Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

(MAP, Montreal, kanadský ministerský předseda Paul Martin)

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "(MAP, Montreal, kanadský ministerský předseda Paul Martin)"— Transkript prezentace:

1 (MAP, Montreal, kanadský ministerský předseda Paul Martin)

2 The Earth is round. Elvis is dead. Climate change is happening

3 Globální klimatická změna Je globální výzva, která má více dimenzí Právní – řešení situace smlouvy,dohody Ekologickou – evidence, varování, sledování změn atmosféry a ŽP Etickou- postoje občanské veřejnosti, rovná práva Ekonomickou- řešení situace

4 1979 první klimatická konference v Ženevě 1990 sumarizace prvních mezinárodně uznávaných vědeckých výsledků o změně klimatu 1992 Přijetí Rámcové úmluvy o změně klimatu OSN 1994 vstoupila Rámcová dohoda v platnost 1997 přijat Kjótský protokol- státy sníží emise do 2008-2012 v porovnání srokem 1990 ČR o 8% 2005 vstupuje Kjoto v platnost 2000 – konference v Haagu – přípravné jednání o realizaci a možné ratifikaci Kjóta Světové Summity, konference – historický vývoj mezinárodních aktivit 1827 Fournier první poznání skleníkového jevu 1890 Švéd chemik Svante Arhenius – domněnka přidáním oxidu uhličitého do atmosféry se může změnit klima

5 2001- USA změna postoje – negativní stanovisko ke Kjótu – nepodložené obavy, ekonomická náročnost opatření 2001- konference v Marákeši smluvní strany Kjóta – flexibilní metodika vykazování a měření emisí- Marákešský Akord, transfer technologií a založení fondů k podpoře rozvojových států. 1.1.2005 EU-začíná obhodování s povolenkami na emise CO2 Historický vývoj mezinárodních aktivit Světové Summity, konference – 2005 listopad – Montreal- konference první konference po ratifikaci Kjóta – schůzka signatářů Kjóta plus 190 signatářů Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu – co bude navazovat po roce 2012 X delegace USA – odmítla spolupracovat Konflikt mezi vládou USA a míněním občanů ( Bill Clinton v Montrealu se musel zaregistrovat jako nevládní organizace)

6 Ekologové - alarmující fakta: Celosvětový růst CO2 – 2000 -5 je 3,2% ročně x 1990 jen 0,8% ročně ( Ekolist Vedci bijú na poplach) Teploty na planetě jsou v posledních třech desetiletích nejvyšší za posledních 12.000 let - extrémní sucho hrozí třetině planety Grónské ledovce tají tempem 170 km 3 ročně Nejvyšší koncentrace CO2 v antarktických ledovcích za posledních 650 000 let ( časopis Science), odtává ledovec na Kilimandžáru již z 80% Zvyšující se hladina oceánů- 80 mil lidí na pobřežích bude čelit záplavám do roku 2080 - Vzestup mořské hladiny o 1,5 až 2 mm ročně AOSIS – asociace malých ostrovních států – 2005 byla schválena evakuace obyv. Carteretových ostrovů – jsou to první oficielní klimatičtí uprchlíci ( Ekolist ) Globální změna klimatu- ekologická dimenze

7 The Collaborative Program on the Ethical Dimensions of Climate Change Global Integrity Project July 5-9, 2006 Program website: http://rockethics.psu.edu/climate/index.htm. ETICKÁ DIMENZE

8 Program Milestones Launching in Buenos Aires in 2004 Rock Ethics Institute secretariat, website Development of draft white paper (now 80 pages) Development of detailed climate change ethics bibliography on website6 Meeting on draft white paper in Montreal in 2005 Meeting with collaborators from global south in August 2006 in Rio de Janeiro Workshop in Nairobi at Cop-12 in November 2006 International conference in 2007/2008

