 18 mld. Kč (při ceně 5 – 20 EUR/1 tunu CO2).

13 13 Dělnická 12, 170 00 Praha 7 tel.: +420 266 793 580 fax: +420 266 793 578 email: mail@schp.czmail@schp.cz http://www.schp.cz Svaz chemického průmyslu České republiky


Stáhnout ppt "1 Svaz chemického průmyslu ČR Hospodářský výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky 6. 3. 2013."

Podobné prezentace


Reklamy Google