Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Unie nezávislých petrolejářů ČR 2015 Kongres čerpačka 3. ročník Termín: 14. 5. 2015 Místo: Aquapalace Hotel Prague.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Unie nezávislých petrolejářů ČR 2015 Kongres čerpačka 3. ročník Termín: 14. 5. 2015 Místo: Aquapalace Hotel Prague."— Transkript prezentace:

1 Unie nezávislých petrolejářů ČR 2015 Kongres čerpačka 3. ročník Termín: Místo: Aquapalace Hotel Prague

2 Odbor surovinové a energetické bezpečnosti Oddělení analýz a datové podpory koncepcí

3 1. Veřejné čerpací stanice 2. Čerpací stanice s vymezeným přístupem a prodejem 3. Neveřejné čerpací stanice a dále členěny na stavby a zařízení

4 K , bylo vedeno celkem veřejných ČS, to představuje 53,9 % z celkového počtu všech evidovaných ČS, v členění na:  standardní vícedruhové, klasické ČS s prodejem běžných kapalných pohonných hmot (motorové benziny a motorová nafta) a případně dalšího sortimentu paliv,  jednodruhové ČS s prodejem pouze motorové nafty (včetně prodeje směsných motorových naft a bionafty), tzv. ČS MONA  samostatné ČS s prodejem pouze LPG,  samostatné plnící stanice s prodejem pouze CNG  ostatní ČS s atypickou nabídkou sortimentu, (motorový benzin s LPG, motorová nafta s LPG, LPG a CNG).

5  V Evidenci ČS, aktualizované k , bylo vedeno celkem 604 ČS s vymezeným přístupem a prodejem. Tento druh ČS je provozován zpravidla v různých podnikových areálech (např. lomy, pily, zemědělské farmy, dopravní organizace, stavební dvory). Jsou to ČS, kde se prodej pohonných hmot pro druhou stranu uskutečňuje omezeně na základě specifických smluvních vztahů.

6  ČS představují jednodruhové ČS s výdejem motorové nafty (včetně směsné motorové nafty a bionafty). Tyto ČS jsou umístěny téměř výhradně v areálech podniků, jako jsou např. zemědělské farmy, střediska automobilové nákladní i osobní dopravy, lomy, pískovny, areály technických služeb měst, obalovny asfaltových směsí, stavební areály aj.

7 Čerpací stanice celkem počet ČS celkem % z celkového podílu Počet čerpacích stanic stavby Počet čerpacích stanic zařízení Čerpací stanice celkem Veřejné , S vymezeným přístupem 6048, Neveřejné262137,

8 Celkový počet veřejných čerpacích stanic Velké petrolejářské společnosti Velké obchodní řetězce Malý a střední soukromý sektor Benzina,Shell, Slovnaft,OMV, Čepro atd. Tesco,Makro, Globus atd

9 Veřejné ČSS vymezeným přístupem neveřejné Velké petrolejářské společnosti neuvedenoNeuvedeno Velké obchodní řetězce neuvedeno350neuvedeno Malý a střední soukromý sektor10 570Zaokrouhleno 500 Minimálně 1666 Celkem V ČR pracuje na různých čerpacích stanicích a výdejnách PHL Bez primárního 1666 vzdělání

10 Na základě neustálých mediálních nátlaků na nekvalitní personál v soukromém sektoru provozující čerpací stanice, představenstvo SČS ČR již v roce 2006 připravilo dotovaný projekt, který měl řešit: - Jak úspěšně prodávat za plné ceny, i když je konkurence levnější a zákaz­níci nás tlačí do slev. - Jak naučit většinu pracovníků na ČS těmto metodám. ( i když byl projekt řádně připraven, byl zamítnut schvalujícím orgánem

11  179/ 2006 Sb  ze dne 30. března 2006  o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů  (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání)  Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky  Předmět úpravy  (1) Tento zákon upravuje  a) systém ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání,  b) kvalifikace,  c) kvalifikační standardy profesní kvalifikace,  d) hodnotící standardy profesní kvalifikace,  e) Národní soustavu kvalifikací,  f) pravidla udělování, prodlužování platnosti a odnímání autorizace k ověřování výsledků dalšího vzdělávání,  g) práva a povinnosti účastníků dalšího vzdělávání,  h) působnost orgánů vykonávajících státní správu v oblasti ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání.

12  Zároveň vzniká Národní soustava kvalifikací (NSK), která je státem garantovaný celorepublikový systém budovaný na reálných požadavcích na výkon činností v rámci jednotlivých povolání a pracovních pozic. Národní soustava kvalifikací definuje požadavky na odborné způsobilosti jednotlivých kvalifikací bez ohledu na způsob jejich získání. Rozhodující vliv na obsah kvalifikací mají přitom zaměstnavatelé.  Do tohoto projektu se naše sdružení přihlásilo v roce 2009 a postupně jsme pracovali na jednotlivých pozicích s cílem, vybudovat jednotný systém v našem oboru.  Od tohoto roku vás průběžně informujeme formou presentací na VH SČS ČR.

13 Hospodářská komora vypsala první termín na 11. a Více než desítka uchazečů se rozhodla získat státem a zaměstnavateli uznávaný certifikát, potvrzující kvalifikaci pomocí Národní soustavy kvalifikací (NSK2) a složit závěrečné zkoušky. Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Autorizující osoba: Hospodářská komora České republiky Autorizovanými zástupci: Pověřeni HK ČR Zkušební prostory: Na čerpací stanici ČSAD Hodonín a.s. pracovišti Veselí nad Moravou

14  Vypracovat rodný list cílové skupiny  Nechat jej zařadit do katalogu profesí  Vypracovat kvalifikační standart  Hodnoticí standart  Předložit stvrzovatelům  Vyškolit autorizované zástupce  Nechat schválit provozovnu ke zkouškám

15  Vypracovat okruhy otázek dle schváleného standartu  Zajistit smlouvy mezi HK ČR, SČS CR a autorizovanými zástupci  Zajistit prostory ke zkouškám dle požadavků autorizované osoby

16

17

18 .

19

20 brno/ udalosti-v-regionech

21 Květen 2015 Martin Mikl


Stáhnout ppt "Unie nezávislých petrolejářů ČR 2015 Kongres čerpačka 3. ročník Termín: 14. 5. 2015 Místo: Aquapalace Hotel Prague."

Podobné prezentace


Reklamy Google