Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Kalkulace úplných a neúplných nákladů. Osnova výkladu Kalkulace úplných a neúplných nákladů Předběžná a výsledná kalkulace – ukázkové příklady Kalkulace.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Kalkulace úplných a neúplných nákladů. Osnova výkladu Kalkulace úplných a neúplných nákladů Předběžná a výsledná kalkulace – ukázkové příklady Kalkulace."— Transkript prezentace:

1 Kalkulace úplných a neúplných nákladů

2 Osnova výkladu Kalkulace úplných a neúplných nákladů Předběžná a výsledná kalkulace – ukázkové příklady Kalkulace neúplných nákladů – ukázkové příklady Srovnání kalkulace úplných a neúplných nákladů – ukázkové příklady Bod zvratu – ukázkový příklad

3 Osnova výkladu Bod zvratu pro více produktů – ukázkový příklad Krycí příspěvek – ukázkový příklad Otázky a úkoly

4 Kalkulace Kalkulace úplných nákladů –jsou vhodné především pro účetnictví, kdy, cena je dána předem a výsledkem kalkulace je zjištění zisku na jednici, –při použití této kalkulace vycházíme z toho, že každý prodaný kus přinese zisk. Kalkulace neúplných nákladů –jsou účelnější pro finanční řízení, –ukazuje, že ne každý objem prodeje nám pokryje fixní náklady a zajistí zisk.

5 Kalkulace úplných nákladů Kalkulace úplných nákladů stanovuje na tzv. kalkulační jednici výši nákladů a zisk. Kalkulační vzorec: Přímý materiál Přímé mzdy Ostatní přímé náklady Výrobní režie Vlastní náklady výroby Správní režie (příp. zásobovací režie) Vlastní náklady výkonu Odbytové náklady Úplné vlastní náklady výkonu Zisk Prodejní cena DPH Prodejní cena s daní

6 Kalkulace Předběžná kalkulace –stanoví plánované náklady a zisk na kalkulační jednici –sestavují se před zahájením produkce a jsou jedním z podkladů pro stanovení ceny –vychází z rozpočtů. Výsledná kalkulace –sestavují se po ukončení produkce –sledují skutečné náklady a vychází z účetnictví –účelem je porovnat skutečnost s předběžnou kalkulací a zjistit skutečný zisk.

7 Příklad: Firma se zabývá výrobou keramiky. Rozpočet výrobní režie pro keramické džbány činí 1 350 000 Kč, správní režie 780 000 Kč, odbytové náklady 225 000 Kč. Spotřeba materiálu činí 50 Kč/ks, přímé mzdy 150 Kč/ks, ostatní přímé náklady 42 Kč/ks, firma plánuje vyrobit 15 000 džbánů. Cena jednoho džbánu bez DPH činí 490 Kč. Sestavte předběžnou kalkulaci a zjistěte výši zisku na 1 džbán.

8 Kalkulace1 ks15 000 ks 1. Přímý materiál50750 000 2. Přímé mzdy1201 800 000 3. Ostatní přímé náklady42630 000 4. Výrobní režie901 350 000 Vlastní náklady výkonu3024 530 000 5. Správní režie52780 000 Vlastní náklady výkonu3545 310 000 6. Odbytové náklady15225 000 Úplné vlastní náklady výkonu3695 535 000 7. Zisk1211 815 000 Prodejní cena4907 350 000 DPH Prodejní cena s DPH Řešení:

9 PoložkaClaudiePicoletaBeata přímý materiál10 450 Kč11 960 Kč9 270 Kč plán produkce výkonová norma času 110 ks 10 h 130 ks 11 h 90 ks 8 h hodinový mzdový tarif 110 Kč rozpočet výrobní režie435 000 Kč rozpočet správní režie295 000 Kč odbytové náklady230 000 Kč Příklad: Firma vyrábí 3 typy sedacích souprav s těmito náklady: Sestavte předběžnou kalkulaci pro všechny typy sedacích souprav přirážkovou metodou (rozvrhovou základnou jsou přímé mzdy). Zisk činí 15 % z úplných vlastních nákladů výkonu. Zaokrouhlejte na celé koruny.

