Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

S OCIÁLNÍ PSYCHOLOGIE Mgr. Vladimír Velešík. Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Svitavy ANOTACE 1.Kód DUMu: VY_32_INOVACE_1.SV.18.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "S OCIÁLNÍ PSYCHOLOGIE Mgr. Vladimír Velešík. Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Svitavy ANOTACE 1.Kód DUMu: VY_32_INOVACE_1.SV.18."— Transkript prezentace:

1 S OCIÁLNÍ PSYCHOLOGIE Mgr. Vladimír Velešík

2 Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Svitavy ANOTACE 1.Kód DUMu: VY_32_INOVACE_1.SV.18 2.Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0114 3.Vytvořeno: listopad 2012 4.Ročník: Vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium (RVP-G) 5.Anotace: Materiál slouží ke všeobecnému seznámení žáků s problematikou sociální psychologie. Materiál je použit ve výkladové části hodiny. Pomůcky: interaktivní tabule. Vzdělávací oblastČlověk a společnost Vzdělávací oborObčanský a společenskovědní základ Tematický okruhČlověk jako jedinec

3 Sociální psychologie

4 Sociální psychologie - vymezení zkoumá proces socializace jedince, tzn. utváření osobnosti člověka sociálními a kulturními vlivy řeší otázky forem a mechanismů začleňování lidí do mezilidských vztahů mezilidské vztahy → zahrnují aktuální dění, širší společenský život, který se uskutečňuje v určitých historických a kulturních podmínkách předmětem sociální psychologie je proces socializace jedince, v jehož průběhu se z organismu ovládaného v podstatě biologickými zákony vyvine lidský jedinec

5 Proces socializace socializací se člověk učí orientovat ve svém prostředí, směřovat k určitým cílům a navazovat citové vztahy dvě základní formy mezilidských vztahů: vztah člověka k jinému člověku (matka, otec) vztah člověka k malé skupině (třída, rodina)

6 Socializace jedince v průběhu socializace dochází prostřednictvím sociálního učení k přizpůsobování se člověka obyčejům, mravům, zákonům společnosti, v níž žije, tj. jejímu kulturnímu prostředí a normám skupin jimiž je členem pokud se člověk v průběhu socializace přizpůsobuje kulturnímu prostředí v němž žije, hovoříme o obecné socializaci speciální socializace → uskutečňuje se v malých sociálních skupinách

7 Sociální učení sociální učení - proces, ve kterém se jedinec socializuje třídění sociálního učení: vegetativně emocionální učení → spojení podmíněného a nepodmíněného reflexu instrumentálně motorické učení → aktivita jedince, snaha změnit podnětovou situaci vlastním chováním asociačně kognitivní učení → učí se určitým soustavám představ, kognitivních obsahů a poznatků

8 Sociální interakce interakce → vyjádření aktivního vztahu mezi jedinci; jak na sebe vzájemně reagují, jak mezi nimi vznikají konflikty, jak se navzájem ovlivňují reagování lidí na sebe navzájem v širším pojetí je sociální psychologie chápána jako věda studující interakce člověka a jeho společenského prostředí

9 Sociální interakce interakce mezi dvěma jedinci začíná vzájemným vnímáním získáváme informace o druhém člověku podle: fyzického zjevu osoby (stavba těla, rysy obličeje, barva vlasů, chůze) verbální a neverbální komunikace (pouze 7% informací o druhém člověku čerpáme ze slovního sdělení) zkreslené posuzování druhého → haló efekt

10 Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Svitavy Materiál je určen pro bezplatné používání pro potřeby výuky a vzdělávání na všech typech škol a školských zařízeních. Jakékoliv další využití podléhá autorskému zákonu. DOLEŽALOVÁ, Ladislava; VLKOVÁ, Marie. Občanský a společenský základ. Psychologie. Kralice na Hané: Computer Media s.r.o., 2010, ISBN 978-80-7402-060-5. BARTONÍČKOVÁ, Klára a kol. Občanský a společenskovědní základ. Přehled středoškolského učiva. Brno: Computer Press, a.s., 2011, ISBN 978-80-251-2631-8. EMMERT, František a kol. Odmaturuj ze společenských věd. Brno: DIDAKTIS, 2003, ISBN 80-86285-68-5. KOLEKT. Společenské vědy pro 1. ročník středních škol. Brno: DIDAKTIS spol. s r.o., 2009, ISBN 978-80-7358- 144-2.


Stáhnout ppt "S OCIÁLNÍ PSYCHOLOGIE Mgr. Vladimír Velešík. Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Svitavy ANOTACE 1.Kód DUMu: VY_32_INOVACE_1.SV.18."

Podobné prezentace


Reklamy Google