9 Major Climate Change Ethical Issues Ethical issue one, the atmospheric stabilization question. Otázka života a smrti – právo na život- nutnost snížit emise Issue two, the national equity question: všechny národy musí snížit emise stejně bez vyjímek a ne o 80% ale 90% Issue three, who will pay for damages? Malé ostrovy,oběti záplav a hurikánů, sucha, What does ethics have to say about the excuse that we can wait to new technologies will be invented What does ethics have to say about the excuse that no nation need to reduce its emissions until other nations reduce their emissions

10 EKONOMICKÁ DIMENZE– emisní povolenky na CO2 30. Listopadu 2005 byly schváleny Marakéšské dohody – klíčová pravidla pro obchodování s CO2 povolenkami podle Kjót. Protokolu 1.1.2005 EU-začíná obchodování s povolenkami na emise CO2 -systém ETS Povolenky -celosvětový trh bude až v roce 2010 v USA, Austrálii se obchod očekává (NH 8.11.2006) Za prvních devět měsíců 2006 vzrostl trh s povolenkami na 22 mld dolarů zdvojnásobil se oproti roku 2005, kdy začal s 11 mld. dolary Největším obchodníkem je GB stojí za polovinou všech nákupů od chudých zemí

11 Cena povolenek - výsledkem emisních limitů - nákladů na odstranění emisí - nabídky a poptávky Prosincový kontrakt 2006 na londýnské burze klesl na 8EUR za tunu oxidu uhličitého.... je 8,15 EUR Cena povolenek na rok 2008 je 15,65 EUR – předpoklad přísnějších limitů ( www.ekolist.cz)www.ekolist.cz Emisní povolenky na CO2 Povolenky - celosvětový trh bude až v roce 2010 v USA, Austrálii se obchod očekává (NH 8.11.2006)

12 Příklad ekonomiky obchodovatelných povolení Dva podniky A náklady na odstranění emisí 20 $ B náklady na odstranění emisí 30$ 10 tun emisí je produkováno Požadavek snížení o 2t - na 8 t náklady 20 +30=50 $ Emisní povolenky A i B dostane povolenky na 4 t emisí = 8t celkové znečištění Obchod s povolenkami- tržní cena za 1t emisí je 24 $ A má náklady jen 20$ vyplatí se snížit emise nad povolený rámec A sníží o dvě tuny a B nesníží vůbec s tím, že si koupí od A 1 povolenku za 24 Náklady při použití obchodu s emisními povolenkami: A 2t = náklady 40 ALE prodej 1 povolenky za 24 = 40-24= 16 náklady faktické B 0t = náklady 24 koupil si od A povolenku Náklady bez obchodování A náklady 20 Náklady s obchodem A náklady 16 B náklady 30 B náklady 24 A ušetří 4$ a B ušetří 6$ celkové náklady na snížení emisí jsou 40$ a ne 50$

13 Současnost - České podniky mají na 2005-2007 k dispozic 97,6 mil tun CO2 ročně ale 2005 vypustily jen 82 mil tun emisí Návrh - NAP ČR – MŽP navrhlo vyšší kvótu než činí současné emise – návrh na 102 mil tun CO2 ( 2008-2012) X EK seškrtala ČR návrh na 87mil.t - ČR zažaluje EK- PROČ ??? Ekonomické zájmy nadřazeny ekologickým a globálním i v ČR České podniky vydělaly na obchodovatelných povoleních více než 11mld CZK ČEZ vydělal na povolenkách miliardu CZK, snížil emise CO2 o 6,7%,přestal vyrábět v nejméně ekol. Provozech. V tomto roce bude povolenky nakupovat- poroste spotřeba elektřiny (Ekolist9.11.2006 EK) Emisní Povolenky praxe - ČR ČR má 12t C02 na hlavu v přepočtu na HDP jsme na prvním místě v OECD

14 Se 12 tunami na obyvatele a rok patří Česká republika k evropským rekordmanům v emisích oxidu uhličitého. Dokonce i v žebříčku členských zemí OECD – tedy vyspělých průmyslových zemí světa – se řadí do druhé pětice nejhorších znečišťovatelů.

