Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

E.ON Distribuce, a.s. – rizika a příležitosti na energetickém trhu ČR Fungování energetických trhů v EU a ČR Josef Havel 1.11.2011 Praha – Žofín E.ON Distribuce,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "E.ON Distribuce, a.s. – rizika a příležitosti na energetickém trhu ČR Fungování energetických trhů v EU a ČR Josef Havel 1.11.2011 Praha – Žofín E.ON Distribuce,"— Transkript prezentace:

1 E.ON Distribuce, a.s. – rizika a příležitosti na energetickém trhu ČR Fungování energetických trhů v EU a ČR Josef Havel 1.11.2011 Praha – Žofín E.ON Distribuce, a.s.

2 2 Obsah  Úvod  Příležitosti – rizika  Nová energetická legislativa – příležitost nebo hrozba ?  Podíl OZE na energetickém mixu v ES ČR a skupiny E.ON v ČR  Ztráty E.ON Distribuce, a.s. z podpory OZE, KVET a DV  Podmínky pro zvýšení podílu OZE na energetickém mixu z pohledu E.ON  Předpoklady nárůstu nových realizací OZE dle asociací v ČR  Bilanční limit pro připojení nových zdrojů do ES ČR  Měření a vyhodnocení vlivu FVE na provoz DS  Závěr

3 3 Podíl skupiny E.ON na trhu s elektřinou v České republice (2010) E.ON 19,3 % tj. 12,8 TWh ČEZ 45,0 % PRE 12,2 %

4 2 „Magický trojúhelník“ zásobování energiemi v budoucnosti Šetrnost k životním prostředí Rentabilita Spolehlivost dodávky Řešení přináší jen integrovaný přístup CO 2

5 5 Podpora E.ON při zvýšení podílu OZE v energetickém mixu E.ON zastává jasný a jednoznačný požadavek: „Cleaner & better energy“ tj. energii vyrábět, distribuovat a prodávat "cleaner", tedy čistěji a účinněji než dříve

6 Podíl jednotlivých druhů zdrojů připojených do DS E.ON Distribuce, a.s. k 31.12.2011 Strana 6

7 7 Příležitosti x Rizika  Energetická koncepce státu a její legislativní a investiční podpora x odklon Německa od jaderné energetiky  Zvýšení podílu OZE na energetickém mixu x decentralizace výroby, navýšení regulované složky ceny elektřiny  Smart Grids, inteligentní měření x zvýšené nároky na řízení a provozování distr.sítí, kyberútoky  Výrazné investice do distribučních sítí – připojování OZE, obnova VVN x nedostatečná legislativní podpora pro liniové stavby, zákon o ZVZ  Zvyšování energetické účinnosti, podpora úsporných technologií, e- mobilita x směrnice EU

8 8 Nová energetická legislativa – příležitost nebo hrozba ? Nová energetická legislativa –Novela zákona č. 458/2000 Sb. Podstatné změny, zejména –Autorizace na výstavbu výroben elektřiny –Dispečerské řízení výroben, Připravované změny sekundární legislativy ze strany státní správy –Novela zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií Připravované změny sekundární legislativy ze strany státní správy Autorizace pro zdroje od 100 kW Projednávaná energetická legislativa –Návrh zákona o podporovaných zdrojích Připravované změny sekundární legislativy ze strany státní správy 3. čtení v PS Parlamentu ČR od 25.10.11 – pozměňovací návrhy HV, ZV a VŽP Aktivita CZEPHO proti tomuto návrhu zákona -Novela zákona o zadávání veřejných zakázek. Zrušení výjimky pro sektorové zadavatele

9 9 Podpora E.ON při zvýšení podílu OZE v energetickém mixu  Podpora především regulovatelným zdrojům  Podpora zdrojům s vysokou účinností  Podpora zdrojům, které mají další pozitivní efekty pro společnost a ekonomiku ČR  Zejména podpora:  Bioplyn, biometan ve vysoce účinné KVET  Malé vodní elektrárny  Spalování biomasy ve vysoce účinné KVET

