Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Kalkulace úplných a neúplných nákladů. Osnova výkladu Kalkulace úplných a neúplných nákladů Předběžná a výsledná kalkulace – ukázkové příklady Kalkulace.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Kalkulace úplných a neúplných nákladů. Osnova výkladu Kalkulace úplných a neúplných nákladů Předběžná a výsledná kalkulace – ukázkové příklady Kalkulace."— Transkript prezentace:

1 Kalkulace úplných a neúplných nákladů

2 Osnova výkladu Kalkulace úplných a neúplných nákladů Předběžná a výsledná kalkulace – ukázkové příklady Kalkulace neúplných nákladů – ukázkové příklady Srovnání kalkulace úplných a neúplných nákladů – ukázkové příklady Bod zvratu – ukázkový příklad

3 Osnova výkladu Bod zvratu pro více produktů – ukázkový příklad Krycí příspěvek – ukázkový příklad Otázky a úkoly

4 Kalkulace Kalkulace úplných nákladů –jsou vhodné především pro účetnictví, kdy, cena je dána předem a výsledkem kalkulace je zjištění zisku na jednici, –při použití této kalkulace vycházíme z toho, že každý prodaný kus přinese zisk. Kalkulace neúplných nákladů –jsou účelnější pro finanční řízení, –ukazuje, že ne každý objem prodeje nám pokryje fixní náklady a zajistí zisk.

5 Kalkulace úplných nákladů Kalkulace úplných nákladů stanovuje na tzv. kalkulační jednici výši nákladů a zisk. Kalkulační vzorec: Přímý materiál Přímé mzdy Ostatní přímé náklady Výrobní režie Vlastní náklady výroby Správní režie (příp. zásobovací režie) Vlastní náklady výkonu Odbytové náklady Úplné vlastní náklady výkonu Zisk Prodejní cena DPH Prodejní cena s daní

6 Kalkulace Předběžná kalkulace –stanoví plánované náklady a zisk na kalkulační jednici –sestavují se před zahájením produkce a jsou jedním z podkladů pro stanovení ceny –vychází z rozpočtů. Výsledná kalkulace –sestavují se po ukončení produkce –sledují skutečné náklady a vychází z účetnictví –účelem je porovnat skutečnost s předběžnou kalkulací a zjistit skutečný zisk.

7 Příklad: Firma se zabývá výrobou keramiky. Rozpočet výrobní režie pro keramické džbány činí Kč, správní režie Kč, odbytové náklady Kč. Spotřeba materiálu činí 50 Kč/ks, přímé mzdy 150 Kč/ks, ostatní přímé náklady 42 Kč/ks, firma plánuje vyrobit džbánů. Cena jednoho džbánu bez DPH činí 490 Kč. Sestavte předběžnou kalkulaci a zjistěte výši zisku na 1 džbán.

8 Kalkulace1 ks ks 1. Přímý materiál Přímé mzdy Ostatní přímé náklady Výrobní režie Vlastní náklady výkonu Správní režie Vlastní náklady výkonu Odbytové náklady Úplné vlastní náklady výkonu Zisk Prodejní cena DPH Prodejní cena s DPH Řešení:

9 PoložkaClaudiePicoletaBeata přímý materiál Kč Kč9 270 Kč plán produkce výkonová norma času 110 ks 10 h 130 ks 11 h 90 ks 8 h hodinový mzdový tarif 110 Kč rozpočet výrobní režie Kč rozpočet správní režie Kč odbytové náklady Kč Příklad: Firma vyrábí 3 typy sedacích souprav s těmito náklady: Sestavte předběžnou kalkulaci pro všechny typy sedacích souprav přirážkovou metodou (rozvrhovou základnou jsou přímé mzdy). Zisk činí 15 % z úplných vlastních nákladů výkonu. Zaokrouhlejte na celé koruny.

10 Kalkulace ClaudiePicoletaBeata 1. Přímý materiál Přímé mzdy Ostatní přímé náklady Výrobní režie (122% z p. mezd) Vlastní náklady výkonu Správní režie (82,5% z p. mezd) Vlastní náklady výkonu Odbytové náklady (64% z p.m.) Úplné vlastní náklady výkonu Zisk (15% z úpl. vl. n. výkonu) Prodejní cena DPH Prodejní cena s DPH Řešení:

11 PoložkaPředběžná kalkulace na 1 ks Skutečnost ks Výsledná kalkulace na 1 ks Rozdíl přímý materiál přímé mzdy VR, SR, ON úplné vlastní náklady výkonu zisk 150 prodejní cena (tržby) Příklad: Firma vyrobila výrobků. Náklady na výrobu jsou uvedené v tabulce. Sestavte zjednodušenou výslednou kalkulaci a vyčíslete rozdíly předběžné a výsledné kalkulace.

