Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Reálná obrana 2015 Teoretické minimum pro zvládnutí základů efektivní obrany Vytvořeno pro potřeby Školy bojových umění a sebeobrany Břeclav, z.s. v roce.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Reálná obrana 2015 Teoretické minimum pro zvládnutí základů efektivní obrany Vytvořeno pro potřeby Školy bojových umění a sebeobrany Břeclav, z.s. v roce."— Transkript prezentace:

1 Reálná obrana 2015 Teoretické minimum pro zvládnutí základů efektivní obrany Vytvořeno pro potřeby Školy bojových umění a sebeobrany Břeclav, z.s. v roce 2015 Autor: Petr Čapka, trenér@sebeobranabreclav.wz.cz, +420 606 707 376trenér@sebeobranabreclav.wz.cz

2 Cíl prezentace?  Určitě nechci, aby jste prezentaci proklikali jen tak bezdůvodně.!  Cílem prezentace je nastínit základní principy ještě před tím, než přijdete cvičit na seminář, trénink, nebo se přihlásíte do kurzu.  Přečtěte si každou frázi několikrát, aby se Vám dostala alespoň mírně do podvědomí.  Důležitá fakta jsou zvýrazněny vždy červeně.  Bohužel na seminářích není čas na sezení v lavici a promítání zrovna takové prezentace, jako je tato. Z tohoto důvodu, by se k Vám měla dostat prezentace před příchodem na cvičení a měli by jste si ji pročíst.

3 Jak pochopit pojem reálná obrana?  Reálná obrana je sled úkonů, technik, taktik, pohybů a úniků, kterými se snažíme dosáhnout minimálního poškození zdraví - sebe, eventuelně svého majetku, přičemž naopak proti útočníkovi se snažíme použít co nejjednodušší aplikace, které ovšem mají ten nejrazantnější účinek.  Při aplikaci (rozuměj použití reálné obrany v praxi), tak není na místě používat složité páky, přehozy ani údery do svalových částí těla. Není možné vést zdlouhavý boj s nejistým výsledkem.

4 Základní pravidlo reálné obrany? “pravidlo čtyř“  Pravidlo čtyř, je prvním předpokladem k naplnění podstaty reálné obrany, ale především k zvládnutí obrany na ulici jako takové. Pokud má být obrana na ulici opravdu použitelná, je třeba dodržet následující:  ZBRAŇ – KOP – ÚDER – PÁKA  Toto pravidlo nám říká, jak úspěšně přemoci útočníka v reálném boji.  Pokud to lze, vždy totiž při hrozícím nebezpečí vytahuji zbraň (pepřový sprej, teleskopický obušek, tyč, klacek, kámen, batoh, židli). Nejefektivnější obrana totiž spočívá v udržení si dostatečné vzdálenosti od útočníka (distanc) a získání převahy nad útočníkem použitím jakékoli pomůcky - zbraně, která zesílí mou obranu, případně znemožní útok zcela.  V případě užití sprejové svítilny jet – paprsek, dochází k užití obou situací, jednak si udržíte distanc až na 5m a zároveň člověka oslepíte bez nutnosti přijít s útočníkem do kontaktu pod 1,5m-což je kritická hranice.

5  Dalším bodem pravidla je kop. Správně (přesně, rychle, překvapivě a razantně) provedeným kopem, může dojít až k zastavení útoku.  V případě, že u sebe nemám zbraň, nebo zbraň nemůžu vytáhnout, případně zbraň selhala, vždy použiji kop. Po použití zbraně, se jedná o druhý „prostředek“, který mi umožní uchovat si maximální bezpečnou vzdálenost a při selhání zbraně mi dává jakousi časovou volnost pro změnu obrany.  Kopy v reálné obraně jsou vedeny na genitálie, případně koleno, nebo se používá kop distanční, který již z názvu informuje o tom, k čemu je kop použit.