10 Kalkulace ClaudiePicoletaBeata 1. Přímý materiál10 45011 9609 270 2. Přímé mzdy1 1001 210880 3. Ostatní přímé náklady--- 4. Výrobní režie (122% z p. mezd)1 3421 4761 074 Vlastní náklady výkonu12 89214 64611 224 5. Správní režie (82,5% z p. mezd)908998726 Vlastní náklady výkonu13 80015 64411 950 6. Odbytové náklady (64% z p.m.)704774563 Úplné vlastní náklady výkonu14 50416 41812 513 7. Zisk (15% z úpl. vl. n. výkonu)2 1762 4631 877 Prodejní cena DPH Prodejní cena s DPH Řešení:

11 PoložkaPředběžná kalkulace na 1 ks Skutečnost 5 000 ks Výsledná kalkulace na 1 ks Rozdíl přímý materiál 350 1 745 000 přímé mzdy 290 1 452 000 VR, SR, ON 330 1 670 000 úplné vlastní náklady výkonu 970 4 867 000 zisk 150 prodejní cena (tržby) 1 120 5 600 000 Příklad: Firma vyrobila 5 000 výrobků. Náklady na výrobu jsou uvedené v tabulce. Sestavte zjednodušenou výslednou kalkulaci a vyčíslete rozdíly předběžné a výsledné kalkulace.

12 PoložkaPředběžná kalkulace na 1 ks Skutečnost 5 000 ks Výsledná kalkulace na 1 ks Rozdíl přímý materiál 350 1 725 000 345úspora 5 Kč přímé mzdy 290 1 460 000 292překročení 2 Kč VR, SR, ON 330 1 600 000 320úspora 10 Kč úplné vlastní náklady výkonu 970 4 867 000 957úspora 13 Kč zisk 150 prodejní cena (tržby) 1 120 5 600 000 Řešení:

13 Kalkulace neúplných nákladů jsou účelnější pro finanční řízení (než kalkulace úplných nákladů) pracuje s variabilními a fixními náklady a s různým prodaným množstvím fixní náklady se nerozvrhují na jednici, protože se pokládají za náklady nutné k chodu celého podniku

14 Výpočet kalkulace (postup) 1.vykalkulujeme variabilní náklady, tzn. náklady, které můžeme stanovit stejně jako v kalkulaci úplných nákladů (pomocí norem). 2.zjistíme výši tržeb = cena * kalkulované množství 3.zjistíme tzv. krycí příspěvek - částku, která slouží k úhradě fixních nákladů a poté k tvorbě zisku jako: krycí příspěvek celkem = tržby - variabilní náklady celkem 4.fixní náklady odečteme od krycího příspěvku v celkové výši, a tím zjistíme celkový zisk. Tím získáme náklady na jednici. Tato kalkulace ale pracuje s celkovými náklady, takže tyto hodnoty pak vynásobíme příslušným počtem kusů.

15 Položka1 ks1 000 ks3 000 ks5 000 ks materiál770770 0002 310 0003 850 000 mzdy300300 000900 0001 500 000 ostatní variabilní náklady 230230 000690 0001 150 000 variabilní náklady celkem 13001 300 0003 900 0006 500 000 cena (tržby)17201 720 0005 160 0008 600 000 krycí příspěvek420420 0001 260 0002 100 000 - fixní náklady1 100 000 zisk- 1 099 580- 680 000160 0001 000 000 Příklad: Firma vyrábí dřevěné poličky. Na jednu poličku spotřebuje materiál za 770 Kč, mzda činí 300 Kč, ostatní variabilní náklady jsou 230 Kč/ks. Fixní náklady činí 1 100 000 Kč. Cena poličky stanovena na 1 720 Kč. Předpokládáme prodej až 5 000 ks. Výsledek ukazuje, že až určitý objem produkce nám zajistí zisk.

16 Příklad 1: Firma vyrábí kabelky –spotřeba materiálu je 415 Kč/ks, mzdy 275 Kč/ks, ostatní variabilní náklady 95 Kč, –fixní náklady 1 270 000 Kč –prodejní cena činí 1 150 Kč (cena bez DPH). Sestavte kalkulaci neúplných nákladů pro předpokládaný objem prodeje: –3 000 ks, –5 000 ks.

17 Položka1 ks3 000 ks5 000 ks materiál4151 245 0002 075 000 mzdy275825 0001 375 000 ostatní variabilní náklady 95285 000475 000 variabilní náklady celkem 7852 355 0003 925 000 cena (tržby)1 1503 450 0005 750 000 krycí příspěvek3651 095 0001 825 000 - fixní náklady 1 270 000 zisk- 1 269 635- 175 000550 000 Řešení:

18 Příklad 2: Firma šije pánské kalhoty –norma spotřeby látky je 2,5 m, norma spotřeby elektrické energie 0,5 kWh/1 kalhoty, výkonová norma činí 1,5 hod/1 kalhoty –cena 1 m látky je 290 Kč, 1 kWh elektrické energie 4 Kč, hodinová mzda 80 Kč –odpisy činí 700 000 Kč. –cena je stanovena na 1 295 Kč (bez DPH) Na základě těchto údajů sestavte kalkulaci neúplných nákladů při prodeji 2 000 ks a 3 000 ks.