10 10 Stav žádostí o připojení OZE v ECD k 30.9.2011

11 11 Přehled výkonů dle smlouvy o připojení k 30.9.11 v ES ČR Zdroj ČSRES

12 12 Porovnání výkonů k 30.9.2011 s NAP Zdroj ČSRES

13 Page 13ECD Parametry 2011 Reálný stav připojení FVE a VTE v roce 2011 a bilanční limit PoložkaPřipojený výkon v MW Stav připojení FVE k 31.12.2010 (včetně LDS)895 MW Stav připojení VTE k 31.12.2010 24 MW Stav připojení FVE k 30.9.2011 922 MW Stav připojení FVE a VTE k 30.9.2011944 MW Očekávaná připojení 4 ks VTE do konce r. 2011 dle SoP30 MW ? Očekávaný stav připojení FVE k 31.12.2011 Očekávaný stav připojení VTE k 31.12.2011 celkem 922 MW 54 MW až 976 MW Bezpečný instalovaný výkon pro rok 2011 pro E.ON 950 MW Závěr : V oblasti E.ON nelze v r. 2011 uzavřít SoP pro další FVE a VTE

14 200620072008200920102006- 2010 Náklady hrazené výrobcům 3775909601 5096 1689 604 Výnosy od zákazníků 3364475336392 0974 052 Negativní saldo (ztráta) -41-143-427-870-4 071-5 552 Page 14 Hodnoty v mil. Kč (bez inflace kalkulované v hodnotě korekčního faktoru) Finační ztráty E.ON Distribuce, a.s. z podpory OZE, KVET a DV E.ON Distribuce, a.s. - ECD

15 15 Otevřené soudní spory a správní řízení, kontroly oprávněnosti přiznané sazby na výkup elektřiny z OZE  Soudní spory  ve věci tzv. „srážkové daně“ – 26 a 28% - čekáme na rozhodnutí Ústavního soudu  Delimax Hodonín – neudělení souhlasu k připojení FVE na střechy závodu  SŘ u ERÚ – nepřipojené FVE do konce roku 2010  FVE AKAM Boskovice  FVE Milevsko  atd.  „Neoprávněné obohacování“  žadatelé o výkup elektřiny z FVE uvedli PDS v omyl - přiznány neoprávněné tarify – vrací neoprávněné tržby

16 16 Podmínky pro zvýšení podílu OZE na energetickém mixu  Legislativní – novela EnZ, nový zákon o OZE, prováděcí vyhlášky  Regulace výkonu výroben  Stanovení cenových pravidel pro regulované výrobny  Ukončení platnosti smluv o připojení – u výroben, kde je předpoklad, že již nebudou realizovány  Realizace provozně technických opatření v DS a PS (rozptýlená decentrální výroba el.) – zajištění bezpečnosti a spolehlivosti ES

17 17 Předpoklady nárůstu nových realizací OZE dle asociací v ČR Předpoklad rozvoje OZE dle asociací  FVE – 376 MW do 2016 (viz následující slide)  VTE – cca 370 MW do roku 2015  Bioplyn – cca 35 MW do 2013  Biomasa – předpoklad dle NAP Stav podepsaných smluv o připojení (FVE, VTE) se nepodařilo významně snížit – v současnosti cca 1500 MW (oproti 1700 MW v 03/11) – v ECD cca 430 MW (300 MW FVE, 132 MW VTE) ECD v současné době eviduje 450 žádostí o připojení FVE na střechách – nelze v roce 2011 uzavřít smlouvu o připojení k DS – důvodem je překročený bilanční limit Kompletní vyřízení 100 žádostí o připojení včetně uzavření smlouvy o výkupu el. = 1,75 FTE

18 18 Předpoklady nárůstu nových realizací FVE dle asociací Celkem MWCelkem ks 376420 129 11 008 10 362 9 066 48 6972 3805 0127 61533 690376