6  Třetím bodem je úder. Pokud mi selhala zbraň a k tomu jsem navíc nebyl dostatečně rychlý, či přesný v provádění kopu, útočník se ke mně dostal pod hranici 1m.  Při hranici pod 1m, nejsem schopen předvídat jak útočník zaútočí. Pokud vytáhne útočník například nůž, zjišťuji tuto informaci až velmi pozdě. Hranice pod 1,5m je kritická, hranice pod 1m je však označena v reálné obraně jako smrtelná!  Pod hranici 1m nejsem schopen adekvátně odpovídat na vyslané signály od útočníka (vytažení ruky z kapsy – má nůž/nemá?), chce mě pouze odstrčit, nebo zasadit úder pěstí která svírá boxer?

7  Jako poslední doporučovaná technika reálné obrany, je páka. Proč poslední? Nasazení páky, tedy její správné použití, totiž nutně vyžaduje několik set až tisíc opakování, tedy roky trénování. Nasazení páky je závislé na mnoha faktorech a v poměru (úder - páka) je zdlouhavé.  Navíc pokud používám páku, znamená to, že selhala jak obrana zbraní, kopem, tak úderem a útočník se mě již dotýká, drží, škrtí, škube, tedy nemám dodržen žádný distanc, na kterém reálná obrana zakládá.  Pokud to shrnu, výuka páky je velmi zdlouhavá, nasazení v boji je obtížné a efektivita v reálném boji, kdy na mě útočí více lidí, je nulová.(nemohu se zabývat pouze jedním člověkem, když další 3 na mě útočí zezadu)  Páky využíváme v sebeobraně především k zajištění osob. Tedy k jejich znehybnění, spoutání, zajištění k pevnému předmětu apod. V reálné obraně, je ale hlavním účelem ubránit se a utéci, ne si „hrát s útočníkem na zemi.“ Použití pák je tedy vyloženě nedoporučeno. Útočníka likviduji-utíkám.

8 Umíte ovládat zbraň?  Základním pravidlem je zbraň. To je bezesporu nejlepší varianta jak si udržet distanc a mít převahu nad útočníkem.  Aby však převaha nebyla jen „zdárná - imaginární“… tedy že v ruce sice držíte teleskopický obušek, ale neumíte s ním vůbec nic?!…je třeba se s danou zbraní, naučit zacházet. V opačném případě, Vám může být zbraň odebrána v boji a použita proti Vám.  Nestačí tak pouze zakoupit pepřový sprej či obušek a doufat, že doma na stolíku Vám k něčemu bude, až půjdete na diskotéku. Zbraň, kterou nemůžu vytáhnout do 3-4sekund, je mi k ničemu. Takže stejně tak pepřový sprej na dně kabelky, Vám mnoho nepomůže – nestihnete ho totiž prostě vytáhnout, až na Vás někdo ze 3m zaútočí. Bohužel velmi častá domněnka majitelů různých obranných prostředků.

9 Umění předvídat?  Nikdo neříká, že se z Vás musí stát kouzelník, nebo věštec. Základní fakt je ale tento: „Útoku, o kterém nevím, se nemůžu adekvátně bránit“  Pokud při cestě do práce, nebo školy, nosíte sluchátka na obou uších, neslyšíte co se děje kolem Vás. Minimálně ne v takové míře, aby jste zaslechli cvaknutí (nabití) zbraně,nebo vystřelení nože za Vašimi zády a mohli se připravit, propásnete tak důležitou hranici, kdy je možno ještě na útok reagovat – předvídat, připravit si do ruky tašku, obušek apod.  Dívat se kolem sebe a uvědomovat si možná rizika, je základní stavební kámen úspěšné obrany.  Stejnou roli hraje připravenost zbraně. V autě, či doma, je Vám k ničemu.