19 Položka1 ks2 000 ks3 000 ks materiál7251 450 0002 175 000 mzdy120240 000360 000 ostatní variabilní náklady 24 0006 000 variabilní náklady celkem 8471 694 0002 541 000 cena (tržby)1 2952 590 0003 885 000 krycí příspěvek448896 0001 344 000 - fixní náklady 700 000 zisk- 699 552196 000644 000 Řešení:

20 Srovnání kalkulací úplných nákladů a neúplných nákladů

21 Položka 1 ks 1. přímý materiál570 2. přímé mzdy280 3. výrobní režie310 vlastní náklady výroby1160 4. správní režie70 vlastní náklady výkonu1230 5. odbytové náklady110 úplné vlastní náklady výkonu 1340 6. zisk230 prodejní cena bez DPH1570 Příklad: Firma sestavila následující kalkulaci úplných nákladů na jednici výkonu. Na základě kalkulace zpracujte rozpočet ve dvou variantách, a to na 1 000 ks a 4 000 ks.

22 Položka1 000 ks4 000 ks 1. přímý materiál570 0002 280 000 2. přímé mzdy280 0001 120 000 3. výrobní režie310 0001 240 000 vlastní náklady výroby1 160 0004 640 000 4. správní režie70 000280 000 vlastní náklady výkonu1 230 0004 920 000 5. odbytové náklady110 000440 000 úplné vlastní náklady výkonu1 340 0005 360 000 6. zisk230 000920 000 Rozpočet vycházející z kalkulace úplných nákladů Řešení:

23 Položka1 ks1 000 ks4 000 ks materiál570570 000 2 280 000 mzdy280280 0001 120 000 ostatní variabilní náklady 215215 000860 000 variabilní náklady celkem 1 0651 065 0004 260 000 cena (tržby)1 5701 570 0006 280 000 krycí příspěvek505505 0002 020 000 - fixní náklady 1 500 000 zisk- 1 499 495- 995 000520 000 Kalkulace neúplných nákladů - ostatní variabilní náklady činily 215 Kč/ks a fixní náklady 1 500 000 Kč. Řešení:

24 Bod zvratu ukazuje minimální objem prodeje, od kterého podnik začne tvořit zisk při jeho výpočtu vycházíme z toho, že pokud prodej pokryje fixní náklady, pak každý další prodaný produkt vytváří zisk Bod zvratu (Break-even point) = fixní náklady = fixní náklady cena – variabilní náklady 1 ks krycí příspěvek 1 ks

25 Příklad: Firma potřebuje zjistit, kolik výrobků musí minimálně prodat, jestliže její fixní náklady činí 900 000 Kč, variabilní náklady na 1 výrobek činí 990 Kč a prodejní cena je 1 300 Kč. Bod zvratu = 900 000 1 300 – 990 = 2 904 ks Bod zvratu nám ukáže, zda náš prodejní záměr bude mít vůbec smysl. Pokud zjistíme, že jsme schopni prodat 2 900 kusů výrobků a bod zvratu je 2 904 ks, znamená to, že nemá smysl se do prodeje pouštět nebo bude nutné výrazně změnit náklady či cenu.

26 Grafické vyjádření bodu zvratu: 01 0003 0005 000objem výroby 1 000 3 000 5 000 7 000 v tisících Kč Vysvětlivky: fixní náklady variabilní náklady celkové náklady tržby

27 Příklad 1: Fixní náklady činí 950 200 Kč a variabilní náklady 265 Kč na 1 výrobek. Vypočtěte, kolik by měl činit minimální prodej při ceně: a) 490 Kč b) 505 Kč c) 512 Kč

28 Řešení: a)950 200 / 490 – 265 = 4 224 ks b) 950 200 / 505 – 265 = 3 960 ks c) 950 200 / 512 – 265 = 3 847 ks

29 Bod zvratu pro více produktů Firmy většinou vyrábějí více druhů produktů, proto musíme vyjádřit bod zvratu v penězích. Bod zvratu pak vyjadřuje minimální výši tržeb, která bude potřebná k tomu, aby podnik začal dosahovat zisku. Bod zvratu pro více produktů = fixní náklady celkový krycí příspěvek : tržby

30 Položkakoženkovákožená plánované tržby979 0001 485 000 variabilní náklady celkem627 000945 000 krycí příspěvek352 000540 000 Příklad: Firma vyrábí dámské kožené a koženkové kabelky. Variabilní náklady u koženkové kabelky činí 570 Kč na 1 ks, u kožené kabelky 1 050 Kč. Cena koženkové kabelky je 890 Kč u kožené 1 650 Kč. Předpokládáme roční prodej 1 100 ks koženkových a 900 kožených kabelek. Fixní náklady činí 790 000 Kč. Bod zvratu = 790 000 (352 000 + 540 000) : ( 979 000 + 1 485 000) = 2 182 320 Kč Zisk začneme tvořit až po dosažení tržeb ve výši 2 182 320 Kč (pokud se nezmění poměr ve vyráběném sortimentu).