12 PoložkaPředběžná kalkulace na 1 ks Skutečnost ks Výsledná kalkulace na 1 ks Rozdíl přímý materiál úspora 5 Kč přímé mzdy překročení 2 Kč VR, SR, ON úspora 10 Kč úplné vlastní náklady výkonu úspora 13 Kč zisk 150 prodejní cena (tržby) Řešení:

13 Kalkulace neúplných nákladů jsou účelnější pro finanční řízení (než kalkulace úplných nákladů) pracuje s variabilními a fixními náklady a s různým prodaným množstvím fixní náklady se nerozvrhují na jednici, protože se pokládají za náklady nutné k chodu celého podniku

14 Výpočet kalkulace (postup) 1.vykalkulujeme variabilní náklady, tzn. náklady, které můžeme stanovit stejně jako v kalkulaci úplných nákladů (pomocí norem). 2.zjistíme výši tržeb = cena * kalkulované množství 3.zjistíme tzv. krycí příspěvek - částku, která slouží k úhradě fixních nákladů a poté k tvorbě zisku jako: krycí příspěvek celkem = tržby - variabilní náklady celkem 4.fixní náklady odečteme od krycího příspěvku v celkové výši, a tím zjistíme celkový zisk. Tím získáme náklady na jednici. Tato kalkulace ale pracuje s celkovými náklady, takže tyto hodnoty pak vynásobíme příslušným počtem kusů.

15 Položka1 ks1 000 ks3 000 ks5 000 ks materiál mzdy ostatní variabilní náklady variabilní náklady celkem cena (tržby) krycí příspěvek fixní náklady zisk Příklad: Firma vyrábí dřevěné poličky. Na jednu poličku spotřebuje materiál za 770 Kč, mzda činí 300 Kč, ostatní variabilní náklady jsou 230 Kč/ks. Fixní náklady činí Kč. Cena poličky stanovena na Kč. Předpokládáme prodej až ks. Výsledek ukazuje, že až určitý objem produkce nám zajistí zisk.

16 Příklad 1: Firma vyrábí kabelky –spotřeba materiálu je 415 Kč/ks, mzdy 275 Kč/ks, ostatní variabilní náklady 95 Kč, –fixní náklady Kč –prodejní cena činí Kč (cena bez DPH). Sestavte kalkulaci neúplných nákladů pro předpokládaný objem prodeje: –3 000 ks, –5 000 ks.

17 Položka1 ks3 000 ks5 000 ks materiál mzdy ostatní variabilní náklady variabilní náklady celkem cena (tržby) krycí příspěvek fixní náklady zisk Řešení:

18 Příklad 2: Firma šije pánské kalhoty –norma spotřeby látky je 2,5 m, norma spotřeby elektrické energie 0,5 kWh/1 kalhoty, výkonová norma činí 1,5 hod/1 kalhoty –cena 1 m látky je 290 Kč, 1 kWh elektrické energie 4 Kč, hodinová mzda 80 Kč –odpisy činí Kč. –cena je stanovena na Kč (bez DPH) Na základě těchto údajů sestavte kalkulaci neúplných nákladů při prodeji ks a ks.

19 Položka1 ks2 000 ks3 000 ks materiál mzdy ostatní variabilní náklady variabilní náklady celkem cena (tržby) krycí příspěvek fixní náklady zisk Řešení:

20 Srovnání kalkulací úplných nákladů a neúplných nákladů

21 Položka 1 ks 1. přímý materiál přímé mzdy výrobní režie310 vlastní náklady výroby správní režie70 vlastní náklady výkonu odbytové náklady110 úplné vlastní náklady výkonu zisk230 prodejní cena bez DPH1570 Příklad: Firma sestavila následující kalkulaci úplných nákladů na jednici výkonu. Na základě kalkulace zpracujte rozpočet ve dvou variantách, a to na ks a ks.