10 Jakým stylem útočit?  Nácvik kat (sestavy-boj s imaginárním soupeřem) v Karate sice vypadá na pohled pěkně, nicméně použitelnost v praxi klesá k nule.  Reálná obrana má jasně dané cíle, kam je třeba „bouchat, kopat, mlátit“ a to stylem „jako o život“.  NOS, KOŘEN NOSU nejlépe tvrdé údery pěstí  OČI promáčknout, či jednorázově probodnout  UŠI otevřenými dlaněmi silné údery a docílit prasknutí bubínků  GENITÁLIE kopat vší silou, ale také vhodně vedený úder je velmi funkční  KOLENO prokopnout, prolomit, udeřit obuškem do kloubů  OHRYZEK zarazit ohryzek, pohmoždit, nejlépe sekem malíkovou hranou  KRK udeřit tyčí, přiškrtit do bezvědomí  Mějte na paměti, že v boji na ulici, bude fungovat pouze jednoduchá obrana, vedená na nejcitlivější části těla, v opačném případě útočníka leda rozzuříte!

11 Reálná obrana a právo? §  Pokud se budete na ulici bránit, budete se bránit na základě nutné obrany, nebo krajní nouze, což jsou dva právní instituty, které říkají, že nebudete trestně stíháni, pokud odvracíte svým jednáním přímo hrozící, nebo trvající nebezpečí. Malé ALE tento právní výklad má a to ten, že obrana nesmí být zcela zjevně nepřiměřená útoku.  Bohužel žádná definice nestanoví který úder, či kop již není dovolen. Je na každém z Vás, abyste posoudili danou situaci. Což je samozřejmě velký kámen úrazu. Co se Vám, zdá jako přiměřená a naprosto pochopitelná obrana, se nemusí zamlouvat soudnímu znalci, či přímo soudci.  Mějte však vždy na paměti, že obrana musí být vždy silnější než útok. V opačném případě, by totiž neměla smysl. Je třeba však případnou akci včas zastavit, když už víte, že Vám nic dalšího nehrozí. Pokud budete pokračovat v obraně i přes fakt, že Vám již útočník nemůže ublížit, jednání může být kvalifikováno soudem jako EXCES, tedy vybočení z nutné obrany, či krajní nouze a tyto dva zákony Vás potom již nechrání.

12 Sledujte okolí!  Před bojem, v případě, že se boj blíží, po boji, i během boje, neustále sledujte své okolí a buďte připraveni adekvátně reagovat!  Velkým zklamáním je vidět dobře vycvičeného jedince, který se umí reálně velmi dobře bránit, když následně v boji nesleduje okolí a nevšímá si, že se blíží k místu napadení kumpáni útočníka. V ten moment musí dojít v podvědomí k přehodnocení situace a k bleskové změně taktiky.  1) v takové situaci je na místě okamžitě tasit zbraň a volat o pomoc  2) pokud víte, že boj předem nevyhrajete (Vy nemáte v ruce nic a běží proti Vám 6lidí), že nemáte reálně šanci uspět, je lepší do boje se nepouštět, okamžitě vyhledat nejbližší možnou únikovou cestu např. (Nasednout zpět do auta a urychleně odjet)  Boj s jedním útočníkem je otázka života a smrti, boj se skupinou útočníků, dopadne ale ve většině případů velmi špatně. Nehrajte si na hrdiny!

13 Výcvik bez námahy, je jako zbraň bez nábojů.  Pokud si myslíte, že pro obranu stačí jen a pouze navštívit pár hodin sebeobrany, kde vynecháte rozcvičku, protože je podle Vás zbytečná, dále se Vám nebude chtít běhat, protože jste právě snědli svíčkovou a 7knedlíků, kotoul neuděláte „protože to bolí“, musím Vás zklamat.  Vaše šance na obranu vzroste pouze o tolik procent, kolik sami vydáte pro naučení bojových dovedností. Pokud tedy čtete tyto řádky před blížícím se kurzem, vyrazte si zaběhat do přírody, přečte se příručku sebeobrany, vybavte se obranným prostředkem a připravte se na trénink!  Kolik do tréninku vložíte, tolik se Vám vrátí na ulici.  Dobré zvládnutí technik sebeobrany, je otázkou několika let, určitě ne několika málo hodin. Je nutno znalosti pravidelně opakovat (formou seminářů) jinak dochází k zpomalení reakcí, síly, nebo zapomenutí technik.