15 Situace v ČR NAP národní akční plán – Připomínky ekologů k NAP v ČR: Postupovat od přijatelné míry znečištění a tu rozdělit mezi průmysl NE naopak posbírat průmyslové požadavky a sestavit alokační plán Přidělování povolenek podle benchmarkingu tj podle množství, které potřebuje nejčistší podnik v oboru 10% povolenek by se mělo prodat v transparentní aukci Výše emisí a povolenek jen na 85 mil tun a v tom vytvořit rezervu pro podniky, které teprve vstoupí na trh – V NAP by mělo být řešení v odvětvích jichž se prodej emisí netýká třeba dopravy, která produkuje 11% emisí Snaha MŽP aby byl zisk z povolenek přednostně použit na investice do ochrany ŽP- min průmyslu s tím souhlasí

16 Trh s mokřady jejich ekologickou funkcí = Ekonomický trh se službami ekosystémůexistuje v USA je to nejstarší trh s obchodovatelnými povoleními první transakcebyla provedena v roce 1991 Ti, kdo chtějí využívat mokřad zemědělsky a jinak, odvodní ho a změní jehoekologickou fci musí žádat o povolení US Army Crop of engineers podle 404Water Clean ActuTato povolení vyžadují finanční „ compensatory mitigation“k obnově původních wetlandů lépe řečeno jejich ekologických funkcí na jinémmístěWetland bankers – permit holders - je velká společnost specializovaná naobnovu wetlandůV ČR zákonná obdoba náhrady produkční zem půdy v případě její zástavbyNebo povinnost rekultivace, ale bez možnosti převést či prodat tuto povinnost

17 Předpoklady - Naděje: Výhody koupě wetland creditů – přímo řešení env. problémů bez mezistupně Volby vládních zastupitelů a příslušných ministrů, kteří vše zajistí prostřednictvím zákonné úpravy Navíc otázka efektivnosti – řešení bude ekonomicky nejlevnější Realita – Nedostaky: Není dostatečná evidence, sledování tvorby nových wetlandů (mokřadů) Část prodeje kreditů je vázána na nedokončené projekty wetlandů- ještě neplní ekologickou funkci a už se za ně zaplatilo a počítá se s nimi jako s kompenzací Trh s mokřady jejich ekologickou funkcí

18 Carbon Planet Carbon Planet Pty Ltd is a South Australian company that retails carbon credits to individuals and organisations that wish to offset their carbon dioxide emissions to reduce global warming. Carbon Planet was founded in Adelaide on 12 January 2000 by Ross Williams and Dave Sag and began trading on 3 June 2005. http://www.carbonplanet.com/home/shop_packages.php

19 Obchod se sinkem CO2 Pro ty, kteří chtějí neutralizovat svoje C02 emise - market with „carbon offset scheme“ Filosofie: stromy pohlcují CO2 - slouží jako carbon sink – je možné vysazením stromu zmírnit CO2 zátěž z jízdy autem, letadlem…..produkce Platba za vysazení stromů na základě převodu emisního sinku do finančních jednotek Příklady: Používání auta jeden rok – 3 t C02 = 23 liber offset credits = 57 stromů Zpáteční let Sydney London – 5,6t C02=42 liber offset =105 stromů Emise produkované domácností 10tC02 =75liber offset =188stromů

20 Carbon Planet aims to reduce Climate Change by empowering individuals and businesses to erase their CO2 footprint by purchasing carbon credits. By purchasing a monthly subscription of Carbon Credits, you can remove your personal impact on the Greenhouse Effect and thereby remove your contribution to Climate Change. How does purchasing carbon credits erase my CO2 footprint? Erase my personal carbon footprint now! http://www.carbonplanet.com/home/shop_packages.php Internetový obchod – CARBON PLANET

21 „Ofssets“ umožnují vyhnout se pravému řešení příčin, změně našeho chování – obdoba s léky a reklamou na ně,ne žít jinak, ale vzít si pilulku na trávení Existují dva typy C02 kreditů – dva trhy s odlišnými cenami kredity na trhu firem, které podléhají Kjótu CERs certified emission reductions a Voluntary emission reductions VERs – jsou levnější než CERs, jde o stejnou TUNU CO2 NEBEZPEĆÍ

