Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1290/1 a 1292/1 v k.ú. Vilice z vlastnictví ČR do vlastnictví obce. Jedná se o místní komunikace, nebo jejich části a to všechny zatím ještě nepřevedené.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1290/1 a 1292/1 v k.ú. Vilice z vlastnictví ČR do vlastnictví obce. Jedná se o místní komunikace, nebo jejich části a to všechny zatím ještě nepřevedené."— Transkript prezentace:

1 1290/1 a 1292/1 v k.ú. Vilice z vlastnictví ČR do vlastnictví obce. Jedná se o místní komunikace, nebo jejich části a to všechny zatím ještě nepřevedené pozemky.. 7) ZO schválilo smlouvu o dílo s S-PROJEKTEM v.s.o. Tábor na zhotovení dokumentace ke stavebnímu řízení na rekonstrukci vodovodu v Hrnčířích. Cena díla je 92.429,-Kč.. 8) ZO schválilo příspěvek Jezdeckému klubu Mladá Vožice ve výši 1.000,-Kč.. 9) ZO schválilo rozpočtové opatření č.4/S/2009 ze dne 20.7.20009 a rozpočtové opatření č. 3/ZO/2009 a to navýšení příjmů i výdajů o 456.634,-Kč. V kapitole příjmů jde o zařazení dotací na ozelenění obce (330.237,-Kč), dotací na Czech Point (79.837,-Kč), dar SDH (40.000,-Kč) a prodej pozemku (6.560,-Kč). V kapitole výdajů jde především o zřízení pracoviště Czech Point (93.927,-Kč), projekt vodovod Hrnčíře (92.500,-Kč), koupě pozemku (19.100,-Kč) a další. Vodovod Zátiší, Hrnčíře. V minulé Polnici zveřejněná zpráva o zvýšeném výskytu dusičnanů v hrnčířském vodovodu má setrvalý stav. Podařilo se zjistit místo kontaminace, jsou to studně pod Bozejnami, do kterých patrně prosákly dusičnany z okolních polí. Přívalové deště z nedávné doby asi také vykonaly Vilická polnice č íslo 05/2009 19.8.2009 ro č ník 12. pro ob č any Vilic zdarma Vážení spoluobčané, určitě neunikla vaší pozornosti pokračující přeměna vilické návsi. Akce, která nese název „Ozelenění obce – 1.etapa“ a je z 90% financována z prostředků EU a národních zdrojů, by měla být hotova do konce listopadu letošního roku. Nad rámec projektu bylo přikročeno i k výměně veřejného osvětlení, kdy nevzhledný vysoký stožár nahradí 3 sloupy menší, hezčí. Dále bude jednáno se společností Telefónica O2 o odstranění posledního stožáru, který hyzdí daný prostor. V kontextu těchto změn bych rád zmínil i o negativní reakci některých z vás. Těm se nelíbí zejména využití finančních prostředků, šlo by je prý investovat lépe. To je bezpochyby pravda, kdyby zde nebyl malý háček. Dotační politika má svá jasná pravidla a jakékoliv jejich porušení je pro každého žadatele vždy tristní. Jestli-že je vypsaná výzva na předkládání projektů na ozelenění obcí, nemůžeme chtít peníze třeba na opravu komunikací. Buď tedy se svým projektem uspějeme, což už samo o sobě je v konkurenci ostatních obcí velký úspěch,a přiznanou dotaci na ozelenění použijeme, nebo neuspějeme a nic nedostaneme. Žádná cesta mezi není! Druhá námitka se vztahuje na celkový koncept nové výsadby na návsi. Tak za prvé, tato námitka měla být vznesena na veřejném projednávání tohoto záměru. Nic takového se nestalo, všem přítomným se předkládaný projekt velmi líbil. Za druhé, argument, že nově vysazené lípy budou na podzim značně znečišťovat náves spadaným listím, je malicherný. Kritiky daného argumentu mohu uklidnit, od nich se ani neočekává, že by ono spadané listí šli uklidit. Stejně jako před touto změnou zase kritizovali nepořádek na návsi, ale pro papír na zemi se nesehnuli. Kritika prostě na všechno a za každou cenu, to je aktuální pořad dne. Bílé je moc bílé, černé je moc černé. Ještě- že převládá zdravý rozum, v opačném případě bychom zde asi nic nedělali… M.Břenda Zasedání ZO č. 27/2009. konané dne 7.8.2009. Přítomni: M.Břenda, Z.Dobiáš, M.Petříková, J.Kudrna a J.Klejnová.. Omluveni: J.Bednář a P.Procházka. Na 27. zasedání ZO byla přijata tato usnesení:. 1) ZO vzalo na vědomí finanční zprávu – stav financí k 7.8.2009 činí 793.164,69Kč.. 2) ZO schválilo prodej pozemku p.č. 209/17 o celkové výměře 328m2 Ing.Romanu Koláři, bytem Okružní 439, Sezimovo Ústí za 20,-Kč/m2.. 3) ZO schválilo záměr koupě pozemku p.č. 131 o celkové výměře 1.815m2 od manželů Františka a Aleny Svatkových, bytem 17.listopadu 560, Mladá Vožice za dohodnutou cenu 10,-Kč/m2. Jedná se o plochu vilického vodojemu.. 4) ZO schválilo darovací smlouvu s HZS JK na převod nepotřebného majetku do majetku obce Vilice k využití JPO obce. Hodnota darovaného majetku je 3.653,-Kč.. 5) ZO schválilo darovací smlouvu s SDH Vilice na částku 40.000,-Kč, kterou SDH převede na účet obce Vilice. Jedná se o vyrovnání přeplatku za nákup ochranných pomůcek pro účely zásahového družstva SDH.. 6) ZO schválilo bezúplatný převod pozemků p.č. 487/2, 923/3, 1201/18, 1256/1, 1260/2, 1261/2, 1264/3, 1266/1, 1266/2, 1266/8, 1266/12, 1266/18, 1267, 1268, 1273/2, 1274/3, 1274/5, 1279, 1280, 1282, 1289/2,

2 svůj díl. Momentálně se provádí další sada rozborů. V žádném případě není potřeba vyvolávat jakoukoliv paniku, voda je normálně pitná. O tom svědčí i fakt, že pokud by se nepodařilo vrátit hodnoty do normálu, je možno požádat Krajskou hygienickou stanici o povolení výjimky na takto zvýšenou hodnotu dusičnanů. Těžko by hygienici povolili odběr pitné vody o které by byli přesvědčeni, že je nějak závadná. Nicméně upozornění o omezení konzumace pro kojence, těhotné a nemocné nadále platí. Kalábrie 2009.. Pár obrázků z nedávného putování vilických cyklistů po jižní Itálii. Dne 21.července 2009 oslavila paní Věra Smetanová z Hrnčíř 65. výročí svého narození a 30.července 2009 oslavila paní Marie Lenhartová z Vilic taktéž 65. výročí svého narození. Oběma jubilantkám blahopřejeme.. Ozelenění obce Vilice – 1.etapa Původní stavPrůběh realizace Pompeje V kráteru sopky na ostrově Vulcano


Stáhnout ppt "1290/1 a 1292/1 v k.ú. Vilice z vlastnictví ČR do vlastnictví obce. Jedná se o místní komunikace, nebo jejich části a to všechny zatím ještě nepřevedené."

Podobné prezentace


Reklamy Google