Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Další vzdělávání pro pracovníky škol v Plzeňském kraji CZ.1.07/1.3.47/02.0010 Moderní poznatky ve fyzice Moderní prostředky ve vyučování (nejen fyziky)

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Další vzdělávání pro pracovníky škol v Plzeňském kraji CZ.1.07/1.3.47/02.0010 Moderní poznatky ve fyzice Moderní prostředky ve vyučování (nejen fyziky)"— Transkript prezentace:

1 Další vzdělávání pro pracovníky škol v Plzeňském kraji CZ.1.07/1.3.47/02.0010 Moderní poznatky ve fyzice Moderní prostředky ve vyučování (nejen fyziky) doc. Dr. Ing. Karel Rauner 20. 6. 2014

2 Obsah  Úvod  Význam a funkce prostředků didaktické techniky a učebních pomůcek ve vyučování  Elektronické didaktické prostředky  Auditivní technika  Vizuální technika  Audiovizuální technika  ICT ve výuce  Počítačem podporovaný experiment  Digitální mikroskop  Hlasovací zařízení  Vizualizéry  Interaktivní tabule  Výukové materiály pro elektronickou prezentaci Další vzdělávání pro pracovníky škol v Plzeňském kraji CZ.1.07/1.3.47/02.0010

3 Význam a funkce učebních pomůcek a prostředků DT ve vyučování  napomáhají zvyšovat zájem žáků  podporují koncentraci žáků  podporují stálost pozornosti  motivační funkce  vedou k osvojení učiva a pracovních metod  rozšiřují informační možnosti v procesu vyučování a učení  umožňují zprostředkování těžko slovně sdělitelného učiva  umožňují věrnější poznání skutečnosti  spojují teorii s praxí Další vzdělávání pro pracovníky škol v Plzeňském kraji CZ.1.07/1.3.47/02.0010

4 Modernizace vyučovacího procesu Zavádění moderních nástrojů didaktické techniky do vyučování, probíhá v několika fázích.  modernizace obsahu vyučovacího procesu,  modernizace vyučovacích metod,  zařazení moderních prostředků DT. Další vzdělávání pro pracovníky škol v Plzeňském kraji CZ.1.07/1.3.47/02.0010

5 Členění didaktické techniky (dle působení na smysly)  Nástroje vizuální techniky – působí na zrak  Nástroje auditivní techniky – působí na sluch  Nástroje audiovizuální techniky – působí současně na zrak i sluch Další vzdělávání pro pracovníky škol v Plzeňském kraji CZ.1.07/1.3.47/02.0010

6 Auditivní technika Seznamuje žáky se zvuky, které učitel nemůže sám reprodukovat. Využívá se zejména v cizích jazycích, v základech společenských věd či v hudební výchově. Výhody  přináší do výuky autentické záznamy, žáci se mohou seznámit s autentickými záznamy a zvuky  zajišťují srovnatelné podmínky při výuce, zejména dodržení rychlosti při diktování textu Nevýhody  jsou zaměřené pouze na sluch, nezapojují další lidské smysly, podobně jako výklad učitele Další vzdělávání pro pracovníky škol v Plzeňském kraji CZ.1.07/1.3.47/02.0010

7 Nástroje auditivní techniky nástrojpomůcka gramofongramofonová deska kotoučový magnetofonmagnetofonový pásek kazetový magnetofonmagnetofonová kazeta přehrávač CDCD (kompaktní disk) rozhlasový přijímačrozhlasové vysílání audioknihymp3 záznam Další vzdělávání pro pracovníky škol v Plzeňském kraji CZ.1.07/1.3.47/02.0010

8 Vizuální technika Seznamuje žáky s obrazy, které učitel nemůže sám zajistit. Využívá se především přírodních vědách. Výhody  vizuální pomůcky upoutávají pozornost žáků a tím pádem zvyšují motivaci,  využívají a stimulují vizuální paměť žáků,  vzrůstá množství zapamatovaných poznatků - 87 % všech informací vnímáme zrakem, zatímco sluchem vnímáme pouze 9 %. Další vzdělávání pro pracovníky škol v Plzeňském kraji CZ.1.07/1.3.47/02.0010

