Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Název školy:Gymnázium, Chomutov, Mostecká 3000, příspěvková organizace Autor: Datum tvorby: Mgr. Daniela Čapounová 25.1.2013 Název:VY_32_INOVACE_01A_14_Trilobiti.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Název školy:Gymnázium, Chomutov, Mostecká 3000, příspěvková organizace Autor: Datum tvorby: Mgr. Daniela Čapounová 25.1.2013 Název:VY_32_INOVACE_01A_14_Trilobiti."— Transkript prezentace:

1 Název školy:Gymnázium, Chomutov, Mostecká 3000, příspěvková organizace Autor: Datum tvorby: Mgr. Daniela Čapounová 25.1.2013 Název:VY_32_INOVACE_01A_14_Trilobiti Téma:ZOOLOGIE BEZOBRATLÝCH – TRILOBITI (Trilobitomorpha) Číslo projektu:CZ.1.07/1.5.00/34.0816

2 ANOTACE Materiál obsahuje výkladovou prezentaci k tématu „Trilobiti“. Navazuje na DUM „VY_32_INOVACE_01A_13_Členovci – obecná charakteristika“. Do výkladu jsou vloženy kontrolní otázky pro zpětnou vazbu učitele. V kontrolních otázkách žáci pracují s interaktivním perem, na otevřené položky odpovídají ústně. Na správné odpovědi se v prezentaci posuneme tlačítkem akcí. Materiál je určen pro interaktivní výuku biologie ve 2. ročníku čtyřletého gymnázia a v odpovídajících ročnících víceletých gymnázií. Součástí materiálu je krátký pracovní list / test, které lze využít jako podklad pro samostatnou práci nebo domácí přípravu, případně při zkoušení. Je uvedeno autorské řešení. V materiálu jsou realizovány mezipředmětové vztahy s geologií.

3 podkmen: TROJLALOČNATCI (Trilobitomorpha) Systematika: kmen:ČLENOVCI podkmeny: - TROJLALOČNATCI - Klepítkatci - Žabernatí - Vzdušnicovci - další třídy a řády

4 -vyhynulí † -již v prvohorách (před 530 – 250 mil. let) -dno mělkých moří -mineralizovaný exoskelet → fosilizace -u nás zkameněliny – střední Čechy – tzv. Barrandien Obr. 1

5 Heteronomní segmentace těla: hlava + stejnoměrně článkovaný trup Trilobit Obr. 2 Tři souběžné vyklenuté pásy (laloky)

6 STAVBA TĚLA TRILOBITŮ: -plochá hlava -trup – stejné články (někdy i částečně srůstají) -na hlavě tykadla (1. pár končetin) -ostatní páry nerozlišené – dvojvětevné, článkované -na nich vnější žábry -bentos - pohyb po dně nebo plavali nad dnem -potrava – draví (vodní živočichové, i jiní trilobiti)

7 Dvojvětevná končetina trilobitů – nese žábry Obr. 3

8 -potrava – někteří detritem, jiní draví (vodní živočichové, i jiní trilobiti) (neměli kusadla – pouze rostrum, dravci – ostré části předních konč. → drcení potravy) -byli kořistí ryb a hlavonožců (obrana – klubíčko) Obr. 4

9 Trilobit Koneprusia brutoni – devonská moře Obr. 5

10 Známo přes 17 tisíc různých druhů trilobitů Obr. 6 Obr. 7

11 Obrázky od Joachima Barranda z r. 1852 – francouzský geolog (1799 – 1883), studoval trilobity v Čechách Obr. 8

12 OTÁZKY 1) Popište segmentaci těla trilobitů a zdůvodněte jejich evoluční pokročilost nebo zastaralost. Obr. 1 SPRÁVNÉ ODPOVĚDI:

13 OTÁZKY 2) Trilobiti dýchají: a. celým povrchem těla b. plicními vaky c. žábrami umístěnými na končetinách d. žábrami umístěnými na článcích zadečku SPRÁVNÉ ODPOVĚDI:

14 OTÁZKY 3) Trilobiti patří a.Do podkmene vzdušnicovců b.Do podkmene žabernatých členovců c.Do podkmene klepítkatců d.Tvoří samostatný podkmen SPRÁVNÉ ODPOVĚDI:

15 OTÁZKY 4) Zařaďte trilobity časově a uveďte geologické období, jehož jsou reprezentanty. SPRÁVNÉ ODPOVĚDI: PŘEJÍT NA PRACOVNÍ LIST / TEST

16 SPRÁVNÁ ODPOVĚĎ: 1) -zřetelná hlava -tělní články téměř stejnocenné – evolučně původní znak -v oblasti zadečku se články zužují -dvojvětevné končetiny (evolučně původní znak), článkované, s výjimkou tykadel nerozlišené ZPĚT NA ZADÁNÍ OTÁZKY: PŘEJÍT NA DALŠÍ OTÁZKU:

17 SPRÁVNÁ ODPOVĚĎ: 2) Trilobiti dýchají: a. celým povrchem těla b. plicními vaky c. žábrami umístěnými na končetinách d. žábrami umístěnými na článcích zadečku ZPĚT NA ZADÁNÍ OTÁZKY: PŘEJÍT NA DALŠÍ OTÁZKU:

18 SPRÁVNÁ ODPOVĚĎ: 3) Trilobiti patří a.Do podkmene vzdušnicovců b.Do podkmene žabernatých členovců c.Do podkmene klepítkatců d.Tvoří samostatný podkmen PŘEJÍT NA DALŠÍ OTÁZKU: ZPĚT NA ZADÁNÍ OTÁZKY:

19 SPRÁVNÁ ODPOVĚĎ: 4) -žili v prvohorách -před 530 - 250 mil. let ZPĚT NA ZADÁNÍ OTÁZKY: PŘEJÍT NA PRACOVNÍ LIST / TEST:

20 PRACOVNÍ LIST / TEST Téma: ZOOLOGIE BEZOBRATLÝCH – TRILOBITI 1)Popište životní prostředí a potravní strategii trilobitů. 2)Popište stavbu těla a typ tělní segmentace trilobitů 3)Vyberte správné tvrzení: Trilobiti a. měli mineralizovaný exoskelet b. měli otevřenou cévní soustavu c. dýchali celým povrchem těla d. nemají článkované končetiny

21 4)K rozšíření poznatků o trilobitech významně přispěl: a. francouzský geolog Joachim Barrande b. francouzský geolog Jean - André Deluc c. anglický geolog a paleontolog William Buckland d. významný český geolog Radim Kettner 5) Kým byli trilobiti dále ohrožováni? 6) Podle obrázku charakterizujte končetiny trilobitů. Kde jsou umístěny žábry? Obr. 3

22 PRACOVNÍ LIST / TEST ŘEŠENÍ: 1)Popište životní prostředí a potravní strategii trilobitů. - vodní - dno mělkých moří, plavali nebo lezli po dně - dravci – živili se vodními živočichy, i jinými trilobity, někteří se živili detritem 2)Popište stavbu těla a typ tělní segmentace trilobitů -zřetelná hlava, tělo téměř homonomně segmentované, zadečkové články se zužují 3)Vyberte správné tvrzení: Trilobiti a. měli mineralizovaný exoskelet b. měli otevřenou cévní soustavu c. dýchali celým povrchem těla d. nemají článkované končetiny

23 4)K rozšíření poznatků o trilobitech významně přispěl: a. francouzský geolog Joachim Barrande b. francouzský geolog Jean - André Deluc c. anglický geolog a paleontolog William Buckland d. významný český geolog Radim Kettner 5) Kým byli trilobiti dále ohrožováni? - byli potravou hlavonožců a ryb 6) Podle obrázku charakterizujte končetiny trilobitů. Kde jsou umístěny žábry? - končetiny článkované, dvojvětevné (s výj. tykadel nerozlišené), na každém tělním článku - žábry – na vnější větvi končetin Obr. 3

24 1 - AUTOR NEUVEDEN. commons.wikimedia.org [online]. [cit. 25.1.2013]. Dostupný na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Trilobite_sections-ca.svghttp://commons.wikimedia.org/wiki/File:Trilobite_sections-ca.svg 2 - GROBE, Hannes. commons.wikimedia.org [online]. [cit. 25.1.2013]. Dostupný na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Trilobit_hg.jpghttp://commons.wikimedia.org/wiki/File:Trilobit_hg.jpg 3 - RIESER, Micha L.. commons.wikimedia.org [online]. [cit. 25.1.2013]. Dostupný na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Trilobite_ventral_appendages_IT.PNGhttp://commons.wikimedia.org/wiki/File:Trilobite_ventral_appendages_IT.PNG 4 – RIESER, Micha L.. commons.wikimedia.org [online]. [cit. 25.1.2013]. Dostupný na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Rostral-Platte.svghttp://commons.wikimedia.org/wiki/File:Rostral-Platte.svg 5 - DESCOUENS, Didier. www.wikipedia.cz [online]. [cit. 25.1.2013]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Koneprusia_brutoni.jpg http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Koneprusia_brutoni.jpg 6 - HYPOSTOME. commons.wikimedia.org [online]. [cit. 25.1.2013]. Dostupný na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Dindymene-didymograpti-(Whittard-1960).jpg http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Dindymene-didymograpti-(Whittard-1960).jpg 7 - HYPOSTOME. commons.wikimedia.org [online]. [cit. 25.1.2013]. Dostupný na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Serrodiscus_silesius_germany.jpg http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Serrodiscus_silesius_germany.jpg 8 - BARRANDE, Joachim. commons.wikimedia.org [online]. [cit. 25.1.2013]. Dostupný na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Joachim_Barrande01.jpghttp://commons.wikimedia.org/wiki/File:Joachim_Barrande01.jpg

25 LITERÁRNÍ ZDROJE: KISSLINGER, František; LANÍKOVÁ, Jana; ŠLÉGL, Jiří a kol. Biologie II (základy zoologie). Klatovy: Gymnázium v Klatovech, 1998, ISBN VÝUKOVÁ SKRIPTA. ZICHÁČEK, Vladimír; JELÍNEK, Jan. Biologie pro gymnázia. Olomouc: nakladatelství Olomouc, 1998, ISBN 80-7182-050-4. HANČOVÁ, Hana; VLKOVÁ, Marie. Biologie v kostce II pro SŠ. 2. vydání.Havlíčkův Brod: Fragment, 1999, ISBN 80- 7200-341-0. BUCHAR, Jan. Stručný přehled soustavy bezobratlých - učební texty vysokých škol. Praha: nakladatelství Peres, 1995, ISBN 80-901691-0-4.


Stáhnout ppt "Název školy:Gymnázium, Chomutov, Mostecká 3000, příspěvková organizace Autor: Datum tvorby: Mgr. Daniela Čapounová 25.1.2013 Název:VY_32_INOVACE_01A_14_Trilobiti."

Podobné prezentace


Reklamy Google