22 Položka1 000 ks4 000 ks 1. přímý materiál přímé mzdy výrobní režie vlastní náklady výroby správní režie vlastní náklady výkonu odbytové náklady úplné vlastní náklady výkonu zisk Rozpočet vycházející z kalkulace úplných nákladů Řešení:

23 Položka1 ks1 000 ks4 000 ks materiál mzdy ostatní variabilní náklady variabilní náklady celkem cena (tržby) krycí příspěvek fixní náklady zisk Kalkulace neúplných nákladů - ostatní variabilní náklady činily 215 Kč/ks a fixní náklady Kč. Řešení:

24 Bod zvratu ukazuje minimální objem prodeje, od kterého podnik začne tvořit zisk při jeho výpočtu vycházíme z toho, že pokud prodej pokryje fixní náklady, pak každý další prodaný produkt vytváří zisk Bod zvratu (Break-even point) = fixní náklady = fixní náklady cena – variabilní náklady 1 ks krycí příspěvek 1 ks

25 Příklad: Firma potřebuje zjistit, kolik výrobků musí minimálně prodat, jestliže její fixní náklady činí Kč, variabilní náklady na 1 výrobek činí 990 Kč a prodejní cena je Kč. Bod zvratu = – 990 = ks Bod zvratu nám ukáže, zda náš prodejní záměr bude mít vůbec smysl. Pokud zjistíme, že jsme schopni prodat kusů výrobků a bod zvratu je ks, znamená to, že nemá smysl se do prodeje pouštět nebo bude nutné výrazně změnit náklady či cenu.

26 Grafické vyjádření bodu zvratu: objem výroby v tisících Kč Vysvětlivky: fixní náklady variabilní náklady celkové náklady tržby

27 Příklad 1: Fixní náklady činí Kč a variabilní náklady 265 Kč na 1 výrobek. Vypočtěte, kolik by měl činit minimální prodej při ceně: a) 490 Kč b) 505 Kč c) 512 Kč

28 Řešení: a) / 490 – 265 = ks b) / 505 – 265 = ks c) / 512 – 265 = ks

29 Bod zvratu pro více produktů Firmy většinou vyrábějí více druhů produktů, proto musíme vyjádřit bod zvratu v penězích. Bod zvratu pak vyjadřuje minimální výši tržeb, která bude potřebná k tomu, aby podnik začal dosahovat zisku. Bod zvratu pro více produktů = fixní náklady celkový krycí příspěvek : tržby

30 Položkakoženkovákožená plánované tržby variabilní náklady celkem krycí příspěvek Příklad: Firma vyrábí dámské kožené a koženkové kabelky. Variabilní náklady u koženkové kabelky činí 570 Kč na 1 ks, u kožené kabelky Kč. Cena koženkové kabelky je 890 Kč u kožené Kč. Předpokládáme roční prodej ks koženkových a 900 kožených kabelek. Fixní náklady činí Kč. Bod zvratu = ( ) : ( ) = Kč Zisk začneme tvořit až po dosažení tržeb ve výši Kč (pokud se nezmění poměr ve vyráběném sortimentu).

31 PoložkaVýrobek AVýrobek BVýrobek C plánovaný prodej tržby variabilní náklady Příklad: Firma vyrábí 3 druhy výrobků: výrobek A – variabilní náklady – 72 Kč výrobek B – variabilní náklady – 59 Kč výrobek C – variabilní náklady – 81 Kč Fixní náklady činí Kč Vypočtěte bod zvratu, který je daný výši tržeb.

32 Řešení: Bod zvratu = ( ) : ( ) = = Kč Zisk začneme tvořit až po dosažení tržeb ve výši Kč (pokud se nezmění poměr ve vyráběném sortimentu).

33 Kalkulace neúplných nákladů pro více produktů Pokud vyrábíme více druhů, pak platí, že fixní náklady odečítáme v celkové výši. Zisk nevyčíslujeme pro jednotlivé produkty, ale za podnik jako celek.

34 PoložkaVýrobek AVýrobek B materiál na 1 ks mzdy na 1 ks ostatní variabilní náklady na 1 ks fixní náklady Příklad: Firma vyrábí výrobků A v ceně Kč a výrobků B v ceně 550 Kč. Výroba vyvolává tyto náklady:

35 PoložkaVýrobek A ks Výrobek B ks Celkem materiál mzdy ostatní variabilní náklady variabilní náklady celkem tržby krycí příspěvek fixní náklady zisk Firma dosáhne zisku ve výši Kč, jestliže prodá všechny výrobky. Řešení:

36 PoložkaDCP 350DCX 150 spotřeba materiálu mzdy ostatní variabilní náklady Úloha 1: Firma Dexon, s. r. o., vyrábí dva typy centrálních reprobeden, a to: DCP 350 – plánuje vyrobit ks, prodejní cena Kč DCX 150 – plánuje vyrobit ks, prodejní cena Kč Fixní náklady při výrobě činí Kč, náklady pro centrální reprobedny jsou uvedeny v tabulce. Sestavte kalkulaci neúplných nákladů pro oba typy reprobeden.

