Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

O celkové výměře 63m2, části pozemku p.č. 1247/1 o výměře cca 100m2 a pozemku p.č. 439 o celkové výměře 1927m2 v KÚ Vilice.. 6) ZO schválilo rozpočtové.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "O celkové výměře 63m2, části pozemku p.č. 1247/1 o výměře cca 100m2 a pozemku p.č. 439 o celkové výměře 1927m2 v KÚ Vilice.. 6) ZO schválilo rozpočtové."— Transkript prezentace:

1 o celkové výměře 63m2, části pozemku p.č. 1247/1 o výměře cca 100m2 a pozemku p.č. 439 o celkové výměře 1927m2 v KÚ Vilice.. 6) ZO schválilo rozpočtové opatření č.1/S/2009 ze dne 31.3.20009 a rozpočtové opatření č. 2/S/2009 ze dne 17.4.2009 – úpravy v rámci § schváleného rozpočtu.. Vilická polnice číslo 04/2009 15.6.2009 ročník 12. pro občany Vilic zdarma Vážení spoluobčané, před nedávnem jsem byl obviněn z toho, že píši záměrně negativně o vilické mládeži a vše zdevastované v širokém okolí připisuji právě jim. Protože jsem člověk chybující, tak jako každý jiný a rád přiznám svůj omyl, začal jsem hloubat o čem napsat tentokrát, abych trochu napravil jejich pošramocenou pověst. Pravda, také bych nerad byl nařčen ze zaujatosti proti jakékoliv skupině obyvatel, mládež nevyjímaje. Čím tedy „naše děti“ poslední dobou vynikali, že by to stálo za pochvalu? Ve společenském vyžití to asi nebude. Na různých těch besídkách a podobně je k vidění pouze pár těch nejmladších a to čím dál tím méně. Že jdou udělat i akce ryze zábavného charakteru, např. nedávno velmi populární soutěže v netradičních disciplínách, kde by zrovna pro mládež mohlo být nevyčerpatelně možností, to se k nim asi ještě nedoneslo. Že by sport? Kdepak, pryč jsou ty doby, kdy třeba rodiče postavili z dětí juniorský tým a cyklistickou soutěž Zlatá šlapka s přehledem vyhrávali. O pracovním nasazení a ochotě se zapojit do nějaké smysluplné aktivity svědčí následující poznatek. Předesílám, že pouze jeden z mnoha. Při nedávném úklidu a čištění prostoru za sálem a přípravě kurtu na letní sezónu bylo po několik dnů zapojeno nespočet dospělých. Zvýšená aktivita samozřejmě přitáhla i pozornost mládeže. Prakticky kompletní vilická sestava se několikrát za den prokorzovala místem činu aby okoukla jak se dospělí lopotí a jak jim to ubývá. Kdo hádá, že jejich zapojení se odehrálo pouze ve sporadickém pozdravu, ten se trefil. Takže co vlastně pozitivního mladí dělají a to buď pro sebe, pro své rodiče, pro svoje okolí, pro svoji obec? Nevím. Mají-li nějaké koníčky a záliby, které je třeba v budoucnu proslaví, jsou zatím hodně hluboko ukryty. Pochopitelně jsou zde i tací co se svým zálibám věnují na plno a o nich v souvislosti s ničením a nepořádkem v obci stěží uslyšíte. Bohužel je jich zoufale málo. Co dodat závěrem? Je pro mě nepřijatelné aby rodič, který se dozví o vandalismu svého potomka, místo aby vzal řemen a pořádně ho seřezal, řekne: „No jo musíme počkat až z toho vyrostou, pak bude klid“. S tímto přístupem ale klid nebude nikdy, pořád se budou rodit a dorůstat nové děti. Třeba jsem ale skeptický zbytečně, třeba za mnou někdy zajdou a řeknou: „Máme takovýhle nápad ……, potřebovali bychom k tomu……“ M.Břenda Zasedání ZO č. 25/2009. konané dne 28.4.2009. Přítomni: M.Břenda, Z.Dobiáš, P.Procházka, J.Bednář, J.Kudrna, J.Klejnová a M.Petříková. Omluveni: 0. Na 25. zasedání ZO byla přijata tato usnesení:. 1) ZO vzalo na vědomí finanční zprávu – stav financí k 28.4.2009 činí 820.209,15Kč.. 2) ZO zamítlo uzavření Dohody s Policií ČR o vzájemné spolupráci při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku.. 3) ZO schválilo smlouvu o dílo s Ing. Václavem Rychlým, bytem V Suchdolci 499, Ml.Vožice a s p. Janem Kindlem, bytem 28.října 596, Ml.Vožice na zhotovení projektové dokumentace na rekonstrukci „Kremlu“. Cena za kompletní dílo je 85.000,-Kč. Zároveň se ruší usnesení č. 17/08 ze dne 18.4.2008.. 4) ZO schválilo hospodaření DSMO Mikroregionu Venkov za rok 2008 s výhradami s tím, že nedostatky zjištěné při přezkumu hospodaření musí být odstraněny dle zápisu z dílčího auditu ze dne 23.3.2009. Dále ZO schválilo návrh rozpočtu DSMO Mikroregionu Venkov na rok 2009, který počítá s příjmy i výdaji ve výši 270.000,-Kč.. 5) ZO schválilo záměr prodeje pozemku p.č. 123/1 Výtvarná seberealizace T.Jindry a J.Arona, co dodat? Větší postih než uvedení mládenci by ovšem zasluhoval ten, který tyto barvy do kontejneru vyhodil. Vsadím boty, že ke svozu nebezpečných odpadů, který následoval krátce poté, neměl dotyčný již co nabídnout.