31 PoložkaVýrobek AVýrobek BVýrobek C plánovaný prodej 5 00012 0003 000 tržby460 000840 000300 000 variabilní náklady 360 000 708 000 243 000 Příklad: Firma vyrábí 3 druhy výrobků: výrobek A – variabilní náklady – 72 Kč výrobek B – variabilní náklady – 59 Kč výrobek C – variabilní náklady – 81 Kč Fixní náklady činí 450 000 Kč Vypočtěte bod zvratu, který je daný výši tržeb.

32 Řešení: Bod zvratu = 450 000 (100 000 + 132 000 + 57 000) : (460 000 + 840 000 + 300 000) = = 2 491 695 Kč Zisk začneme tvořit až po dosažení tržeb ve výši 2 491 695 Kč (pokud se nezmění poměr ve vyráběném sortimentu).

33 Kalkulace neúplných nákladů pro více produktů Pokud vyrábíme více druhů, pak platí, že fixní náklady odečítáme v celkové výši. Zisk nevyčíslujeme pro jednotlivé produkty, ale za podnik jako celek.

34 PoložkaVýrobek AVýrobek B materiál na 1 ks 450210 mzdy na 1 ks 250110 ostatní variabilní náklady na 1 ks 200 70 fixní náklady 750 000 Příklad: Firma vyrábí 3 000 výrobků A v ceně 1 250 Kč a 1 000 výrobků B v ceně 550 Kč. Výroba vyvolává tyto náklady:

35 PoložkaVýrobek A 3 000 ks Výrobek B 1 000 ks Celkem materiál1 350 000210 0001 560 000 mzdy 750 000110 000860 000 ostatní variabilní náklady600 000 70 000670 000 variabilní náklady celkem2 700 000390 0003 090 000 tržby3 750 000 550 0004 300 000 krycí příspěvek1 050 000160 0001 210 000 fixní náklady750 000 zisk460 000 Firma dosáhne zisku ve výši 460 000 Kč, jestliže prodá všechny výrobky. Řešení:

36 PoložkaDCP 350DCX 150 spotřeba materiálu930517 mzdy752411 ostatní variabilní náklady512379 Úloha 1: Firma Dexon, s. r. o., vyrábí dva typy centrálních reprobeden, a to: DCP 350 – plánuje vyrobit 2 300 ks, prodejní cena 2 950 Kč DCX 150 – plánuje vyrobit 3 700 ks, prodejní cena 1 690 Kč Fixní náklady při výrobě činí 2 200 000 Kč, náklady pro centrální reprobedny jsou uvedeny v tabulce. Sestavte kalkulaci neúplných nákladů pro oba typy reprobeden.

37 PoložkaDCP 350 2 300 ks DCX 150 3 700 ks Celkem materiál2 139 0001 912 9004 051 900 mzdy 1 729 6001 520 7003 250 300 ostatní variabilní náklady 1 177 600 1 402 3002 579 900 variabilní náklady celkem 5 046 2004 835 9009 882 100 tržby6 785 000 6 253 00013 038 000 krycí příspěvek1 738 8001 417 1003 155 900 fixní náklady2 200 000 zisk955 900 Firma dosáhne zisku ve výši 955 900 Kč, jestliže prodá všechny reprobedny. Řešení:

38 PoložkaDCN 150DCN 250DCN 350 MP3 objem prodeje (ks)800650500 přímý materiál1 1301 2701 550 přímé mzdy7908251 200 ostatní variabilní náklady190229240 cena bez DPH2 9003 3504 390 fixní náklady950 000 Úloha 2: Firma vyrábí 3 typy autorádií s těmito náklady v Kč: Sestavte kalkulaci neúplných nákladů.