22 Otázky kolem prodeje „CARBON SINKU“ Stromy nejsou bezpečným úložištěmC02 – podm. stromy se dožijí 100 let I když se dožijí, kde je jistota, že při zvýšení teploty o 2stupně neuschnut a nepřispějí pak metanem k zhoršování celé situace Pěstovat stromy je stejná rada, jako říkat lidem ať pijí více vody, že sníží hladinu moří ( vědci z Cambridge Univ.) Diskuse kolem placení za to, že se nekácí současné vzrostlé stromy např. Kalifornii vlastnící lesů, kteří se zaváží k jejich nekácení mají úlevy na daních Nedostatky: potřeba určitých pravidel a zmapování trhu, aby se zaručilo, že ti,co prodávají CARBON SINK ho také opravdu zajistí a neprodají ho třeba 2X Nebo se prodávají kusy pralesů x neexistence práva k pralesu

23 Zpráva Nicholas Sterna, předchozí hlavní ekonom Světové banky Po roční analýze ekonomiky a vědeckých podkladů – závěry: cena za nečinnost je velká- 20% celosvět HDP ale náklady na prevenci relativně malé 1% celosvět HDP = 450 mld dolarů ročně

24 Pohled ekologických optimistů : Bjorn Lomborg : Jak zastavit paniku Námitky proti Sternově zprávě Snížení emisí – příliš velké náklady na prevenci 1% celosvět HDP = 450 mld dolarů ročně podle zprávy OSN by jen 75mld dolarů vyřešilo světové problémy pitná voda, kanalizace, zdravotní péče Nejuznávanější ekonom na světě pokud jde o klima je William Nordhaus z Univ of Yale odhaduje společenské náklady na tunu CO2 – především dopady na ŽP na 2,5 dolarů za tunu X Stern na 85 dolarů za tunu CO2 20% HDP je nadhodnocený odhad nákladů předpokládající, že nedojde ke snížení emisí CO2 ani ve 22 století Seriózní ekonomický odhad je 3% svět HDP jako dopad klimatických změn v roce 2100

25 Na změnu klimatu je třeba se adaptovat ne proti ní bojovat Frances Caimcrossová ředitelka britské rady pro ekonomický a sociální výzkum „Musíme se připravovat na teplejší a sušší svět jinde stavět ne u pobřeží, hráze atd“ PROČ? 40% veškeré energie se vyrábí z uhlí a jen 2% z obnov zdrojů, Čína, Indie ani USA nepodepsaly Kjóto (Indipendent 6.9. 2006)

26

27 Do roku 2012 se 35 vysp. zemí světa zavazuje snížit emise CO2 o 8% oproti roku 1990 Kjóto neratifikovaly USA ---produkce 21% skleníkových plynů světa – důvodem je nepodloženost argumentů vlivu lidské činnosti na skleníkovém efektu Obava – omezení hosp růstu ( údajně nespravedlivé omilostnění Indie a Číny) 12. Listopad 2006 konference v Pekingu – produkce CO2 je 4X rychlejší než v roce 1990 Čína je druhý největší producent CO2 ( Ekolist- Vedci bijú na poplach 12.11. 2006) Kjóto – závazky X plnění

28 EU a plnění závazků Kjóta Emise původní EU 15 - 0,6% pod úrovní 1990 v roce 2010 X plán snížení o 8% do roku 2012 Emise v roce 2010 mohou být podle současných odhadů dokonce 0,3% vyšší než v roce 2004 Tyto odhady jsou založené na zprávě Nicholas Stern, předchozí hlavní ekonom Světové banky Původní optimistický závazek 25 EU – 30% snížení do 2020 A 80% tisnížení do roku 2050 Rakousko,Belgie, Irsko, Itálie, Portugalsko a Španělsko překračují povolené individuální limity pro jejich země schválené EU Nap. Španělsko pravděpodobně překročí emise z roku 1990 o 51,3% X povoleno v rámci Kjóta má 15% x 4% růst HDP Jen GB a Svédsko zatím plní své limity podle závazků Kjóta