14 Forma výcviku?  Nácvik do vzduchu, případně nácvik technik, jenž jsou ukončeny těsně před tělem partnera, nejsou v boji platné, neboť obránce nemá dostatečný odhad vzdálenosti, není tak schopen reálné provést techniku v boji na ulici.  Jediná možná varianta nácviku reálné obrany, je po naučení techniky (do lapy), přejít k jejímu použití v nácviku boje, kumite, nebo spíše v sparingu.  Je třeba se dostatečně vybavit ochrannými pomůckami a následně nacvičovat údery minimálně s dopadem – dotekem, nicméně lepší varianta je provádět techniky přímo na tělo na 20-40% reálného nasazení.  Pokud jste cvičili, nebo cvičíte sebeobranu, dejte pozor, aby trenér zařadil do výuky i nácvik obrany ve dvojicích a to tak, že techniky dopadají tělo na tělo!

15 Sprejová svítilna ESP  Pepřový sprej JET- pramínek, FOG – mlha (viz.foto) je dobrý, levný a velmi účinný prostředek, který může při správném použití udržet útočníka od Vašeho těla až na 5metrů! Což je na ulici k nezaplacení! -viz. DISTANCE  Dokáže útočníka oslepit a je vhodný k použití i proti více útočníkům. Pořizovací náklady jsou malé a lahvička je skladná!  Svítilnu můžete použít jako běžné světlo a přitom jste ihned připraveni se stisknutím bránit.  Sprej je obranný prostředek NELETÁLNÍ, tedy jeho účinky jsou ještě vratné

16 Teleskopický obušek ESP Teleskopický obušek je vlastně váleček, který se švihnutím promění v ocelovou tyč, která dokáže nepříjemné zázraky. Výhoda oproti spreji je, že se nemá jak vypotřebovat, tedy je použitelný opakovaně -v případě kalené verze je dokonce prakticky nezničitelný. Nevýhodou je, že nedokáže udržet útočníka na 5m jako sprej, protože při použití musíte dojít do kontaktu s útočníkem. Obušek je LETÁLNÍ zbraň a správné použití není vratné (zlomená kost apod.)

17 Mít v zádech zálohu!  Představte si, jdete večer po ulici, vidíte jak někdo napadá ženu.  Absolvovali jste kurz sebeobrany a proto jdete situaci vyřešit.  Útočník je jeden, celkem malý, říkáte si, s tím nebude problém.  Když se ovšem přibližujete a voláte na útočníka „hej, co děláš“  Naráz se na scéně objeví dalších 5 kumpánů, kteří čekali za rohem.  Vy už samozřejmě nemůžete couvnout a nechat ženu v tom, proto se rozbíháte, prvního pacifikujete, v tom ale další 4 už na Vás dotírají. Vy skončíte KO a ženě jste vůbec nepomohli. Vám také nikdo nepomůže.  Poučení zní: Jakmile jdete řešit jakýkoli fyzický konflikt, předem vytočte 158 PČR nebo 156 MP nahlaste co se děje, kde jste a tímto si zaručíte, že za pár minut přijedou ozbrojení policisté, či strážníci! Poté již nebrání nic tomu pustit se do pomoci, v koutku oka, ale budete vědět, že máte v zádech zálohu, která zanedlouho přijede. Můžete být policisty spacifikován taktéž, protože nemají čas na místě řešit kdo si začal a kdo volal vlastně o pomoc. Proto na toto buďte připraveni. Policii volejte vždy samy, nespoléhejte že zavolá někdo jiný.


Stáhnout ppt "Reálná obrana 2015 Teoretické minimum pro zvládnutí základů efektivní obrany Vytvořeno pro potřeby Školy bojových umění a sebeobrany Břeclav, z.s. v roce."

Podobné prezentace


Reklamy Google