Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

SPISOVNÁ VÝSLOVNOST ČEŠTINY Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je PhDr. Lucie Bušová. Dostupné z Metodického portálu

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "SPISOVNÁ VÝSLOVNOST ČEŠTINY Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je PhDr. Lucie Bušová. Dostupné z Metodického portálu"— Transkript prezentace:

1 SPISOVNÁ VÝSLOVNOST ČEŠTINY Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je PhDr. Lucie Bušová. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785. Provozuje Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků (NÚV).

2 ORTOEPIE = spisovná výslovnost výslovnostní norma spisovného jazyka náležité tvoření hlásek → součást požadavků na spisovnou výslovnost → ORTOFONIE (= součást ortoepie)

3 CO (NE)ŘEŠÍ ORTOEPIE? řeší: vztah mezi hláskou ve spisovném projevu – "správnou", odpovídající normě a – "nesprávnou", stojící mimo normu neřeší: popis vad řeči a cestu k jejich nápravě → LOGOPEDIE

4 KDE NAJDEME POMOC? Česká výslovnostní norma Základní mluvnice českého jazyka Slovník spisovné češtiny Pravidla českého pravopisu

5 UTVÁŘENÍ SPISOVNÉ NORMY utváří se v různých jazycích různě: – ČJ: základ – fonetické rysy středočeského nářečí (přihlíží se k výslovnostním poměrům na Moravě) – NJ: výslovnost rozhlasových a televizních hlasatelů – AJ (brit.): BBC English + King’s English, Queen’s En. – RJ: výslovnost vzdělaných obyvatel kulturního a společenského centra (Moskva)

6 VÝSLOVNOSTNÍ STYLY = vnitřní stylová rozrůzněnost spisovné výslovnosti a)základní styl b)hovorový styl c)pečlivý styl

7 OBECNÉ ZÁSADY SPISOVNÉ VÝSLOVNOSTI precizně artikulujeme jednotlivé hlásky neprodlužujeme ani nezkracujeme slabiky nevynecháváme hlásky, pokud to pravidla výslovně nepovolují dbáme na přiměřené tempo projevu, přesně frázujeme, střídáme sílu hlasu

8 VÝSLOVNOST ČESKÝCH SLOV setkají-li se dvě samohlásky, vyslovíme obě hlásku na začátku slova vyslovujeme, i když je to obtížné dvě stejné souhlásky na hranici základu slova a přípony splývají ke zjednodušení může dojít i u skupiny tří souhlásek

9 VÝSLOVNOST CIZÍCH SLOV nečeské hlásky se nahrazují podobnou hláskou českou mezi i/y a jinou samohlásku se vkládá -j- skupiny di, ti, ni se čtou tvrdě samohlásky se někdy vyslovují dlouze, i když není délka v písmu vyznačena citátové výrazy a slova nově přejatá si mohou zachovávat původní pravopis i výslovnost

10 POUŽITÁ LITERATURA KOSTEČKA, Jiří. Český jazyk pro 1. ročník gymnázií. 2., upr. vyd. Praha: SPN – pedagogické nakladatelství, 2009, 256 s. ISBN 978-80-7235-400-9. Český jazyk a komunikace pro střední školy: 2. díl. Vyd. 1. Brno: Didaktis, 2010. ISBN 978-807- 3581-725.


Stáhnout ppt "SPISOVNÁ VÝSLOVNOST ČEŠTINY Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je PhDr. Lucie Bušová. Dostupné z Metodického portálu"

Podobné prezentace


Reklamy Google