29 Globální oteplování a ekologická stopa

30 Carbon Credit Packages We offer a range of packages that enable you to offset specific events and activities on a one-off basis. Starter Pack If you're not ready to order a subscription, you can order a starter pack which contains two carbon credits (offsetting two tonnes of CO 2 emissions) and some more information on subscriptions and other options. This is a great option for those who want to see how they feel when they buy carbon credits and to think about the issue some more. AU$60. Car Offset your car for a year. The average Australian car emits about five tonnes of CO 2 per year. So this is a five tonne package. AU$115. Note: Carbon Planet is investigating vehicle emissions and will eventually adopt a comprehensive emissions model and calculator supported by detailed scientific references. In the meantime, five tonnes is a good estimate for the average car. Flights Offset an aeroplane flight. As always, the tonnage figures are of CO 2 with one carbon credit being one tonne of CO 2. Note: If you look around the web, you'll find a variety of web pages that allow you to calculate your CO 2 emissions from air travel. Confusingly, they all seem to give different results! In particular, you may find that some calculators differ from each other by a factor of three. This is because scientists have determined that the global warming impact of aircraft is actually equivalent to about three times their actual CO 2 emissions. The reasons are complex, but relate to the fact that aircraft inject their CO 2 emissions high in the atmosphere, and the fact that aircraft emit relatively more Nitrous Oxide (which has 310 times more global warming impact than CO 2 ). Some flight emissions calculators take this into account and some don't, resulting in a huge disparity. The simple form above takes this Radiative Forcing Index into account to produce our best rough estimate. Carbon Planet is investigating this area further and will eventually adopt a comprehensive flight emissions model and calculator supported by detailed scientific references. In the meantime, the values above represent a good estimate of the impact of various kinds of flight emissions. Tonnage Package If you've done your own calculations and you know how many tonnes of CO 2 you want to offset, you can order them here. These are Forests NSW NGAC credits for AU$23 each.Forests NSW Tonnes CO 2 AU$23 each Check out the Goodies!Goodies Browse the Purchase Credits FAQ Page.Purchase Credits FAQ Page

31 About Carbon Planet Carbon Planet Pty Ltd is a South Australian company that retails carbon credits to individuals and organisations that wish to offset their carbon dioxide emissions to reduce global warming. Carbon Planet was founded in Adelaide on 12 January 2000 by Ross Williams and Dave Sag and began trading on 3 June 2005.

32 KONEC

33 Znečištění životního prostředí / emise CO 2 Externí náklady neboli externality – vznik v důsledku nedokonalé funkce trhu Znečištění je nákladem, nákladem zapojení do produktivní činnosti vytvářející hodnoty Vznik znečištění z ekonomického pohledu je jen opomíjení důležitých nákladů externí náklady=externality V případě znečištění jde o přeložení nákladů jiným bez jejich souhlasu – Znečištění není fyzikální povahy je to stížnost – ty realizuješ svůj prospěch tím,že přenášíš Náklady spojené s jeho získáním na mě

34 Znečištění jako neshoda ve vlastnických právech – odstranění znečištění odstranění neshod ve vlastnických právech Letiště a znečištění hlukem, saze na okenních římsách- ropa na pobřeží Ekonomické a fyzikální znečištění, Zvlášnost statků životního prostředí pokud jde o vlastnická práva – nejsou definována Otázky: mám právo na jízdu ve svém autě? Mají ostatní právo na ochranu před emisemi z mého auta? Ceny hodnoty, náklady jsou vždy spojeny s právy Otázka - jaké náklady stojí za odstranění znečištění ???? Nákladově zisková analýza Ekonomcká úvaha – CBA převýší ztráty těch, co chtějí cestovat a způsobují hluk letadly, auty..přínosy těch, kteří chtějí ticho?