2 Zasedání ZO č. 26/2009. konané dne 12.6.2009. Přítomni: M.Břenda, Z.Dobiáš, P.Procházka, J.Kudrna, J.Bednář a M.Petříková. Omluveni: J.Klejnová. Na 26. zasedání ZO byla přijata tato usnesení:. 1) ZO vzalo na vědomí finanční zprávu – stav financí k 12.6.2009 činí 678.256,25Kč.. 2) ZO schválilo závěrečný účet obce za rok 2008 s výrokem „bez výhrad“.. 3) ZO schválilo smlouvu s městem Mladá Vožice na úhradu neinvestičních nákladů pro ZŠ na rok 2009 na celkovou sumu 38.110,80Kč, což je 6.351,80Kč na jednoho vilického žáka.. 4) ZO schválilo smlouvu s městem Mladá Vožice na úhradu investičních a neinvestičních nákladů pro MŠ na celkovou sumu 22.650,.-Kč, což je 7.550,-Kč na jedno vilické dítě za jedno pololetí. 5) ZO vybralo firmu COLAS CZ a.s., Planá n.L. na opravu komunikace v Zátiší v celkové hodnotě 222.568,08Kč. 6) ZO Pověřilo starostu k sepsání smlouvy o dílo s firmou Pavel Krejčí, Chotoviny, na projekt Ozelenění obce – 1.etapa za 126.134,07Kč.. 7) ZO schválilo prodej pozemků p.č.123/1 o výměře 63m2 a části pozemku p.č.1247/1 a to v rozsahu zveřejněného záměru prodeje tohoto pozemku, sourozencům Jindřichu a Věře Smetanovým, bytem Hrnčíře 16 za 20,-Kč/m2.. 8) ZO schválilo směnu pozemků p.č.224/23 o výměře 3819m2 ve vlastnictví Miroslava Břendy, bytem 28.října 433, Ml.Vožice a Anny Břendové, bytem Zátiší 12, za pozemek p.č. 439 o výměře 1927m2 ve vlastnictví obce Vilice. Cena pozemků byla stanovena na 10,-Kč/m2. Do finančního vyrovnání bude zahrnut i trvalý lesní porost dle vypracovaného znaleckého posudku.. 9) ZO schválilo rozpočtové opatření č.3/S/2009 - úpravy v rámci schváleného rozpočtu a rozpočtové opatření č. 2/ZO/2009 – navýšení příjmů i výdajů o 88.400,-Kč. Výběr vodného. V nejbližších dnech se začne provádět výběr vodného, tak aby nejpozději do poloviny července měli všichni majitelé tuto povinnost splněnu. Cena zůstává nezměněna, tj. 15,-Kč/m3 odebrané vody. Dne 26.května 2009 oslavila paní Marie Kříženecká z Křížence 65. výročí svého narození. Blahopřejeme. Zlatá šlapka – za deštivého, větrného a studeného počasí obsadil náš tým žen na tomto cyklistickém závodě skvělé 1.místo. Ačkoliv ženy jely ve velmi slátané sestavě, mnohé s kterými se počítalo nakonec jet odmítly, výsledek byl nad veškerá očekávání. Klobouk dolů a děkujeme. Vodovod Zátiší, Hrnčíře. Při pravidelných rozborech vody bylo při posledním odběru zjištěno zvýšené množství dusičnanů v Zátiší a Hrnčířích. Opakovaný rozbor, po několika týdnech, tuto skutečnost potvrdil. Následovat budou další, úzce specializované odběry tak, aby se lokalizovalo místo kontaminace. V součinnosti s KHS a VAKem se budeme snažit uvést situaci do normálu v co nejkratším termínu. Do té body omezte užívání vody na co nejmenší minimum, kojenci, těhotné ženy a nemocní by se měli vyvarovat její konzumace vůbec.. Fotosoutěž. Upozorňujeme všechny fotografy, že stále probíhá a do konce tohoto roku bude probíhat soutěž o nejhezčí fotografii na téma: Zima, Jaro, Léto. Podzim. Soutěžní fotografie jsou přijímány průběžně celý rok. Vyhodnocení proběhne v lednu roku 2010.


Stáhnout ppt "O celkové výměře 63m2, části pozemku p.č. 1247/1 o výměře cca 100m2 a pozemku p.č. 439 o celkové výměře 1927m2 v KÚ Vilice.. 6) ZO schválilo rozpočtové."

Podobné prezentace


Reklamy Google