9 Nástroje vizuální techniky Statická projekce Epiprojektorpomůcka na neprůhledné podložce diaprojektordiapozitiv, diapás zpětný projektorpomůcka na průhledné podložce nebo velkoplošný diapozitiv Dynamická projekce Filmový projektorněmý film Další vzdělávání pro pracovníky škol v Plzeňském kraji CZ.1.07/1.3.47/02.0010

10 Audiovizuální technika  Audiovizuální technika v sobě slučuje výhody auditivní a vizuální techniky Další vzdělávání pro pracovníky škol v Plzeňském kraji CZ.1.07/1.3.47/02.0010

11 Výhody audiovizuální techniky  představuje žákům přirozené prostředí  plní motivační funkci, zejména u složitějších úkazů  dovoluje sledování nejen fyzikálních jevů, které nelze přirozeně sledovat (protože jsou příliš pomalé nebo naopak příliš rychlé)  zvuk obrazové informace doprovází předem připraveným slovem. Další vzdělávání pro pracovníky škol v Plzeňském kraji CZ.1.07/1.3.47/02.0010

12 Nevýhody audiovizuální techniky  některé informace mohou být zastaralé  ne vždy přesně navazuje na výklad učitele  nemusí vždy vyjadřovat názor učitele a jeho vztah k tématu  učitel se během promítání stává pasivním Další vzdělávání pro pracovníky škol v Plzeňském kraji CZ.1.07/1.3.47/02.0010

13 Počítač  počítač jako učební pomůcka  počítač jako didaktický prostředek  počítač jako pracovní nástroj učitele  počítač jako vnější aktivní paměť učitele Další vzdělávání pro pracovníky škol v Plzeňském kraji CZ.1.07/1.3.47/02.0010

14 Možnosti využití počítače  výukové programy,  simulace, modelování,  multimediální programy,  informační zdroje,  testovací programy,  videokonference,  virtuální realita,  distanční formy výuky,  aj… Další vzdělávání pro pracovníky škol v Plzeňském kraji CZ.1.07/1.3.47/02.0010

15 Využití počítačem podporovaných experimentů Měření časových závislostí  Měření rychlých dějů  Měření pomalých dějů  Současné měření několika veličin  Zobrazení vzájemné závislosti veličin Univerzální nástroj  různá čidla Fyzika, chemie, biologie – mezipředmětové vztahy, integrace Další vzdělávání pro pracovníky škol v Plzeňském kraji CZ.1.07/1.3.47/02.0010

16 Počítačem podporovaný experiment  Reálná laboratoř  Vzdálená laboratoř  http://kdt-20.karlov.mff.cuni.cz/ovladani_2.html http://kdt-20.karlov.mff.cuni.cz/ovladani_2.html  http://www.remote-laboratory.com/cz/fotovoltaicky-panel/ http://www.remote-laboratory.com/cz/fotovoltaicky-panel/  Virtuální laboratoř Applety a physlety, kterých je na internetu velmi mnoho a jsou většinou volně přístupné libovolnému uživateli  http://jersey.uoregon.edu/vlab/index.html http://jersey.uoregon.edu/vlab/index.html  http://www.phy.ntnu.edu.tw/ntnujava/ http://www.phy.ntnu.edu.tw/ntnujava/ Další vzdělávání pro pracovníky škol v Plzeňském kraji CZ.1.07/1.3.47/02.0010

17 Reálná laboratoř Výhody  získávání a prohlubování manuálních dovedností studentů  rychlé grafické zpracování naměřených hodnot  odpadá celá řada jiných didaktických pomůcek  učení s počítači je zábavnější, zvýšení motivace Nevýhody  časová náročnost  materiálové vybavení školy  zkušenost demonstrátora Další vzdělávání pro pracovníky škol v Plzeňském kraji CZ.1.07/1.3.47/02.0010

18 Měřící systémy a software  Vernier  http://www.vernier.cz/uvod/rozcestnik http://www.vernier.cz/uvod/rozcestnik  Pasco  http://www.pasco.cz/ http://www.pasco.cz/  iSES  http://www.ises.info/index.php/cs/systemises http://www.ises.info/index.php/cs/systemises Další vzdělávání pro pracovníky škol v Plzeňském kraji CZ.1.07/1.3.47/02.0010