37 PoložkaDCP ks DCX ks Celkem materiál mzdy ostatní variabilní náklady variabilní náklady celkem tržby krycí příspěvek fixní náklady zisk Firma dosáhne zisku ve výši Kč, jestliže prodá všechny reprobedny. Řešení:

38 PoložkaDCN 150DCN 250DCN 350 MP3 objem prodeje (ks) přímý materiál přímé mzdy ostatní variabilní náklady cena bez DPH fixní náklady Úloha 2: Firma vyrábí 3 typy autorádií s těmito náklady v Kč: Sestavte kalkulaci neúplných nákladů.

39 Položka DCN ks DCN ks DCN 350 MP3 500 ks Celkem materiál mzdy ostatní variabilní náklady variabilní náklady celkem tržby krycí příspěvek fixní náklady zisk Řešení:

40 K čemu je užitečný krycí příspěvek krycí příspěvek nám ukáže, který z našich produktů se vyplatí nabízet a který ne, ukáže nám to lépe než kalkulace úplných nákladů a nepotřebuje k tomu vyčíslit zisk. nejpřínosnější by mohl být ten produkt, jehož krycí příspěvek je nejvyšší, ale nemusí to být vždy pravda, protože nejvyšší bude pravděpodobně u toho produktu, jehož se prodá nejvíce. z tohoto důvodu je potřebné zjistit krycí příspěvek na jednici.

41 Jak vypočítat krycí příspěvek na jednici Dva možné postupy: 1.vydělením celkového krycího příspěvku objemem produkce, 2.výpočtem krycí příspěvek na jednici = cena - variabilní náklady na jednici. Nejvýnosnější je ten produkt, který bude mít nejvyšší krycí příspěvek na jednici.

42 PoložkaVýrobek AVýrobek BCelkem objem prodeje (ks) variabilní náklady 1 ks tržby fixní náklady Řešení 1 Variabilní náklady celkem * = * = Krycí příspěvek celkem – = = – = = Krycí příspěvek na 1 ks : = : = 778 Příklad

43 Řešení 2 Průměrná cena 1 ks : = = : = = Krycí příspěvek na 1 ks1 993 – = – 750 = 778 Oba produkty mají krycí příspěvek kladný, a tím přispívají k pokrytí fixních nákladů. PoložkaVýrobek AVýrobek BCelkem objem prodeje (ks) variabilní náklady 1 ks tržby fixní náklady

44 PoložkaVýrobek AVýrobek BVýrobek C plánovaný prodej tržby variabilní náklady fixní náklady Úkol 1: Firma vyrábí 3 druhy výrobků, další potřebné údaje jsou uvedeny v tabulce: Na základě těchto údajů zjistěte: a) výhodnost jednotlivých produktů; b) zda dosáhneme zisku při zadaném objemu prodeje; c) zda dosáhneme zisku, jestliže snížíme produkci výrobku C na ks a zvýšíme prodej výrobku B na ks.

45 Položka Výrobek AVýrobek BVýrobek C Průměrná cena 1 ks : = : = : = 32 Krycí příspěvek na 1 ks51 – 42 = 9 Kč80 – 65 = 1532 – 30 = 2 Řešení: a) PoložkaVýrobek A ks Výrobek B ks Výrobek C ks Celkem tržby variabilní náklady krycí příspěvek fixní náklady zisk b)

46 Položka Výrobek A ks Výrobek B ks Výrobek C ks Celkem tržby variabilní náklady krycí příspěvek fixní náklady zisk c)

47 Otázky a úkoly Co znamená kalkulace úplných a neúplných nákladů? Co je bod zvratu a jak ho vypočteme? Jak provádíme kalkulaci pro více výrobků? Co je krycí příspěvek? Samostatně vypočti všechny vzorové příklady v textu výkladu.


Stáhnout ppt "Kalkulace úplných a neúplných nákladů. Osnova výkladu Kalkulace úplných a neúplných nákladů Předběžná a výsledná kalkulace – ukázkové příklady Kalkulace."

Podobné prezentace


Reklamy Google