Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Problematika bezpečnosti civilního letectví v ČR za rok 2003 – pohled ÚCL.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Problematika bezpečnosti civilního letectví v ČR za rok 2003 – pohled ÚCL."— Transkript prezentace:

1 Problematika bezpečnosti civilního letectví v ČR za rok 2003 – pohled ÚCL

2 2 OBSAH: Systém bezpečnosti a ochrany civilního letectví v ČR Systém dle Zákona o civilním letectví Stávající stav (šetření LN) Rekapitulace stávajícího stavu SAFA Letecká nehodovost v roce 2003 Návrh opatření Kontakty

3 3 motto : „ EASA – VYSOKÁ JEDNOTNÁ BEZPEČNOST V CIVILNÍM LETECTVÍ“ Systém bezpečnosti a ochrany civilního letectví v ČR Safety + Security (Bezpečnost + ochrana) Security Letecká nehoda (LN, VI, I) Právní prostředí Zákon o civilním letectví legislativa EU letecké předpisy (JAR, L,...) Vydávání licencí a oprávnění SAFA Audity ÚZPLN ÚCL Audity Kontroly Určení příčin LN Upřesňující informace *) Vypracování závěrečné zprávy Nápravná opatření Prevence Poznámka: Změnou Zákona o civilním letectví byl zřízen Ústav pro technické a odborné zjišťování příčin leteckých nehod. ÚZPLN určuje příčinu letecké nehody a také vede statistiku LN. *) návrh bezpečnostních doporučení (§ 55 b, odst. 4 LZ)

4 4 Vypracování závěrečné zprávy Závěrečná zpráva ústavu nemá právní důsledky pro případné řízení vedené ÚCL, jedná se pouze o dokument ÚZPLN Zpráva ÚZPLN v zásadě není použitelná jako důkaz pro správní řízení – není znaleckým posudkem.

5 5 Systém šetření LN, VI, I Provozovatel ÚCL ÚZPLN Dohody o koordinaci ÚZPLN a ÚCL Dodatku č. 1 k Dohodě o koordinaci Předání letadla a materiáluPředání letadla a materiálu Systém dle Zákona o civilním letectví Nastavení systému za pomoci:

6 6 Předání letadla a materiálu předání letounu Z-37A, OK-HYA –ÚCL předal letoun Z-37A, OK-HYA ÚZPLN, který bude používán k dopravě inspektorů k nehodám. Letoun bude provozován v budoucnu pro výkon státní správy. –ÚCL předal materiál – pomůcky, které byly používány k šetření nehod.

7 7 Rekapitulace stávajícího stavu považovat rok 2003 za 0 stav nastavení systému od roku 2003 jsou nastaveny mechanizmy mezi ÚZPLN a ÚCL k toku informací nastavení tohoto systému zvyšuje objektivitu při šetření leteckých nehod (nezávislost ÚZPLN) statistika leteckých nehod je v kompetenci ÚZPLN výstupy z šetření leteckých nehod, uplatnění opatření, včetně komunikace se zainteresovanými složkami náleží ÚCL správní řízení provádí ÚCL, v případě SLZ provádí správní řízení MD ČR

8 8 CÍLOVÝ STAV: Závěrečná zpráva s návrhy preventivních (bezpečnostních) opatření dle L 13 Hl.6 čl. 6.4 – 6.10

9 9 SAFA V roce 2003 na letištích v ČR provedeno 27 kontrol SAFA. Nálezy 3. kategorie => na závady písemně upozorněn provozovatel i Úřad státu zápisu do leteckého rejstříku. Zvýšená pozornost v roce 2004 u provozovatelů, u kterých byly zjištěny závažnější závady. Na doporučení ECAC a JAA budou kontroly ve větší míře zaměřeny na provozovatele přepravy cargo. NálezPočet 1. kategorie6 2. kategorie4 3. kategorie5

10 10 SAFA (pokračování)

11 11 Letecká nehodovost v roce 2003

12 12 Letecká nehodovost v roce 2003 ÚCL obdržel pouze 14 závěrečných zpráv a z toho 3 na SLZ (pilot ČSA alkohol, 2x parašutista) cílem dohod mezi ÚCL a ÚZPLN je: a)zkrátit čas k vydání předběžné zprávy ÚZPLN na nezbytně nutnou dobu b)zkrátit čas mezi událostí a závěrečnou zprávou na nezbytně nutnou dobu c)ÚCL po obdržení předběžné nebo závěrečné zprávy provádí ihned preventivní opatření k zajištění bezpečnosti letového provozu d)ÚCL poskytne specialisty z řad svých zaměstnanců v případě požadavku ÚZPLN e)tato tabulka bude znovu zpracována a vyhodnocena v roce 2005

13 13

14 14 Návrh opatření 1.ÚCL připravuje vnitřní opatření k toku informací k nehodám a incidentům, které dostane z ÚZPLN a od leteckých provozovatelů = > zabezpečení prevence v celé oblasti letectví. Termín: březen 2004 –toto opatření vycházelo ze stavu vyhodnocení nehod a incidentů v roce 2003, které z pohledu ÚCL bylo nedostatečné 2.V souvislosti se vstupem do EASA se ÚCL v preventivní činnosti zaměří na stabilitu syst. opatření (audity, kontroly) 3.seminář s examinátory – naplánován IMZ s pověřenými examinátory ÚCL; zde bude proveden rozbor jejich činnosti za rok 2003; examinátoři budou seznámeni s postupy a požadavky ÚCL na přezkoušení examinátorů a provozovatelů Termín: březen 2004

15 15 Návrh opatření (pokračování) 4.ÚCL bude podporovat změnu v Zákoně o civilním letectví, případně změnu vyhlášek vydávaných MD (... postavení ÚZPLN) 5.Zaměření pozornosti na LOW – COST –k uvážení MD – zefektivnění systému LOW – COST za pomoci ÚCL => před vydáním povolení či licence ÚCL provede celý proces, následně bude referovat MD o tom, že daná společnost je připravena => MD následně vydá licenci 6.na internetových stránkách ÚCL: –budou operativně umisťovány informace a závazná opatření k nehodám a z toho vyplývající preventivní opatření –bude umístěn formulář vycházející z předpisu L – 13, který v případě incidentu v letovém provozu provozovatelé vyplní a odešlou na uvedenou adresu 7.komunikační proces při LN

16 16

17 17 Kontakty Adresa: Úřad pro civilní letectví ČR Letiště Ruzyně 160 08 PRAHA 6 heslo: „nehody“ E-mail: nehody@caa.cz Fax: + 420 220 561 823

18 18 DĚKUJI VÁM ZA POZORNOST


Stáhnout ppt "Problematika bezpečnosti civilního letectví v ČR za rok 2003 – pohled ÚCL."

Podobné prezentace


Reklamy Google