Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

M ě s t o U h e r s k é H r a d i š t ě ___________________________________________________________ „Váš názor – náš podnět“ aneb 10 problémů města VEŘEJNÉ.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "M ě s t o U h e r s k é H r a d i š t ě ___________________________________________________________ „Váš názor – náš podnět“ aneb 10 problémů města VEŘEJNÉ."— Transkript prezentace:

1 M ě s t o U h e r s k é H r a d i š t ě ___________________________________________________________ „Váš názor – náš podnět“ aneb 10 problémů města VEŘEJNÉ FÓRUM O ROZVOJI MĚSTA 2013 Projekt „Společně k udržitelnému rozvoji“ je podpořen z Programu švýcarsko-české spolupráce a Ministerstvem životního prostředí ČR. Project “Together to sustainable development“ supported by a grant from Switzerland through the Swiss Contribution to the enlarged European Union.

2 HARMONOGRAM: - duben: zpracování výstupů, příprava dotazníkového průzkumu - květen: provedení dotazníkového průzkumu - červen: zpracování zprávy o výsledcích průzkumu  ověřeno 10 problémů z 11 - srpen: ověřené náměty předloženy Radě města ke schválení - září: předloženy ověřené náměty a návrh na stanovení garantů jednotlivých problémů Zastupitelstvu města M ě s t o U h e r s k é H r a d i š t ě 4. Veřejné fórum o rozvoji města proběhlo 11. dubna 2012 za účasti 110 osob.

3 M ě s t o U h e r s k é H r a d i š t ě „10 PROBLÉMŮ MĚSTA“ Z 11 problémů se dotazníkovým průzkumem ověřilo 10 problémů: Kvalita a dostupnost MHD Rozvoj cyklostezek v okrajových částech města Zvýšit finanční prostředky v rozpočtu města na údržbu zeleně Čistota a čištění města (vč. kontejnerových stání) Podpora lokální gastronomie (farmářské trhy, gastrofestival) Řešit jako veřejný prostor nábřeží Moravy Vybudování a rekonstrukce hřišť a sportovišť, zahrad u MŠ Řešení problému „OSDAMU“ na ulici 28.října Otevření nealko klubu pro mládež Pokračovat v rekonstrukci, škol.zařízení a sportovišť (včetně IT) Neověřené problémy: Oživení národní kulturní památky Sadská výšina

4 1. Kvalita a dostupnost MHD (1/3) Příprava obměny zastávkových přístřešků a vznik pasportu zastávek MHD, na základě kterého bude obměna probíhat. Předpokládá se minimální finanční účast města. M ě s t o U h e r s k é H r a d i š t ě ___________________________________________

5 1. Kvalita a dostupnost MHD (2/3) M ě s t o U h e r s k é H r a d i š t ě ___________________________________________ Byly osloveny místní komise v záležitosti změn neaktuálních názvů zastávek a doplnění potřebných spojů. Z vyjádření komisí vyplynula potřeba nočního víkendového tzv. divadelního spoje (aktuálně se připravuje ve spolupráci s ČSAD) a změna názvů zastávek: Stávající název Navržený název Uherské Hradiště,sídl.Východ SAM Mařatice,Derflanská Uherské Hradiště,sídl.Východ škola Mařatice,ZŠ Větrná Sady,rozc. Sady,Špitálky Sady,hor. konec Sady,U kovárny Štěpnice, jesle Štěpnice, U školy Štěpnice, kotelna Štěpnice, U Olšávky nebo Štěpnice,Kolonie Štěpnice, točna Štěpnice, Zahrádky Uherské Hradiště,SOU Uherské Hradiště, Jiřího z Poděbrad Míkovice Míkovice,Hlavní Míkovice Míkovice,Na příkopě Vésky Vésky – střed Jarošov ÚLUV Jarošov,Blaně

6 1. Kvalita a dostupnost MHD (3/3) M ě s t o U h e r s k é H r a d i š t ě ________________________________________ Ke zlepšení informačního a orientačního systému MHD bylo na většinu označníků v zastávkách MHD a uherskohradišťském autobusovém nádraží umístěno schéma současného linkového vedení. Toto schéma bylo i součástí brožury jízdních řádů. V autobusech bylo zavedeno akustické hlášení zastávek.