19 19 Bilanční limit pro připojení nových zdrojů do ES ČR Jsou potvrzeny závěry studie EGU Brno z 2/2010 pro rok 2011 z hlediska bilančního limitu neregulovaných zdrojů - ES ČR 1650 MW, ECD 760 MW – řeší SoP s ČEPS Soustava je v 2011 provozována v blízkosti bilančního limitu Vlivy na výši bilančního limitu  Možnost exportu (kapacita sítí, schopnost absorbce trhem – výroba/spotřeba)  Likvidita a mechanismus vnitrodenního trhu  Skladba zdrojů v provozu  Spotřeba (objem, tvar diagramu)  Disponibilita podpůrných služeb Jedním z parametrů výpočtu byl NAP (dle usnesení vlády č. 603/2010) Probíhá aktualizace bilančního limitu pro rok 2012  Nové hodnoty budou zapracovávány do roční přípravy provozu  Ověřují se výpočty provozu soustavy  Bilanční limit pro rok 2012 bude zveřejněn nejpozději do konce roku 2011 Zdroj ČSRES

20 20 Měření a vyhodnocení vlivu FVE na provoz DS Parametry  Distributoři provedli od března do července 2011 soubor více než 100 dlouhodobých měření v sítích nízkého a vysokého napětí.  Měření byla provedena v souladu se způsoby popsanými v PPDS. Výsledek  Byl zjištěn výrazný vliv FVE na úroveň napětí a to v sítích nízkého napětí více než ve 30 % případů a v sítích vysokého napětí ve více než 11 % případů. Ještě výraznější vliv byl zjištěn u překročených hodnot flikru.  Také další parametry kvality elektřiny byly novými zdroji také ovlivněny, ale ne v tak výrazné míře jako napětí a flikr. Závěr  Zjištěné výsledky měření potvrzují, že je třeba individuálně posoudit připojení každého i malého zdroje z hlediska dopadu na kvalitu elektřiny pro ostatní zákazníky.  Výsledky měření jsou v současné době vyhodnoceny. Byly velkým přínosem pro upřesnění technických podmínek pro připojování nových zdrojů, tak aby nedocházelo k ovlivňování kvality elektřiny pro ostatní zákazníky.  Zpřesněná kritéria pro připojení nových zdrojů jsou v současné době zapracovávána do novely PPDS. Následně bude iniciována změna sekundární legislativy ( např. vyhl. o připojení). Zdroj ČSRES

21 21 Závěr  Díky přijatým opatřením doposud nedošlo k bilančním problémům v ES ČR  Měřením (na hladinách VN a NN) byl potvrzen negativní vliv provozovaných FVE na kvalitu dodávky koncovým zákazníkům připojených do distribuční soustavy  Na další vývoj v ES ČR má vliv i nasazování OZE v soustavách okolních zemí a dostupnost podpůrných služeb v ES ČR  ECD i ostatní PDS budou i nadále posuzovat každou žádost o připojení nového zdroje individuálně  Nová legislativa (novela energetického zákona č. 458/2000 Sb.) a probíhající legislativní změny (návrh zákona o podporovaných zdrojích, připravované změny sekundární legislativy) atd. výrazně ovlivní podnikatelské prostředí v energetice ČR  V návaznosti na dokončení Roční přípravy provozu PS bude upřesněn a zveřejněn bilanční limit pro rok 2012 a uzavřeny nové SoP mezi PDS a PPS Uvolnění udělování souhlasů k připojení FVE na střechách bude nejdříve na konci roku 2011

22 Děkuji za pozornost josef.havel@eon.cz


Stáhnout ppt "E.ON Distribuce, a.s. – rizika a příležitosti na energetickém trhu ČR Fungování energetických trhů v EU a ČR Josef Havel 1.11.2011 Praha – Žofín E.ON Distribuce,"

Podobné prezentace


Reklamy Google