Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

AUTOR: Mgr. Alena Bartoňková NÁZEV: VY_32_INOVACE_13_05_A7_Bartonkova TÉMA: Tvoření příslovcí OBSAH: Tvoření příslovcí ČÍSLO PROJEKTU : CZ.1.07/1.4.00/21.2364.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "AUTOR: Mgr. Alena Bartoňková NÁZEV: VY_32_INOVACE_13_05_A7_Bartonkova TÉMA: Tvoření příslovcí OBSAH: Tvoření příslovcí ČÍSLO PROJEKTU : CZ.1.07/1.4.00/21.2364."— Transkript prezentace:

1 AUTOR: Mgr. Alena Bartoňková NÁZEV: VY_32_INOVACE_13_05_A7_Bartonkova TÉMA: Tvoření příslovcí OBSAH: Tvoření příslovcí ČÍSLO PROJEKTU : CZ.1.07/1.4.00/21.2364

2 A NOTACE Žáci se v hodině seznámí s tvořením příslovcí od přídavných jmen přidáním koncovky – ly. Hodina umožňuje žáků přímou interakci s učivem, neboť učitel se může kdykoliv vrátit zpět k probíranému gramatickému jevu. Po vysvětlení gramatiky následují cvičení, na nichž si žáci opakují učivu. Cvičení jsou různorodá a umožňují tak žákům širší záběr probíraného učiva, které v současnosti učebnice a pracovní sešity neumožňují. Cvičení jsou zaměřena na samotný překlad příslovcí a také na jejich využití ve větě. Součástí hodiny je rovněž domácí úkol, který by měli žáci na následující hodinu vypracovat. Hodina je připravována k odučení v multimediální či počítačové učebně.

3 odpovídají nám na otázku: kdy, kde, jak, proč, jak mnoho, jak málo nejčastěji se tvoří od přídavných jmen v angličtině se od přídavných jmen tvoří přidáním koncovky – ly quick (rychlý) – quickly (rychle) nice (pěkný) – nicely (pěkně) bad (špatný) – badly (špatně) The song was easy. Píseň byla lehká. The children sang it easily. Děti to zazpívali lehce.

4 u přídavných jmen končících na –y dochází ke změně na –ily funny – funnily (směšný – směšně) easy – easily (snadný – snadně) u přídavných jmen končících na –le se toto změní na –ly comfortable – comfortably (pohodlný – pohodlně) POZOR good (dobrý) – well (dobře) fast (rychlý) – fast (rychle)

5 u některých přídavných jmen přidáním koncovky - ly se změní význam slova  hard (těžký, těžko) – hardly (stěží, zřídka)  late (pozdní, pozdě) – lately (poslední dobou)  high (vysoký, vysoko) – highly (vysoce)  near (blízký, blízko) – nearly (téměř)

6 pěkně rychle dobře těžko nebezpečně směšně lehce jemně nicely quickly well hardly dangerously funnily easily softly

7 ADJECTIVEADVERB nicenicely bad near slow terribly easy beautiful loudly well fast quiet quickly lucky late

8 1. Jane ate her breakfast quick / quickly. 2. People returned slow / slowly. 3. We were awful / awfully wet. 4. George is good / well at Maths. 5. She did it good / well. 6. Their car runs slow / slowly. 7. You speak English good / well. 8. He worked very hard / hardly. 9. This picture is nice / nicely. 10. They did it fast / fastly.

9 Cítím se dobře. I feel well. Jane se oblékla rychle. Jane dressed quickly. Vyšplhali vysoko. They climbed high. Petr utíká rychle. Peter runs fast. Příběh skončil šťastně. The story ended happily.

10 1. Sue mluví anglicky dobře. 2. Vstával jsem pozdě. 3. Šli jsme pomalu domů. 4. Tatínek pracuje těžce. 5. Ženy neřídí nebezpečně. 6. Děti seděli tiše ve třídě. 7. Náhle se objevily tmavé mraky. 8. Hrozně jsem se bál. 9. Utíkali jsme se rychle schovat. 10. Přítel mi zavolal pozdě.

11 C ITACE  KOCIÁNOVÁ, Mgr. Zdeňka; KOCIÁN, Mgr. Petr. New English for You - workbook. Nový Jičín: EDUCI, 2004, ISBN 80-86381-15-3.  KOCIÁNOVÁ, Mgr. Zdeňka; KOCIÁN, Mgr. Petr. New English for You - Pupil´s book. Nový Jičín: EDUCI, 2004, ISBN 80-86381-14-5.  Ilustrace : Kliparty Office


Stáhnout ppt "AUTOR: Mgr. Alena Bartoňková NÁZEV: VY_32_INOVACE_13_05_A7_Bartonkova TÉMA: Tvoření příslovcí OBSAH: Tvoření příslovcí ČÍSLO PROJEKTU : CZ.1.07/1.4.00/21.2364."

Podobné prezentace


Reklamy Google