Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

J AK PSÁT SEMINÁRNÍ PRÁCI. V ÝBĚR TÉMATU, VYHLEDÁNÍ ZDROJŮ Výběr tématu zvolit téma, které mne zajímá zvolit raději užší, specifické téma (příliš široká.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "J AK PSÁT SEMINÁRNÍ PRÁCI. V ÝBĚR TÉMATU, VYHLEDÁNÍ ZDROJŮ Výběr tématu zvolit téma, které mne zajímá zvolit raději užší, specifické téma (příliš široká."— Transkript prezentace:

1 J AK PSÁT SEMINÁRNÍ PRÁCI

2 V ÝBĚR TÉMATU, VYHLEDÁNÍ ZDROJŮ Výběr tématu zvolit téma, které mne zajímá zvolit raději užší, specifické téma (příliš široká témata se špatně zpracovávají) rozumět zadání Vyhledání zdrojů www.jib.cz http://www.knihovna.brandysnl.cz/cs-CZ/knihovni-fond/katalog-carmen https://www.nkp.cz/katalogy-a-db/...katalog-cr/souborny-katalog-cr Internet – on line zdroje Kvalita zdrojů Autor Původ Stáří Pozor na wikipedii !!! https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesk%C3%A1_Wikipedie?ve action=edit https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesk%C3%A1_Wikipedie?ve action=edit

3 P ROSTUDOVÁNÍ ZDROJŮ V textu hledáme hlavní body (o čem je) hlavní myšlenku (k čemu nám to bude) důležité detaily (místo a doba) Klíčová slova

4 S TRUKTURA PRÁCE Úvod vymezení cíle a tématu práce časové vymezení textu vysvětlení členění práce definice použitých metod Stať– jádro práce teoretická část praktická část (u seminárních prací není povinná) Závěr znovu zmínit cíl popsaný v úvodu stručně popsat váš postup psaní práce shrnout to podstatné Přílohy Fotografie, tabulky, grafy Titulní list Seznam použité literatury

5 F ORMÁLNÍ ÚPRAVA PRÁCE Často určuje škola Titulní list Rozsah - počet stran – normostrana Vzhled stránky Velikost písma, řádkování Obsah (generován na základě použitých stylů) Obsah příloh Doporučená metoda citování Úprava seznamu literatury

6 T EXT PRÁCE Odborný styl vysvětluje vnitřní souvislosti a vztahy popis, výklad, návod, esej (úvaha na odborné téma) používání odborné terminologie přesné formulace Každá věta musí dávat smysl ! Členění Kapitoly Odstavce

7 C ITOVÁNÍ Citační etika - morální povinnost dostát ustanovením autorského zákona Citační normy - ČSN ISO 690 Druhy citací přímá – doslovné převzetí původního díla jiného autora – v uvozovkách - nepřímá - parafráze obsahu myšlenek jiného autora vyjádřená vlastními slovy Metody citování harvardský systém - v textu za citací uvádíme v kulatých závorkách příjmení autora, rok vydání a případně číslo strany (Novák, 2010, s. 87) metoda číselného odkazu - citaci označujeme pořadovým číslem publikace, které odpovídá číslu uvedenému v seznamu literatury poznámky pod čarou Seznam použité literatury Portály či weby využitelné při citování Knihova E. Petišky http://www.knihovna.brandysnl.cz/cs-CZ/knihovni-fond/katalog- carmenhttp://www.knihovna.brandysnl.cz/cs-CZ/knihovni-fond/katalog- carmen souborný katalog ČR https://www.nkp.cz/katalogy-a-db/...katalog-cr/souborny-katalog-cr katalog NK ČR http://aleph22.nkp.cz/F/?func=file&file_name=find- b&local_base=nkckhttp://aleph22.nkp.cz/F/?func=file&file_name=find- b&local_base=nkck

8 P OUŽITÁ LITERATURA SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY Č. 1 1. GRUBER, David. Rychločtení, rychlostudium, info management. 7., upr. vyd. Praha: Management Press, 2008. 326 s. ISBN 978-80-7261-184-3. 2. KATUŠČÁK, Dušan; DROBÍKOVÁ, Barbora; PAPÍK, Richard. Jak psát závěrečné a kvalifikační práce.Nitra: Enigma, 2008. 161 s. ISBN 978-80-89132-70-6. 3. Jak psát esej nebo seminární práci [online]. Brno, 2011 [cit. 2015-10-29]. Dostupné z: https://is.muni.cz/el/1421/podzim2011/IM082/_PokynyKPraci.pdf https://is.muni.cz/el/1421/podzim2011/IM082/_PokynyKPraci.pdf 4. MEŠKO, Dušan a kol. Akademická příručka. 1. české upr. vyd. Martin: Osveta, 2006. 481 s. ISBN 80-8063-219-7. 5. Struktura seminární práce [online]. [cit. 2015-10-29]. Dostupné z: http://fim.uhk.cz/kroky/old/!_data/seminarka/Struktura_seminarni_prace.pdf http://fim.uhk.cz/kroky/old/!_data/seminarka/Struktura_seminarni_prace.pdf 6. ZBÍRAL, Robert. Příručka psaní seminárních a jiných vysokoškolských odborných prací. Praha: Linde, 2009. 159 s. ISBN 978-80-7201-779-9. 7. ZRADIČKA, Jiří ; KOVÁŘ, Michal: Jak napsat seminární práci. Brandýs n.L., 2010.

9 P OUŽITÁ LITERATURA Seznam použité literatury č. 2 Tištěné zdroje 1. GRUBER, David. Rychločtení, rychlostudium, info management. 7., upr. vyd. Praha: Management Press, 2008. 326 s. ISBN 978-80-7261-184-3. 2. KATUŠČÁK, Dušan; DROBÍKOVÁ, Barbora; PAPÍK, Richard. Jak psát závěrečné a kvalifikační práce.Nitra: Enigma, 2008. 161 s. ISBN 978-80- 89132-70-6. 3. MEŠKO, Dušan a kol. Akademická příručka. 1. české upr. vyd. Martin: Osveta, 2006. 481 s. ISBN 80-8063-219-7. 4. ZBÍRAL, Robert. Příručka psaní seminárních a jiných vysokoškolských odborných prací. Praha: Linde, 2009. 159 s. ISBN 978-80-7201-779-9 5. ZRADIČKA, Jiří ; KOVÁŘ, Michal: Jak napsat seminární práci. Brandýs n.L., 2010. Elektronické zdroje 6. Jak psát esej nebo seminární práci [online]. Brno, 2011 [cit. 2015-10-29]. Dostupné z: https://is.muni.cz/el/1421/podzim2011/IM082/_PokynyKPraci.pdf https://is.muni.cz/el/1421/podzim2011/IM082/_PokynyKPraci.pdf 7. Struktura seminární práce [online]. [cit. 2015-10-29]. Dostupné z: http://fim.uhk.cz/kroky/old/!_data/seminarka/Struktura_seminarni_prace.pdf http://fim.uhk.cz/kroky/old/!_data/seminarka/Struktura_seminarni_prace.pdf


Stáhnout ppt "J AK PSÁT SEMINÁRNÍ PRÁCI. V ÝBĚR TÉMATU, VYHLEDÁNÍ ZDROJŮ Výběr tématu zvolit téma, které mne zajímá zvolit raději užší, specifické téma (příliš široká."

Podobné prezentace


Reklamy Google