7 V roce 2012 byla vybudována stezka mezi městskou částí Sady a Vésky (z důvodu zvýšení bezpečnosti chodců a cyklistů). Rozpočet: 5 mil. Kč (dotace 3,3 mil. Kč z Ministerstva financí ČR) Před Po M ě s t o U h e r s k é H r a d i š t ě ___________________________________________ 2. Rozvoj cyklostezek v okrajových částech města (1/2)

8 Předložena a schválena projektová žádost na rekonstrukci cyklostezky v Kunovském lese – 2. etapa (realizace 6/2013) Rozpočet: 12,6 mil. Kč (dotace 9,4 mil. Kč z Regionálního operačního programu Střední Morava) Generel cyklistické dopravy (ve vazbě na územní plán) Spolupráce na novém územním plánu města Kunovice (propojení Uherského Hradiště a Kunovic podél železnice z ul. Průmyslová do ul. Ve Strhanci s návazností na stezku do Veselí nad Moravou) M ě s t o U h e r s k é H r a d i š t ě ___________________________________________ 2. Rozvoj cyklostezek v okrajových částech města (2/2)

9 Rozpočet města (prostředky na údržbu zeleně) Revitalizace významné sídelní zeleně (park Smetanovy Sady) Rozpočet: 1,03 mil. Kč (dotace 772 tis. Kč z Operačního program ŽP) - Kácení: 130 stromů, ořez : 113 stromů, bezpečnostní vazba: 14 stromů, nová výsadba : 66 stromů. M ě s t o U h e r s k é H r a d i š t ě ___________________________________________ 3. Zvýšit finanční prostředky v rozpočtu města na údržbu zeleně (1/2)

10 Revitalizace sídliště Malinovského a Náměstí Republiky (IPRM) Rozpočet: 23,6 mil. Kč (dotace 18,5 mil. Kč z Integrovaného OP) M ě s t o U h e r s k é H r a d i š t ě ___________________________________________ 3. Zvýšit finanční prostředky v rozpočtu města na údržbu zeleně (2/2) Sídliště Náměstí Republiky

11 M ě s t o U h e r s k é H r a d i š t ě ___________________________________________ 4. Čistota a čištění města vč. kontejnerových stání (1/2) Harmonogram ručního čištění je rozdělen dle ulic a ty jsou zařazeny buď do ručního úklidu 1x týdně nebo 1x měsíčně. V centru města je úklid prováděn každý pracovní den. O sobotách, nedělích a svátcích je zajišťován ruční úklid v centru města a jeho součástí je i sběr odpadkových košů.

12 M ě s t o U h e r s k é H r a d i š t ě ___________________________________________ 4. Čistota a čištění města vč. kontejnerových stání (2/2) Posílení úklidových prací při různých kulturních a společenských akcích Při ručním čištění města se osvědčili pracovníci veřejné služby a veřejně prospěšných prací, Rozpočet: 1,54 mil. Kč

13 M ě s t o U h e r s k é H r a d i š t ě ___________________________________________ Selské trhy -Prezentace regionálních zemědělských produktů a výrobků, podpora a rozvíjení tradiční lidové výroby. -Mariánském náměstí v měsíčních intervalech v době od května do října každého roku, a to počínaje květnem 2013. -Za město převzalo organizaci trhů občanské sdružení Kunovjan. 5. Podpora lokální gastronomie (farmářské trhy, gastrofestival) (1/2)

14 M ě s t o U h e r s k é H r a d i š t ě ___________________________________________ Galerie slováckých vín projekt Tradiční výrobek Slovácka přehlídka Slovácko v tradici Rozpočet: 30 tis. Kč z Fondu cestovního ruchu Žehnání Svatomartinského vína Rozpočet: 20 tis. Kč z Fondu cestovního ruchu 5. Podpora lokální gastronomie (farmářské trhy, gastrofestival) (2/2)