19 iSES (internet School Experimental Systém)  Základem systému je interfacová deska zabudovaná do počítače, ovládací panel, který má 4 vstupní kanály s konektory pro moduly, 4 vstupní kanály s přístrojovými svorkami, 1 výstupní kanál s konektorem pro moduly ISES.  sada samostatných modulů Další vzdělávání pro pracovníky škol v Plzeňském kraji CZ.1.07/1.3.47/02.0010

20 Vernier  Dataloggery  Senzory  SW zdarma  Kompletně v češtině  Videa  Návody na experimenty Další vzdělávání pro pracovníky škol v Plzeňském kraji CZ.1.07/1.3.47/02.0010

21 Pasco  Dataloggery  Senzory  SW zdarma  Kompletně v češtině  Videa  Návody na experimenty  http://www.experimentujme.cz/ http://www.experimentujme.cz/ Další vzdělávání pro pracovníky škol v Plzeňském kraji CZ.1.07/1.3.47/02.0010

22 Praktická ukázka  Ises  Studium rovnoměrného a rovnoměrně zrychleného pohybu  Vernier  Studium rovnoměrného a rovnoměrně zrychleného pohybu  Pasco  Studium rovnoměrného a rovnoměrně zrychleného pohybu Další vzdělávání pro pracovníky škol v Plzeňském kraji CZ.1.07/1.3.47/02.0010

23 Úkol  Studujte rovnoměrný přímočarý pohyb pro dvě různé rychlosti autíčka 1. graf závislosti dráhy na čase 2. graf závislosti rychlosti na čase  Studujte rovnoměrně zrychlený pohyb autíčka 1. graf závislosti dráhy na čase 2. graf závislosti rychlosti na čase Další vzdělávání pro pracovníky škol v Plzeňském kraji CZ.1.07/1.3.47/02.0010

24 Vernier  Pomůcky 1. sonar Go!Motion 2. propojovací kabel 3. počítač s programem Logger Pro 4. autíčka (s pohonem i bez pohonu) Další vzdělávání pro pracovníky škol v Plzeňském kraji CZ.1.07/1.3.47/02.0010

25 Ises  Pomůcky 1. modul sonar 2. panel Ises připojený k počítači s nainstalovaným softwarem Ises 3. autíčka (s pohonem i bez pohonu) Další vzdělávání pro pracovníky škol v Plzeňském kraji CZ.1.07/1.3.47/02.0010

26 Pasco  Pomůcky 1. čidlo PS-2103A _senzor pohybu 2. dataloger 3. počítač s nainstalovaným softwarem SPARKvue 4. autíčka (s pohonem i bez pohonu) Další vzdělávání pro pracovníky škol v Plzeňském kraji CZ.1.07/1.3.47/02.0010

27 Vzdálená laboratoř Výhody  přístup do laboratoře odkudkoli a kdykoli  experiment lze několikrát opakovat  uživatelé pracují s reálnými měřicími přístroji; naměřená data jsou reálná  nehrozí nebezpečí zranění při práci s nebezpečnými přístroji  úspora času pro učitele  rychlé grafické zpracování naměřených hodnot Další vzdělávání pro pracovníky škol v Plzeňském kraji CZ.1.07/1.3.47/02.0010

28 Vzdálená laboratoř Nevýhody  nutný přístup na internet  izolace a kognitivní přetížení žáka  závislost žáka i učitele na virtuálním světě  chybí kontakt s reálnými přístroji  … Další vzdělávání pro pracovníky škol v Plzeňském kraji CZ.1.07/1.3.47/02.0010

29 Vzdálená laboratoř http://kdt-13.karlov.mff.cuni.cz/heisenbergcontrol.html Heisenbergův princip neurčitosti Další vzdělávání pro pracovníky škol v Plzeňském kraji CZ.1.07/1.3.47/02.0010

30  applety  flashe  simulace, modelování Walter Fendt Walter Fendt C.E. Wieman, Colorado University C.E. Wieman, Colorado University F.Lustig, V. Bardiovský, KDF, MFF Virtuální laboratoř Další vzdělávání pro pracovníky škol v Plzeňském kraji CZ.1.07/1.3.47/02.0010