35 How much cost society should be wiling to incur in order to preserve certain forms of natural capital ? In other words : could we afford it? The proper role of economics to assure the preservation of nature and natural resources with minimal cost In many times replaced by decision making role - what to preserve ?

36 xternalityxternality EXTERNALITY- ti kteří mají prospěch a ti co hradí náklady jsou rozdílní lidé Jak omezit znečištění?? - Výchovou - Vyjednáváním (Coasův teorém a vlastnická práva, vlastník a právo rozhodování) - Soudním rozhodnutím (nevytváří nová vlastnická práva jen je prověřují) - Pomocí zákonů – změna situace, nové pesticidy, jaderné reaktory atp.- vytvoření nových pravidel – začneme relativně více oceňovat modré nebe a čistý vzduch a začneme o nich uvažovat jako o svých právech změní se zákony

37 Příklad odstranění znečištění - EKONOMICKÝ PŘÍSTUP Emise Jednotka nákl. Na odstranění Automobily 20 000 5 $ Domácnosti 30 000 10 Továrny 40 000 20 CIĹ = snížení znečištění z 90 000 na 60 000 Tři způsoby 1.Strop znečištění je 20 jednotek pro každý subjekt D = 10 000 x 10 Celkové náklady 500 000 T= T=20 000 x 20 2. Každý zdroj sníží emise o deset jednotek A 10 000 x 5 = 50 000 D 10 000 x 10 = 100 000 Celkové náklady 350 000 T 10 000 x 20 = 200 000 3.Omezení na jednu třetinu u všech znečišťovatelů A 33 333 T 266 667 Celkové náklady 400 000 D 100 000

38 Příklad ekonomiky obchodovatelných povolení Dva podniky A náklady na odstranění emisí 20 $ B náklady na odstranění emisí 30$ 10 tun emisí je produkováno Požadavek snížení o 2t na 8 t náklady 20 +30=50 $ Emisní povolenky A i B dostane povolenky na 4 t emisí = 8t celkové znečištění Obchod s povolenkami- tržní cena za 1t emisí je 24 $ A má náklady jen 20$ vyplatí se snížit emise nad povolený rámec A sníží o dvě tuny a B nesníží vůbec s tím, že si koupí od A 1 povolenku za 24 Náklady při použití obchodu s emisními povolenkami: A 2t = náklady 40 ALE prodej 1 povolenky za 24 = 40-24= 16 náklady faktické B 0t = náklady 24 koupil si od A povolenku Náklady bez obchodování A náklady 20 Náklady s obchodem A náklady 16 B náklady 30 B náklady 24 A ušetří 4$ a B ušetří 6$ celkové náklady na snížení emisí jsou 40$ a ne 50$

39 Ceny povolenek klesly v Evropě nejníže od roku 2005, kdy se obchod v Evropě zavedl ( leden05 byla cena jen 6 EUR) Prosincový kontrakt na londýnské burze klesl na 8EUR za tunu oxidu uhličitého.... Teď je 8,15 EUR Cena povolenek na rok 2008 je 15,65 EUR – předpoklad přísnějších limitů ( www.ekolist.cz)www.ekolist.cz NAP – národní alokační plány zemí EU – plán přidělení emisních povolenek EU chce pomocí povolenek snížit produkci skleníkových plynů o 8% do roku 2012- splnit Kjóto X členské státy navrhují emise o 15% vyšší než byly v roce 2005 skutečné zplodiny. Ekolist9.11.2006 EK varuje před příliš velkorysými návrhy emisních povolenek Emisní povolenky na CO2

