Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vyjádření řešitele projektu 1N04124

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vyjádření řešitele projektu 1N04124"— Transkript prezentace:

1 Vyjádření řešitele projektu 1N04124

2 S TÁTNÍ TECHNICKÁ KNIHOVNA O projektu (1)  Primární elektronické informační zdroje z oblasti technických a aplikovaných přírodních věd pro vědu a výzkum, 1N04124  Období řešení: 2. pol – 2008  Cíle: –„…zajištění kontinuity informačních zdrojů pro výzkum financovaných z veřejných zdrojů a jejich náležité aktualizování…“

3 S TÁTNÍ TECHNICKÁ KNIHOVNA O projektu (2)  Okruhy řešení k dosažení cíle: –Sjednání co nepříznivějších podmínek konsorcionálních licencí pro zpřístupnění elektronických informačních zdrojů (splněno v roce 2004).. –Zajišťování jejich bezproblémového provozování a využívání. –Kontinuální poskytování zpětné vazby jak členům konsorcií, tak poskytovateli podpory sledováním a zveřejňováním statistik využívání zdrojů. –Popularizace licencovaných zdrojů, péče o školení uživatelů

4 S TÁTNÍ TECHNICKÁ KNIHOVNA O projektu (3) Sjednané a provozované licence:  Elsevier Science (služba ScienceDirect) - jednání o částečné úhradě přístupu do Scopusu duben - září 2006, z ušetřené dotace projektu 1N04124 za ½ obvyklé ceny,  Springer Verlag (služba SpringerLink) - od roku 2006 nakupována i Computer Science Library obsahující LNCS, přesah do roku 2010,  Kluwer Academic Publishers (služba Kluwer Online) - na začátku roku 2005 sloučeno se Springerem, KluwerOnline zrušen, tituly + statistiky přístupné přes SpringerLink,  John Wiley & Sons (služba InterScience) – na podzim 2006 sloučení s nakladatelstvím Blackwell Publishing.Od Blackwell Synergy nahrazen Interscience.

5 S TÁTNÍ TECHNICKÁ KNIHOVNA O projektu (4) Smlouvy:  Třístranné, tj. vydavatel – STK – administrátor (Suweco, doložená exkluzivita zastupování vydavatele, Mandátní smlouva podle OZ) Role administrátora: administrativní úkony:  přijetí nových členů,  udržování, změny, doplňky kolekcí titulů,  úhrada institucionálních i konsorcionálních poplatků,  náhrady a odstranění výpadků,  ….

6 S TÁTNÍ TECHNICKÁ KNIHOVNA O projektu (5) Návaznost projektu  LI „Multifunkční centrum Virtuální polytechnické knihovny jako zdroj informací pro oblast technických a aplikovaných přírodních věd“ –licence: Elsevier Science, Springer Verlag, American Chemical Society, –vývoj a provoz VPK  LI „Informační zdroje pro STM a nástroje pro jejich zpřístupňování (Portál STM)“ –licence: Wiley and Sons, Academic Press, –vývoj a provoz Portálu STM (nyní oborová brána TECH v systému JIB)

7 S TÁTNÍ TECHNICKÁ KNIHOVNA O projektu (6) Veškeré zprávy o řešení projektu a souhrnné statistiky za všechna provozovaná konsorcia byly po celou dobu řešení projektu přístupné na adrese:

8 S TÁTNÍ TECHNICKÁ KNIHOVNA Co se do zprávy „nevešlo“… (1) Elesevier Science Členové … (údaje roku 2008): Celkem 66: 18 VŠ zastupovaných AKVŠ 31 ústavů AV ČR UK Praha, STK,…

9 S TÁTNÍ TECHNICKÁ KNIHOVNA Co se do zprávy „nevešlo“… (2) Elsevier Science, členové a jejich platby (údaje roku 2008): Roční závazek konsorcia: ,- EUR Dotace: ,- Kč Vklad STK na společné konsorciální platby: ,- Kč 18 členů AKVŠ: ,- EUR ,- Kč AV ČR: ,- EUR ,- Kč STK: ,- EUR ,- Kč UK Praha: ,- EUR ,- Kč Ostatní: ,- EUR ,- Kč ,- Kč

10 S TÁTNÍ TECHNICKÁ KNIHOVNA Co se do zprávy „nevešlo“… (3) …grafické znázornění instituce a jejich vklady:

11 S TÁTNÍ TECHNICKÁ KNIHOVNA Co se do zprávy „nevešlo“… (4) Elsevier Science a využití (údaje roku 2008):

12 S TÁTNÍ TECHNICKÁ KNIHOVNA Co se do zprávy „nevešlo“… (5) Springer Verlag Členové… (údaje roku 2008): Celkem 65 členů 18 VŠ zastupovaných AKVŠ 26 ústavů AV ČR UK Praha, STK,…

13 S TÁTNÍ TECHNICKÁ KNIHOVNA Co se do zprávy „nevešlo“… (6) Kluwer Členové… (údaje roku 2008): Celkem 43 členů 14 VŠ zastupovaných AKVŠ 19 ústavů AV ČR UK Praha, STK,…