31 Virtuální experimenty Výhody  takřka perfektní kontrola „experimentálních“ podmínek  nejsou potřebné drahé měřící přístroje  možnost provádět měření s různými vlivy, a tak systematicky zkoumat jejich význam  možnost „měřit“ i to, co v reálném experimentu měřit nelze (téměř neomezená volnost ve volbě měřených veličin)  možno studovat i modely, které nemají v realitě protějšek (např. modely velmi zjednodušené) Další vzdělávání pro pracovníky škol v Plzeňském kraji CZ.1.07/1.3.47/02.0010

32 Virtuální experimenty Nevýhody  jsou to jen modelové systémy  omezení výpočetním výkonem počítače (malé počty částic, krátké časy)  u realistických modelů obrovské výpočetní nároky, zvládnutelné modely často silně zjednodušené  numerické chyby (chyby přibližných numerických metod, zaokrouhlovací chyby) Další vzdělávání pro pracovníky škol v Plzeňském kraji CZ.1.07/1.3.47/02.0010

33 Virtuální experimenty C.E. Wieman, Colorado University http://phet.colorado.edu/en/simulations/category/physics/heat-and-thermodynamics Další vzdělávání pro pracovníky škol v Plzeňském kraji CZ.1.07/1.3.47/02.0010

34 C.E. Wieman, Colorado University Virtuální experimenty http://phet.colorado.edu/sims/html/john-travoltage/latest/john-travoltage_en.html Další vzdělávání pro pracovníky škol v Plzeňském kraji CZ.1.07/1.3.47/02.0010

35 Walter Fendt Walter Fendt Virtuální experimenty http://www.walter-fendt.de/ph14cz/ Další vzdělávání pro pracovníky škol v Plzeňském kraji CZ.1.07/1.3.47/02.0010

36 Interaktivní tabule Výhody  žáky lze lépe motivovat k učení (samotná tabule to ale neumí!)  učivo lze lépe vizualizovat, je možné využívat animace, přesouvat objekty, uplatňuje se zásada názornosti  lze déle udržet pozornost studentů (ale i ta po čase opadá)  již vytvořené materiály lze využívat opakovaně  žáky lze snadněji a aktivněji zapojit do výuky  text psaný přímo ve výuce lze snadno uložit a sdílet prostřednictvím internetu se studenty  žáci si při práci s tabulí rozvíjí informační a počítačovou gramotnost, která je pro dnešní život nezbytností Další vzdělávání pro pracovníky škol v Plzeňském kraji CZ.1.07/1.3.47/02.0010

37 Interaktivní tabule Nevýhody  snadno lze sklouznout k encyklopedismu  svádí k potlačení demonstrace reálných pokusů, přírodnin, případně jiných pomůcek  může být potlačován rozvoj abstraktního myšlení žáků  je nutné se naučit „pracovat“ se stínem  při intenzivním denním světle je text zobrazovaný na interaktivní tabuli špatně čitelný  energetická náročnost (během provozu je spotřebovávána elektrická energie, kterou musí zaplatit škola)  učitelé ji využívají pouze jako projekční plátno Další vzdělávání pro pracovníky škol v Plzeňském kraji CZ.1.07/1.3.47/02.0010

38 Elektronické učebnice  Spojení s virtuálními třídami s připojením k internetu přes Wi-Fi + využití notebooků.  Virtuální třídy  ústup klasické tištěné lit., nastupují multimediální a digitalizované zdroje = el. učebnice. Výhody  možnost rozšiřování a modifikace, multimediálnost a rychlá adaptace dle potřeb studentů.  nemá nahradit tištěnou učebnici, má být vhodným doplňkem. Nevýhody  cenová náročnost  nutnost vlastnit notebook nebo tablet Další vzdělávání pro pracovníky škol v Plzeňském kraji CZ.1.07/1.3.47/02.0010

39 Digitální knihovny  Souvisí s elektronickou učebnicí.  Úložiště digitálních zdrojů dat, elektronických učebnic, elektronických encyklopedií, aj. Výhoda  otevřené informační zdroje na internetu jsou velkou příležitostí pro zkvalitnění výuky Nevýhoda  relevantnost informací na internetu  ochrana autorských práv druhé. Další vzdělávání pro pracovníky škol v Plzeňském kraji CZ.1.07/1.3.47/02.0010

40 Digitální kamera, fotoaparát  jedná se o technický prostředek, který nám pomůže při vytváření různých studentských prací  může také najít výborné uplatnění jako didaktický prostředek při výuce komunikace  je potřebné další technické zázemí Další vzdělávání pro pracovníky škol v Plzeňském kraji CZ.1.07/1.3.47/02.0010