39 Položka DCN 150 800 ks DCN 250 650 ks DCN 350 MP3 500 ks Celkem materiál 904 000 825 500 775 000 2 504 500 mzdy 632 000 536 250 600 000 1 768 250 ostatní variabilní náklady 152 000 148 850 120 000 420 850 variabilní náklady celkem 1 688 000 1 510 600 1 495 000 4 693 600 tržby 2 320 000 2 177 500 2 195 000 6 692 500 krycí příspěvek 632 000 666 900 700 000 1 998 900 fixní náklady 950 000 zisk 1 048 900 Řešení:

40 K čemu je užitečný krycí příspěvek krycí příspěvek nám ukáže, který z našich produktů se vyplatí nabízet a který ne, ukáže nám to lépe než kalkulace úplných nákladů a nepotřebuje k tomu vyčíslit zisk. nejpřínosnější by mohl být ten produkt, jehož krycí příspěvek je nejvyšší, ale nemusí to být vždy pravda, protože nejvyšší bude pravděpodobně u toho produktu, jehož se prodá nejvíce. z tohoto důvodu je potřebné zjistit krycí příspěvek na jednici.

41 Jak vypočítat krycí příspěvek na jednici Dva možné postupy: 1.vydělením celkového krycího příspěvku objemem produkce, 2.výpočtem krycí příspěvek na jednici = cena - variabilní náklady na jednici. Nejvýnosnější je ten produkt, který bude mít nejvyšší krycí příspěvek na jednici.

42 PoložkaVýrobek AVýrobek BCelkem objem prodeje (ks)3 0001 000 variabilní náklady 1 ks1530 750 tržby5 980 0001 528 0007 508 000 fixní náklady1 500 000 Řešení 1 Variabilní náklady celkem 1 530 * 3 000 = 4 590 000750 * 1 000 = 750 000 Krycí příspěvek celkem 5 980 000 – 4 590 000 = = 1 390 000 1 528 000 – 750 000 = = 778 000 Krycí příspěvek na 1 ks 1 390 000 : 3 000 = 463778 000 : 1 000 = 778 Příklad

43 Řešení 2 Průměrná cena 1 ks5 980 000 : 3 000 = = 1 993 1 528 000 : 1 000 = = 1 528 Krycí příspěvek na 1 ks1 993 – 1 530 = 4631 528 – 750 = 778 Oba produkty mají krycí příspěvek kladný, a tím přispívají k pokrytí fixních nákladů. PoložkaVýrobek AVýrobek BCelkem objem prodeje (ks)3 0001 000 variabilní náklady 1 ks1530 750 tržby5 980 0001 528 0007 508 000 fixní náklady1 500 000

44 PoložkaVýrobek AVýrobek BVýrobek C plánovaný prodej12 0005 0003 000 tržby612 000400 00096 000 variabilní náklady426530 fixní náklady200 000 Úkol 1: Firma vyrábí 3 druhy výrobků, další potřebné údaje jsou uvedeny v tabulce: Na základě těchto údajů zjistěte: a) výhodnost jednotlivých produktů; b) zda dosáhneme zisku při zadaném objemu prodeje; c) zda dosáhneme zisku, jestliže snížíme produkci výrobku C na 1 500 ks a zvýšíme prodej výrobku B na 8 000 ks.

45 Položka Výrobek AVýrobek BVýrobek C Průměrná cena 1 ks612 000 : 12 000 = 51400 000 : 5 000 = 8096 000 : 3 000 = 32 Krycí příspěvek na 1 ks51 – 42 = 9 Kč80 – 65 = 1532 – 30 = 2 Řešení: a) PoložkaVýrobek A 12 000 ks Výrobek B 5 000 ks Výrobek C 3 000 ks Celkem tržby 612 000 400 000 96 000 1 108 000 variabilní náklady 504 000 325 000 90 000 919 000 krycí příspěvek 108 000 75 000 6 000 189 000 fixní náklady 200 000 zisk - 11 000 b)

46 Položka Výrobek A 12 000 ks Výrobek B 8 000 ks Výrobek C 1 500 ks Celkem tržby 612 000 640 000 48 000 1 300 000 variabilní náklady 504 000 520 000 45 000 1 069 000 krycí příspěvek 108 000 120 000 3 000 231 000 fixní náklady 200 000 zisk 31 000 c)

47 Otázky a úkoly Co znamená kalkulace úplných a neúplných nákladů? Co je bod zvratu a jak ho vypočteme? Jak provádíme kalkulaci pro více výrobků? Co je krycí příspěvek? Samostatně vypočti všechny vzorové příklady v textu výkladu.


Stáhnout ppt "Kalkulace úplných a neúplných nákladů. Osnova výkladu Kalkulace úplných a neúplných nákladů Předběžná a výsledná kalkulace – ukázkové příklady Kalkulace."

Podobné prezentace


Reklamy Google