Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Oběžný majetek podniku VY_32_INOVACE_MAJ_20. Obsah Charakteristika oběžného majetku Členění oběžného majetku Koloběh oběžného majetku Hospodaření se zásobami.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Oběžný majetek podniku VY_32_INOVACE_MAJ_20. Obsah Charakteristika oběžného majetku Členění oběžného majetku Koloběh oběžného majetku Hospodaření se zásobami."— Transkript prezentace:

1 Oběžný majetek podniku VY_32_INOVACE_MAJ_20

2 Obsah Charakteristika oběžného majetku Členění oběžného majetku Koloběh oběžného majetku Hospodaření se zásobami Evidence oběžného majetku

3 Charakteristika oběžného majetku Oběžný je označován proto, že rychle mění svou formu, obrací se během krátkého období. Oběžný majetek je neustále v pohybu na rozdíl od dlouhodobého majetku, jehož obrat je velmi pomalý. Čím rychleji se obrací, tím za stejných podmínek přinese větší zisk.

4 Struktura oběžného majetku 1. ZÁSOBY (věcná forma) – tvoří jednu z největších složek oběžného majetku. Zásoby jsou formou pohybu každého výrobku od okamžiku, kdy opustí sféru výroby až do momentu spotřeby. 2. PENÍZE (peněžní forma)

5 Zásoby materiál jsou přírodní látky nerostného, rostlinného a živočišného původu, které prošly určitou fází zpracování a jsou v podniku určeny k jednorázové spotřebě. nedokončená výroba – nedokončené výrobky v takovém stupni rozpracovanosti, že nejsou dosud hotovým výrobkem a nejsou zatím prodejné – rozešité kalhoty, neupečený rohlík atd. polotovary – rozpracované výrobky, které jsou z hlediska některého technologického stupně už dokončené a daly by se i prodat – např. deska ze dřeva…

6 Zásoby hotové výrobky – výrobky, které už firma dokončila a připravuje je k prodeji mimo podnik nebo ke spotřebě uvnitř podniku zboží – je vše, co je nakoupené (už hotové) za účelem dalšího prodeje

7 Zásoby zvířata – specifický druh zásob typický pro zemědělskou výrobu. Patří sem zvířata ve výkrmu, ryby, kožešinová zvířata, včelstvo, hejna kachen, hus, krůt, slepic a perliček na výkrm. Do zásob nezařadíme zvířata určená k reprodukci.

8 Peněžní forma peníze v hotovosti v pokladně peníze na účtech peněžních ústavů ceniny – kolky, stravenky, poukázky

9 Peněžní forma krátkodobé cenné papíry – směnky, šeky pohledávky – peníze, které firmě dluží odběratelé, zaměstnanci, dlužníci

10 Koloběh oběžného majetku Ve výrobním procesu je oběžný majetek v neustálém pohybu, jedna forma přechází v druhou. Tento pohyb se nazývá koloběh oběžného majetku.

11 Hospodaření se zásobami Aby byl zajištěn plynulý chod výroby a celkové náklady s ním spojené byly na co nejnižší úrovni, musíme se zásobami správně hospodařit. Hospodaření zahrnuje: ◦ plánování zásob ◦ pořizování zásob ◦ skladování zásob ◦ využívání zásob

12 Evidence oběžného majetku O zásobování se vede rozsáhlá evidence, která se využívá k operativnímu řízení zásobování i jeho následné kontrole a hodnocení. Používané doklady 1. Dodací list – vystavuje dodavatel pro kontrolu, co za zboží posílá. 2. Faktura – daňový doklad 3. Příjemka – je doklad vystavený ve skladu odběratele

13 Evidence oběžného majetku 4. Skladní karta – doklad vystavený ve skladu, slouží pro evidenci pohybu zásob určitého druhu v čase 5. Výdejka – slouží k výdeji ze skladu do výroby 6. Kniha došlých faktur – evidence sloužící účtárně k přehledu o vzniklých závazcích a o datu a způsobu jejich uhrazování 7. Příkaz k úhradě a výdajový pokladní doklad – slouží k úhradě faktur

14 Zdroje ČISTÁ, Lydia. Ekonomika pro střední odborná učiliště a veřejnost. 1. vyd. Praha: Fortuna, 2005- 2007, 2 sv. (159, 160 s.). ISBN 978-80-7373-017-82. KLÍNSKÝ, Petr, Otto MÜNCH a Danuše CHROMÁ. Ekonomika: ekonomická a finanční gramotnost pro střední školy. 3., upr. vyd. Praha: Eduko, 2012, 179 s. ISBN 978-80-87204-65-8. ŠVARCOVÁ, Jena. Ekonomie: stručný přehled : teorie a praxe aktuálně a v souvislostech : učebnice : [2012/2013]. Zlín: CEED, 2012, 303 s. ISBN 978-80-87301-16-6 Cprostire. In: [online]. [cit. 2012-12-16]. Dostupné z: http://openclipart.org/people/cprostire/1343398859.svg http://openclipart.org/people/cprostire/1343398859.svg Kreditkarten. In: [online]. [cit. 2012-12-16]. Dostupné z: http://www.google.cz/imgres?q=platebn%C3%AD+karta&hl=cs&tbo=d&as_st=y&biw=136 6&bih=585&tbs=sur:fmc&tbm=isch&tbnid=kXPf- http://www.google.cz/imgres?q=platebn%C3%AD+karta&hl=cs&tbo=d&as_st=y&biw=136 6&bih=585&tbs=sur:fmc&tbm=isch&tbnid=kXPf- [online]. [cit. 2012-12-16]. Dostupné z: http://www.google.cz/imgres?http://www.google.cz/imgres [online]. [cit. 2012-12-16]. Dostupné z: http://www.google.cz/imgres?q=pouk%C3%A1zky&hl=cs&tbo=d&as_st=y&biw=1366&bih =585&tbs=sur:fmc&tbm=isch&tbnid=l5eQbIGUAiCFTM:&imgrefurl=http://www.kvetinovy klub.cz/en/flower-bouquet-wedding-flower-gift- http://www.google.cz/imgres?q=pouk%C3%A1zky&hl=cs&tbo=d&as_st=y&biw=1366&bih =585&tbs=sur:fmc&tbm=isch&tbnid=l5eQbIGUAiCFTM:&imgrefurl=http://www.kvetinovy klub.cz/en/flower-bouquet-wedding-flower-gift- Stack of wood icon. I will fix the ping shortly. the shadow got clipped. In: [online]. [cit. 2012-12-16]. Dostupné z: http://openclipart.org/people/Farmeral/Farmeral_Wood_Icon.svg http://openclipart.org/people/Farmeral/Farmeral_Wood_Icon.svg Standing duck. In: [online]. [cit. 2012-12-16]. Dostupné z: http://openclipart.org/people/gingercoons/duck.svg http://openclipart.org/people/gingercoons/duck.svg


Stáhnout ppt "Oběžný majetek podniku VY_32_INOVACE_MAJ_20. Obsah Charakteristika oběžného majetku Členění oběžného majetku Koloběh oběžného majetku Hospodaření se zásobami."

Podobné prezentace


Reklamy Google