41 Digitální kamera, fotoaparát cílů  Výhody  práce studenty motivuje a jedná se o náročnou, ale velmi zajímavou výuku, kdy se opět technologie stává prostředkem pro dosažení edukačních cílů  Nevýhody  nutná kombinace s PC a dataprojektorem  čásová náročnost Další vzdělávání pro pracovníky škol v Plzeňském kraji CZ.1.07/1.3.47/02.0010

42 Hlasovací zařízení  slouží k rychlému a snadnému ověření znalosti žáků  SMART Response  TurningPoint  aj. Další vzdělávání pro pracovníky škol v Plzeňském kraji CZ.1.07/1.3.47/02.0010

43 Hlasovací zařízení Výhody  zapojíte všechny žáky  motivace pro žáky – využijete jejich přirozené hravosti a soutěživosti. Nevýhody  drahá pořizovací cena  studenti si musí na práci se zařízením zvyknout Další vzdělávání pro pracovníky škol v Plzeňském kraji CZ.1.07/1.3.47/02.0010

44 Digitální USB mikroskop Výhody  zatraktivnění výuky  zvýšení názornosti  usnadnění realizace jednotlivých experimentů  návodné ukázky při realizaci laboratorních úloh Nevýhody  vyšší pořizovací cena (záleží na výrobci) Další vzdělávání pro pracovníky škol v Plzeňském kraji CZ.1.07/1.3.47/02.0010

45 Další prostředky  Vizualizér  Tablet  Kopírovací tabule slouží nejen jako bílá tabule, na kterou je možno psát, ale můžeme zkopírovat její obsah na běžný papír ve formátu A4 nebo přímo do počítače. Další vzdělávání pro pracovníky škol v Plzeňském kraji CZ.1.07/1.3.47/02.0010

46 Odkazy Výukové programy Zdarma  http://www.cez.cz/cs/vyzkum-a-vzdelavani/pro- studenty/materialy-ke-studiu/internetove-aplikace/1.html http://www.cez.cz/cs/vyzkum-a-vzdelavani/pro- studenty/materialy-ke-studiu/internetove-aplikace/1.html Placené  http://demos.webpark.cz/progr.htm http://demos.webpark.cz/progr.htm  http://vyukovecdromy2.kvalitne.cz/ http://vyukovecdromy2.kvalitne.cz/ Další vzdělávání pro pracovníky škol v Plzeňském kraji CZ.1.07/1.3.47/02.0010

47 Simulace a modelování Pro ZŠ  http://phet.colorado.edu/en/simulations/category/physics http://phet.colorado.edu/en/simulations/category/physics  http://www.animfyzika.wz.cz/ http://www.animfyzika.wz.cz/  http://www.walter-fendt.de/a14cz/ http://www.walter-fendt.de/a14cz/ Pro SŠ  http://www.upscale.utoronto.ca/GeneralInterest/Harrison/ Flash/#mic http://www.upscale.utoronto.ca/GeneralInterest/Harrison/ Flash/#mic Další vzdělávání pro pracovníky škol v Plzeňském kraji CZ.1.07/1.3.47/02.0010

48 Použitá literatura  STRACH, J. Využití počítačů ve výuce. Brno: Masarykova univerzita Brno, 1996. ISBN 80-210-1308-7  VANĚČEK, D. Informační a komunikační technologie ve vzdělávání. Praha: České vysoké učení technické, 2008. ISBN 978-80-01-04087-4  http://www.ictphysics.upol.cz/remotelab/vyhody.html http://www.ictphysics.upol.cz/remotelab/vyhody.html  http://www.jtie.upol.cz/clanky_3_2009/dostal.pdf http://www.jtie.upol.cz/clanky_3_2009/dostal.pdf Další vzdělávání pro pracovníky škol v Plzeňském kraji CZ.1.07/1.3.47/02.0010


Stáhnout ppt "Další vzdělávání pro pracovníky škol v Plzeňském kraji CZ.1.07/1.3.47/02.0010 Moderní poznatky ve fyzice Moderní prostředky ve vyučování (nejen fyziky)"

Podobné prezentace


Reklamy Google