40 Současnost - České podniky mají na 2005-2007 k dispozic 97,6 mil tun CO2 ročně ale loni vypustily jen 82 mil tun emisí ČEZ vydělal na povolenkách miliardu CZK, snížil emise CO2 o 6,7%,přestal vyrábět v nejméně ekol. Provozech. V tomto roce bude povolenky nakupovat- poroste spotřeba elektřiny (Ekolist9.11.2006 EK) Návrh - NAP ČR (národní alokační program)– MŽP navrhlo vyšší kvótu než činí současné emise – návrh na 102 mil tun CO2 6.11.2006 Greenpeace zablokovali vchod do MŽP zrušeno pro nečinnost – nesouhlas s NAP, kdy je předpoklad zvýšení emisních povolenek o čtvrtinu oproti roku 2005 Emisní Povolenky praxe - ČR ČR má 12t C02 na hlavu u přepočtu na HDP jsme na prvním místě v OECD Ekonomické zájmy nadřazeny ekologickým a globálním i v ČR - České podniky vydělaly na obchodovatelných povoleních více než 11mld CZK

41 Situace v ČR NAP národní akční plán –Připomínky ekologů k NAP v ČR: Postupovat od přijatelné míry znečištění a tu rozdělit mezi průmysl NE naopak posbírat průmyslové požadavky a sestavit alokační plán. Přidělování povolenek podle benchmarkingu tj podle množství, které potřebuje nejčistší podnik v oboru 10% povolenek by se mělo prodat v transparentní aukci Výše emisí a povolenek jen na 85 mil tun a v tom vytvořit rezervu pro podniky, které teprve vstoupí na trh –povolenky BAT pro ty podniky, které uplatní nejlepší dostupnou technologii. V NAP by mělo být řešení v odvětvích jichž se prodej emisí netýká třeba dopravy, která produkuje 11% emisí Snaha MŽP aby byl zisk z povolenek přednostně použit na investice do ochrany ŽP- min průmyslu s tím souhlasí

42 6. Listopadu 2006 začala v keňské Nairobi jedenáctidenní konference OSN – boj s globálním oteplováním : 6000 delegátů ze 189 zemí světa plán ochrany planety po roce 2012, vyprší platnost Kjótského protokolu Vytvoření adaptačního fondu na pomoc chudým zemím reagovat na dopady klimatických změn, plodiny, hráze V pátek 17.11.06 konf. skončila jen mírným pokrokem pokud jde o dohodu a praktická realizační opatření. Sporná role Číny a Indie, ti jsou vyjmuty z plnění Kjóta X velcí producenti C02 záporná role USA Světové Summity, konference – historický vývoj mezinárodních aktivit

43 Obchod se sinkem CO2 Pro ty, kteří chtějí neutralizovat svoje C02 emise – „market with „carbon offset scheme“ Filosofie: stromy pohlcují CO2 - slouží jako carbon sink – je možné vysazením stromu zmírnit CO2 zátěž z jízdy autem, letadlem…..produkce Existují specializované firmy CARBON NEUTRAL COMPANY Forestry and clean energy projects“ tree planting windfarm projects Americká Společnost HSBC zaplatila 420 000 liber jen za tři měsíce offsetu svých C02 misí Prodej kreditů je i přes internet click – Carbon neutral Nebo Carbon planet

44 Příklady obchodu se sinkem: Používání auta jeden rok – 3 t C02 = 23 liber offset credits = 57 stromů Zpáteční let Sydney London – 5,6t C02= 42 liber offset credits = 105 stromů Emise produkované domácností 10 75 188 stromů

45 Nejasnosti kolem prodeje kreditů Příliš jasné, přímočaré a jednoduché řešení „carbon offset credits“ ekvivalentní cena k eliminaci 1t C02 NEBEZPEĆÍ „ Ofssets“ umožnují vyhnout se pravému řešení příčin, změně našeho chování obdoba s léky a reklamou na ně,ne žít jinak, ale vzít si pilulku na trávení Existují dva typy C02 kreditů – dva trhy s odlišnými cenami kredity na trhu firem, které podléhají Kjótu : CERs certified emission reductions a Voluntary emission reductions VERs – jsou levnější než CERs, jde o stejnou TUNU CO2


Stáhnout ppt "(MAP, Montreal, kanadský ministerský předseda Paul Martin)"

Podobné prezentace


Reklamy Google