14 S TÁTNÍ TECHNICKÁ KNIHOVNA Co se do zprávy „nevešlo“… (7) Springer, Kluwer … a platby (údaje roku 2008): Springer: dotace: ,- EUR/ účastníci ,- EUR bez DPH LNCS : ,- EUR ,- EUR Kluwer: dotace: 63,123,- EUR/ účastníci ,- EUR bez DPH SpringerKluwer

15 S TÁTNÍ TECHNICKÁ KNIHOVNA Co se do zprávy „nevešlo“… (8) Wiley and Sons Členové… (údaje roku 2008): Celkem 34 členů: 12 VŠ zastupovaných AKVŠ 15 ústavů AV ČR UK Praha, STK,…

16 S TÁTNÍ TECHNICKÁ KNIHOVNA Co se do zprávy „nevešlo“… (9) Wiley and Sons … a platby (údaje roku 2008):

17 S TÁTNÍ TECHNICKÁ KNIHOVNA Další dokumenty k nahlédnutí: 1. Smlouva o poskytnutí podpory na projekt…, čj.: / Smlouva o využití výsledků projektu výzkumu a vývoje č.:1N04124, čj.: / Mandátní smlouva s firmou Suweco 4. Potvrzení exkluzivního zastoupení jednotlivých nakladatelů firmou Suweco 5. Originály potvrzení ekonomického úseku STK o čerpání finančních prostředků projektu k , včetně kopií veškerých faktur 6. Ceník MMVS – dodávání elektronických dokumentů ze zahraničních knihoven

18 S TÁTNÍ TECHNICKÁ KNIHOVNA Stanovisko řešitele k námitkám oponentů (1) Nakládání s úsporami dotace v položce ON5 (licenční poplatky), přehled: RokČástka v KčVyužití ,40Elsevier archívy, Springer CSL na ,15Springer archívy, Wiley e-books, Springer CSL na ,-Wiley archívy, Springer CSL na 2009 a 2010

19 S TÁTNÍ TECHNICKÁ KNIHOVNA Stanovisko řešitele k námitkám oponentů (2) Pro rozhodování o naložení s úsporami v dotaci v položce ON5 obecně platí:  Úspory nelze mezi jednotlivými roky sčítat, každý rok je nutné posuzovat samostatně. Informace o existenci, resp. výši přeplatku byla řešiteli známa vždy nejdříve v pololetí příslušného roku řešení.  Při rozhodování o nákupu či předplatném rozhodovalo:  Soulad záměru nákupu s cíli projektu.  Existence nabídky, její finanční hodnota a nabízené smluvní podmínky.  Znalost potřeb členů konsorcia vyplývající z celoroční nepřetržité komunikace se členy ( y řešiteli, setkávání na celostátních konferencích a poradách, 1x ročně schůzka „Infopárty“), kteří vyjadřovali své návrhy na rozšíření přístupů konsorcií.

20 S TÁTNÍ TECHNICKÁ KNIHOVNA Stanovisko řešitele k námitkám oponentů (3) 1. Předplatné přístupu do Computer Science Library nakladatelství Springer  Okolnosti předplatného:  : krach jednání o konsorciu Scopus, jehož vznik již v té chvíli podpořilo i souhlasné stanovisko MŠMT  Velice krátká doba na změnu rozhodnutí  Cena jednorázového nákupu prohloubení retrospektivy zpřístupňovaných titulů pro celé konsorcium naprosto mimo finanční možnosti: –Příklad: Elsevier Science: cena za přístup osciluje mezi 5 (sociologie) až 20 tisíci (Science) EUR pro 1 uživatele, tj. tyto ceny je potřeba násobit počtem FTE institucí v konsorciu…  Sringer přichází s nabídkou zpřístupnění Computer Science Library celému konsorciu Springer/Kluwer

21 S TÁTNÍ TECHNICKÁ KNIHOVNA Stanovisko řešitele k námitkám oponentů (4) Nabídka Springer na přístup do CSL:  Zpřístupnění za podmínek platné licenční smlouvy na plné texty časopisů (tj. remote access, e-ILL atd.)  10 členů již přístup v rámci projektu 1N04058 (MU Brno) rozšíření nabídky Springera:  Zpřístupnění titulů CSL vydaných v roce 2005, 2006, 2007,…  Zpřístupnění kolekce Lecture Notes in Mathematics  Zpřístupnění kolekce Lecture Notes in Computer Science

22 S TÁTNÍ TECHNICKÁ KNIHOVNA Stanovisko řešitele k námitkám oponentů (5) Nabídka Springer na přístup do CSL, cena: Pro 79 institucí (tj. členové konsorcií Springer a Kluwer) je cena o 24,4 % nižší, než pro 10 institucí pokrytých MU. Price cap: 5,5 % Přístup po poradě s řešitelem projektu 1N04058 předplacen do roku 2010 a zajištění zpřístupnění od roku 2009 přechází pouze na STK.