15 M ě s t o U h e r s k é H r a d i š t ě ___________________________________________ 6. Řešit jako veřejný prostor nábřeží Moravy Projekt protipovodňových opatření zahrnuje nejen ochrannou hráz nad Rybárnami, vytvoření inundačního, retenčního prostoru na území sousedního Starého Města i další stavby, ale také navýšení stávajících hrází na obou březích řeky Moravy a Baťova kanálu. Realizace: do konce roku 2013. Státní podnik Povodí Moravy coby investor zde na stavbu dohlíží. Šetrná technologie umožní na nábřeží a na hrázích zachovat navzdory ustanovení vodního zákona maximum stromů. Vždy nejméně jednu řadu stromů z původně dvouřadých alejí. Budoucí nábřeží bude dotvářet také původní, pro naše podmínky tolik charakteristická, stromová výsadba, kterou v určených místech doplní také výsadba nová, náhradní. Foto: Slovácký deník

16 M ě s t o U h e r s k é H r a d i š t ě ___________________________________________ 6. Řešit jako veřejný prostor nábřeží Moravy Foto: Slovácký deník

17 M ě s t o U h e r s k é H r a d i š t ě ___________________________________________ 7. Vybudování a rekonstrukce hřišť a sportovišť, zahrad u MŠ (1/6) Rekonstrukce hřiště u ZŠ UNESCO Termín: říjen – listopad 2012 Rozpočet: 2,6 mil. Kč (dotace 2 mil. Kč z Ministerstva financí ČR) Foto: Slovácký deník

18 M ě s t o U h e r s k é H r a d i š t ě ___________________________________________ 7. Vybudování a rekonstrukce hřišť a sportovišť, zahrad u MŠ (2/6) Zimní stadion - zateplení severní (čelní) části objektu Termín: květen – listopad 2012 Rozpočet: 10 mil. Kč (dotace 4,5 mil. Kč z Operačního programu ŽP) Foto: Slovácký deník

19 M ě s t o U h e r s k é H r a d i š t ě ___________________________________________ 7. Vybudování a rekonstrukce hřišť a sportovišť, zahrad u MŠ (3/6) Aquapark –zařízení pro úpravu vázaného chlóru a dezinfekce vody z důvodu změny hygienických norem oproti původním, –doplnění zařízení do stávajícího systému pro využití přebytečného tepla solárních kolektorů. Termín: prosinec 2011 - únoru 2012. Rozpočet: 2, 9 mil. Kč –v rámci zvýšení bezpečnosti byl stávající kamerový systém rozšířen o další kamerové body. Termín: květen 2012 Rozpočet: 193 tis. Kč Foto: Slovácký deník

20 M ě s t o U h e r s k é H r a d i š t ě ___________________________________________ 7. Vybudování a rekonstrukce hřišť a sportovišť, zahrad u MŠ (4/6) Rekonstrukce sportovního hřiště ve Štěpnicích Termín: červen 2012 Rozpočet: 471 tis. Kč (100 tis. Kč finanční dar) Foto: Slovácký deník Před Po

21 M ě s t o U h e r s k é H r a d i š t ě ___________________________________________ 7. Vybudování a rekonstrukce hřišť a sportovišť, zahrad u MŠ (5/6) Úprava sportovního dětského hřiště ve Štěpnicích Termín: září – listopad 2012 Rozpočet: 477 tis. Kč Foto: Slovácký deník Před Po

22 M ě s t o U h e r s k é H r a d i š t ě ___________________________________________ 7. Vybudování a rekonstrukce hřišť a sportovišť, zahrad u MŠ (6/6) Podány projektové žádosti na revitalizaci dětských hřišť a zahrad při MŠ: -MŠ Uh. Hradiště – Jarošov Rozpočet: 2,4 mil. Kč (dotace z OPŽP 2,1 mil. Kč) -MŠ Uh. Hradiště (Husova) Rozpočet: 3,5 mil. Kč dotace z OPŽP 3,1 mil. Kč) -MŠ Uh. Hradiště – Mařatice Rozpočet: 1,4 mil. Kč dotace z OPŽP 1,3 mil. Kč) -MŠ Uh. Hradiště – Míkovice Rozpočet: 1,7 mil. Kč dotace z OPŽP 1,5 mil. Kč) Plánovaná realizace: listopad 2013 Foto: Slovácký deník

