Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Unie nezávislých petrolejářů ČR 2015 Kongres čerpačka 3. ročník Termín: 14. 5. 2015 Místo: Aquapalace Hotel Prague.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Unie nezávislých petrolejářů ČR 2015 Kongres čerpačka 3. ročník Termín: 14. 5. 2015 Místo: Aquapalace Hotel Prague."— Transkript prezentace:

1 Unie nezávislých petrolejářů ČR 2015 Kongres čerpačka 3. ročník Termín: 14. 5. 2015 Místo: Aquapalace Hotel Prague

2 Odbor surovinové a energetické bezpečnosti Oddělení analýz a datové podpory koncepcí

3 1. Veřejné čerpací stanice 2. Čerpací stanice s vymezeným přístupem a prodejem 3. Neveřejné čerpací stanice a dále členěny na stavby a zařízení

4 K 30. 6. 2014, bylo vedeno celkem 3 765 veřejných ČS, to představuje 53,9 % z celkového počtu všech evidovaných ČS, v členění na:  standardní vícedruhové, klasické ČS s prodejem běžných kapalných pohonných hmot (motorové benziny a motorová nafta) a případně dalšího sortimentu paliv,  jednodruhové ČS s prodejem pouze motorové nafty (včetně prodeje směsných motorových naft a bionafty), tzv. ČS MONA  samostatné ČS s prodejem pouze LPG,  samostatné plnící stanice s prodejem pouze CNG  ostatní ČS s atypickou nabídkou sortimentu, (motorový benzin s LPG, motorová nafta s LPG, LPG a CNG).

5  V Evidenci ČS, aktualizované k 30. 6. 2014, bylo vedeno celkem 604 ČS s vymezeným přístupem a prodejem. Tento druh ČS je provozován zpravidla v různých podnikových areálech (např. lomy, pily, zemědělské farmy, dopravní organizace, stavební dvory). Jsou to ČS, kde se prodej pohonných hmot pro druhou stranu uskutečňuje omezeně na základě specifických smluvních vztahů.

6  ČS představují jednodruhové ČS s výdejem motorové nafty (včetně směsné motorové nafty a bionafty). Tyto ČS jsou umístěny téměř výhradně v areálech podniků, jako jsou např. zemědělské farmy, střediska automobilové nákladní i osobní dopravy, lomy, pískovny, areály technických služeb měst, obalovny asfaltových směsí, stavební areály aj.

7 Čerpací stanice celkem počet ČS celkem % z celkového podílu Počet čerpacích stanic stavby Počet čerpacích stanic zařízení Čerpací stanice celkem6 990 - 57361254 Veřejné3 76553,9367491 S vymezeným přístupem 6048,6396208 Neveřejné262137,51666953

8 Celkový počet veřejných čerpacích stanic Velké petrolejářské společnosti Velké obchodní řetězce Malý a střední soukromý sektor Benzina,Shell, Slovnaft,OMV, Čepro atd. Tesco,Makro, Globus atd. 37651250562458

9 Veřejné ČSS vymezeným přístupem neveřejné Velké petrolejářské společnosti 11 560neuvedenoNeuvedeno Velké obchodní řetězce neuvedeno350neuvedeno Malý a střední soukromý sektor10 570Zaokrouhleno 500 Minimálně 1666 Celkem V ČR pracuje na různých čerpacích stanicích a výdejnách PHL 22 130 24 546 850 Bez primárního 1666 vzdělání

10 Na základě neustálých mediálních nátlaků na nekvalitní personál v soukromém sektoru provozující čerpací stanice, představenstvo SČS ČR již v roce 2006 připravilo dotovaný projekt, který měl řešit: - Jak úspěšně prodávat za plné ceny, i když je konkurence levnější a zákaz­níci nás tlačí do slev. - Jak naučit většinu pracovníků na ČS těmto metodám. ( i když byl projekt řádně připraven, byl zamítnut schvalujícím orgánem

11  179/ 2006 Sb  ze dne 30. března 2006  o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů  (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání)  Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky  Předmět úpravy  (1) Tento zákon upravuje  a) systém ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání,  b) kvalifikace,  c) kvalifikační standardy profesní kvalifikace,  d) hodnotící standardy profesní kvalifikace,  e) Národní soustavu kvalifikací,  f) pravidla udělování, prodlužování platnosti a odnímání autorizace k ověřování výsledků dalšího vzdělávání,  g) práva a povinnosti účastníků dalšího vzdělávání,  h) působnost orgánů vykonávajících státní správu v oblasti ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání.

12  Zároveň vzniká Národní soustava kvalifikací (NSK), která je státem garantovaný celorepublikový systém budovaný na reálných požadavcích na výkon činností v rámci jednotlivých povolání a pracovních pozic. Národní soustava kvalifikací definuje požadavky na odborné způsobilosti jednotlivých kvalifikací bez ohledu na způsob jejich získání. Rozhodující vliv na obsah kvalifikací mají přitom zaměstnavatelé.  Do tohoto projektu se naše sdružení přihlásilo v roce 2009 a postupně jsme pracovali na jednotlivých pozicích s cílem, vybudovat jednotný systém v našem oboru.  Od tohoto roku vás průběžně informujeme formou presentací na VH SČS ČR.

13 Hospodářská komora vypsala první termín na 11. a. 12. 12. 2014 Více než desítka uchazečů se rozhodla získat státem a zaměstnavateli uznávaný certifikát, potvrzující kvalifikaci pomocí Národní soustavy kvalifikací (NSK2) a složit závěrečné zkoušky. Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Autorizující osoba: Hospodářská komora České republiky Autorizovanými zástupci: Pověřeni HK ČR Zkušební prostory: Na čerpací stanici ČSAD Hodonín a.s. pracovišti Veselí nad Moravou

14  Vypracovat rodný list cílové skupiny  Nechat jej zařadit do katalogu profesí  Vypracovat kvalifikační standart  Hodnoticí standart  Předložit stvrzovatelům  Vyškolit autorizované zástupce  Nechat schválit provozovnu ke zkouškám

15  Vypracovat okruhy otázek dle schváleného standartu  Zajistit smlouvy mezi HK ČR, SČS CR a autorizovanými zástupci  Zajistit prostory ke zkouškám dle požadavků autorizované osoby

16

17

18 .

19

20 http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10122427178-udalosti-v-regionech- brno/314281381991211-udalosti-v-regionech

21 Květen 2015 Martin Mikl


Stáhnout ppt "Unie nezávislých petrolejářů ČR 2015 Kongres čerpačka 3. ročník Termín: 14. 5. 2015 Místo: Aquapalace Hotel Prague."

Podobné prezentace


Reklamy Google