23 S TÁTNÍ TECHNICKÁ KNIHOVNA Stanovisko řešitele k námitkám oponentů (6) CSL a využití:  K dispozici údaje za rok 2007, tj. z roku náběhu přístupu a leden – říjen Meziroční výsledky projektu 1N04058 nejsou zveřejněny, nelze tedy s ničím porovnávat. Pro vyhodnocení je potřeba delší sledované období.  V průběhu roku 2007, 2008 probíhala informační kampaň a série workshopů.

24 S TÁTNÍ TECHNICKÁ KNIHOVNA Stanovisko řešitele k námitkám oponentů (7) CSL a využití:  Statistiky leden – říjen 2008: – stažených kapitol/knih, z toho:  členů konsorcia 1N04058  VŠ nezahrnuté do projektu 1N04058 (Univerzita T. Bati ve Zlíně 6x vyšší využití než MU Brno)  350 ústavy AV ČR nezahrnuté do projektu 1N04058  Zbytek = STK, MZK, SVK Plzeň, ….  Vysoce kladné hodnocení ze strany všech institucí, které nebyly zahrnuty do projektu MU (např. ústavy AV ČR, některé VŠ..).

25 S TÁTNÍ TECHNICKÁ KNIHOVNA Stanovisko řešitele k námitkám oponentů (8) 2. Nákup elektronických knih nakladatelství Wiley –Plošný nákup cenově nedostupný (cena v miliónech…). –Výběr uskutečněn na základě upozornění členů konsorcia na vynikající úroveň titulů a žádost nákupu alespoň do fondu STK s následným zpřístupněním. –Statistiky sledovány:  Období leden – září user sessions, 813 stažených kapitol. Na vyhodnocení chybí delší sledované období.  Statistiky využití časopisů jsou logicky vyšší, než u e- books… (stahování článků x stahování kapitol, resp. knihy)

26 S TÁTNÍ TECHNICKÁ KNIHOVNA Stanovisko řešitele k námitkám oponentů (9) Seznam nakoupených titulů AutorNázevISSN DobreAnalytical Techniques in Materials Conservation RodriguezChemical Engineering - Modelling, Simulation and Similitude EgginsSynthesis, Properties, and Applications of Oxide Nanomaterials KickelbickChemical Sensors & Biosensors KnipeHybrid Materials - Synthesis, Characterization and Applications PonniahOrganic Reaction Mechanisms HuData Modeling Fundamentals: A Practical Guide for IT Professionals MarkovKnowledge Discovery in Bioinformatics: Techniques, Methods, and Applications ChaoData-Mining the Web: Uncovering Patterns in Web Content, Structure, and Usage PowersHigh Performance Switches and Routers YatesConstruction Dewatering and Groundwater Control: New Methods and Applications, Third Edition GlisicGlobal Engineering and Construction HaseAdvanced Wireless Communications 2e - 4G Cognitive and Cooperative Broadband Technology HornbergHandbook of Power System Engineering WoodfinHandbook of Machine Vision GoldsteinTrace Chemical Sensing of Explosives AprileBayes Linear Statistics - Theory and Methods ChakrabartiNoble Gas Detectors PruttonEconophysics and Sociophysics - Trends and Perspectives StaikovScanning Auger Electronic Microscopy

27 S TÁTNÍ TECHNICKÁ KNIHOVNA Stanovisko řešitele k námitkám oponentů (10) + encyklopedie: UPDATING WORKS  Encyclopedia of Applied Physics  Encyclopedia of Hydrological Sciences NON-UPDATING WORKS  Encyclopedia of RF and Microwave Engineering  Encyclopedia of Space Science & Technology Seznam na:

28 S TÁTNÍ TECHNICKÁ KNIHOVNA Stanovisko řešitele k námitkám oponentů (11) 3. Ukládání archivních dat  Řešení přístupu k předplatným po ukončení licenčních smluv: –prodej titulů mezi vydavateli a jejich zmizení z kolekce –vydavatelé požadují za přístup do titulů na svých serverech další poplatky (faktické dvojí zpoplatnění produktu) nutnost řešit stálý přístup nezávislý na vydavateli.

29 S TÁTNÍ TECHNICKÁ KNIHOVNA Stanovisko řešitele k námitkám oponentů (12) Smlouvy sjednané STK obsahují (již od dob programu LI) možnost vyžádání fyzické archivní kopie u vydavatele za vydavatelem vyčíslené náklady + umožnění následného zpřístupnění oprávněným uživatelům v souladu s licenčními podmínkami, po ukončení platnosti licenční smlouvy.

30 S TÁTNÍ TECHNICKÁ KNIHOVNA Stanovisko řešitele k námitkám oponentů (13) V STK nyní vzniká úložiště, ladění probíhá na datech získaných z uzavřených konsorcií programu LI (období 2000 – 2003/4). Náklady prozatím hrazeny z rozpočtu STK, finanční participace členských institucí zatím neřešena – mají přístup v rámci smluv (současných či budoucích). Oblast možné žádosti STK o finanční participaci: provoz a údržba archívů.

31 Děkuji za pozornost.


Stáhnout ppt "Vyjádření řešitele projektu 1N04124"

Podobné prezentace


Reklamy Google