23 M ě s t o U h e r s k é H r a d i š t ě ___________________________________________ 8. Řešení problému „OSDAMU“ na ulici 28.října soukromý subjekt ve vlastnictví italského podnikatele Alessandra Alagia proběhla jednání s majitelem (vstup policie do subjektu) pochůzky městské policie

24 M ě s t o U h e r s k é H r a d i š t ě ___________________________________________ 9. Otevření nealko klubu pro mládež Kulatý stůl s tématem Otevření klubu pro mládež v Uh. Hradiště Finančně podpořeno z projektu města „Společně k udržitelnému rozvoji“ Termín: 30.1.2013 Účast: 40 žáků a studentů Aktuality: - vhodné prostory Gymnázia UH, konkrétně bývalý S.Klub - provoz by byl pod záštitou Domu dětí a mládeže Šikula

25 M ě s t o U h e r s k é H r a d i š t ě ___________________________________________ 10. Pokračovat v rekonstrukci, škol.zařízení a sportovišť (včetně IT) (1/4) Zateplení objektu MŠ Husova Termín: červen 2012 - říjen 2012. Rozpočet: 9,4 mil. Kč (dotace 2,8 mil. Kč ze Státního fondu ŽP ČR)

26 M ě s t o U h e r s k é H r a d i š t ě ___________________________________________ 10. Pokračovat v rekonstrukci, škol.zařízení a sportovišť (včetně IT) (2/4) ZŠ UNESCO – zpracování projektové dokumentace na oprava fasády a výměnu tvorových výplní Rozpočet na projektovou dokumentaci: 520 tis. Kč Termín realizace: dle finančních prostředků se předpokládá v r. 2013. (nelze využít dotační tituly) Projektová žádost - Zateplení MŠ Míkovice, MŠ Komenského a MŠ 28. října (tzv. Na Rybníku) Dotační titul: Operačního programu životní prostředí Termín realizace: rok 2013

27 M ě s t o U h e r s k é H r a d i š t ě ___________________________________________ 10. Pokračovat v rekonstrukci, škol.zařízení a sportovišť (včetně IT) (3/4) Nová třída MŠ na ZŠ Větrná - vznikla od 1.9.2012 a je umístěna v budově Základní školy Větrná, (kapacita 20 dětí) Rozpočet: 400 tis. Kč - 300 tis. náklady na přebudování prostoru - 100 tis. Kč na vybavení

28 M ě s t o U h e r s k é H r a d i š t ě ___________________________________________ 10. Pokračovat v rekonstrukci, škol.zařízení a sportovišť (včetně IT) (4/4) Podání žádosti o dotační prostředky na projekt „Modernizace přírodovědných učeben v ZŠ města Uherské Hradiště“ Pokud by projekt uspěl byly by vybudovány a vybaveny odborné přírodovědně učebny : ZŠ Za Alejí - učebna chemie a fyziky ZŠ UNESCO - učebna chemie a fyziky ZŠ Větrná - učebna biologie Rozpočet: Celkové způsobilé výdaje: 6 980 991,84,- Kč Z toho vlastní zdroje města: 2 094 300,00,- Kč. Dotační titul: Regionální operační program Střední Morava Termín realizace: 2014

29 M ě s t o U h e r s k é H r a d i š t ě ___________________________________________ Děkuji Vám za pozornost.... Květoslav Tichavský Starosta města Uherské Hradiště Kvetoslav.tichavsky@mesto-uh.cz Tel: 572 525 113


Stáhnout ppt "M ě s t o U h e r s k é H r a d i š t ě ___________________________________________________________ „Váš názor – náš podnět“ aneb 10 problémů města VEŘEJNÉ."

Podobné prezentace


Reklamy Google